Riešenie problémov s chýbajúcimi ikonami sieťových pripojení v systémoch Windows Server 2003 a Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Verzia tohto článku pre systém Windows 2000 je dostupná pod číslom 329050.
Úvod
V tomto článku sa popisujú všeobecné podrobné a pokročilé postupy riešenia problémov, ktoré je možné použiť na obnovenie chýbajúcich ikon sieťových a telefonických pripojení v počítačoch so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003. Siete však fungujú správne aj napriek chýbajúcim ikonám. Neprítomnosť ikon siete môže byť príznakom viacerých problémov. Určiť príčinu vášho konkrétneho problému je možné až po jeho preskúmaní. Položíme vám niekoľko otázok. Na základe vašich odpovedí potom určíme, ktorý z ponúknutých postupov by ste mali vyskúšať ako prvý.

Článok obsahuje svojpomocné postupy pre začínajúcich a stredne pokročilých používateľov.
Pre skúsených používateľov počítača je určená časť Riešenie problémov pre pokročilých používateľov.
Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.
Príznaky
Keď kliknete na tlačidlo Štart, myšou ukážete na položku Ovládací panel a kliknete na ňu a potom dvakrát kliknete na položku Sieťové pripojenia, prípadne ak kliknete pravým tlačidlom myši na položku Miesta v sieti na pracovnej ploche a potom kliknete položku Vlastnosti, nezobrazia sa všetky ikony siete. Prípadne sa vyskytnú problémy s oknom Sieťové pripojenia.

Ak chcete zistiť, ktorý postup by ste pri odstraňovaní problému mali vyskúšať ako prvý, prečítajte si nasledujúce štyri prípady a určite, ktoré príznaky zodpovedajú vašej situácii.

Prípad 1: Chýbajú niektoré alebo všetky ikony siete.

 • Chýba ikona pripojenia Lokálna sieť alebo vysokorýchlostné pripojenie na Internet.
 • Chýbajú ikony Telefonické pripojenie.
 • Chýba ikona Sprievodca novým pripojením.
 • Zobrazuje sa iba ikona Sprievodca novým pripojením. Prípadne sa tiež zobrazuje aspoň jedno telefonické pripojenie.
 • Ak kliknete na ponuku Rozšírené a potom na položku Rozšírené nastavenia, v zozname Pripojenia sa zobrazí iba položka [Pripojenia vzdialeného prístupu].
Ak tento prípad zodpovedá vašej situácii, mali by ste vyskúšať najskôr postup 1 uvedený v časti Všeobecné riešenie problémov, v rámci ktorej systém Windows automaticky zistí a nainštaluje sieťové adaptéry.

Prípad 2: Chýbajú iba ikony telefonického pripojenia.

Ak tento prípad zodpovedá vašej situácii, mali by ste vyskúšať najskôr postup 5 uvedený v časti Všeobecné riešenie problémov. Tento postup spočíva v pridaní všeobecného štandardného modemu.

Prípad 3: Po vybratí sieťového pripojenia a kliknutí na položku Vlastnosti prestane okno Sieťové pripojenia reagovať alebo sa náhle zatvorí.

Ak tento prípad zodpovedá vašej situácii, vyskúšajte postup 4 v časti Riešenie problémov pre pokročilých používateľov. Tento postup spočíva v oprave položky Config podkľúča Network. Ak sa nechcete púšťať do riešenia problémov pre pokročilých používateľov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo sa obrátiť na technickú podporu.
Prípad 4: Ikona siete sa prestane zobrazovať iba po manuálnom pripojení k sieti.
Ak tento prípad zodpovedá vašej situácii, vyskúšajte postup 3 v časti Riešenie problémov pre pokročilých používateľov. Tento postup spočíva v diagnostike a riešení problému pomocou nástroja Group Policy Results alebo pomocou konzoly GPMC (Group Policy Management Console). Ak sa nechcete púšťať do riešenia problémov pre pokročilých používateľov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo sa obrátiť na technickú podporu.
Všeobecné riešenie problémov

Postup 1: Automatické zistenie a inštalácia sieťových adaptérov v systéme Windows

Systém Windows môže za vás automaticky zistiť a nainštalovať sieťové adaptéry. Opravia sa aj všetky poškodené položky databázy Registry v sieťových adaptéroch.

Ak chcete, aby systém Windows automaticky zistil a nainštaloval sieťové adaptéry za vás, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Hardvér a potom kliknite na tlačidlo Správca zariadení.
 3. Ak chcete zobraziť zoznam nainštalovaných sieťových adaptérov, rozbaľte položku Sieťové adaptéry. Kliknutím vyhľadajte sieťový adaptér a potom kliknite na položku Odinštalovať.
 4. Reštartujte počítač a nechajte systém automaticky zistiť a nainštalovať ovládače sieťových adaptérov.
Skontrolujte, či sa zobrazujú ikony sieťových pripojení. Ak bol tento postup úspešný, proces riešenia problému uvedený v tomto článku ste dokončili. Ak sa však chcete dozvedieť, ako predchádzať vzniku týchto problémov v budúcnosti, prečítajte si časť Tipy na prevenciu.

Ak sa pomocou tohto postupu problém nevyriešil, vyskúšajte postup 2.

Postup 2: Kontrola nastavení siete a sieťových služieb

Nastavenia siete, ako napríklad nastavenia adaptéra, nastavenia služieb, nastavenie prihlasovania, nastavenie interakcie pracovnej plochy alebo nastavenie sieťových služieb, umožňujú pripájanie k sieti pomocou počítača. Ak sú tieto nastavenia nesprávne, môže sa vyskytnúť problémy s pripojením.

Ak chcete skontrolovať nastavenia siete a sieťových služieb, postupujte nasledovne:
 1. Overte, či je vybratý správny sieťový adaptér. Sieťový adaptér je zariadenie umožňujúce pripojenie počítača k sieti. Nazýva sa aj karta rozhrania siete.
  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Tento počítač, kliknite na položku Vlastnosti, potom na kartu Hardvér a potom kliknite na tlačidlo Správca zariadení.
  2. Dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry a skontrolujte, či je vybratý názov správneho sieťového adaptéra. Ak nepoznáte názov svojho sieťového adaptéra, nič sa nedeje. Nateraz stačí overiť, či je vybratý správny adaptér.
  3. Dvakrát kliknite na sieťový adaptér a skontrolujte, či sa v poli Stav zariadenia na karte Všeobecné zobrazuje hlásenie Zariadenie pracuje správne. Ak sa toto hlásenie nezobrazuje, kliknite na položku Riešenie problémov a ďalej postupujte podľa pokynov.
  4. Po potvrdení, že je vybratý správny adaptér a pracuje správne, môžete zavrieť všetky otvorené dialógové okná.
 2. Skontrolujte, či sú spustené požadované služby. Prostredníctvom nastavení služieb sa zastavujú, spúšťajú a spravujú systémové služby.
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Spravovať.
  2. Dvakrát kliknite na položku Služby a aplikácie a potom na položku Služby.
  3. Na pravej table sa pozrite do stĺpca Stav. Možno bude potrebné rozbaliť pole, aby sa zobrazili všetky stĺpce. Skontrolujte, či sú spustené nasledujúce služby:
   • Vzdialené volanie procedúr (volanie RPC)
    (Najprv musí byť spustená táto služba, aby sa ostatné služby mohli prejaviť.)
   • Sieťové pripojenia
    (Túto službu je možné spustiť len v prípade, že je aktívna služba RPC.)
   • Plug and Play
   • Služba COM+ Event System
    (Túto službu je možné spustiť len v prípade, že je aktívna služba RPC.)
   • Služba Remote Access Connection Manager
    (Túto službu je možné spustiť len v prípade, že sú aktívne telefónne služby.)
   • Telefónne služby
    (Tieto služby je možné spustiť len v prípade, že sú aktívne služby RPC a PnP.)
  4. Ak chcete spustiť niektorú službu, pravým tlačidlom myši kliknite na názov služby a potom kliknite na položku Spustiť.
  5. Okno Správa počítača nezatvárajte, pretože v ďalších krokoch bude potrebné skontrolovať ďalšie nastavenia.
 3. Skontrolujte nastavenie prihlásenia.
  1. Na pravej table dvakrát kliknite na položku Služba COM+ Event System.
  2. Kliknite na kartu Prihlásenie.
  3. V časti Prihlásiť ako skontrolujte, či je vybratá položka Lokálne systémové konto.
 4. Skontrolujte nastavenie interakcie pracovnej plochy.
  1. Dvakrát kliknite na službu Sieťové pripojenia.
  2. Kliknite na kartu Prihlásenie.
  3. V časti Prihlásiť ako skontrolujte, či je vybratá položka Lokálne systémové konto.
  4. Overte, či je začiarknuté políčko Povoliť službe používať pracovnú plochu a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Zavrite okno Správa počítača.
 5. Skontrolujte nastavenie sieťových služieb.
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
  2. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
  3. Kliknite na položku Pridať alebo odstrániť súčasti systému Windows.
  4. Posuňte sa nadol, kliknite na položku Sieťové služby a potom na položku Podrobnosti. Overte, či sú zapnuté služby Simple TCP/IP Services a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Zavrite všetky otvorené dialógové okná.
 6. Skontrolujte, či sú sieťové súbory DLL správne zaregistrované. Súbory DLL sú malé súbory obsahujúce knižnicu funkcií a údajov, ktorú možno zdieľať v rámci viacerých aplikácií.
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
  2. Do poľa Spustiť zadajte príkaz cmd.exe a kliknite na tlačidlo OK.
  3. Zadajte nasledujúce riadky. Po zadaní každého riadka stlačte kláves ENTER. Napísanie textu tohto príkazu nie je jednoduché. Dajte pozor, aby ste ho napísali presne tak, ako sa zobrazuje nižšie. Možno bude jednoduchšie daný text skopírovať a prilepiť.V prípade každého príkazu kliknite na tlačidlo OK, keď sa zobrazí dialógové okno RegSvr32.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Reštartujte počítač. Skontrolujte, či sa zobrazujú ikony sieťových pripojení. Ak bol tento postup úspešný, proces riešenia problému uvedený v tomto článku ste dokončili. Ak sa však chcete dozvedieť, ako predchádzať vzniku tohto problému v budúcnosti, prečítajte si časť Tipy na prevenciu.

   Ak sa pomocou tohto postupu problém nevyriešil, vyskúšajte postup 3.

Postup 3: Zistenie kompatibility ovládača od nezávislého dodávateľa s najnovším balíkom Windows Service Pack

Ovládač je softvér, ktorý počítaču umožňuje komunikovať s hardvérom alebo zariadeniami. Ak máte nainštalovaný zastaraný ovládač, nemusí byť kompatibilný s najnovším balíkom Windows Service Pack. Zistite, či je k dispozícii aktualizácia ovládača, pomocou ktorej možno problém s kompatibilitou vyriešiť.

Ak chcete zistiť, či je k dispozícii aktualizácia sieťového ovládača, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Windows Update.
 2. Kliknite na položku Vlastná inštalácia a potom na položku Vybrať voliteľnú aktualizáciu hardvéru.
 3. Vyhľadajte názov sieťového adaptéra a potom nainštalujte všetky dostupné aktualizácie hardvéru. Ak sa ovládač v zozname nenachádza, ďalšie informácie môžete vyhľadať na webovej lokalite výrobcu.
 4. Ak sa zobrazí výzva na nainštalovanie aktualizácie hardvéru, reštartujte počítač.
Skontrolujte, či sa zobrazujú ikony sieťových pripojení. Ak bol tento postup úspešný, proces riešenia problému uvedený v tomto článku ste dokončili. Ak sa však chcete dozvedieť, ako predchádzať vzniku tohto problému v budúcnosti, prečítajte si časť Tipy na prevenciu.

Ak sa pomocou tohto postupu problém nevyriešil, môžete skúsiť postup 4.

Postup 4: Vynulovanie nastavenia predvoleného stupňa anonymity prostredníctvom pomôcky Dcomcnfg.exe

Pomocou tohto postupu sa v počítači nastaví spôsob overovania osôb, ktoré sa môžu pripojiť k sieti. Tento postup sa vám môže zdať zložitý, v skutočnosti to však nie je tak. Pomôcka DCOM Config má rozhranie typu „ukázať a kliknúť“, takže stačí postupovať podľa pokynov a pomocou pomôcky sa urobí táto nepríjemná práca za vás.

Pred začiatkom skontrolujte, či ste v počítači prihlásení pomocou konta správcu. Pomocou konta správcu môžete v počítači vykonať zmeny, ktoré nie je možné vykonať pomocou žiadneho iného konta, ako je napríklad štandardné konto. Ak ide o váš vlastný počítač, zrejme ste v ňom prihlásení pomocou konta správcu.

Ak si nie ste istí, či máte povolenia správcu, postupujte nasledovne. V opačnom prípade prejdite na krok 1.
 1. Otvorte dialógové okno Dátum a čas – vlastnosti.
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
  2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz timedate.cpl a stlačte kláves ENTER.
 2. Teraz zistite, či ste prihlásení pomocou konta správcu.
  • Ak je dialógové okno Dátum a čas – vlastnosti otvorené aj po vykonaní kroku 1, ste v počítači prihlásení ako správca. Zavrite dialógové okno Dátum a čas – vlastnosti a pokračujte vo vykonávaní tohto postupu.
  • Ak sa zobrazilo nasledujúce hlásenie, nie ste prihlásení ako správca.
   Nemáte príslušnú úroveň oprávnení na zmenu systémového času.
Ak chcete pokračovať v tejto úlohe, musíte sa najprv odhlásiť a potom sa znova prihlásiť do systému Windows pomocou konta správcu počítača. Ak neviete, ako sa opätovne prihlásiť do systému Windows pomocou konta správcu počítača, niekoho požiadajte o pomoc. Ak ide o počítač pripojený k sieti na pracovisku, o pomoc môžete požiadať správcu systému. Ak však túto úlohu potrebujete vykonať v domácom počítači, ktorý nie je súčasťou siete, musíte poznať heslo konta správcu počítača.

Ak nepoznáte heslo žiadneho konta správcu počítača, pomocou obsahu tohto článku nemôžete vyriešiť daný problém. Obráťte sa na technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory sa nachádzajú v časti Ďalšie kroky.

Ak chcete spustiť pomôcku Dcomcnfg.exe a vynulovať nastavenie Predvolený stupeň anonymity, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte príkaz dcomcnfg a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V časti Služby súčastí kliknite na položku Počítače, pravým tlačidlom myši kliknite na počítač, ktorého stupeň anonymity chcete zmeniť (napríklad Tento počítač), a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na kartu Predvolené vlastnosti a potom začiarknite políčko Povoliť distribuovaný program COM na tomto počítači pre daný počítač.
 5. V poli Predvolený stupeň anonymity kliknite na šípku nadol, potom kliknite na ľubovoľné nastavenie okrem možnosti Anonymný a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nový stupeň anonymity bude dostupný po ďalšom spustení programu. Na spustené programy bude mať nové nastavenie vplyv až po ich reštarte.

Skontrolujte, či sa zobrazujú ikony sieťových pripojení. Ak bol tento postup úspešný, proces riešenia problému uvedený v tomto článku ste dokončili.

Ak sa pomocou tohto postupu problém nevyriešil, môžete skúsiť postup 5.

Postup 5: Dočasné pridanie nového modemu v prípade, že chýbajú iba ikony telefonického pripojenia

Skúste pridať štandardný modem. Samotné pridanie nového modemu často spôsobí, že sa ikony pripojenia znova zobrazia. Ak chcete pridať štandardný modem, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Ak nie je vybratá možnosť Prepnúť na klasické zobrazenie, kliknite na ňu. Táto možnosť sa zobrazuje na ľavej strane ovládacieho panela.
 3. Dvakrát kliknite na položku Možnosti telefónu a modemu.
 4. Kliknite na položku Modemy a potom na tlačidlo Pridať. Spustí sa Sprievodca pridaním hardvéru.
 5. Kliknutím začiarknite políčko Nezisťovať, ale vybrať modem v zozname a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Zo zoznamu na ľavej strane vyberte štandardný modem a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Keď sa ikony znova zobrazia, môžete práve pridaný modem bezpečne odstrániť.
Riešenie problémov pre pokročilých používateľov
Ak problém s chýbajúcimi ikonami naďalej pretrváva, môžete vyskúšať postupy pre pokročilých používateľov. Ak sa nechcete púšťať do riešenia problémov pre pokročilých používateľov, môžete sa obrátiť na technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory sa nachádzajú v časti Ďalšie kroky.

Nasledujúce postupy riešenia problémov odporúčame skúseným používateľom:

Postup 1: Kontrola nezmeneného stavu všetkých chránených súborov systému Windows v priečinku System 32

Nástroj Kontrola systémových súborov správcovi umožňuje kontrolu všetkých chránených súborov a overenie ich verzií. Ak sa pomocou nástroja Kontrola systémových súborov zistí, že došlo k prepísaniu chráneného súboru, načíta sa správna verzia súboru z priečinka vyrovnávacej pamäte (%Systemroot%\System32\Dllcache) alebo zo zdrojových inštalačných súborov systému Windows a potom sa daný súbor nahradí správnym súborom. Pomocou nástroja Kontrola systémových súborov sa tiež kontroluje a znova vytvára priečinok vyrovnávacej pamäte. Ak chcete spustiť nástroj Kontrola systémových súborov, musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.

Ak chcete spustiť nástroj Kontrola systémových súborov, otvorte príkazový riadok, zadajte príkaz sfc /purgecache a potom stlačte kláves ENTER. Spustí sa nástroj Kontrola systémových súborov.

Ďalšie informácie o používaní funkcie Windows Ochrana súborov sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
222193 Popis funkcie Windows Ochrana súborov

Postup 2: Odstránenie všetkého softvéru od iných výrobcov na správu sieťových adaptérov

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.

Dočasne odstráňte všetok softvér typu teaming. Nasledovné kombinácie sú nekompatibilné:
Adaptér Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter so softvérom Intel Teaming Software, ktorý spúšťa súčasť SNMP.
Ak chcete získať aktualizovanú verziu agenta Intel SNMP (llansnmp.dll) a ďalšie informácie, obráťte sa na výrobcu sieťového adaptéra alebo dodávateľa softvéru. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
811876 Sieťové adaptéry sa prestanú zobrazovať v zozname sieťových adaptérov a klastrový server prestane reagovať s nainštalovaným agentom Intel SNMP
278431 Používanie teaming adaptérov s funkciou vyrovnávania zaťaženia siete môže spôsobovať problémy so sieťou

Postup 3: Zobrazenie používaných objektov skupinovej politiky pomocou nástroja Group Policy Results

Ak sa ikona odstránila iba po manuálnom pripojení k sieti, postupujte nasledovne:
 1. Reštartujte počítač ešte pred jeho pripojením k sieti a skontrolujte, či sa objekt skupinovej politiky (GPO) prevezme.
 2. Spustite nástroj Group Policy Results a zistite, ktoré objekty politiky skupiny sa použili. Ďalšie informácie o používaní nástroja Group Policy Results sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  321709 Používanie nástroja Group Policy Results v systéme Windows 2000
 3. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na príkaz Run (Spustiť), zadajte príkaz gpedit.msc a stlačte kláves ENTER.
 4. Vyhľadajte a otvorte Group policy/User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Connection/Connection Settings/ (Politika skupiny/Konfigurácia používateľa/Nastavenie systému Windows/Údržba programu Internet Explorer/Pripojenie/Nastavenie pripojenia).

Postup 4: Vynulovanie sieťových pripojení

Ak chcete, aby sme sieťové pripojenia vynulovali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete sieťové pripojenia vynulovať sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj v ostatných jazykových verziách systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak sa začne otvárať okno Sieťové pripojenia, potom sa však náhle zavrie alebo prestane reagovať, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na tento podkľúč, kliknite na položku Exportovať a vybratú vetvu uložte do súboru.
 4. Znovu kliknite na podkľúč Network a potom odstráňte položku Config. Podkľúč Network neodstraňujte. Položka Config sa opraví po reštartovaní počítača.
 5. Reštartujte počítač. Možno bude potrebné vypnúť počítač manuálne.

Postup 5: Overenie nezmeneného stavu a správnosti kľúčov databázy Registry

Ak chcete overiť, či sú kľúče databázy Registry nezmenené a správne, použite nasledujúci postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Overte, či podkľúče NumMethods a ProxyStubClsid32 existujú a či sú ich hodnoty správne. Ak podkľúče databázy Registry neexistujú, vytvorte ich. Ďalšie informácie o vytvorení týchto podkľúčov databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  269019 Chýbajúce ikony sieťových a telefonických pripojení

Postup 6: Vyhľadanie neprítomných, zástupných alebo skrytých sieťových adaptérov

Ak chcete z databázy Registry odinštalovať zástupný sieťový adaptér, použite nasledujúci postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd.exe a stlačte kláves ENTER.
 2. Zadajte reťazec set devmgr_show_nonpresent_devices=1 a stlačte kláves ENTER.
 3. Zadajte príkaz Start DEVMGMT.MSC a stlačte kláves ENTER.
 4. Kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Zobraziť skryté zariadenia.
 5. Rozbaľte stromovú štruktúru Sieťové adaptéry.
 6. Pravým tlačidlom kliknite na neaktívny sieťový adaptér a potom kliknite na položku Odinštalovať.

Postup 7: Odstránenie všetkých informácií súvisiacich s nástrojom ADAP (AutoDiscovery/AutoPurge) z databázy Registry a vynulovanie stavu všetkých knižníc výkonu

Ak chcete použiť tento postup, otvorte príkazový riadok, zadajte príkaz winmgmt / clearadap a potom stlačte kláves ENTER.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
266416 Riešenie problémov s chybami počítadla výkonu WinMgmt
Ďalšie kroky
Ak sa vám nepodarilo obnoviť ikony siete pomocou postupov uvedených v tomto článku, môžete požiadať o pomoc inú osobu alebo sa obrátiť na technickú podporu.

Ak chcete zobraziť možnosti technickej podpory od spoločnosti Microsoft, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Tipy na prevenciu
Ak chcete zabrániť výskytu týchto problémov v budúcnosti, pravidelne aktualizujte svoj počítač. Vždy skontrolujte, či máte v počítači nainštalované najnovšie ovládače. Na inštaláciu najnovších ovládačov môžete použiť službu Windows Update. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Odkazy
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
811876 Sieťové adaptéry sa prestanú zobrazovať v zozname sieťových adaptérov a klastrový server prestane reagovať s nainštalovaným agentom Intel SNMP
254631 Niektoré ikony sieťových a telefonických pripojení chýbajú
273461 Ikony sieťového a telefonického pripojenia sa prestanú zobrazovať, keď použijete program Dcomcnfg.exe na nastavenie predvoleného stupňa anonymity
269019 Chýbajúce ikony priečinka Sieťové a telefonické pripojenia
329634 Telefonické pripojenia sa nezobrazujú, keď sú nainštalované služby klastra
Dell-Server empty folder blank dialup ncpa.cpl invisible missing disappear ProxyStubClsid32 NIC adapter connectoid dialup dial-up "CI/O Management Software 4.01" Dell OpenManage CIO ILanSNMP.DLL AVM SAP agent fixit fix it fixme
Lastnosti

ID članka: 825826 – Zadnji pregled: 06/10/2013 02:48:00 – Revizija: 4.1

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826
Povratne informacije