Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Vloženie naskenovaných obrázkov v programoch balíka Office 2007 a Office 2003

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
V programoch, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na, môžete pomocou skenera vložiť obrázky do dokumentu. V tomto článku sú popísané dva postupy, pomocou ktorých možno vložiť obrázky do dokumentu. Článok obsahuje aj informácie o tom, kedy je jednotlivé postupy vhodné použiť.

Na začiatok

Vlastný postup vloženia

Ak chcete do dokumentu vložiť jeden obrázok zo skenera, môžete použiť vlastný postup vloženia. Pri tomto postupe sa používa softvér dodaný so skenerom. Ak chcete vložiť obrázok pomocou vlastného postupu vloženia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Office 2007

V balíku Microsoft Office 2007 nie je dostupná funkcia Zo skenera alebo fotoaparátu na pridanie obrázkov do dokumentu. Namiesto tejto funkcie môžete pridať obrázky z fotoaparátu alebo skenera tak, že ich prevezmete do počítača. Súbory potom skopírujte z počítača do programu Microsoft Office Word 2007.Na získanie obrázkov z fotoaparátu alebo skenera môžete použiť aj nástroj Galéria médií.‏ Po prevzatí obrázka do počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte dokument programu Word 2007.
 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Obrázok v skupine Ilustrácie.
 3. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať do dokumentu, a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Office 2003

 1. Spustite jeden z programov, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.
 2. Materiál, ktorý chcete naskenovať, položte na skener alebo ho do neho vložte.
 3. Kliknite na položku Vložiť, ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo skenera alebo fotoaparátu.
 4. Ak máte k počítaču pripojených viacero zariadení, v časti Zariadenie vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na položku Vlastné vloženie.
 5. Naskenujte obrázky podľa postupu, ktorý sa vzťahuje na softvér vášho skenera.

  Po dokončení skenovania sa obrázok vloží do dokumentu programu Word.
Poznámka: Obrázok sa vloží na miesto, na ktorom sa nachádza kurzor.

Poznámka: Ak nechcete prispôsobiť nastavenia a používaným zariadením je skener, v kroku 4 môžete namiesto položky Vlastné vloženie vybrať položku Webová kvalita alebo Tlačová kvalita.

Na začiatok

Použitie nástroja Document Scanning

V postupe využívajúcom nástroj Microsoft Office Document Scanning sa používa softvér dodávaný s balíkom Microsoft Office 2007 alebo Microsoft Office 2003. Tento postup použite, ak chcete naskenovať celý dokument (viac než jednu stranu). Ak chcete použiť nástroj Document Scanning, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Office 2007

 1. Spustite jeden z programov, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a ukážte na položku Programy.
 3. Ukážte na položku Microsoft Office a potom kliknite na položku Nástroje balíka Microsoft Office.
 4. V zozname Nástroje balíka Microsoft Office kliknite na položku Galéria médií.
 5. Vložte do skenera materiály, ktoré chcete naskenovať.
 6. Kliknite na položku Súbor, kliknite na položku Pridať klipy do Galérie médií a potom kliknite na položku Zo skenera alebo fotoaparátu.

  Poznámka: Predvoľby skenovania sú optimalizované pre rôzne typy dokumentov. Predvolenou predvoľbou je možnosť Čiernobielo.
 7. Po dokončení skenovania sa uistite, že sú vybraté všetky strany, ktoré chcete vložiť do dokumentu.
 8. Kliknite na položku Súbor a potom kliknite na položku Uložiť.
 9. Uistite sa, že v poli Typ súboru je vybratá možnosť TIFF.
 10. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.
 11. Vráťte sa do programu, ktorý ste spustili v kroku 1.
 12. Na karte Vložiť kliknite na položku Obrázok v skupine Ilustrácie.
 13. V dialógovom okne Vloženie obrázka vyberte naskenovaný obrázok a kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Naskenované obrázky sa vložia do dokumentu.
Poznámka: Ak rozlíšenie predvoľby skenovania nie je 300 bodov na palec (dpi), zobrazí sa výzva na zmenu nastavenia rozlíšenia skenera. Po zobrazení výzvy zmeňte nastavenie rozlíšenia a kliknutím na položku Skenovať pokračujte v procese skenovania.

Office 2003

 1. Spustite jeden z programov, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a ukážte na položku Programy.
 3. Ukážte na položku Microsoft Office a potom kliknite na položku Nástroje balíka Microsoft Office.
 4. V zozname Nástroje balíka Microsoft Office kliknite na položku Microsoft Office Document Scanning.
 5. Materiály, ktoré chcete naskenovať, položte na skener alebo ich do neho vložte.
 6. V dialógovom okne Skenovať nový dokument vyberte predvoľbu skenovania a potom kliknite na tlačidlo Skenovať.

  Poznámka: Predvoľby skenovania sú optimalizované pre rôzne typy dokumentov. Predvolenou predvoľbou je možnosť Čiernobielo.
 7. Po dokončení skenovania sa uistite, že sú vybraté všetky strany, ktoré chcete vložiť do dokumentu.
 8. Kliknite na položku Súbor a potom kliknite na položku Uložiť.
 9. V dialógovom okne Uložiť ako sa uistite, že v poli Typ súboru je vybratá možnosť TIFF, zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 10. Vráťte sa do programu, ktorý ste spustili v kroku 1.
 11. Kliknite na položku Vložiť, ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.
 12. V dialógovom okne Vloženie obrázka vyberte naskenovaný obrázok a kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Naskenované obrázky sa vložia do dokumentu.
Poznámka: Ak rozlíšenie predvoľby skenovania nie je 300 bodov na palec (dpi), zobrazí sa výzva na zmenu nastavenia rozlíšenia skenera. Po zobrazení výzvy zmeňte nastavenie rozlíšenia a kliknutím na položku Skenovať pokračujte v procese skenovania.
Na začiatok
OFF2007 WD2007 XL2007 PUB2007 PPT2007
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Egenskaper

Artikel-id: 827100 – senaste granskning 12/30/2011 20:19:00 – revision: 1.0

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Excel 2007

 • kbhowtomaster KB827100
Feedback