Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Pri odosielaní alebo prijímaní e-mailovej správy v programe Outlook alebo Outlook Express sa zobrazuje chyba

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje postupy, ktoré vedú k oslabeniu zabezpečenia počítača alebo k vypnutiu funkcií zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete vyriešiť konkrétny problém. Pred vykonaním zmien sa však odporúča vyhodnotiť riziká spojené s nasadením tohto riešenia v danom prostredí. Ak implementujete toto riešenie, vykonajte všetky zodpovedajúce dodatočné opatrenia na ochranu počítača.
Súhrn
V tomto článku sa popisujú bežné spôsoby riešenia problémov, ku ktorým môže dochádzať pri prijímaní alebo odosielaní e-mailovej správy v programe Outlook alebo Outlook Express.

Tieto postupy by ste mali vyskúšať, ak sa vyskytujú nasledujúce chyby:

Zoznam chýb
Poznámka: Ak sa problém nevyrieši použitím bežných postupov, môžete vyskúšať ďalšie postupy uvedené v tabuľke.
Chybové hlásenia alebo kódy chýbĎalšie postupy
Nedalo sa vytvoriť žiadne spojenie, pretože cieľový počítač ho aktívne odmietol.
Server sa nenašiel. (Konto: názov konta, server POP: 'mail', číslo chyby: 0x800ccc0d).
Úloha „názov servera – odosielanie a prijímanie“ ohlásila chybu (0x800ccc0f): Spojenie so serverom sa prerušilo. Ak problém pretrváva, obráťte sa na správcu servera alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP). Odpoveď servera: ? K.
Server neočakávane ukončil spojenie. Príčinou môžu byť problémy so serverom, problémy so sieťou alebo dlhý čas nečinnosti. Konto: názov konta, server: 'názov servera, protokol: POP3, odpoveď servera: +OK, port: 110, zabezpečené (SSL): nie, číslo chyby: 0x800ccc0f.
Úloha „názov servera SMTP – odosielanie a prijímanie“ ohlásila chybu (0x80042109): Program Outlook sa nemôže pripojiť k e-mailovému serveru odchádzajúcej pošty (SMTP). Ak sa bude táto správa aj naďalej zobrazovať, obráťte sa na správcu servera alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).
Počas čakania na odpoveď od prijímajúceho (POP) servera 0x8004210a uplynul časový limit operácie.Nastavte dlhší časový limit servera.
Prekročený časový limit pri komunikácii so serverom 0x800ccc19.Nastavte dlhší časový limit servera.
Kódy chýb: 0x800ccc15, 0x80042108, 0x800ccc0e, 0x800ccc0b, 0x800ccc79, 0x800ccc67, 0x80040900, 0x800ccc81, 0x80040119, 0x80040600.
Kód chyby: 0x8007000cSpustite nástroj na opravu rozhrania MAPI.
Kód chyby: 0x800C013bZnova vytvorte súbor Odoslaná pošta.dbx.
Kód chyby: 0x8004210bOverte e-mailové adresy protokolu SMTP v distribučnom zozname.
Riešenie
Ak chcete vyriešiť tento problém, použite jeden alebo viaceré z nasledujúcich postupov. Po dokončení každého postupu odošlite sami sebe testovaciu e-mailovú správu, aby ste skontrolovali, či môžete odosielať a prijímať správy bez toho, aby sa zobrazilo chybové hlásenie. Ak sa chyby stále zobrazujú, skúste použiť ďalší postup.

Postup 1: Kontrola pripojenia na internet

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite internetový prehľadávač, napríklad program Internet Explorer.
 2. Na paneli s adresou zadajte jednu z nasledujúcich adries a stlačte kláves Enter.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  Ak problémy s pripojením na internet pretrvávajú, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením k sieti v programe Internet Explorer.

Postup 2: Kontrola správnosti nastavenia e-mailového konta v programe Outlook

Postup 3: Odstránenie podozrivých e-mailových správ z poštovej schránky

Podozrivé e-mailové správy môžu brániť v prijímaní správ a spôsobovať zobrazovanie chybového hlásenia v programe Outlook. Ak máte v poštovej schránke akúkoľvek podozrivú e-mailovú správu, odstráňte ju pomocou jedného z nasledujúcich postupov:
 • Otvorte poštovú schránku pomocou webového e-mailového programu vášho poskytovateľa internetových služieb. Potom odstráňte požadované e-mailové správy.
 • Kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho, aby odstránil požadované e-mailové správy.

Postup 4: Vyhľadanie ďalších návrhov na webovej lokalite výrobcu antivírusového programu

Ak váš antivírusový softvér obsahuje funkciu kontroly e-mailov, na používanie programu Outlook alebo Outlook Express s antivírusovým softvérom môže byť potrebné vykonať ďalšie úlohy konfigurácie. Môže byť napríklad potrebné nakonfigurovať doplnok softvéru Norton AntiVirus pre balík Office tak, aby pracoval s programom Outlook. (Tento obsah môže byť v angličtine)

Ďalšie informácie o používaní programu Outlook spolu s antivírusovým softvérom získate na jednej z nasledujúcich webových lokalít podľa toho, ktorý antivírusový softvér máte nainštalovaný:

Postup 5: Nakonfigurovanie softvéru brány firewall tak, aby povoľoval prístup programu Outlook na internet

Upozornenie: Toto riešenie môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča používať, ale chceme vás o ňom informovať, aby ste ho mohli použiť, ak to sami uznáte za vhodné. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Nakonfigurujte softvér brány firewall tak, aby povoľoval prístup nasledujúcich súborov na internet:
 • Outlook.exe (ak používate program Outlook)
 • Msimn.exe (ak používate program Outlook Express)
Na základe predvoleného nastavenia sa port 25 používa na odosielanie správ a port 110 na prijímanie správ. Ak si nie ste istí, ktoré porty sa používajú, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu systému.

Ďalšie informácie o softvéri McAfee Personal Firewall a Norton Personal Firewall (Symantec)
Pokyny na konfiguráciu softvéru McAfee Personal Firewall nájdete na webovej lokalite spoločnosti McAfee.

Môžete tiež odstrániť a znova nainštalovať softvér McAfee Personal Firewall. Proces opätovnej inštalácie zabezpečí, že programy Outlook a Outlook Express budú mať prístup na internet, pretože v rámci tohto procesu sa znova vytvorí súbor podpisu programu používaný bránou firewall.

Ak používate softvér Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security alebo Norton SystemWorks od spoločnosti Symantec, obráťte sa na oddelenie technickej podpory produktov spoločnosti Symantec a požiadajte o pokyny na inováciu alebo úpravu konfigurácie, ktorou by sa problém vyriešil.

Postup 6: Oprava programu Outlook alebo Outlook Express

Problém sa môže vyriešiť aj opravou programu Outlook alebo Outlook Express.


Poznámka: Ak bol program Outlook Express odstránený z počítača alebo ak je jeho inštalácia poškodená, program Outlook 2000 nebude fungovať správne a môžu sa zobrazovať niektoré z chybových hlásení uvedených v časti Ďalšie informácie. Ďalšie informácie nájdete v článku Program Outlook 2000 vyžaduje program Outlook Express.
Poznámka: Nasledujúce postupy sú určené len pre program Outlook.

Postup 7: Kontrola správnej funkčnosti e-mailového profilu (vzťahuje sa len na program Outlook)

Ak chcete overiť, či váš e-mailový profil funguje správne, skúste vytvoriť nový e-mailový profil. Ak pomocou novovytvoreného e-mailového profilu môžete odosielať a prijímať e-mailové správy, mali by ste tento nový profil programu Outlook nakonfigurovať ako predvolený profil.

Krok 1: Vyhľadanie predvoleného údajového súboru programu Outlook

 1. V ovládacom paneli kliknite na položku Pošta.
 2. V dialógovom okne Nastavenie pošty – Outlook kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 3. Vyberte aktuálny profil programu Outlook a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 4. V dialógovom okne Nastavenie pošty – Outlook kliknite na tlačidlo Údajové súbory.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 5. V dialógovom okne Konto – nastavenie vyberte kartu Údajové súbory a poznačte si názov a umiestnenie predvoleného údajového súboru vášho profilu. (Predvolený údajový súbor je označený značkou začiarknutia.)

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Krok 2: Vytvorenie nového profilu programu Outlook

Teraz, keď poznáte názov a umiestnenie predvoleného údajového súboru vášho profilu, pomocou jedného z nasledujúcich postupov vytvorte nový profil programu Outlook.

Video: Pripojenie programu Outlook k osobnému e-mailovému kontu (video je v angličtine)

Postup A: Vytvorenie e-mailového konta IMAP alebo POP3 pomocou automatického nastavenia konta
Dôležité upozornenie: Ak váš e-mailový server podporuje protokoly IMAP aj POP3, funkcia automatického vytvorenia konta predvolene vytvorí konto IMAP. Ak chcete vytvoriť konto POP3, musíte vykonať manuálny postup. Ak však váš e-mailový server podporuje iba protokol POP3, funkcia automatického nastavenia konta vytvorí konto POP3.
 1. Otvorte ovládací panel a potom kliknite na položku Pošta.
 2. V dialógovom okne Nastavenie pošty – Outlook kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 3. V dialógovom okne Pošta kliknite na karte Všeobecné na tlačidlo Pridať.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 4. V dialógovom okne Nový profil zadajte názov nového profilu a kliknite na tlačidlo OK.
 5. V dialógovom okne Pridanie nového konta zadajte údaje o e-mailovom konte a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 6. Po úspešnom nakonfigurovaní konta kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Postup B: Manuálne vytvorenie e-mailového konta IMAP alebo POP3
 1. Otvorte ovládací panel a potom kliknite na položku Pošta.
 2. V dialógovom okne Nastavenie pošty – Outlook kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 3. V dialógovom okne Pošta kliknite na karte Všeobecné na tlačidlo Pridať.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 4. V dialógovom okne Nový profil zadajte názov nového profilu a kliknite na tlačidlo OK.
 5. V dialógovom okne Pridanie nového konta vyberte možnosť Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 6. V dialógovom okne Výber služby vyberte možnosť Internetový e-mail a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 7. V dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu zadajte podrobnosti konta.
 8. Kliknutím na tlačidlo Testovať nastavenie konta otestujte konto.

  Poznámka:
  Ak si nie ste istí, či máte k dispozícii správne podrobnosti konta, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.
 9. Vyberte možnosť Existujúci údajový súbor programu Outlook a kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 10. V dialógovom okne Otvoriť údajový súbor programu Outlook vyhľadajte a vyberte údajový súbor programu Outlook, ktorý ste vyhľadali v predchádzajúcom postupe, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 11. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 12. V dialógovom okne Test nastavenia konta kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 13. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 3: Nakonfigurovanie nového profilu programu Outlook ako predvoleného profilu

Ak nový e-mailový profil programu Outlook funguje správne, nastavte ho ako predvolený profil a potom do neho premiestnite svoje e-mailové správy.
 1. V dialógovom okne Pošta vyberte na karte Všeobecné možnosť Vždy použiť tento profil.
 2. Kliknite na rozbaľovací zoznam pod možnosťou Vždy použiť tento profil a vyberte nový profil.
 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Pošta.
 4. Pomocou Sprievodcu importom a exportom exportujte e-mailové správy zo starého e-mailového profilu programu Outlook do údajového súboru programu Outlook (.pst) a potom tento údajový súbor importujte do svojho nového e-mailového profilu programu Outlook.

  Poznámka:
  Ak neviete používať funkciu importu a exportu v programe Outlook, pozrite si nasledujúce články:

Postup 8: Spustenie programu Outlook v núdzovom režime (vzťahuje sa len na program Outlook)

Ak chcete program Outlook spustiť v núdzovom režime, postupujte podľa nasledujúcich krokov v závislosti od operačného systému, ktorý máte nainštalovaný.

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 alebo Windows Vista
 1. V systéme Windows 8.1 alebo Windows 8 potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie. V systéme Windows 7 alebo Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Do poľa Vyhľadať zadajte príkaz outlook.exe /safe.
 3. Stlačte kláves Enter.
Windows Server 2003, Windows 2000 alebo Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart).
 2. Kliknite na položku Run (Spustiť).
 3. Zadajte príkaz outlook.exe /safe.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
Ak sa zobrazí upozornenie s informáciou o tom, že e-mailový profil je poškodený alebo že sú nainštalované aplikácie alebo doplnky od iných výrobcov, ktoré spôsobujú konflikt, pomocou krokov v postupe 3 vytvorte nový e-mailový profil.

Postup 9: Oprava súboru .pst pomocou Nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou (vzťahuje sa len na program Outlook)

Súbor .pst je súbor osobných priečinkov, v ktorom sú uložené e-mailové správy, kontakty, poznámky, položky kalendára a ďalšie údaje. Ak je súbor .pst poškodený, nemusí byť možné odosielať alebo prijímať e-mailové správy v programe Outlook.

Ak chcete vyriešiť tento problém, opravte súbor osobných priečinkov programu Outlook (.pst).

Postup 10: Vymazanie e-mailových správ, ktoré zostali v priečinku Pošta na odoslanie (vzťahuje sa len na program Outlook)

Kliknite na priečinok Pošta na odoslanie a skontrolujte, či v ňom zostali e-mailové správy. Ak v tomto priečinku zostali akékoľvek správy, vymažte ich vykonaním nasledujúcich krokov:
 1. V programe Outlook kliknite na kartu Odoslať alebo prijať a potom kliknite na položku Pracovať offline.

  Poznámka:
  Po vykonaní tohto kroku sa program Outlook prestane pokúšať odosielať e-mailové správy.
 2. Vyberte priečinok Pošta na odoslanie. Teraz môžete vykonať jednu z nasledujúcich akcií:
  • Premiestnenie správy: Premiestnite správu do priečinka Koncepty. Správu môžete premiestniť do priečinka Koncepty tak, že ju presuniete pomocou myši alebo na ňu kliknete pravým tlačidlom myši, vyberiete položku Premiestniť, vyberiete položku Iný priečinok a potom v zozname vyberiete priečinok Koncepty.

   Poznámka: Tento krok vám umožní otvoriť veľkú e-mailovú správu a pred opätovným pokusom o jej odoslanie z nej odstrániť prílohy, zmeniť ich veľkosť a potom ich znova pridať.
  • Odstránenie správy: Kliknite pravým tlačidlom myši na správu a potom vyberte položku Odstrániť.

  Dôležité upozornenie:
  Ak sa zobrazí hlásenie Program Outlook prenáša správu, zatvorte program Outlook a počkajte, kým sa ukončí. Na overenie, či sa proces Outlook.exe ukončil, môže byť potrebné použiť Správcu úloh v systéme Windows. Znova spustite program Outlook a zopakujte krok 2.
 3. Kliknite na kartu Odoslať alebo prijať a kliknutím na položku Pracovať offline zrušte výber tejto možnosti.
Ďalšie informácie

Produkty iných výrobcov spôsobujúce tento problém

Medzi produkty iných výrobcov, ktoré spôsobujú tento problém, patria nasledujúce produkty:
 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator
 • Net Nanny
 • Panicware Pop-Up Stopper

Spustenie nástroja na opravu rozhrania MAPI (vzťahuje sa len na program Outlook)

Ak je poškodený alebo nesprávny súbor Mapi32.dll, pri odosielaní alebo prijímaní e-mailových správ v programe Outlook sa môže zobrazovať nasledujúce chybové hlásenie:

Úloha Odosielanie a prijímanie ohlásila chybu (0x8007000E): Nedostatok pamäte alebo systémových prostriedkov. Zatvorte niektoré okná alebo programy a skúste to znova.

Ak chcete vyriešiť tento problém, spustite nástroj na opravu rozhrania MAPI (Fixmapi.exe). Súbor Fixmapi.exe sa nachádza v jednom z nasledujúcich priečinkov:
 • C:\Winnt\System32
 • C:\Windows\System32

Opätovné vytvorenie súboru Odoslaná pošta.dbx (vzťahuje sa len na program Outlook Express)

Ak je poškodený súbor Odoslaná pošta.dbx, pri odosielaní správy v programe Outlook Express sa môže zobrazovať nasledujúce chybové hlásenie:

Vyskytla sa neznáma chyba. Protokol: SMTP, port: 0, zabezpečené (SSL): nie, číslo chyby: 0x800C013B.

Ak chcete vyriešiť tento problém, premenujte súbor Odoslaná pošta.dbx, ktorý sa nachádza medzi súbormi s e-mailovými správami programu Outlook Express. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Hľadať a potom kliknite na položku Súbory alebo priečinky.
 2. Do poľa Názov zadajte text Odoslaná pošta.dbx.
 3. V poli Kde hľadať kliknite na primárny pevný disk (zvyčajne jednotka C) a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Odoslaná pošta.dbx a potom kliknite na položku Premenovať.
 5. Zadajte názov Odoslaná pošta.old a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Reštartujte program Outlook Express. Automaticky sa tým vytvorí nový súbor Odoslaná pošta.dbx.

Overenie všetkých e-mailových adries protokolu SMTP v distribučnom zozname (vzťahuje sa len na program Outlook)

Ak je niektorá z adries protokolu SMTP v distribučnom zozname poškodená alebo má nesprávny formát, môže dochádzať k chybe 0x8004210b. Mali by ste skontrolovať všetky e-mailové adresy v distribučnom zozname a uistiť sa, že sú správne. Môžete tiež odoslať samostatnú testovaciu e-mailovú správu každému členovi distribučného zoznamu a overiť tak, či niektoré e-mailové adresy nie sú neplatné.

Nastavenie dlhšieho časového limitu servera

Ak sa spolu s chybovým hlásením zobrazuje chybové hlásenie o uplynutí časového limitu, môžete tento problém vyriešiť nastavením dlhšieho časového limitu v programe Outlook alebo Outlook Express. Na nastavenie dlhšieho časového limitu servera použite jeden z nasledujúcich postupov podľa toho, ktorú verziu programu Outlook alebo Outlook Express máte nainštalovanú.
Outlook 2013 a Outlook 2010
 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Informácie.
 3. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom v zozname vyberte položku Nastavenie kont.
 4. Kliknutím vyberte cieľové konto POP3 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.
 6. Kliknite na kartu Spresnenie.
 7. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.
Outlook 2007
 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na možnosť Nastavenie kont.
 3. Kliknutím vyberte cieľové konto POP3 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.
 5. Kliknite na kartu Spresnenie.
 6. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.
Outlook 2003 a Outlook 2002
 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku E-mailové kontá.
 3. Kliknite na políčko Zobraziť alebo zmeniť existujúce e-mailové kontá a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na konto POP3 a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.
 6. Kliknite na kartu Spresnenie.
 7. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.
Outlook 2000 v režime podniku alebo pracovnej skupiny (CW)
 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Služby.
 3. Na karte Služby kliknite na položku Internetový e-mail a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie.
 5. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.
Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)
 1. Spustite program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.
 3. Vyberte cieľové konto a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie.
 5. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.
Outlook Express 6.0 a 5.x
 1. Spustite program Outlook Express.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.
 3. Kliknite na kartu Pošta.
 4. Kliknite na konto POP3 a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 5. Kliknite na kartu Spresnenie.
 6. Postupne zvyšujte nastavenie časového limitu servera, kým sa problém nevyrieši.
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
ol2003 ol2002
Vlastnosti

ID článku: 813514 – Posledná kontrola: 05/08/2014 22:48:00 – Revízia: 7.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514
Pripomienky