Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Port USB môže prestať fungovať po odpojení alebo pripojení zariadenia USB

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

Popis problému
Ak rýchlo a opakovane pripojíte a odpojíte zariadenie USB, port USB môže prestať reagovať. Keď sa port prepne do takéhoto stavu, nebude možné rozpoznať žiadne zariadenie USB a zariadenie USB nebude fungovať.

Tento článok vám pomôže tento problém vyriešiť.
Predpoklady
Je potrebné, aby ste disponovali povereniami správcu na prihlásenie do systému Windows a vykonanie niektorých postupov riešenia problémov, ktoré sú uvedené v tomto článku. Ak používate svoj osobný (nepodnikový) počítač, pravdepodobne sa prihlasujete s kontom správcu. Ak ide o počítač pripojený k sieti na pracovisku, zrejme budete musieť požiadať o pomoc správcu systému. Ak chcete overiť, či ste prihlásení do systému Windows pomocou používateľského konta s povoleniami správcu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Riešenie
Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené. Po použití každého postupu overte zariadenie USB a presvedčite sa, či ste problém odstránili. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, vyskúšajte použiť ďalší spôsob.

Tento článok obsahuje aj informácie o postupe, ktorý môžete použiť, ak uvedené postupy nepomohli vyriešiť problém.

Postup 1: Použite funkciu Správca zariadení a overte, či sa nevyskytli zmeny hardvéru

Použite funkciu Správca zariadení a overte prípadné zmeny hardvéru. Po tom, ako počítač vykoná overenie zmien hardvéru, môže rozpoznať zariadenie USB pripojené k portu USB, t. j. zariadenie USB budete môcť používať.

Ak chcete overiť výskyt hardvérových zmien, postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

  Poznámka: Ak používate systém Windows Vista, kliknite na položku Štart a potom použite pole Vyhľadať.
 2. Zadajte hodnotu devmgmt.msc a kliknite na položku OK. Otvorí sa Správca zariadení.
 3. V Správcovi zariadení kliknite na svoj počítač (zvýraznite ho).
 4. Kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zisťovať zmeny hardvéru.
 5. Overte zariadenie USB a presvedčite sa, či zariadenie funguje.
Ak zisťovanie zmien hardvéru odstránilo problém, tento postup sa skončil. Ak tento postup nepomohol vyriešiť problém, pokračujte postupom 2.

Postup 2: Reštartujte počítač

Ak zisťovanie nového hardvéru neodstránilo problém, pokúste sa reštartovať počítač. Po reštartovaní počítača overte zariadenie USB a presvedčite sa, či zariadenie funguje.

Ak reštartovanie počítača odstránilo problém, tento postup sa skončil. Ak tento postup nepomohol vyriešiť problém, pokračujte postupom 3.

Postup 3: Zakázanie a opätovné povolenie radiča USB

Pomocou funkcie Správca zariadení zakážte a znova povoľte všetky radiče USB. Takto umožníte radičom odstrániť stav „nereagovania“ portu USB. Radiče USB predstavujú porty USB v Správcovi zariadení. Ak nechcete používať postupy pokročilého odstraňovania problémov, vyskúšajte použiť kroky v časti Riešenie.

Ak chcete zakázať a znova povoliť radiče USB, postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

  Poznámka: Ak používate systém Windows Vista, kliknite na položku Štart a potom použite pole Vyhľadať.
 2. Zadajte hodnotu devmgmt.msc a kliknite na položku OK. Otvorí sa Správca zariadení.
 3. Rozbaľte uzol Radiče zbernice USB.

  Poznámka: Počas vyhľadávania tejto položky je možné, že sa budete musieť presúvať v zozname.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na radič USB v časti Radiče Univerzálnej sériovej zbernice a kliknutím na položku Odinštalovať odstráňte radič.
 5. Opakujte krok 4 pre všetky radiče USB, ktoré sú uvedené v časti Radiče Univerzálnej sériovej zbernice.
 6. Reštartujte počítač. Po spustení počítača bude systém Windows automaticky zisťovať zmeny hardvéru a znova nainštaluje všetky radiče USB, ktoré ste odinštalovali.
 7. Overte zariadenie USB a presvedčite sa, či zariadenie funguje.
Ak port USB rozpozná zariadenie a toto zariadenie môžete použiť, problém ste odstránili.

Ak tento postup odstránil problém, tento postup sa skončil. Ak tento postup nepomohol vyriešiť problém, pokračujte časťou Riešenie.
Riešenie
Ak žiadny z postupov nepomohol vyriešiť problém, môžete zakázať funkciu selektívneho vypnutia. Pamätajte však, že keď vypnete funkciu selektívneho vypnutia, všetky ovládače hostiteľského radiča USB (a teda všetky porty USB a pripojené zariadenia USB) v systéme budú týmto krokom ovplyvnené. Preto počítač nemôže vypnúť žiadne zariadenia USB, ktoré sú k počítaču pripojené a zariadenia USB môžu aj naďalej využívať napájanie počas ich pripojenia k počítaču. Okrem toho sa políčko Povoliť počítaču ušetriť energiu vypnutím tohto zariadenia sa nezobrazí na karte koreňového rozbočovača USB Správa napájania.

Ak chcete, aby sme mohli vypnúť funkciu selektívneho vypnutia, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento postup vykonať vlastnými silami a poznáte postupy pokročilého odstraňovania problémov, prejdite na časť Opravte to za mňa.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.Poznámka: Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však pracuje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete na počítači, na ktorom sa vyskytol problém, môžete si automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť na problémovom počítači.

Opravím to sám

Táto časť je určená pre pokročilých používateľov počítača.

Funkciu selektívneho vypnutia rozhrania USB môžete zakázať ako riešenie formou úpravy databázy Registry. Zariadenie USB môže prestať reagovať v dôsledku súbehu vo funkcii selektívneho vypnutia. Funkcia selektívneho vypnutia vypne zariadenie USB s cieľom efektívne uchovávať kapacitu batériu tak, že povolí počítaču vypnúť zariadenie USB. Niekedy však táto funkcia nemusí správnym spôsobom „zobudiť“ zariadenie USB. Preto zariadenie USB nereaguje, keď sa ho pokúsite použiť.

Je možné, že budete chcieť túto funkciu vypnúť pre serverové produkty v prípade, ak riadenie spotreby nie je dôležité alebo sa nevyžaduje.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP
Ak chcete vypnúť funkciu selektívneho vypnutia, postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

  Poznámka: Ak používate systém Windows Vista, kliknite na položku Štart a potom použite pole Vyhľadať.
 2. Zadajte text regedit a potom kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa editor databázy Registry.
 3. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. Ak nájdete položku databázy Registry DisableSelectiveSuspend, dvakrát na ňu kliknite. Ak táto položka nie je k dispozícii, vytvorte ju. Ak chcete vytvoriť túto položku, postupujte takto:
  1. V ponuke Upraviť ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku DWORD.
  2. Zadajte hodnotu DisableSelectiveSuspend a potom stlačte kláves ENTER.
  3. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 5. V poli údajov hodnoty zadajte hodnotu 1, čím zakážete funkciu selektívneho vypnutia, a potom kliknite na položku OK.
Teraz pokračujte časťou „Vyriešil sa problém?
Vyriešil sa problém?
Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nepodarilo odstrániť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
Príčina
Tento problém sa môže vyskytnúť z dôvodu problému časovania, ktorý zabraňuje počítaču detegovať zariadenie USB.

Spoločnosť Microsoft a predajcovia hardvéru vyrábajúci čipy, ktoré sa používajú pre rozhranie USB, sa snažili tento problém preskúmať. Výsledky však nie sú preukazné a jednoznačné z dôvodu opakujúceho sa charakteru tohto problému.
Stav
Spoločnosť Microsoft tento problém skúma a výsledky budú oznámené v tomto článku hneď, ako budú k dispozícii.
opraviť pripojiť odpojiť „pripojiť“ „odpojiť“
Egenskaper

Artikel-id: 817900 – senaste granskning 05/28/2010 06:57:47 – revision: 9.3

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1a, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition SP1a, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900
Feedback