Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

V systéme Windows XP sa nedajú nainštalovať niektoré aktualizácie alebo programy

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
Tento článok obsahuje riešenie Fix it, pomocou ktorého možno opraviť niektoré problémy zabraňujúce v inštalácii niektorých aktualizácií alebo programov v systéme Windows XP. Toto riešenie Fix it by ste mali spustiť v prípade, ak ste sa v systéme Windows XP stretli s problémom uvedeným v časti Príznaky. Riešenie Fix it za vás automaticky vykoná viacero postupov riešenia.

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou riešenia Fix it, môžete vyskúšať niekoľko rozšírených manuálnych postupov.
Riešenie

Automatické riešenie pomocou balíka Fix it

Ak chcete tento problém opraviť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.

Poznámky k riešeniu Microsoft Fix-it
 • Automatická oprava sa pokúsi vyriešiť daný problém. Ak sa problém nevyrieši, vyskúšajte zvyšné postupy.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Postupy automatizované riešením Fix it

Postup 1: Nastavenie služby Cryptographic Services na automatické spúšťanie

Ak chcete službu Cryptographic Services nastaviť na možnosť Automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite pomôcku Nástroje na správu v okne Ovládací panel.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu Služby.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Cryptographic Services a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. V poli Typ spustenia vyberte možnosť Automaticky a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.

Postup 2: Premenovanie priečinka Catroot2

Ak chcete premenovať priečinok Catroot2, postupujte podľa nasledujúcich krokov:  
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a každý riadok potvrďte stlačením klávesu Enter:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Z nasledujúceho priečinka odstráňte všetky súbory tmp*.cat:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  Poznámka: Ak v tomto priečinku neexistujú žiadne súbory, ktorých názov začína reťazcom tmp, neodstraňujte žiadne iné súbory. Súbory .cat v tomto priečinku sú potrebné na inštaláciu rýchlych opráv a balíkov Service Pack.
Dôležité upozornenie: Nemeňte názov priečinka Catroot. Priečinok Catroot2 sa v systéme Windows automaticky vytvorí znova, ale priečinok Catroot sa po premenovaní znova nevytvorí.

Postup 3: Opätovná registrácia súborov DLL, ktoré sú priradené k službe Cryptographic Services

Ak chcete zaregistrovať súbory .dll, ktoré sú priradené k službe Cryptographic Services, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka V počítači so systémom Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart, zadajte príkaz cmd do poľa Vyhľadať, pravým tlačidlom myši kliknite na položku cmd.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a každý z nich potvrďte stlačením klávesu Enter:
  regsvr32 /s softpub.dll
  regsvr32 /s wintrust.dll
  regsvr32 /s initpki.dll
  regsvr32 /s dssenh.dll
  regsvr32 /s rsaenh.dll
  regsvr32 /s gpkcsp.dll
  regsvr32 /s sccbase.dll
  regsvr32 /s slbcsp.dll
  regsvr32 /s mssip32.dll
  regsvr32 /s cryptdlg.dll
  exit
  Poznámka: Ak sa zobrazí výzva, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Reštartujte počítač.

Postup 4: Odstránenie atribútu skrytia z priečinka %Windir% a z jeho podpriečinkov

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka V počítači so systémom Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart, zadajte príkaz cmd do poľa Vyhľadať, pravým tlačidlom myši kliknite na položku cmd.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a každý riadok potvrďte stlačením klávesu Enter:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  exit

Postup 5: Nastavenie politiky pre podpisovanie súčastí odlišných od ovládačov na hodnotu Silently succeed

Ak používate verziu systému Windows 2000, nastavte politiku skupiny Unsigned non-driver installation behavior na hodnotu Silently succeed. Toto nastavenie skupinovej politiky sa nachádza v module konzoly MMC na ceste Konfigurácia počítača, Nastavenie systému Windows, Nastavenie zabezpečenia, Lokálne politiky, Možnosti zabezpečenia.

Poznámka: V systéme Windows 2000 sa nastavenie skupinovej politiky môže prejaviť až po niekoľkých minútach. Závisí to od nastavenia obnovovacieho intervalu skupinovej politiky. Ďalšie informácie získate v článku Zmena predvoleného intervalu obnovenia skupinovej politiky.

Ak používate systém Windows XP, toto nastavenie skupinovej politiky už nie je podporované. V takom prípade použite na odstránenie problému nasledovný postup:  
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka V počítači so systémom Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart, zadajte príkaz regedit do poľa Vyhľadať, pravým tlačidlom myši kliknite na položku regedit.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na binárnu hodnotu Policy a potom kliknite na položku Zmeniť.
 4. Zobrazí sa údaj hodnoty v nasledovnom formáte:

  0000 02

  Stlačením klávesu DELETE odstráňte aktuálnu hodnotu (v tomto príklade je to hodnota 02) a potom zadajte hodnotu 0 (aktuálna hodnota sa teraz zobrazí ako 00).
 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom ukončite editor databázy Registry.

Rozšírené manuálne postupy

Postup 1: Premenovanie súboru Edb.log

Premenujte súbor Edb.log a potom sa znova pokúste nainštalovať program. Na premenovanie súboru Edb.log použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka V počítači so systémom Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart, zadajte príkaz cmd do poľa Vyhľadať, pravým tlačidlom myši kliknite na položku cmd.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves Enter:
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst

Postup 2: Dočasné vypnutie uzamknutia dôveryhodných vydavateľov a inštalácia príslušných certifikátov do priestoru na uloženie certifikátov dôveryhodných používateľov

Nastavenie politiky skupiny Povoliť uzamknutie dôveryhodných vydavateľov môžete používať aj naďalej, najskôr je však nutné pridať príslušné certifikáty do priestoru na uloženie certifikátov dôveryhodných vydavateľov. Najprv je nutné vypnúť nastavenie politiky skupiny Povoliť uzamknutie dôveryhodných vydavateľov, potom nainštalovať príslušné certifikáty do priestoru na uloženie certifikátov dôveryhodných vydavateľov a nakoniec zapnúť nastavenie politiky skupiny Povoliť uzamknutie dôveryhodných používateľov. Na nainštalovanie príslušného certifikátu pre aktualizácie produktov Microsoft Windows a Microsoft Internet Explorer použite nasledovný postup:  
 1. Prevezmite požadovanú aktualizáciu produktu spoločnosti Microsoft z Centra sťahovania softvéru, z katalógu služby Windows Update alebo zo služby Microsoft Update. 

  Ďalšie informácie o preberaní aktualizácií produktov z Centra sťahovania softvéru získate v článku Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft z katalógu služieb online.
  Ďalšie informácie o preberaní aktualizácií produktov z katalógu služby Windows Update získate v článku Preberanie aktualizácií s ovládačmi a rýchlymi opravami z katalógu služby Windows Update.
 2. Extrahujte balík aktualizácie produktu do dočasného priečinka. Príkaz príkazového riadka, ktorý na to použijete, závisí od aktualizácie, ktorú sa pokúšate nainštalovať. Prečítajte si článok databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý súvisí s aktualizáciou, aby ste na extrakciu balíka vybrali tie správne prepínače príkazového riadka. Ak chcete extrahovať napríklad aktualizáciu zabezpečenia 824146 pre systém Windows XP do priečinka C:\824146, použite príkaz Windowsxp-kb824146-x86-sk -x:c:\824146. Ak chcete extrahovať aktualizáciu zabezpečenia 828750 pre systém Windows XP do priečinka C:\828750, použite príkaz q828750.exe /c /t:c:\828750.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor KBčíslo.cat v balíku aktualizácii produktu v dočasnom priečinku, ktorý ste vytvorili v kroku 2, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Poznámka: Súbor KBčíslo.cat sa môže nachádzať v podpriečinku. Súbor sa môže nachádzať napríklad v priečinku C:\824146\sp1\update alebo v priečinku C:\824146\sp2\update.
 4. Na karte digitálnych podpisov kliknite na digitálny podpis a potom kliknite na položku Podrobnosti.
 5. Kliknite na položku Zobraziť certifikát a potom kliknite na položku Inštalovať certifikát.
 6. Kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite Sprievodcu importom certifikátov.
 7. Kliknite na políčko Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
 8. Kliknite na položku Dôveryhodní vydavatelia a potom kliknite na tlačidlo OK.
 9. Kliknite na tlačidlo Ďalej, potom na tlačidlo Dokončiť a nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

Postup 3: Overenie stavu všetkých certifikátov v rámci certifikačnej cesty a import chýbajúcich alebo poškodených certifikátov z iného počítača

Na overenie certifikátov v rámci certifikačnej cesty pre aktualizáciu systému Windows alebo programu Internet Explorer použite tento postup:
Krok 1: Overenie certifikátov spoločnosti Microsoft
 1. V programe Internet Explorer kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Na karte Obsah kliknite na tlačidlo Certifikáty.
 3. Na karte Dôveryhodné úrady pre vydávanie základných certifikátov dvakrát kliknite na položku Microsoft Root Authority. Ak tento certifikát chýba, prejdite na krok 2.
 4. Na karte Všeobecné skontrolujte, či dátumy Platný od10. 1. 1997 do 31. 12. 2020.
 5. Na karte Certifikačná cesta skontrolujte, či sa v poli Stav certifikátu nachádza text Tento certifikát je v poriadku.
 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom dvakrát kliknite na certifikát NO LIABILITY ACCEPTED.
 7. Na karte Všeobecné skontrolujte, či dátumy Platný od11. 5. 1997 do 7. 1. 2004.
 8. Na karte Certifikačná cesta skontrolujte, či sa v poli Stav certifikátu nachádza text Platnosť tohto certifikátu skončila, alebo ešte nezačala alebo text Tento certifikát je v poriadku.

  Poznámka: Hoci platnosť tohto certifikátu skončila, certifikát sa naďalej používa. Ak certifikát chýba alebo je zrušený, operačný systém nemusí pracovať správne. Ďalšie informácie získate v článku Dôveryhodné koreňové certifikáty požadované systémami Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003
 9. Kliknite na tlačidlo OK a potom dvakrát kliknite na certifikát GTE CyberTrust Root. Zoznam môže obsahovať viacero certifikátov s týmto názvom. Skontrolujte certifikát s dátumom skončenia platnosti 23. 2. 2006.
 10. Na karte Všeobecné skontrolujte, či dátumy Platný od sú 23. 2. 1996 do 23. 2. 2006.
 11. Na karte Certifikačná cesta skontrolujte, či sa v poli Stav certifikátu nachádza text Tento certifikát je v poriadku.

  Poznámka: Hoci platnosť tohto certifikátu skončila, certifikát sa naďalej používa. Ak certifikát chýba alebo je zrušený, operačný systém nemusí pracovať správne. Ďalšie informácie získate v článku Dôveryhodné koreňové certifikáty požadované systémami Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.
 12. Kliknite na tlačidlo OK a potom dvakrát kliknite na položku Thawte Timestamping CA.
 13. Na karte Všeobecné skontrolujte, či dátumy Platný od sú 31. 12. 1996 do 31. 12. 2020.
 14. Na karte Certifikačná cesta skontrolujte, či sa v poli Stav certifikátu nachádza text Tento certifikát je v poriadku.
Krok 2: Importovanie chýbajúcich alebo poškodených certifikátov
Ak niektoré z týchto certifikátov chýbajú alebo sú poškodené, exportujte chýbajúce alebo poškodené certifikáty do iného počítača a potom nainštalujte certifikáty do svojho počítača. Na export certifikátov do iného počítača použite tento postup:
 1. V programe Internet Explorer kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Na karte Obsah kliknite na tlačidlo Certifikáty.
 3. Na karte Dôveryhodné úrady pre vydávanie základných certifikátov kliknite na certifikát, ktorý chcete exportovať.
 4. Kliknite na tlačidlo Exportovať a potom postupujte podľa pokynov pre export certifikátu ako binárneho súboru x.509 s kódovaním DER (.CER).
 5. Po exporte súboru certifikátu skopírujte tento súbor do počítača, do ktorého ho chcete importovať.
 6. V počítači, do ktorého chcete importovať certifikát, dvakrát kliknite na certifikát.
 7. Kliknite na položku Inštalovať certifikát a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Postup 4: Vymazanie dočasného súboru a reštartovanie inštalácie rýchlej opravy alebo balíka Service Pack

Ak chcete vymazať dočasný súbor a reštartovať inštaláciu rýchlej opravy alebo balíka Service Pack, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Odstráňte všetky súbory tmp*.cat z nasledujúcich priečinkov:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}

  Ak v tomto priečinku neexistujú žiadne súbory, ktorých názov začína reťazcom tmp, neodstraňujte žiadne iné súbory. Súbory .cat v tomto priečinku sú potrebné na inštaláciu rýchlych opráv a balíkov Service Pack.

  Dôležité upozornenie: Nemeňte názov priečinka Catroot. Priečinok Catroot2 sa v systéme Windows automaticky vytvorí znova, ale priečinok Catroot sa po premenovaní znova nevytvorí.
 4. Z priečinka %systemroot%\inf odstráňte všetky súbory oem*.*.
 5. Reštartujte neúspešnú inštaláciu opravy alebo inštaláciu balíka Service Pack.

Postup 5: Vyprázdnenie distribučného priečinka softvéru

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz services.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka V počítači so systémom Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart, zadajte príkaz services.msc do poľa Vyhľadať, pravým tlačidlom myši kliknite na položku services.msc a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 2. Na table Služby (lokálne) kliknite pravým tlačidlom na položku Automatické aktualizácie a potom kliknite na príkaz Zastaviť.
 3. Minimalizujte okno Služby (lokálne).
 4. Vyberte celý obsah priečinka distribúcie systému Windows a odstráňte ho.

  Poznámka. Na základe predvoleného nastavenia sa priečinok distribúcie systému Windows nachádza na ceste jednotka:\Windows\SoftwareDistribution. Jednotka v tejto ceste predstavuje zástupný symbol pre jednotku, na ktorej je nainštalovaný operačný systém Windows.
 5. Uistite sa, že priečinok distribúcie systému Windows je prázdny, a potom maximalizujte okno Služby (lokálne).
 6. Na table Služby (lokálne) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Automatické aktualizácie a potom kliknite na príkaz Spustiť.
 7. Reštartujte počítač a znovu spustite službu Windows Update.

Postup 6: Vykonanie priamej inovácie

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou žiadneho z týchto postupov, môže byť potrebné vykonať priamu inováciu. Informácie o postupe pri vykonaní priamej inovácie získate v článku Vykonanie priamej inovácie (preinštalovania) systému Windows XP.
Príznaky
Pri pokuse o prevzatie ovládacieho prvku ActiveX, inštaláciu aktualizácie do systému Windows alebo do súčasti systému Windows, inštaláciu balíka Service Pack pre systém Windows alebo pre súčasť systému Windows alebo inštaláciu softvérového programu spoločnosti Microsoft alebo iného dodávateľa sa môžu prejaviť niektoré z nasledovných príznakov:
Poznámka: Tieto problémy môžu mať tieto príčiny.
 • Pri pokuse o nainštalovanie programu alebo aktualizácie sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
  Nenašiel sa digitálny podpis
  Digitálny podpis spoločnosti Microsoft potvrdzuje, že softvér bol testovaný na používanie so systémom Windows a nebol pozmenený od svojho testovania.
  Softvér, ktorý sa chystáte nainštalovať, neobsahuje digitálny podpis spoločnosti Microsoft. Nemožno teda zaručiť, že bude v systéme Windows pracovať správne.
  Názov softvérového balíka
  Ak chcete vyhľadať digitálne podpísaný softvér od spoločnosti Microsoft, na webovej lokalite Windows Update http://update.microsoft.com môžete zistiť, či je takýto softvér k dispozícii.
  Chcete pokračovať v inštalácii?

  Ak kliknete na prepojenie Ďalšie informácie, zobrazí sa nasledovné hlásenie:
  Microsoft Windows
  Podpis na balíku softvéru, ktorý chcete inštalovať, je neplatný. Balík softvéru nie je správne podpísaný.

  Po kliknutí na tlačidlo OK v dialógovom okne prvého chybového hlásenia sa zobrazí hlásenie, v ktorom je uvedené, že inštalácia bola úspešná, alebo sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
  Názov balíka aktualizácií
  Kryptografická operácia zlyhala z dôvodu nastavenia možností lokálneho zabezpečenia.
 • Pri pokuse o nainštalovanie aktualizácie alebo balíka Service Pack sa zobrazí chybové hlásenie podobné niektorému z nasledujúcich hlásení:
  • Názov balíka aktualizácií
   Inštalátor nemohol overiť integritu súboru Update.inf. Skontrolujte, či je na tomto počítači spustená kryptografická služba.
  • Nepodarilo sa nainštalovať katalógové súbory.
  • Inštalovaný softvér nevyhovel testu, a preto nezískal logo systému Windows, ktoré potvrdzuje kompatibilitu so systémom Windows XP. (Informácie o význame tohto testovania.)

   Softvér sa nenainštaluje. Obráťte sa na správcu systému.
  • Inštalovaný softvér nevyhovel testu, a preto nezískal logo systému Windows, ktoré potvrdzuje kompatibilitu s touto verziou systému Windows. (Informácie o význame tohto testovania.)
 • Pri pokuse o nainštalovanie balíka Windows XP Service Pack sa zobrazí chybové hlásenie podobné niektorému z nasledujúcich chybových hlásení:
  Inštalátor balíka Service Pack nemohol overiť integritu súboru. Skontrolujte, či je na tomto počítači spustená služba Cryptographic Service.
 • Pri pokuse o nainštalovanie súčasti Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 sa zobrazí chybové hlásenie podobné nasledujúcemu hláseniu:
  Chyba inštalácie súboru INF. Dôvod: Časovú pečiatku, podpis alebo certifikát nemožno overiť, alebo je niektorý z týchto prvkov deformovaný.

 • Veľkosť súboru %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log môže dosiahnuť až 20 MB, hoci zvyčajne nepresahuje 1 MB.
 • Pri pokuse o nainštalovanie balíka z webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update sa zobrazí hlásenie podobné nasledujúcemu hláseniu:
  Softvér nevyhovel testu, a preto nezískal logo systému Windows a nenainštaluje sa.
 • V súbore %systemroot%\Windowsupdate.log sa nachádza položka jednej z nasledujúcich chýb:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da 
  • 0x8007f01e
 • Proces aktualizácie pri použití služby Microsoft Windows Update v počítači s operačným systémom Windows XP zlyhá a zobrazí sa chybové hlásenie 0x8007f007. Táto situácia môže nastať bez ohľadu na vybraný typ aktualizácie.
 • Súbor Svcpack.log môže obsahovať položky podobné nasledujúcim:
  937.406: GetCatVersion: Failed to retrieve version information from C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat with error 0x57 937.437: GetCatVersion: Failed to retrieve version information from C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat with error 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog failed for Tmp.0.scw.cat; error=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles failed:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, failed to delete SpRecoverCmdLine value, error 0x2 955.125: DoInstallation: Failed to unregistering spuninst.exe for recovery. 962.656: DeRegistering the Uninstall Program -> Windows Server 2003 Service Pack, 0 962.656: Failed to install catalog files. 1448.406: Message displayed to the user: Failed to install catalog files. 1448.406: User Input: OK 1448.406: Update.exe extended error code = 0xf01e 1448.406: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance.
Príčina
Tieto problémy sa môžu vyskytnúť v ľubovoľnej z nasledujúcich situácií:
 • Súbor denníka alebo databáza v priečinku na ceste %Systemroot%\System32\Catroot2 sú poškodené.
 • Služba Cryptographic Services je vypnutá.
 • Chýbajú alebo sú poškodené iné súbory systému Windows.
 • Časovú pečiatku, podpis alebo certifikát nemožno overiť alebo je niektorý z týchto prvkov deformovaný.
 • Pre priečinok %Windir% alebo pre niektorý z jeho podpriečinkov je nastavený atribút skrytia.
 • Pre politiku skupiny Unsigned non-driver installation behavior (len v systéme Windows 2000) je nastavená hodnota Do not allow installation alebo hodnota Warn but allow installation, alebo binárna hodnota Policy nie je nastavená na hodnotu 0 v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Je zapnutá politika skupiny Povoliť uzamknutie dôveryhodných vydavateľov a v priestore na uloženie certifikátov dôveryhodných vydavateľov nie je uložený príslušný certifikát. Táto politika skupiny sa nachádza v module konzoly MMC Politika skupiny na ceste Konfigurácia používateľa, Nastavenie systému Windows, Údržba programu Internet Explorer, Zabezpečenie, Nastavenie Authenticode.
 • Inštalujete balík Internet Explorer 6 SP1 a je nainštalovaná aktualizácia zabezpečenia 823559 (MS03-023). Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku Pri pokuse o inštaláciu balíka Internet Explorer 6 Service Pack 1 sa zobrazí chybové hlásenie „Inštalovaný softvér nevyhovel testu, a preto nezískal logo systému Windows“.
 • Distribučný priečinok softvéru je poškodený.
Odkazy
Výskyt tohto problému bol hlásený pri týchto aktualizáciách:
328310 MS02-071: Porucha zabezpečenia spracovania správ Windows WM_TIMER môže aktivovať eleváciu privilégií (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
810565 Hypertextové prepojenia sa otvárajú v programe Internet Explorer a nie v predvolenom prehľadávači alebo v centre pomoci a technickej podpory (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
327979 Pri prehrávaní úvodného videoklipu hra prestane reagovať (zablokuje sa) alebo sa neočakávane zastaví (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
322011 Zobrazenie ukážky faxu v konzole faxu nie je možné (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
811630 Aktualizácia Pomocníka vo formáte HTML na obmedzenie funkcionality pri vyvolaní s použitím postupu window.showHelp( ) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
810577 MS03-005: Neskontrolovaná medzipamäť v presmerovači systému Windows môže umožniť eleváciu privilégií (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
329441 Po obnovení systému Windows XP nie je možné vytvoriť sieťové pripojenia
329170 MS02-070: Porucha zabezpečenia podpisovania SMB môže umožniť zmenu politiky skupiny (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
810833 MS03-001: Neskontrolovaná medzipamäť v službe Locator môže umožniť spúšťanie kódu

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o postupe pri konfigurovaní funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows XP získate v článku Konfigurovanie a používanie funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows XP.
328310 810565 327979 322011 811630 810577 329441 329170 810833 mdac sql exchange iis office msi iexpress update.exe hotfix fixit fix it fixme
Egenskaper

Artikel-id: 822798 – senaste granskning 01/31/2014 11:48:00 – revision: 30.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB822798
Feedback