Obnovenie výkonnosti systému Windows

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Landmark
Nie je správny čas lepšie sa starať o systém Windows? Ukážeme vám ako.


Skoncujte s vírusmi

Teraz je správny čas na aktualizáciu antivírusového programu, aby bola knižnica súborov na rozoznanie vírusov aktuálna. Zvyčajne to robí antivírusový program, ktorý získava aktualizácie knižnice z Internetu. V ideálnom prípade by ste mali aktualizovať knižnicu súborov na rozoznanie vírusov každý týždeň alebo častejšie, ak vám to umožňuje vaše pripojenie k Internetu. Veľa antivírusových programov má funkciu automatickej aktualizácie, tak ju využite.

Hoci väčšina antivírusových pomôcok používa nejakú formu nepretržitej ochrany, táto nemôže nahradiť podrobné prehľadanie pevného disku. Zavrite teraz všetky ostatné programy, spustite prehľadávanie a každé dva týždne spustite podrobné prehľadávanie. Ak vám neprekáža nechať počítač v noci zapnutý, môžete naplánovať vyhľadávanie vírusov v noci.

Nastavte štít

V súčasnosti neexistuje dôvod, prečo riskovať pripojenie online bez primeranej ochrany bránou firewall, pretože tam existuje priveľa vyhľadávačov portov, trójskych koní a špiónskeho softvéru. Dobrá brána firewall zabezpečí nedosiahnuteľnosť vašich portov a varuje vás, ak sa nejaký program pokúsi poslať informácie na Internet. Program BitDefender Pro je kombináciou brány firewall a antivírusového programu, ale ak chcete najlepšie zabezpečenie, nainštalujte si bezplatnú verziu programu Zone Alarm. Zabezpečí, že váš počítač bude pre hackerov neviditeľný.

Hoci brána firewall zabráni trójskym koňom pripojiť sa na Internet, nedokáže ich identifikovať a odstrániť. Bezplatný program Swat It, ktorý je k dispozícii na lokalite www.lockdowncorp.com, však prehľadá váš počítač a trójske kone odstráni. Tak ako v prípade antivírusových programov je potrebné aktualizovať súbor na rozoznanie trójskych koní.

Špehovanie

Programy, ktoré odosielajú informácie o vás a vašich zvykoch pri práci online, sú známe pod názvom špiónsky softvér a zvyčajne sú ukryté v užitočnej aplikácii. Špiónsky softvér môžete získať prekvapujúco ľahko. Jasným signálom je pokus počítača o pripojenie na Internet v neočakávanom čase alebo správy brány firewall o takýchto pokusoch, o ktorých ste predtým nevedeli. Zbytočne neinštalujte bezplatné programy, znížite tým riziko získania špiónskeho softvéru. Nainštalujte si však vynikajúci bezplatný program AdAware. Tento program vyhľadá v počítači špiónsky softvér a pomôže vám odstrániť škodlivé súbory.

Optimalizácia pevných diskov

Údržbu pevných diskov môže byť činnosťou, ktorú radi odkladáte, ale v skutočnosti môže mať podstatný vplyv na výkon počítača. Spustite teraz program ScanDisk, ktorý vyhľadá chyby.

V systéme Windows 98 kliknite na položky Štart, Programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje, Scan Disk a stlačte tlačidlo Spustiť.

Defragmentovať pevný disk sa oplatí, ale táto úloha trvá dlho a najlepšie je nechať ju pracovať v noci. Pred spustením programu Defragmentácia disku vždy reštartujte počítač v núdzovom režime. Program Defragmentácia disku nájdete v skupine Systémové nástroje v časti Príslušenstvo.

Zaobstarajte si zálohovacie zariadenie

Ak nemáte žiadne zariadenie na zálohovanie, ihneď to napravte. Jednotky CD-RW sú teraz cenovo prístupné a za rozumnú cenu môžete získať aj staršiu jednotku Zip z druhej ruky alebo dokonca novú. Zvážte aj použitie zálohovacej oblasti (informácie nájdete v ďalšom tipe) alebo druhého pevného disku na zálohovanie.

Zálohovanie údajov

Potrebujete mať k dispozícii vymeniteľný ukladací priestor na zálohovanie (disk CD je najlacnejší), ale tiež potrebujete prostriedok na automatizáciu zálohovania. Program Zálohovanie, ktorý je k dispozícii v systéme Windows 98, je vhodný na plánované zálohovanie. Nedokáže však zapisovať na disk CD.

Usporiadanie údajov

Je vhodné uchovávať údajové súbory oddelene od systému Windows. V ideálnom prípade by mali byť na osobitnom pevnom disku, takže keď sa v systéme Windows vyskytne chyba, môžete ho preinštalovať bez nutnosti vymazať drahocenné údaje. Ak máte iba jeden pevný disk, môžete ho rozdeliť na oblasti. Komerčné nástroje, napríklad program Partition Magic (www.symantec.co.uk) alebo Acronis PartitionExpert (www.acronis.com), vám uľahčia rozdelenie pevného disku bez zničenia všetkých spracovávaných údajov.

Umiestnenie údajov

Teraz, keď máte údaje v osobitnej oblasti alebo jednotke, je potrebné do tohto umiestnenia nasmerovať aplikácie. Mnohé z nich v predvolenom nastavení ukladajú údaje do priečinka C:\Moje dokumenty, ktorý nie je vhodný, pretože je umiestnený vedľa súborov systému Windows.

Začnite premiestnením priečinka Moje dokumenty. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Moje dokumenty na pracovnej ploche a vyberte položku Vlastnosti. Do poľa Cieľ zadajte nové umiestnenie alebo ho vyhľadajte pomocou tlačidiel Prehľadávať alebo Premiestniť. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Toto stačí mnohým aplikáciám na to, aby začali používať nové umiestnenie, ale niektoré ešte možno bude potrebné presvedčiť. Ak chcete presunúť dočasné súbory programu Internet Explorer, vyberte položky Nástroje, Možnosti siete Internet, Všeobecné, Nastavenie a Premiestniť priečinok. Vyhľadajte nové umiestnenie a dvakrát kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete presunúť poštový priečinok programu Outlook Express, vyberte položky Nástroje, Možnosti, Údržba, Priečinok na ukladanie, Zmeniť, vyhľadajte nové umiestnenie a trikrát kliknite na tlačidlo OK. V ostatných aplikáciách môžete zmeniť predvolený ukladací priečinok úpravou odkazu, ktorý používate na spustenie programu. Skúste kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu programu Word na pracovnej ploche a vyberte položku Vlastnosti. Do poľa Spustiť v priečinku zadajte požadované umiestnenie, napríklad D:\Moje dokumenty.

Vytvorenie obrazu jednotky

Teraz, keď máte systém v požadovanom stave, vytvorte jeho snímku pomocou programu Norton Ghost alebo Powerquest Drive Image (ak ich máte). To vám umožní obnoviť systém do stavu, v ktorom je teraz. Ak ste správne nasmerovali všetky aplikácie na príslušnú údajovú oblasť, obnovenie vaše údaje vôbec neovplyvní.
Aktualizácia
Uistite sa, že vaša verzia programu BitDefender Pro obsahuje aktuálne definície najnovších vírusov.


Spustite program BitDefender Pro a na hlavnej obrazovke vyberte možnosť Protection Options. Ak chcete aktualizovať knižnicu súborov na rozoznanie vírusov a pridať nové záplaty softvéru, v časti Protection Options vyberte možnosť Live Upgrade.Kliknutím na tlačidlo Check zistíte, či sú k dispozícii aktualizácie alebo je vaša kópia aktuálna. Ak je k dispozícii tlačidlo Upgrade, kliknite naň, čím prevezmete aktualizáciu. Potom reštartujte počítač, ak je to potrebné.

Ak chcete nastaviť automatickú aktualizáciu, kliknite na tlačidlo Settings. Skontrolujte, či je zadaný server s inováciami http://upgrade.bitdefender.com. Začiarknite políčko Enable automatic check... a ak program nájde inováciu, začiarknite aj políčko Automatic upgrade. Kliknite na tlačidlo OK.
Vyhnite sa nebezpečenstvám na Internete
Nepustite do počítača trójske kone, reklamný softvér ani špiónsky softvér a postavte bránu firewall.


Po nainštalovaní sa program Zone Alarm bude automaticky spúšťať spolu so systémom Windows. Pri prvom spustení si môžete pozrieť kurz produktu, ktorý vám vysvetlí zobrazované výstrahy a povie vám, čo treba po ich zobrazení urobiť.

Keď sa niektorý program bude snažiť pripojiť na Internet, zobrazí sa výstraha. Ak chcete pripojenie povoliť, kliknite na tlačidlo Yes. Ak ste program nespustili, môže to naznačovať, že v počítači pracuje trójsky kôň.

Nainštalujte a spustite program AdAware od spoločnosti Lavasoft, začiarknite políčka všetkých jednotiek aj databázy Registry a kliknite na tlačidlo Scan Now. Po skončení prehľadávania kliknite na príkaz Continue, skontrolujte všetky podozrivé súčasti a odstráňte ich kliknutím na položky Continue a OK.

Nainštalujte a spustite program Swat It. Kliknite na kartu Update a vyberte možnosť Check For New Signatures. Ak je to potrebné, prevezmite nové rozoznávacie súbory, na karte Scan vyhľadajte každú jednotku a kliknite na príkaz Scan.

Zálohovanie
Existuje množstvo zariadení a programov na archiváciu. Ktorý je vhodný pre vás?

Príslovie „nehas, čo ťa nepáli" je zvlášť vhodné pre zálohovanie údajov. Ak máte spoľahlivé a fungujúce zálohovacie zariadenie a program, netreba hľadať náhradu. Väčšina metód zálohovania má však svoje silné aj slabé stránky a ich využitie vo vlastný prospech je priam umením.

Pre domáce použitie sú najdôležitejšie náklady. Jednotky CD-RW sú teraz cenovo dostupné a používajú lacné médiá. To posúva disky CD na prvé miesto pri výbere domácich zálohovacích médií. Disky CD sa však ťažko používajú na neobsluhované zálohovanie, pretože prepisovanie zvyčajne vyžaduje formátovanie disku a tiež je potrebné vymieňať disky CD, ak záloha obsahuje viac ako 700 MB údajov. To isté platí pre jednotky Zip. Tie sú vhodné pre opakované zálohovanie malého množstva údajov. Keďže disky sú magnetické, ich prepisovanie je spoľahlivejšie. Druhý pevný disk alebo oblasť zálohovania na existujúcom disku je ideálna na pravidelné rozsiahle zálohovanie. V druhom prípade by však fyzické zlyhanie pevného disku spôsobilo nedostupnosť všetkých údajov, pôvodných aj zálohovaných.

Najlepšie je používať kombináciu magnetických médií na pravidelné zálohovanie a optických médií na zriedkavejšie systémové zálohovanie. Najskôr môžete vyskúšať zálohu na magnetickom pevnom disku alebo jednotke Zip s vedomím, že ak by pravidelná záloha zlyhala, máte ešte zálohu na diskoch CD. Na týždenné alebo dokonca denné zálohovanie na magnetické médiá používajte jednoduchý zálohovací program s plánovaním (vhodný je program Zálohovanie, ak ho máte k dispozícii). Na mesačné ručné zálohovanie celého systému používajte akýkoľvek program, ktorý podporuje zálohovanie na disky CD. Veľké zálohy dokáže zvládnuť program Norton Ghost, Nero alebo Powerquest Drive Image.
Vlastníkom autorských práv alebo oprávneným používateľom tohto materiálu je spoločnosť Future Publishing Limited, ktorá patrí do skupiny Future Network plc. Veľká Británia 2004. Všetky práva vyhradené.
Vlastnosti

ID článku: 835613 – Posledná kontrola: 02/07/2014 05:57:47 – Revízia: 3.4

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypeqa kbhowto kbtypenonkb KB835613
Pripomienky