Výskyt problémov s výkonom po inštalácii aktualizácie zabezpečenia 811493 (MS03-013)

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Po inštalácii balíka aktualizácie zabezpečenia (MS03-013) na počítač, na ktorom je spustený systém Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1), alebo po inovácii na balík SP1 na počítači so systémom Microsoft Windows XP, kde bola aktualizácia zabezpečenia 811493 už nainštalovaná, sa môže znížiť výkon počítača.
PRICINA
Pravdepodobnosť výskytu problému je vyššia, ak používate niektoré funkcie programov od iných výrobcov, ako je napríklad antivírusový program. Tento problém sa vyskytuje napríklad vtedy, keď je antivírusový program nakonfigurovaný na kontrolu všetkých súborov pri ich otvorení (alebo spustení). Toto sa niekedy označuje ako kontrola v reálnom čase.

Problém spôsobuje chyba regresie v súboroch jadra (Ntoskrnl.exe, Ntkrnlmp.exe, Ntkrnlpa.exe a Ntkrpamp.exe) vo verziách balíka Windows XP SP1, ktoré sú súčasťou pôvodnej aktualizácie zabezpečenia 811493. Na opravu tohto problému spoločnosť Microsoft vydala 28. mája 2003 revidovanú verziu aktualizácie zabezpečenia 811493.

Ďalšie informácie o tejto oprave zabezpečenia nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
811493 MS03-013: Pretečenie medzipamäte pri spracovaní správ jadra v systéme Windows môže viesť k elevácií privilégií (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Poznámky

 • Pôvodná aktualizácia zabezpečenia 811493 stále opravuje lokálnu eleváciu nedostatočného zabezpečenia privilégií na počítačoch so systémom Windows XP (ktoré majú alebo nemajú balík SP1), o ktorých sa diskutuje v bulletine MS03-013.
 • Aktualizácia zabezpečenia 811493 pre systém Windows XP je balík rýchlych opráv pre dva režimy, ktorý obsahuje aktualizované súbory jadra pre pôvodnú verziu systému Windows XP a aj pre systém Windows XP SP1. (Systém Windows XP SP1 obsahuje súčasti Windows Media Center Edition a Windows XP Tablet PC Edition). Chyba regresie v pôvodnej aktualizácii zabezpečenia 811493 má vplyv len na súbory jadra systému Windows XP SP1.

  Ďalšie informácie o balíkoch rýchlych opráv pre dva režimy pre systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  328848 Popis aktualizačných balíkov pre dva režimy pre operačný systém Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
RIESENIE
Ak chcete tento problém vyriešiť, nainštalujte si správnu verziu aktualizácie zabezpečenia 811493.

Ďalšie informácie o získaní a inštalácii správnej verzie aktualizácie zabezpečenia 811493 získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
811493 MS03-013: Pretečenie medzipamäte pri spracovaní správ jadra v systéme Windows môže viesť k elevácii oprávnení (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
RIEŠENIE
Poznámka Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste si správnu verziu aktualizácie zabezpečenia 811493 nainštalovali hneď, ako je to možné. Ak si správnu verziu aktualizácie zabezpečenia 811493 nemôžete nainštalovať ihneď, môžete použiť jedno z nasledujúcich dočasných riešení.

Postup 1: Dočasne odstráňte pôvodnú aktualizáciu 811493

V bulletine o zabezpečení MS03-013 si overte, či je inštalácia aktualizácie zabezpečenia 811493 vo vašom konkrétnom prostredí potrebná. Ak vám miera rizika umožňuje odloženie zavedenia opravy, pôvodnú opravu dočasne odstráňte (odinštalujte).

Ak ste napríklad jedinou osobou, ktorá počítač používa, alebo ak všetci používatelia počítača sú správcovia počítača (alebo členovia lokálnej skupiny Administrators), inštalácia aktualizácie nie je až taká dôležitá. Ďalšie informácie o rozsahu nedostatočného zabezpečenia nájdete v bulletine MS03-013. Bulletin nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ak zistíte, že zavedenie opravy môžete odložiť na neskôr, dočasne odstráňte pôvodnú aktualizáciu zabezpečenia 811493 a to až dovtedy, kým si nebudete môcť nainštalovať revidovanú verziu opravy.

Poznámka Ak súbory jadra systému Windows nie sú vo verzii, ktorá je uvedená pre aktualizáciu zabezpečenia 811493 pôvodnej verzie systému Windows XP SP1, spomalenie výkonu počítača nie je spôsobené problémom, ktorý je popísaný v tomto článku. V tomto prípade aktualizáciu zabezpečenia 811493 nemusíte odstraňovať.

Odstránenie pôvodnej aktualizácie zabezpečenia 811493:
 1. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na ikonu Pridanie alebo odstránenie programov.
 2. Kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť programy.
 3. Kliknite na položku Windows XP Hotfix (SP1) Q811493 (alebo na položku Windows XP Hotfix (SP2) Q811493) a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknutím na tlačidlo Dokončiť počítač reštartujte.
Správcovia systémov môžu na odinštalovanie tejto opravy použiť nástroj Spuninst.exe. Pomôcka Spuninst.exe sa nachádza v priečinku %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst. Tento nástroj podporuje nasledovné prepínače:
 • /? Zobrazí zoznam inštalačných prepínačov.
 • /u Použije režim automatickej inštalácie.
 • /f Vynúti ukončenie ostatných programov pri vypnutí počítača.
 • /z Nereštartuje počítač po dokončení inštalácie.
 • /q Použije tichý režim bez zásahu používateľa.
Ak chcete napríklad odstrániť opravu 811493 v režime automatickej inštalácie bez reštartovania počítača, použite nasledovný príkaz:
%windir%\$ntuninstallq811493$\spuninst\spuninst.exe /u /z
Poznámka V tomto prípade musíte počítač reštartovať manuálne, aby sa pôvodná aktualizácia zabezpečenia 811493 úplne odstránila.

Postup 2: Dočasne vypnite kontrolu v reálnom čase vykonávanú antivírusovým programom

Informácie o tom, ako vypnúť kontrolu v reálnom čase vykonávanú antivírusovým programom, nájdete v dokumentácii pre antivírusový program alebo sa obráťte na výrobcu programu.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
49500 Zoznam dodávateľov antivírusového softvéru (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Poznámka Ak kontrolu v reálnom čase vypnete, antivírusový program už nebude automaticky kontrolovať súbory vždy, keď ich otvoríte alebo spustíte. Antivírusový program však môžete aj naďalej spúšťať a potenciálne nebezpečné súbory môžete kontrolovať manuálne pred ich otvorením alebo spustením.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v pôvodnej aktualizácii zabezpečenia 811493.
vypnutie pretečenia medzipamäte pri spracovaní správ v reálnom čase môže viesť k spomalenému prehľadávaniu elevácií oprávnení
Vlastnosti

ID článku: 819634 – Posledná kontrola: 12/08/2015 02:37:54 – Revízia: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB819634
Pripomienky