Príkaz Ipconfig hlási adresu IP 0.0.0.0

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Ak obnovíte adresu IP počítača pomocou príkazu ipconfig, môže nastať niektorá z nasledovných situácií:
 • Môže sa zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
  Počas obnovy pripojenia k rozhraniu miestnej siete sa vyskytla chyba. Systém nemôže nájsť zadaný súbor.
  alebo
 • Príkaz môže vrátiť adresu IP a masku podsiete 0.0.0.0.
RIESENIE
Na odstránenie tohto problému použite nasledovné metódy v poradí, v akom sú uvedené. Skôr, než začnete, reštartujte počítač. Po vykonaní každej metódy overte, či sa problém vyriešil.

Metóda 1: Vypnutie brán firewall

Uistite sa, že nie sú k dispozícii žiadne brány firewall a že brána firewall pre internetové pripojenie alebo brána firewall systému Windows XP je vypnutá.
 • Ak je v počítači nainštalovaná brána firewall od iného výrobcu, vypnite ju.
  Informácie o možnostiach vypnutia brány firewall nájdete v dokumentácii k produktu alebo vám ich poskytne oddelenie technickej podpory výrobcu.
 • Vypnite bránu firewall pre internetové pripojenie systému Windows XP. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia a potom kliknite na položku Sieťové pripojenia.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  3. Kliknite na kartu Spresnenie a potom zrušte začiarknutie políčka Brána firewall pre internetové pripojenie.
Ak používate systém Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), bránu firewall vypnite podľa nasledovných pokynov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz ncpa.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 4. Na karte Všeobecné kliknite na prepínač Vypnutá (neodporúča sa).

Metóda 2: Overenie správnej inštalácie sieťovej karty

Skontrolujte, či je správne nainštalovaná sieťová karta. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač, kliknite na príkaz Spravovať a potom kliknite na položku Správca zariadení v časti Správa počítača.
 2. Rozbaľte položku Sieťové adaptéry a skontrolujte, či je v zozname uvedený príslušný sieťový adaptér.

  Ak sa sieťový adaptér v zozname nenachádza, postupujte podľa nasledovných krokov v poradí, v akom sú uvedené:
  1. Aktualizujte alebo preinštalujte ovládač.
  2. Premiestnite adaptér do iného voľného slotu a potom ho preinštalujte.
  3. Vymeňte sieťový adaptér.

Metóda 3: Overenie spustenia služby klienta DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Skontrolujte, či je spustená služba klienta DHCP. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač, kliknite na príkaz Spravovať, rozbaľte položku Služby a aplikácie v časti Správa počítača a potom kliknite na položku Služby.
 2. Skontrolujte, či je spustená služba Klient DHCP.
 3. Ak je služba zastavená, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Klient DHCP a potom kliknite na príkaz Spustiť.

  Poznámka: Ak sa služba nespustí, je pravdepodobne zastavená aj závislá skupina alebo služba.

Metóda 4: Úprava databázy Registry

Upozornenie: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry budete môcť odstrániť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.Skontrolujte, či je položka DHCP databázy Registry správna. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\DHCP
 3. V pravej časti okna dvakrát kliknite na položku DependOnService a skontrolujte, či je v poli Údaj hodnoty zadaná hodnota Tcpip Afd NetBT.
 4. Reštartujte počítač a potom skontrolujte, či je služba DHCP spustená tak, ako je to uvedené v metóde 3.
Vlastnosti

ID článku: 822123 – Posledná kontrola: 12/08/2015 02:58:23 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfirewall kbprb KB822123
Pripomienky