Dostupný súhrnný balík bezdrôtových aktualizácií pre systém Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Spoločnosť Microsoft uverejnila súhrnný balík aktualizácií pre systém Microsoft Windows XP, ktorý obsahuje rýchle opravy a aktualizácie popísané v nasledujúcom zozname. Rýchle opravy a aktualizácie, ktoré obsahuje tento súhrnný balík, sú tiež zahrnuté v aktualizácii Windows XP Service Pack 2. Ďalšie informácie o najnovšom balíku Service pack pre systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack
Tento malý a kompletný súhrn aktualizácií je jednoduchým mechanizmom na spravovanie bezdrôtových opráv.

Touto aktualizáciou sa riešia nasledujúce problémy:
 • Pri pripojení k bezdrôtovej sieti dochádza k veľkému oneskoreniu.

  Po prihlásení k bezdrôtovej sieti pomocou overenia 802.1x môže trvať 30 až 60 sekúnd, kým sa nadviaže sieťové spojenie. Tento problém sa vyskytuje, pretože služba Wireless Zero Configuration sa oneskorí pri pokuse o spustenie. Služba Wireless Zero Configuration sa nespustí načas, pretože závisí od komponentu NETMAN, ale komponent NETMAN sa pri spustení ešte nenačítal.
 • Pre bezdrôtové rozhranie sa zobrazí nesprávny stav média.

  Keď je váš počítač jediným počítačom v bezdrôtovej sieti, ktorá je v režime ad-hoc, ikona bezdrôtového sieťového pripojenia môže nesprávne ukazovať, že je pripojený bezdrôtový sieťový adaptér.
 • Položky používateľského rozhrania sú nesprávne preložené do iných jazykov.

  Niektoré položky používateľského rozhrania v balíku Windows XP Support Patch for Wireless Protected Access (WPA), ktorý je popísaný v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base, sú v niektorých ázijských jazykoch nesprávne preložené:
  815485 Prehľad aktualizácie bezdrôtového zabezpečenia WPA v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Zabezpečenie WPA nefunguje správne v zmiešaných režimoch AES/TKIP.

  Zabezpečenie WPA nefunguje správne s prístupovým bodom, ktorý je konfigurovaný pre šifrovanie AES (Advanced Encryption Standard) na prenosy unicast a pre šifrovanie TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) na širokopásmové prenosy.
 • Zabezpečenie WPA je predvolene nastavené na slabšie schémy šifrovania.

  Podľa predvoleného nastavenia vyberie bezdrôtový klient po ponuke na pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou schémy šifrovania TKIP alebo AES slabšiu schému šifrovania.
 • V režime inom ako WEP bezdrôtový klient nesprávne odpovie na kľúčové hlásenie RC4.

  Po pripojení pomocou bezdrôtového pripojenia šifrovaného použitím schémy AES systém Windows nesprávne odpovie na hlásenie šifrovacieho algoritmu RC4.
 • Nedá sa opätovne pripojiť k preferovanej sieti po neúspešnej výmene kľúčov.

  Keď je operácia výmeny kľúčov bezdrôtových klientov neúspešná, klient sa nepripojí a zablokujú sa všetky pokusy o automatické opätovné pripojenie. Potom je potrebné pokúsiť sa o manuálne pripojenie k bezdrôtovej sieti.
 • Počítadlo neúspešných pripojení prostredníctvom overenia 802.1x sa po úspešnej výmene kľúčov nevynuluje.

  Služba Wireless Zero Configuration udržiava počítadlo neúspešných overení a pokusov o výmenu kľúča. Keď sa však bezdrôtový klient úspešne overí a vykoná sa výmena kľúčov, toto počítadlo sa automaticky nevynuluje.
Táto aktualizácia rieši aj problémy popísané v nasledujúcich článkoch databázy Knowledge Base:
822596 Protokol DHCP nezíska novú adresu, keď protokol EAP vykoná opätovné overenie cez prístupové body s odlišnými podsieťami IP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
826239 Malé oneskorenie pri prihlásení k sieti počas používania bezdrôtového sieťového pripojenia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Poznámka Táto aktualizácia nezahŕňa závislosť od súboru Nwlinkipx.sys, ktorý spôsobí zastavenie odpovedania programu Internet Explorer, ak sa zmenia konfigurácie IPX v systéme s použitou rýchlou opravou Q826942. Použite rýchlu opravu Q834565 po oprave Q826942, čím sa vyrieši problém chýbajúcej závislosti.
DALSIE INFORMACIE

Predpoklady

Táto aktualizácia vyžaduje systém Windows XP Service Pack 1 (SP1). Ďalšie informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Windows XP Service pack nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Tento balík so súhrnnými aktualizáciami nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Informácie o súbore

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli v položke Dátum a čas.
Windows XP, 32-bitové verzie
  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru  --------------------------------------------------------------  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331   99 840 Dhcpcsvc.dll    06-Feb-2004 21:01 5.1.2600.1331   168 192 Ndis.sys  10-Jan-2004 13:33 5.1.2600.1331   12 416 Ndisuio.sys  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331  1 630 720 Netshell.dll    10-Jan-2004 13:34 5.1.2600.1331   84 864 Nwlnkipx.sys  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   57 344 Wzcdlg.dll     09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   31 232 Wzcsapi.dll     09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   282 112 Wzcsvc.dll     29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 752 Xpsp2res.dll   
Windows XP, 64-bitové verzie
  Dátum     Čas  Verzia       Veľkosť Názov súboru   Platforma  --------------------------------------------------------------------  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1331   308 736 Dhcpcsvc.dll   IA-64  10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   579 328 Ndis.sys  10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   40 960 Ndisuio.sys  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1331  2 736 128 Netshell.dll   IA-64  10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331   329 856 Nwlnkipx.sys  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331   99 840 Wdhcpcsvc.dll  x86  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331  1 630 720 Wnetshell.dll  x86  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   57 344 Wwzcdlg.dll   x86  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   31 232 Wwzcsapi.dll   x86  09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335   282 112 Wwzcsvc.dll   x86  29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 752 Wxpsp2res.dll  x86  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   117 760 Wzcdlg.dll    IA-64  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   65 024 Wzcsapi.dll   IA-64  09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335   687 104 Wzcsvc.dll    IA-64  29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 240 Xpsp2res.dll   IA-64

Informácie o inštalácii

Štandardná verzia tejto aktualizácie podporuje nasledujúce možnosti inštalácie:
 • /? Zobraziť zoznam možností inštalácie.
 • /u Použiť neobsluhovaný režim.
 • /f Vynútiť zatvorenie ostatných programov, keď sa počítač vypne.
 • /n Nezálohovať súbory určené na odstránenie.
 • /o Prepísať súbory OEM (Original Equipment Manufacturer) bez vyzvania.
 • /z Nereštartovať po skončení inštalácie.
 • /q Použiť Tichý režim (bez interakcie s používateľom).
 • /l Zobraziť zoznam nainštalovaných rýchlych opráv.
 • /x Rozbaliť súbory bez spustenia inštalačného programu.
Táto aktualizácia okrem toho podporuje príkazy v príkazovom riadku, ktoré sú popísané v nasledujúcom článku databázy Knowledge Base:
824687 Prepínače príkazového riadka pre balíky aktualizácií softvéru spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na overenie inštalácie balíka súhrnných aktualizácií použite nástroj Qfecheck.exe. Ďalšie informácie o nástroji Qfecheck.exe nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
282784 Overenie inštalácie rýchlych opráv systému Windows 2000 a Windows XP použitím nástroja Qfecheck.exe (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Overenie inštalácie tohto súhrnného balíka aktualizácií môžete tiež vykonať tak, že skontrolujete, či existuje nasledujúci podkľúč databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
Poznámka Po nainštalovaní tohto súhrnného balíka aktualizácií sa všetky existujúce položky v dialógovom okne Pridať alebo odstrániť programy odstránia pre kritické aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tomto súhrnom balíku aktualizácií. Preto môžu niektoré nástroje hlásiť, že niektoré kritické aktualizácie nie sú nainštalované. Riešenia Marimba Software Change-Management používajú napríklad záznamy databázy Registry pre nástroj Pridať a odstrániť programy, ktoré sú spojené s každou kritickou aktualizáciou na potvrdenie inštalácie aktualizácie. Preto môžu riešenia Marimba Software Change-Management nesprávne hlásiť, že chýbajú jednotlivé kritické aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tomto súhrnnom balíku aktualizácií.

Informácie o zavedení

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu bez zásahu používateľa, použite nasledovný príkaz:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu bez vynútenia reštartu počítača, použite nasledujúci príkaz:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
Poznámka Tieto možnosti môžete skombinovať v jednom príkazovom riadku.

Informácie o odstraňovaní

Ak chcete odstrániť súhrnnú aktualizáciu 826942, použite nástroj Pridať alebo odstrániť programy v ovládacom paneli.

Poznámka Po inštalácii tejto aktualizácie sa všetky existujúce záznamy v dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov odstránia pre kritické aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tomto súhrnnom balíku aktualizácií. Po odstránení tejto aktualizácie sa opäť obnovia predchádzajúce záznamy v dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov pre jednotlivé kritické aktualizácie, ktoré sú zahrnuté v tejto súhrnnej aktualizácii.

Správcovia systémov môžu na odinštalovanie tejto aktualizácie použiť nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe sa nachádza v priečinku %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. Tento nástroj podporuje nasledovné inštalačné prepínače:
 • /? Zobraziť zoznam inštalačných prepínačov.
 • /u Použiť neobsluhovaný režim.
 • /f Vynútiť zatvorenie ostatných programov, keď sa počítač vypne.
 • /z Nereštartovať po skončení inštalácie.
 • /q Použiť Tichý režim (bez interakcie s používateľom).
Overenie inštalácie tejto súhrnnej aktualizácie môžete tiež vykonať tak, že skontrolujete, či existuje nasledujúci podkľúč v databáze Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nová schéma pomenúvania súborov pre aktualizačné balíky softvéru Microsoft Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Produkty od iných výrobcov, ktorých sa týka tento článok, vyrobili spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa výkonu a spoľahlivosti týchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 826942 – Posledná kontrola: 12/08/2015 04:18:39 – Revízia: 6.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbbroadband kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload kbhotfixserver KB826942
Pripomienky