Riešenie situácií, kedy sa používateľ nemôže prihlásiť na lokalitu MSN alebo k zabezpečeným webovým lokalitám SSL (128-bitovým) pomocou programu Internet Explorer v operačnom systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

ÚVOD
Tento článok obsahuje informácie o spôsobe riešenia situácií, kedy sa používateľ nemôže pripojiť k zabezpečeným webovým lokalitám SSL (128-bitovým) (https://) pomocou programu Microsoft Internet Explorer v operačnom systéme Windows XP.

Poznámka Skôr než vykonáte nasledujúce kroky, v databáze Microsoft Knowledge Base si prečítajte informácie o svojom špecifickom probléme. Ak sa zobrazuje konkrétne chybové hlásenie alebo dochádza k určitému správaniu, vyhľadajte informácie v databáze Microsoft Knowledge Base pomocou textu chybového hlásenia a popisu problému alebo správania. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Na vyriešenie problému s pripojením k zabezpečením webovým lokalitám SSL (128-bitovým) pomocou programu Internet Explorer použite nasledujúce spôsoby v poradí, v akom sú uvedené. Po vykonaní krokov každého spôsobu sa pomocou programu Internet Explorer pokúste pripojiť k zabezpečenej webovej lokalite SSL (128-bitovej) a overte, či sa problém odstránil. Ak sa dokážete pripojiť k zabezpečenej webovej lokalite SSL (128-bitovej), ďalšie spôsoby netreba použiť. Ak problém pretrváva, presuňte sa na ďalší spôsob.

Na začiatok

DALSIE INFORMACIE

Odstráňte dočasné internetové súbory

Postup odstraňovania dočasných internetových súborov:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom kliknite na kartu Všeobecné.
 3. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na položku Odstrániť súbory „cookie“.
 4. Po výzve systému na potvrdenie odstránenia kliknite na položku OK.
 5. Kliknite na položku Odstrániť súbory.
 6. Po výzve systému na potvrdenie odstránenia kliknite na položku OK.
 7. V časti História kliknite na položku Vymazať históriu.
 8. Po výzve systému na odstránenie histórie navštívených webových stránok kliknite na položku Áno.
 9. Kliknite na tlačidlo OK.
Na začiatok

Nakonfigurujte nastavenie zabezpečenia, obsahu a rozšírené nastavenia v programe Internet Explorer

Postup konfigurácie nastavenia zabezpečenia, obsahu a rozšírených nastavení v programe Internet Explorer je nasledovný:
 1. Nakonfigurujte nastavenie zabezpečenia zóny dôveryhodných lokalít v programe Internet Explorer. Postupujte nasledovne:
  1. V ponuke Nástroje programu Internet Explorer kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom kliknite na kartu Zabezpečenie.
  2. Kliknite na ikonu Dôveryhodné lokality a potom na tlačidlo Predvolená úroveň.
  3. Do zóny dôveryhodných lokalít pridajte zabezpečenú webovú lokalitu SSL (128-bitovú). Kliknite na položku Lokality, do poľa Pridať túto lokalitu do zóny zadajte adresu URL požadovanej lokality, kliknite na položku Pridať, potom na OK a potom na položku Použiť.
 2. Vymažte stav protokolu SSL (Secure Sockets Layer) a históriu funkcie Automatické dokončeovanie. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na kartu Obsah.
  2. V ponuke Certifikáty kliknite na položku Vyčistiť stav SSL.
  3. Po prijatí správy s potvrdením o úspešnom vymazaní vyrovnávacej pamäte SSL kliknite na položku OK.
  4. V časti Osobné údaje kliknite na položku Automatické dokončovanie.
  5. V časti Vymazať históriu funkcie Automatické dokončovanie kliknite na položku Vymazať formuláre a po výzve na potvrdenie operácie kliknite na položku OK.
  6. Kliknite na položku Vymazať heslá, po výzve na vymazanie všetkých v minulosti uložených hesiel kliknite na položku OK a potom dvakrát kliknite na položku OK.
 3. Overte, či je program Internet Explorer nakonfigurovaný na použitie protokolu SSL 2.0 a SSL 3.0. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na kartu Spresnenie.
  2. V časti Zabezpečenie v okne Nastavenie začiarknite políčka Použiť SSL 2.0 a Použiť SSL 3.0 (ak už nie sú začiarknuté) a potom kliknite na položku OK.
Na začiatok

Overte správnosť nastavenia dátumu a času v počítači

Ak chcete overiť, či je počítač nakonfigurovaný na správne nastavenie dátumu a času, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia a potom kliknite na položku Dátum a čas.
 3. Kliknite na kartu Dátum a čas.
 4. Overte, či je nastavenie dátumu a času nakonfigurované na aktuálny dátum a čas a potom kliknite na položku OK.

Overte, či počítač používa 128-bitové šifrovanie

Ak chcete overiť, či počítač používa 128-bitové šifrovanie, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Čo je Internet Explorer.
 3. Úroveň šifrovania v počítači sa zobrazuje vedľa slov Povolené šifrovanie. Overte, či nastavenie Povolené šifrovanie dosahuje hodnotu 128-bitové.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
Na začiatok

Pomocou funkcie Obnova systému vráťte počítač do predchádzajúceho stavu

Funkcia Obnova systému v operačnom systéme Windows XP vytvorí „snímku“ kritických systémových súborov a niektorých programových súborov a tieto informácie uloží ako body obnovenia. Tieto body obnovenia môžete potom použiť na obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP.

Ďalšie informácie o spôsobe použitia bodov obnovenia na návrat operačného systému Windows XP do predchádzajúceho stavu získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP
Na začiatok

Overte konfiguráciu brány firewall tretej strany alebo antivírusových programov

Overte, či brána firewall tretej strany alebo antivírusové programy, ktoré sú v počítači nainštalované, sú správne nakonfigurované a či nezabraňujú v pripojení k zabezpečeným webovým lokalitám. Ďalšie informácie získate v produktovej dokumentácii alebo vám ich podá dodávateľ programu.

Informácie o kontaktoch na dodávateľa softvéru získate po kliknutí na číslo príslušného článku v nasledujúcom zozname, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
65416 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60781 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60782 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Na začiatok

Pomocou nástroja Kontrola systémových súborov (Sfc.exe) skontrolujte všetky súbory chránené funkciou Ochrana systému súborov Windows (WFP)

Pomocou nástroja Kontrola systémových súborov a parametra /scannow okamžite overte a skontrolujte verzie všetkých systémových súborov, ktoré funkcia Ochrana systému súborov Windows pomáha chrániť. Ak nástroj Kontrola systémových súborov zistí, že došlo k prepísaniu takéhoto súboru, načíta správnu verziu súboru z priečinka vyrovnávacej pamäte (Systemroot\System32\Dllcache) alebo zo zdrojových inštalačných súborov operačného systému Windows a potom nesprávny súbor nahradí. Nástroj Kontrola systémových súborov taktiež kontroluje a znova vytvára priečinok vyrovnávacej pamäte. Ak chcete spustiť nástroj Kontrola systémových súborov, musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.

Postup spustenia nástroja Kontrola systémových súborov s parametrom /scannow:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do políčka Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Do príkazového riadka zadajte príkaz sfc /scannow a stlačte kláves ENTER.
Ďalšie informácie o nástroji Kontrola systémových súborov nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
310747 SK0464:Popis nástroja Windows System File Checker
Na začiatok

Overte, či je spustená služba Cryptographic Services spoločnosti Microsoft

Ak chcete overiť, či je spustená služba Cryptographic Services alebo ju spustiť (ak už nie je spustená), postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do políčka Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Do príkazového riadka zadajte net start cryptsvc a potom stlačte kláves ENTER.
 4. Ak chcete zavrieť príkazový riadok, zadajte exit.
Na začiatok

Opätovne zaregistrujte súbory .dll

Opätovne zaregistrujte nasledujúce súbory .dll:
Softpub.dll
Wintrust.dll
Initpki.dll
Dssenh.dll
Rsaenh.dll
Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll
Cryptdlg.dll
Ak chcete tieto súbory opätovne zaregistrovať, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do políčka Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce riadky a po každom zadanom riadku stlačte kláves ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Kliknite na položku OK, keď dostanete hlásenie „DllRegisterServer in FileName succeeded“ (DllRegisterServer v NázovSúboru úspešný).
 5. Zadajte exit.
Na začiatok

Vytvorte nový používateľský profil

Ak je používateľský profil v operačnom systéme Windows poškodený, zabezpečené webové lokality SSL (128-bitové) sa nemusia dať vyhľadať. Ak chcete tento problém odstrániť, prihláste sa do počítača pod iným používateľským menom a pokúste sa pripojiť k zabezpečenej webovej lokalite SSL (128-bitovej). Ak sa po prihlásení pod iným používateľským menom dokážete pripojiť k zabezpečeným webovým lokalitám SSL (128-bitovým), váš používateľský profil môže byť poškodený. Ak chcete tento problém odstrániť, vykonajte zálohovanie informácií a nastavenia, ktoré chcete zo svojho profilu použiť (napríklad priečinkov Dokumenty a Obľúbené položky) a potom odstráňte poškodený profil.

Ak chcete odstrániť profil používateľa, postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa do počítača ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Výkon a údržba a potom na položku Systém.
 4. Na karte Spresnenie v skupinovom rámčeku Používateľské profily kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 5. V zozname Profily uložené v tomto počítači kliknite na profil používateľa, ktorý chcete odstrániť, a potom na tlačidlo Odstrániť.
 6. Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.
 7. Dvakrát kliknite na položku OK a potom zavrite Ovládací panel.
 8. Odhláste sa z počítača ako správca a prihláste sa ako používateľ.

  Operačný systém vytvorí nový používateľský profil.
Poznámka. Môžete tiež vytvoriť nového používateľa a potom skopírovať údaje zo starého profilu do profilu nového používateľa.

Ďalšie informácie o tomto postupe získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
811151 Ako skopírovať údaje z poškodeného používateľského profilu do nového profilu
Na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 813444 – Posledná kontrola: 10/11/2006 12:24:17 – Revízia: 2.6

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbpubtypekc kbtshoot kbhowtomaster kbhowto kbenv KB813444
Pripomienky