Pri pokuse o nainštalovanie balíka Inštalátora systému Windows sa zobrazuje chybové hlásenie Chyba 1603: Pri inštalácii sa vyskytla závažná chyba

Príznaky
Pri pokuse o nainštalovanie balíka Inštalátora systému Microsoft Windows sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Chyba 1603: Počas inštalácie sa vyskytla závažná chyba.
Keď v hlásení kliknete na tlačidlo OK, inštalácia sa vráti.
Príčina
Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Priečinok, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows, je zašifrovaný.
 • K jednotke obsahujúcej priečinok, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows, sa získava prístup ako k náhradnej jednotke.
 • Konto SYSTEM nemá povolenia na úrovni Úplný prístup k priečinku, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows. Chybové hlásenie si všimnete preto, lebo služba Inštalátora systému Windows používa konto SYSTEM na inštaláciu softvéru.
Riešenie
Ak chcete vyriešiť tento problém, v závislosti od príčiny problému vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 • Nainštalujte balík do priečinka, ktorý nie je zašifrovaný.
  Tento postup použite, ak sa chybové hlásenie zobrazuje preto, lebo sa balík Inštalátora systému Windows pokúšate nainštalovať do zašifrovaného priečinka.
 • Nainštalujte balík na jednotku, ku ktorej sa nezískava prístup ako k náhradnej jednotke.
  Tento postup použite, ak sa chybové hlásenie zobrazuje preto, lebo k jednotke obsahujúcej priečinok, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows, sa získava prístup ako k náhradnej jednotke.
 • Prideľte kontu SYSTEM povolenia na úrovni Úplný prístup (len pre systémy Windows 2000 a Windows XP).
  Tento postup použite, ak sa chybové hlásenie zobrazuje preto, lebo konto SYSTEM nemá povolenia na úrovni Úplný prístup k priečinku, do ktorého sa pokúšate nainštalovať balík Inštalátora systému Windows.

  Ak chcete kontu SYSTEM prideliť povolenia na úrovni Úplný prístup, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na položku Tento počítač. Zobrazí sa okno Tento počítač.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, na ktorú chcete nainštalovať balík Inštalátora systému Windows, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  3. Kliknite na kartu Zabezpečenie.
   Poznámka: Ak sa karta Zabezpečenie nezobrazuje, je zapnutá funkcia Jednoduché zdieľanie súborov. Ak chcete pokračovať, túto funkciu vypnite.

   Postup pri vypnutí funkcie Jednoduché zdieľanie súborov spolu s obrázkami
   Ak chcete v systéme Windows XP Professional vypnúť funkciu Jednoduché zdieľanie súborov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na pracovnej ploche kliknite na položku Tento počítač. (Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.)
   2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka. (Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.)
   3. Kliknite na kartu Zobrazenie a zrušením začiarknutia políčka Používať jednoduché zdieľanie súborov (odporúča sa) vypnite funkciu Jednoduché zdieľanie súborov. (Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.)
  4. Na karte Zabezpečenie postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   • Ak používate systém Microsoft Windows 2000, overte, či je v poli Name (Názov) uvedené používateľské konto SYSTEM.
   • Ak používate systém Microsoft Windows XP, overte, či je v poli Názvy skupín alebo mená používateľov uvedené používateľské konto SYSTEM.
   Ak používateľské konto SYSTEM nie je v poli uvedené, pridajte ho vykonaním nasledujúcich krokov:
   1. Kliknite na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa dialógové okno Používatelia alebo skupiny – výber.
   2. V poli Názov kliknite na položku SYSTEM a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
   3. Kliknite na tlačidlo OK.
  5. V časti Povolenia začiarknite políčko Úplný prístup v stĺpci Povoliť a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
  6. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   • Ak používate systém Windows XP, v zobrazenom dialógovom okne začiarknite pre konto SYSTEM políčko Položky povolení pre všetky podradené objekty nahradiť zobrazenými položkami, ktoré sa vzťahujú na podradené objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.
   • Ak nepoužívate systém Windows XP, v zobrazenom dialógovom okne začiarknite pre konto SYSTEM políčko Reset permissions on all child objects and enable propagation of inheritable permissions (Vynulovať povolenia vo všetkých podradených objektoch a zapnúť šírenie dedičných povolení) a potom kliknite na tlačidlo OK.
   Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenia zabezpečenia, kliknite na tlačidlo Áno.
  7. Počkajte, kým operačný systém použije vo všetkých podradených priečinkoch povolenia, ktoré ste vybrali.
  8. Spustite balík Inštalátora systému Windows.
Odkazy
Ďalšie informácie získate na nasledujúcich webových lokalitách MSDN (Microsoft Developer Network):
Vlastnosti

ID článku: 834484 – Posledná kontrola: 11/29/2013 22:06:00 – Revízia: 4.0

 • kbsecurity kbsetup kbdeployment kberrmsg kbprb kbcip KB834484
Pripomienky