Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

V systéme Windows Server 2003 a Windows XP služba W32Time často zapisuje do denníka udalosť s identifikáciou 50 a výrazne sa predĺži čas synchronizácie

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Keď sa služba Windows Time (W32Time) synchronizuje s externými hodinami, v systémovom denníku sa často zobrazuje nasledujúca udalosť:


Identifikácia udalosti: 50
Zdroj: W32time
Typ: Warning (Upozornenie)
The time service detected a time difference of greater than 5000 milliseconds for 900 seconds. The time difference might be caused by synchronization with low-accuracy time sources or by suboptimal network conditions. The time service is no longer synchronized and cannot provide the time to other clients or update the system clock. When a valid time stamp is received from a time service provider, the time service will correct itself. (Služba času zistila časový rozdiel väčší ako 5 000 ms počas 900 sekúnd. Časový rozdiel môže byť zapríčinený synchronizáciou so zdrojmi času s nízkou presnosťou alebo nie celkom optimálnym stavom siete. Služba času sa prestala synchronizovať a nedokáže poskytovať informáciu o čase ostatným klientom ani aktualizovať systémové hodiny. Po prijatí platnej časovej pečiatky od poskytovateľa služby času sa služba času sama opraví.)

V predvolenej hierarchii domén sa môžu pri pokuse o synchronizáciu času radiča podriadenej domény v systéme Microsoft Windows Server 2003 zobraziť hlásenia upozorňujúce na nasledujúce udalosti:


Identifikácia udalosti: 38
Zdroj: W32time
Typ: Information (Informácia)
The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from yourpdc.forestroot.com (ntp.d|65.53.232.135:123->65.53.250.22:123).


Identifikácia udalosti: 47
Zdroj: W32time
Typ: Warning (Upozornenie)
Time Provider NtpClient: No valid response has been received from manually configured peer yourpdc.forestroot.com after eight attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source, and NtpClient will attempt to discover a new peer with this DNS name.


Identifikácia udalosti: 29
Zdroj: W32time
Typ: Error (Chyba)
The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources. However, none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 15 minutes. NtpClient has no source of accurate time. (Poskytovateľ času NtpClient je nakonfigurovaný tak, aby získaval čas z jedného alebo viacerých časových zdrojov, žiadny zo zdrojov však nie je momentálne prístupný. Počas 15 minút sa nevykoná žiadny pokus o kontaktovanie zdroja. NtpClient nemá žiadny zdroj presného času.)

Poznámka. Udalosť s identifikáciou 29 sa môže tiež vyskytnúť na počítačoch so systémom Windows XP.
RIESENIE

Informácie o rýchlej oprave

Windows XP

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musí byt v počítači nainštalovaný jeden z nasledovných balíkov:
  • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu inú vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súbore

Atribúty súborov (alebo atribúty novších súborov) anglickej verzie tejto rýchlej opravy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Windows XP, verzie x86 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.2647175,10405-Apr-200520:44x86SP2SP2QFE
Windows XP, verzie x86, verzia 2 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-v2-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668166,40019-Apr-200502:54x86SP1SP1QFE
Windows XP, verzie pre procesory Itanium, verzia 2 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-v2-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668437,76018-Apr-200511:51IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1668166,40018-Apr-200511:54x86SP1WOW
Windows XP, verzie x86, verzia 3 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-v3-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706166,40023-Jun-200514:03x86SP1SP1QFE
W32time.dll5.1.2600.2705175,10423-Jun-200513:56x86SP2SP2QFE
Windows XP, verzie pro procesory Itanium, verzia 3 (extrahované zo súboru WindowsXP-KB830092-v3-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706437,76022-Jun-200523:00IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1706166,40022-Jun-200523:03x86SP1WOW

Windows Server 2003

Informácie o balíku Service Pack

Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite si najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2003. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky.

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení pre rýchlu opravu

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne ďalšie rýchle opravy.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Windows Server 2003, verzie pre procesory Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
W32time.dll5.2.3790.125554,49631-Jan-200400:15IA-64RTMQFE
Ww32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200400:15x86RTMQFE\WOW

Windows Server 2003, verzie x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
W32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200401:15x86
Dôležité. Spoločnosť Microsoft odporúča inštalovať túto rýchlu opravu na všetkých doménových radičoch so systémom Windows Server 2003. Začnite inštaláciou tejto rýchlej opravy na primárnom doménovom radiči, ktorý spracováva operácie v koreňovom priečinku lesa. Ak sa vyskytuje tento problém len na členských serveroch, nainštalujte rýchlu opravu najprv na doménových radičoch a potom nainštalujte rýchlu opravu na členských serveroch.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.Táto chyba bola opravená v balíku Windows Server 2003 Service Pack 1.
DALSIE INFORMACIE
Spoločnosť Microsoft odporúča synchronizovať primárny doménový radič s viacerými externými servermi Stratum 1 Network Time Protocol (NTP). Všetky ostatné doménové radiče a členské servery ponechajte nezmenené. V predvolenej konfigurácii takéto servery vykonajú synchronizáciu času s doménovou hierarchiou.

Ďalšie informácie o konfigurácii a nasadení služby Windows Time v lese nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773061.aspx
Win2k3 win2003 win2k+3 drift
Vlastnosti

ID článku: 830092 – Posledná kontrola: 11/28/2008 15:49:52 – Revízia: 12.3

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB830092
Pripomienky