Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chybové hlásenie pri spustení programu balíka Office Chyba 25090

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Pri pokuse o spustenie programu balíka Microsoft Office 2007 alebo Microsoft Office 2003 sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie alebo chybové hlásenie podobné nasledovnému:
Chyba 25090. Pri inštalácii balíka Office sa vyskytol problém so zdrojovým nástrojom balíka Office, systémová chyba: -2147023836. Informácie o možnostiach odstránenia tohto problému nájdete v súbore SETUP.CHM po vyhľadaní informácií o zdrojovom nástroji balíka Office
PRICINA
Toto správanie sa vyskytuje v nasledujúcich situáciách:
  • Dve osoby nainštalovali balík Office na ten istý počítač.
  • Obidve inštalácie boli dokončené použitím parametra AllUsers="", v rámci ktorého sa nastavila inštalácia iba pre konto inštalujúceho používateľa.
  • Keď boli obidve osoby požiadané o odstránenie súborov, ktoré boli lokálne kopírované na konci inštalácie, ani jedna z nich súbory neodstránila.
  • Jedna z osôb balík Office odstránila.
RIESENIE
Odstráňte tento problém spustením inštalačného programu balíka Office. Postupujte nasledovne:
  1. Vložte disk CD balíka Office 2003 do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM.
  2. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, vyhľadajte súbor Setup.exe na disku CD a dvojitým kliknutím na súbor spustite inštaláciu.
  3. Po zobrazení okna Inštalácia zrušte inštaláciu a reagujte na výzvu na ukončenie inštalácie.
Poznámka Nie je nutné inštalačný program dokončiť. Inštalácia odstráni podmienky chyby po jej prvom vyvolaní.
kbnoOfficeAlertID OFF2007
Vlastnosti

ID článku: 827467 – Posledná kontrola: 05/11/2011 17:18:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007

  • kbuninstall kbsetup kberrmsg kbprb KB827467
Pripomienky