Ako konfigurovať službu RPC prostredníctvom protokolu HTTP v systéme Exchange Server 2003

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

ÚVOD
Tento článok obsahuje informácie o možnosti získania príručky, ktorú môžete použiť pri konfigurácii vzdialeného volania procedúr (RPC) prostredníctvom funkcie HTTP v systéme Microsoft Exchange Server 2003.

Systém Exchange Server 2003 spolu s programami Microsoft Office Outlook 2003 a Microsoft Windows Server 2003 podporujú používanie služby RPC prostredníctvom protokolu HTTP na prístup k serverom so systémom Exchange Server. Pomocou služby RPC prostredníctvom protokolu HTTP používatelia nemusia používať spojenie VPN na pripojenie k poštovým schránkam servera Exchange. Používatelia s programom Outlook 2003 na klientskych počítačoch sa môžu v podnikovom prostredí pripojiť k serveru Exchange cez Internet. Služba RPC prostredníctvom funkcie HTTP systému Windows umožňuje klientovi RPC, akým je napríklad program Outlook 2003, nadviazať spojenie cez Internet pomocou smerovania prenosu RPC cez protokol HTTP.
DALSIE INFORMACIE
Príručka Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios (Scenáre zavedenia služby RPC servera Exchange Server 2003 prostredníctvom protokolu HTTP) obsahuje základné informácie o službe RPC prostredníctvom protokolu HTTP. Príručka tiež obsahuje podrobné pokyny o správnej konfigurácii služby RPC prostredníctvom protokolu HTTP. Túto príručku získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Príručka Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios (Scenáre zavedenia služby RPC servera Exchange Server 2003 prostredníctvom protokolu HTTP) obsahuje nasledujúce nové témy:
  • New for Exchange Server 2003 Service Pack 1 (Novinky pre systém Exchange Server 2003 Service Pack 1)
  • Technical Details of Using RPC over HTTP to Access Exchange from an Outlook Client (Technické podrobnosti používania služby RPC prostredníctvom protokolu HTTP na prístup k serveru Exchange z klienta programu Outlook)
  • System Requirements for RPC over HTTP on Exchange Server 2003 (Systémové požiadavky pre službu RPC prostredníctvom protokolu HTTP na serveri Exchange Server 2003)
  • Recommendations for Deploying RPC over HTTP Communications (Odporúčania na zavádzanie komunikácie RPC prostredníctvom protokolu HTTP)
  • Positioning Your RPC Proxy Server and Firewalls in a Corporate Environment (Umiestnenie servera RPC Proxy Server a brán firewall v podnikovom prostredí)
  • Deployment Scenarios for RPC over HTTP (Scenáre zavedenia pre službu RPC prostredníctvom protokolu HTTP)
  • Adding a Back-End Server to an RPC over HTTP Deployment (Pridanie serverovej časti k zavedeniu služby RPC prostredníctvom protokolu HTTP)
  • Troubleshooting RPC over HTTP Communications (Riešenie problémov pri komunikácii RPC prostredníctvom protokolu HTTP)
ODKAZY
Ďalšie informácie o zavádzaní systému Exchange Server 2003 nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
831050 Popis možností konfigurácie pre funkciu Exchange cez Internet v programe Outlook 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
826486 Službu RPC prostredníctvom protokolu HTTP nie je možné používať s automatickým konfiguračným skriptom proxy (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
822178 Prehľad závislostí a požiadaviek pre funkcie systému Exchange Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
rpchttp gc exchange proxy settings
Lastnosti

ID članka: 833401 – Zadnji pregled: 12/03/2007 07:56:00 – Revizija: 19.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition

  • kbhowtomaster KB833401
Povratne informacije