Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Veľká zbierka tipov a trikov pre systém Windows

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Landmark
V tomto článku vám ukážeme, ako zrýchliť prácu v systéme Windows, zjednodušiť systém Windows na dosiahnutie vyššieho výkonu, vyčistiť systém Windows na zabránenie zlyhaniam a mnoho ďalších možností. Chceli by ste tráviť menej času s rutinnými úlohami a viac času pri konštruktívnej práci? Objavili sme pre vás super odkazy šetriace váš čas, ktoré zlepšia aj vašu náladu. Máte problémy s niektorými súčasťami systému Windows? Máme pre vás riešenie. Chcete získať viac z Internetu? Máme pre vás zopár dobrých tipov pre program Internet Explorer, ktoré vám prídu vhod.
Zrýchlenie činnosti systému Windows

Vypnutie šetriča obrazovky

Je únavné, keď zabudnete vypnúť šetrič obrazovky systému Windows pri spustení dôležitej úlohy, ako napríklad defragmentácie alebo kopírovania veľkého množstva súborov z jedného disku na iný. Nemusíte mať starosti, môžete ho dočasne jednoducho vypnúť otvorením ponuky Štart.

Obídenie prehrávača Windows Media Player

Ak máte v adresári veľa multimediálnych súborov, nie je žiaduce otváranie prehrávača Windows Media Player pri každom prístupe k týmto súborom. Ak chcete otváranie obísť, pravým tlačidlom kliknite na priečinok, vyberte príkaz Prispôsobiť tento priečinok a potom kliknite na prepínač Vytvoriť alebo upraviť dokument HTML. Kliknite na tlačidlo Ďalej a otvorí sa program Poznámkový blok, potom nájdite riadok s textom var wantMedia = False; – zmeňte „False“ na „True“; a zatvorte program Poznámkový blok s uložením zmien. Dokončite sprievodcu a potom kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom príkazu Prehrať otvorte mediálne súbory.

Používanie panela s nástrojmi

Na rýchly prístup k pravidelne používaným programom používajte panel s nástrojmi. Kliknite na panel úloh pravým tlačidlom myši a vyberte položku Panely s nástrojmi, Nový panel s nástrojmi. V dialógovom okne prehľadajte adresár, v ktorom sa súbor nachádza, a vyberte súbor. Ak je program v ponuke Štart, požadovaný priečinok je C:\Windows\Ponuka Štart.

Rýchle kopírovanie v programe Prieskumník

Ak v zobrazení programu Prieskumník s dvomi tablami presuniete súbor alebo priečinok myšou z pravej tably do vnoreného priečinka na ľavej table, nemusíte najprv rozbaľovať priečinky. Vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, presuňte ich myšou na ľavú tablu a jednu alebo dve sekundy ich podržte nad zbaleným priečinkom. Priečinok sa automaticky rozbalí a potom môžete vložiť súbory do priečinka alebo pokračovať na nižších úrovniach, až kým sa nedostanete na požadované umiestnenie.

Rýchly prístup pomocou nástroja QuickTray

Nástroj QuickTray sa nachádza na systémovom paneli úloh a poskytuje jednoduchý spôsob vloženia iných aplikácií na panel úloh. Kliknutím na položku QuickTray ho spustíte a pomocou tlačidla Pridať pridáte ľubovoľný program. Ikona každého vybratého programu sa umiestni napravo od tlačidla Štart. Umožňuje kedykoľvek spustiť program iba pomocou jediného kliknutia na ikonu.

Zobrazenie miniatúr obrázkov

Jednou z mnohých výnimočných funkcií v systéme Windows 98 je aj zobrazenie otvorených priečinkov ako webových stránok. Ak ste to ešte neurobili, kliknite na ikonu Tento počítač a v ponuke Zobraziť vyberte položku Ako stránku WWW. Na ľavej table môžete vidieť malé miniatúry obrázkových ikon, na ktoré kliknete ukazovateľom myši.

Bohužiaľ, niektoré súbory JPEG sa nezobrazia, pretože existujú dva typy súborov JPEG – RGB a CMYK – a systém Windows 98 môže čítať iba typ RGB. Jedným spôsobom riešenia je použitie vášho obľúbeného grafického programu na konverziu súborov CMYK JPEG do formátu RGB.

Nie tak rýchlo

Funkcia WinAlign systému Windows 98 zrýchľuje spúšťanie aplikácií umiestnením kľúčových súborov na rýchlu časť disku počas defragmentácie; tiež dôjde k prepísaniu programov s cieľom efektívnejšie využívať pamäť. Čo možno neviete je, že táto funkcia podporuje iba aplikácie, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre prácu s funkciou WinAlign, ako napríklad aplikácie balíka Microsoft Office.

Môžete presne vyhľadať súbory, ktoré podporuje funkcia WinAlign v súbore WINALI.INI v priečinku C:\WINDOWS\SYSTEM. Do tohto zoznamu môžete pridať programy, knižnice DLL a iné súbory, a tak systému Windows 98 oznámiť, že pre tieto súbory môže použiť funkciu WinAlign, aj keď nemusí fungovať. Pred pridaním nepodporovaných aplikácií urobte najprv zálohu vášho systému.

Rýchly výber súborov

Ak ste otvorili veľký adresár a chcete skopírovať napríklad 95 súborov zo 100, najrýchlejšie to urobíte tak, že podržíte stlačený kláves [Ctrl], vyberiete päť súborov, ktoré nechcete skopírovať, a potom v ponuke Úpravy vyberiete príkaz Invertovať výber.

Pridanie dátumu a času do dokumentu programu Poznámkový blok

Na rýchle zadanie aktuálneho dátumu a času do súboru programu Poznámkový blok stlačte kláves [F5].

Reštart systému Windows čo najrýchlejším spôsobom

Ak chcete obísť dialógové okno Vypnutie systému Windows, v programe Poznámkový blok vytvorte dávkový súbor. Urobíte to tak, že vytvoríte nový súbor a do prvého riadka zadáte text @Exit. Uložte ho do priečinka s názvom Dávkové súbory ako súbor shutdown.bat. Potom ukončite program Poznámkový blok a pravým tlačidlom myši kliknite na súbor .bat a vyberte položku Vlastnosti. Prepnite na kartu Program, začiarknite políčko Zatvoriť pri skončení a kliknite na tlačidlo Spresniť. Začiarknite políčko Režim MS-DOS a zrušte začiarknutie políčka Upozorniť pred prechodom do režimu MS-DOS. Kliknite na tlačidlo OK. Keď budete chcieť rýchlo reštartovať systém Windows, dvakrát kliknite na tento program (dobrým spôsobom je aj vytvorenie odkazu na tento program a jeho uloženie na pracovnej ploche alebo v priečinku Štart).

Jednoduchý prístup k Správcovi zariadení

Ak používate Správcu zariadení pravidelne, môžete vytvoriť malý rýchly odkaz a umiestniť ho na pracovnú plochu. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku Nové a Odkaz. V príkazovom riadku zadajte C:\WINDOWS\CONTROL.EXE SYSDM.CPL,,1. Odkazu priraďte názov Správca zariadení.

Rýchle prezeranie použitím pomôcky Quickview

Táto pomôcka umožňuje rýchlo prezrieť ľubovoľný súbor, nie je však nainštalovaná podľa predvoleného nastavenia. Prejdite na Ovládací panel, vyberte položku Pridať alebo odstrániť programy, Súčasti systému Windows, Príslušenstvo. Vyberte pomôcku Quickview. Na pracovnej ploche môžete vytvoriť odkaz na súbor C:\WINDOWS\SYSTEM\ VIEWERS\QUIKVIEW.EXE a potom stačí len presúvať súbory na tento odkaz.

Ovládanie programu Prieskumník

Ak chcete rýchlo otvoriť všetky priečinky v programe Prieskumník, na numerickej klávesnici stlačte kláves [*]. Ak ich chcete všetky zatvoriť, na numerickej klávesnici stlačte kláves [-].

Výber otvorených okien

Už pravdepodobne viete, ako používať kombináciu klávesov [Alt] + [Tab] na prechod medzi otvorenými aplikáciami – podržaním stlačeného klávesu [Alt] a stlačením klávesu [Tab] môžete prechádzať medzi jednotlivými aplikáciami. Teraz sa dozviete, ako to urobiť jednoduchšie, tentoraz na paneli úloh.

Ak chcete prechádzať medzi položkami na paneli úloh, podržte stlačený kláves [Alt] tak, ako to je uvedené vyššie, ale tentoraz na pohyb medzi jednotlivými položkami na paneli úloh použite kláves [Esc] – pri zvýraznení každej položky sa príslušné okno premiestni do najvyššieho okna. Tento presun zahŕňa aj otvorené okná, ktoré sa nezobrazujú na paneli úloh, ako napríklad pole Vlastnosti obrazovky.

Vypnutie bez prístupu do ponuky Štart

Ak chcete rýchlo vybrať dialógové okno Vypnutie systému Windows, zatvorte všetky okná Windows a stlačte kombináciu klávesov [Alt] + [F4].

Vyčistenie zoznamu Dokumenty

Vymazanie zoznamu Dokumenty v ponuke Štart môže zabrať veľa času. Môžete však vytvoriť dávkový súbor a túto úlohy vykonať iba dvojitým kliknutím. Najskôr v programe Poznámkový blok vytvorte nový súbor a zadajte tieto dva riadky:

ECHO OFF
ECHO Y|DEL C:\WINDOWS\RECENT\*.*

Súbor uložte do priečinka s dávkovými súbormi s názvom napríklad cleardoc.bat. Zatvorte program Poznámkový blok, vyhľadajte súbor a vytvorte odkaz, ktorý potom môžete umiestniť na pracovnú plochu alebo do ponuky Štart, čím uľahčíte prístup k súboru. Pravým tlačidlom myši kliknite na nový odkaz, prepnite na kartu Program a začiarknite políčko Zatvoriť pri skončení. V zozname Spustiť na tej istej karte vyberte položku Minimalizované, potom kliknite na tlačidlo OK.

Rýchle premenovanie súborov

Už viete, že pomocou opakovaného kliknutia na súbor je možné súbor premenovať. Tiež viete, aké je jednoduché náhodne dvakrát kliknúť na súbor a tak ho spustiť. Namiesto toho kliknite na súbor a potom po stlačení klávesu [F2] premenujte súbor.

Ako vynechať Kôš

Ak ste určite presvedčení, že už súbor nebudete potrebovať, podržte kláves [Shift] a pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a vyberte položku Odstrániť, čím odstránite súbor natrvalo.

Ak ste naozaj odvážni, Kôš môžete vynechať už v predvolenom nastavení – pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Kôš a potom na položku Vlastnosti. Vyberte položku „Súbory nepremiestňovať do koša. Odstrániť ich hneď pri vymazávaní“ a kliknite na tlačidlo OK.

Minimalizovanie okien použitím klávesnice

Chcete rýchlo skryť všetky otvorené okná bez použitia myši? Použite nasledujúcu kombináciu klávesov: [Ctrl] + [Esc], potom stlačte kláves [Esc] a kombináciu klávesov [Alt] + [M].


Zapnutie kontextovej ponuky

Čo urobiť, ak otvoríte súbory rovnakého typu v rôznych aplikáciách, napríklad textové súbory? Môžete jednoducho pridať možnosť do kontextovej ponuky súboru.

V tomto príklade vám umožníme otvoriť súbory .txt v programe Poznámkový blok použitím kontextovej ponuky. Najprv otvorte ľubovoľné okno programu Prieskumník a v ponuke Zobraziť vyberte položku Možnosti priečinka.

Prepnite na kartu Typy súborov, presuňte sa v zozname registrovaných typov súborov a vyberte položku Textový dokument. Stlačte tlačidlo Upraviť, potom kliknite na tlačidlo Nová. V textovom poli Akcia zadajte názov príkazu, ktorý sa zobrazí v kontextovej ponuke, napríklad Otvoriť v programe WordPad.

Potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite do priečinka Program Files\Accessories\. Vyberte súbor Wordpad.exe a stlačte tlačidlo Otvoriť. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Nová akcia a v zozname Akcie uvidíte nový príkaz. Dvakrát kliknite na tlačidlo Zavrieť. Pri každom kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor .txt sa objaví možnosť otvorenia súboru v programe WordPad.
Vylepšenie vašej pracovnej plochy

Pracovná plocha systému Windows je miesto, kde vykonávate väčšinu svojej práce. Nasleduje výber zaujímavých tipov a skvelých možností na jej zefektívnenie.

Väčšie posúvače

Ak máte problém so zachytením posúvačov v oknách, zväčšite ich. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku Vlastnosti. Prepnite na kartu Vzhľad a v rozbaľovacom zozname Položka vyberte položku Posúvač. Pomocou okna s ukážkou upravte veľkosť (napravo od poľa Položka) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Usporiadanie odkazov

Je vaša pracovná plocha zahltená odkazmi? Uložte ich do priečinka na pracovnej ploche alebo do ponuky Štart. Odkazy umiestnite do priečinka Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Štart a vyberte príkaz Otvoriť. V ponuke Štart vyberte položku Súbor, Nové a Priečinok, pravým tlačidlom myši kliknite na nový priečinok, vyberte príkaz Premenovať a zadajte vhodný názov priečinka. Potom podržte stlačený kláves [Ctrl], vyberte vaše odkazy a presuňte ich do nového priečinka.

Usporiadanie otvorených okien

Otvorené okná usporiadané vedľa seba je jednoduché prezerať bez nutnosti ručnej zmeny ich veľkosti. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a vyberte položku Okná pod seba alebo Okná vedľa seba. Všetky otvorené okná sa potom zmenšia a zoradia sa vedľa seba. Zmenu vrátite späť kliknutím pravým tlačidlom myši na panel úloh a výberom položky Späť Dlaždice.

Vyčistenie pracovnej plochy

Nachádza sa na vašej pracovnej ploche veľa ikon? Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku Vlastnosti. Kliknite na kartu Vzhľad, otvorte rozbaľovaciu ponuku Položka a vyberte položku Ikona. Teraz zmeňte veľkosť z 32 na 16.

Odstránenie podčiarknutia

Ak chcete odstrániť podčiarknuté priečinky na pracovnej ploche, otvorte ponuku Štart a prejdite na položku Nastavenia, Možnosti priečinka. Prepnite na kartu Všeobecné, kliknite na prepínač Vlastný, založený na daných nastaveniach a kliknite na tlačidlo Nastavenia. Kliknite na prepínač Otvoriť položku jedným kliknutím (vybrať ukázaním na položku) a kliknite na prepínač Podčiarkovať názvy ikon len keď je na nich kurzor myši.

Zmena ikon panela pre rýchle spustenie

Ikony programov na paneli pre rýchle spustenie môžete zmeniť v priečinku C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\ MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\ QUICK LAUNCH, kde namiesto normálnych odkazov nájdete súbory .SCF. Otvorte jeden súbor v programe Poznámkový blok a zmeňte položku IconFile= na vlastnú zvolenú ikonu.

Správne vysunutie diskov CD

Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotku CD a disk CD vysuňte výberom príkazu Vysunúť. Tiež sa odstránia aj všetky ikony priradené k jednotke CD.

Ovládanie nastavenia prihlásenia

Ak na vašom počítači pracuje viac používateľov a chcete zabrániť neželanému vytvoreniu viacerých prihlasovacích mien, použite prihlasovací skript Klient siete Microsoft. Obsahuje zoznam všetkých vytvorených prihlasovacích mien pre daný počítač. Používatelia musia vyberať z tohto zoznamu a nemôžu vždy vytvoriť nové prihlasovacie meno.

Nastavíte ho tak, že otvoríte ovládací panel Sieť, prepnete na kartu Konfigurácia a kliknete na tlačidlo Pridať. Dvakrát kliknite na položku Klient, na ľavej table vyberte položku Microsoft a potom dvakrát kliknite na položku Klient siete Microsoft na pravej strane. Na karte Konfigurácia kliknite na tlačidlo so šípkou nadol vedľa poľa Primárne prihlásenie do siete a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Klient siete Microsoft. Kliknite na tlačidlo OK.

Trvalé zobrazenie panela úloh

Ak je panel úloh neustále zakrytý inými aplikáciami, otvorte ponuku Štart, prejdite na položku Nastavenia, Panel úloh a ponuka Štart a začiarknite políčko Vždy navrchu.

Zobrazenie pracovnej plochy

Ak náhodne vymažete odkaz „Zobraziť pracovnú plochu“ z panela pre rýchle spustenie na paneli úloh, obnovíte ho tak, že vo vašom obľúbenom textovom editore otvoríte nový textový súbor a zadáte nasledujúce príkazy:
[Shell]Command=IconFile=explorer.exe,3[Taskbar]
Command=ToggleDesktop

Vyberte príkaz Uložiť ako, vyhľadajte priečinok C:\WINDOWS\Application Data\ Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch a súbor pomenujte ShowDesktop.SCF. Mal by sa obnoviť odkaz Zobraziť pracovnú plochu.

Obnovenie pracovnej plochy ako ikony odkazu

Ak v ponuke SendTo chýba ikona Pracovná plocha ako odkaz, obnovíte ju tak, že otvoríte priečinok C:\WINDOWS\SENDTO a pravým tlačidlom myši kliknete na pozadie priečinka. Vyberte položku Nové, Textový dokument a premenujte nový súbor na Pracovná plocha ako odkaz.DESKLINK (po otvorení dialógového okna s upozornením na premenovanie kliknite na tlačidlo Áno).

Správne presúvanie myšou

V systéme Windows sa dá po presune súboru myšou ľahko zamotať. Je to preto, že operačný systém má kontextovo senzitívne predvolené nastavenia pre kopírovanie a presúvanie objektov. Naša rada je jednoduchá: na presúvanie používajte vo všetkých prípadoch pravé tlačidlo myši. Ak tak urobíte, systém Windows zobrazí kontextovú ponuku, ktorá umožňuje vybrať z možností Kopírovať, Vystrihnúť alebo Vytvoriť odkaz v novom umiestnení.

Vypnutie pracovnej plochy Active Desktop

Ak chcete šetriť zdroje, vypnite pracovnú plochu Active Desktop. Prostredníctvom novej verzie používateľského rozhrania TweakUI pre systém Windows 98 (ak nemáte Second Edition, nachádza sa na disku CD Windows 98, v opačnom prípade bola táto verzia odstránená) môžete pristupovať k nových funkciám.

Prepnite na kartu IE a zrušte začiarknutie políčka Active Desktop Enabled a Allow changes to Active Desktop. Webové lokality a iní používatelia PC nebudú môcť nechtiac zapnúť túto pracovnú plochu.

Zmena panela úloh bez reštartovania

Ak urobíte zmenu na paneli úloh v databáze Registry, zmeny môžete povoliť bez reštartovania. Podržte stlačenú kombináciu klávesov [Ctrl] + [Alt] + [Del] a dvakrát kliknite na položku Explorer. Na otázku o ukončení programu Explorer kliknite na tlačidlo Áno, ale na otázku o ukončení systému Windows odpovedzte nie. Obnoví sa panel úloh a systémový panel.
Riešenie problémov a údržba v systéme Windows
Blues o vypnutí systému

Ak počítač zlyhá a pomocou kombinácie klávesov [Ctrl] + [Alt] + [Del] nie je možné otvoriť okno Skončiť program, skúste namiesto toho použiť kombináciu klávesov [Ctrl] + [Esc]. Potom sa objaví ponuka Štart a budete môcť systém bezpečne ukončiť (namiesto stlačenia reštartovacieho tlačidla).

Odstránenie chybových hlásení pri spúšťaní

Keď zapnete počítač a objaví sa chybové hlásenie o tom, že systém Windows nemôže nájsť súbor, nerobte paniku! Vyhľadajte súbor pomocou funkcie vyhľadávania systému Windows a po jeho nájdení ho skopírujte do adresárov Windows a System. Ak je vyhľadávanie neúspešné, vyhľadajte súbor na disku CD systému Windows – pozrite sa na nižšie uvedený súhrn o tom, ako hľadať a obnoviť jednotlivé súbory z disku CD systému Windows.

Ak nie ste úspešní a systém Windows sa spustí napriek zobrazeniu chybového hlásenia, v ponuke Štart vyberte príkaz Spustiť a zadajte regedit a kláves [Return]. V databáze Regedit vyhľadajte súbor. Ak nájdete odkaz na súbor, exportujte kľúč databázy Registry na umiestnenie s jednoduchým prístupom a potom ho vymažte.

Teraz v programe Poznámkový blok otvorte súbor system.ini v adresári Windows a vyhľadajte súbor znova. Ak nájdete odkaz, uložte súbor ako system.bak, na začiatok odkazu pripojte bodkočiarku na jeho zablokovanie a súbor uložte ako system.ini. Znovu reštartujte systém, pričom by sa už nemalo zobraziť chybové hlásenie. Ak problémy pretrvávajú, obnovte kľúč databázy Registry a premenujte súbor system.bak na system.ini a systém by mal fungovať tak ako pred vykonaním zmien.

Chýbajúce súbory zariadení

Ak chýba súbor zariadenia s príponou .vxd, skúste odstrániť a preinštalovať príslušný ovládač. Tento postup by mal problém vyriešiť.

Problémy s programom ScanDisk

Ak program ScanDisk zistil chyby na diskovej jednotke, dostanete otázku, či ich chcete uložiť. Vždy zadajte áno, pretože by mohli obsahovať podstatné informácie. Prejdite do koreňového adresára na pevnom disku a použitím programu Poznámkový blok otvorte ľubovoľný súbor s názvom FILE000.CHK. Ak sa zobrazia dôležité informácie, uložte ich, v opačnom prípade súbory odstráňte a uvoľnite diskový priestor.

Uvoľnenie uzamknutia systému

Počítač sa môže niekedy z rôznych príčin uzamknúť. Pred reštartovaním systému je ešte jedna posledná možnosť: skúste ukončiť aktuálnu úlohu. Podržaním stlačenej kombinácie klávesov [Ctrl] + [Alt] + [Delete] sa zobrazí dialógové okno Skončiť program. Program alebo úloha, ktoré spôsobujú problémy, má príznak „Neodpovedá“. Vyberte túto úlohu a kliknite na tlačidlo Skončiť úlohu. Ak myš nefunguje, na prechod medzi prepínačmi použite kláves [Tab] a po zvýraznení tlačidla Skončiť úlohu stlačte kláves [Return].

Po niekoľkých sekundách (buďte trpezliví!) sa zobrazí dialógové okno Skončiť úlohu s opakovaným vysvetlením, že program neodpovedá. Znovu kliknite na tlačidlo Skončiť úlohu a systém Windows môže ukončiť úlohu a začať fungovať správne. V opačnom prípade budete musieť spustiť reštart počítača.

Vyčistenie po odinštalovaní

Po odinštalovaní programu môžu v systéme zostať nejaké jeho zvyšky. Ak chcete pomôcť pri uprataní systému, môžete použiť niektorú z komerčných pomôcok na odinštalovanie, napríklad pomôcku AShampoo Uninstaller (nájdete ju na stránke www.ashampoo.com). Ak si chcete byť istí dokonalým výsledkom odinštalovania, urobte ho ručne.

Pomôcka na odinštalovanie môže zobrazovať upozornenia o zdieľaných súboroch. Akékoľvek súbory umiestnené v priečinku daného programu môžete bez obáv odstrániť kliknutím na tlačidlo Áno. Súbory umiestnené v priečinku Windows môžete vynechať kliknutím na tlačidlo Nie. Po ukončení odinštalovania programu odporúčame skontrolovať, či po ňom niečo nezostalo. Najskôr skontrolujte priečinok daného programu, či v ňom nezostali nejaké pozostatky. Potom v ponuke Štart otvorte ponuku Programy a skontrolujte, či tu nezostali nejaké položky – pravým tlačidlom myši kliknite na všetky zostávajúce položky a vyberte možnosť Odstrániť, čím sa ich zbavíte.

Napokon je potrebné vyčistiť databázu Registry. Pred začiatkom je však potrebné si uvedomiť, že pri akýchkoľvek zmenách v databáze Registry systému Windows vlastne meníte kľúčové časti systému Windows. Ak zmeníte alebo odstránite nesprávny kľúč, môže to spôsobiť poruchu samotného systému Windows. V ojedinelých prípadoch môže nastať problém s opätovným spustením systému Windows, preto je veľmi dôležité pred akýmikoľvek zmenami vždy zálohovať všetky údaje.

Pred vykonaním zmien v príslušnom kľúči databázy Registry je potrebné vytvoriť kópiu kľúča v jeho aktuálnom stave pomocou zálohovacích nástrojov Editora databázy Registry (v ponuke Databáza Registry vyberte príkaz Exportovať súbor databázy Registry…) Ak bude niekedy potrebné túto zálohu obnoviť, môžete tak urobiť dvojitým kliknutím na zálohovaný súbor. Databázu Registry môžete upraviť ručne, ale jednoduchšie je použiť šikovný bezplatný nástroj EasyCleaner. Jeho bezplatnú kópiu prevezmite zo stránky www.majorgeeks.com/download414.html a nainštalujte ju. Kliknite na tlačidlá Registry a Find, čím v systéme vyhľadáte prebytočné položky databázy Registry. Odstráňte všetky položky, ktoré sa týkajú práve odinštalovaného programu, a proces môžete považovať za ukončený.

Obnovenie Koša

Teoreticky to je ťažké, ale nie nemožné. Ak sa stratí ikona Kôš, nemusíte sa obávať. V ponuke Štart vyberte príkaz Spustiť a zadajte regedit a stlačte kláves [Return], čím spustíte editor databázy Registry.

Vyhľadajte kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ explorer\Desktop\NameSpace. Na ľavej table kliknite pravým tlačidlom myši na kľúč NameSpace a vyberte položku Nová, Položka. Teraz zadajte nasledujúci reťazec (presne tak, ako je napísaný, celý do jedného riadka a bez medzier): {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} a stlačte kláves [Return].

Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku (Predvolené) a vyberte príkaz Zmeniť. V dialógovom okne Úprava textovej hodnoty v poli Údaj hodnoty zadajte Kôš (alebo akýkoľvek iný názov) a kliknite na tlačidlo OK. Zatvorte databázu Regedit, jedenkrát kliknite na pracovnú plochu, stlačením klávesu [F5] obnovte obrazovku a ikona Kôš sa objaví v celej svojej predošlej sláve.

Vyprázdnenie priečinka Temp

Skontrolujte priečinok Windows\Temp – tento priečinok by mal byť pre všetky kontá prázdny, ale niektoré súbory tam mohli zostať. Pravidelne ho kontrolujte hneď po spustení systému Windows a vymažte všetky súbory, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Aktualizácia ovládačov

Kedy ste na Internete naposledy hľadali aktualizácie priečinkov? Pred rokom? Nikdy? Potom je práve teraz čas na pripojenie online a prevzatie najnovších ovládačov pre váš hardvér – získate výhody z toho, že ovládače budú obsahovať menej chýb a môžete zaznamenať aj vyššiu rýchlosť.

Riešenie tlačových problémov

Máte problém s vašou tlačiarňou? Vyriešiť vám ho pomôže Poradca pri riešení problémov s tlačou. Tento poradca pri riešení problémov je štandardnou súčasťou systému Windows 98 – pristupovať k nemu je možné z registra Pomocníka.

Vyčistenie zoznamu Pridať alebo odstrániť programy

Existujú dva spôsoby na elegantné odstránenie položiek zo zoznamu Pridať alebo odstrániť programy. Prvý spôsob je jednoduchší – použitím nástrojov TweakUI alebo TweakAll. V nástroji TweakUI prepnite na kartu Add/Remove, vyberte neželané položky a kliknite na tlačidlo Remove a Yes.

Iným spôsobom je použitie databázy Registry. Otvorte súbor Regedit a vyhľadajte kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Uninstall. Na ľavej table rozbaľte kľúč Uninstall, pravým tlačidlom myši kliknite na danú položku a vyberte príkaz Odstrániť. Výber potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno a položka sa zaradí do zoznamu. Zopakujte tento krok pre všetky neželané položky a potom zatvorte databázu Regedit.

Zastavenie automatického pripojenia na Internet po spustení počítača

Ak sa váš počítač po každom reštartovaní pokúša pripojiť na Internet, otvorte ovládací panel Možnosti siete Internet a prepnite na kartu Pripojenia. Ak je počítač pripojený na modem, v okne Pripojiť sa na Internet použitím modemu kliknite na tlačidlo Nastavenia na pravej strane. V spodnej časti ďalšej obrazovky skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Pripojiť automaticky na aktualizáciu prihlásení na odber. Vaše problémy by mali byť vyriešené.

Zmätok v databáze Registry

Už sme spomínali zálohovanie databázy Registry, ale čo sa stane, ak sa databáza Registry poškodí až do takej miery, že ju systém Windows odmietne načítať? Pred opakovanou inštaláciou systému Windows skúste nasledovné: Najprv reštartujte počítač zo záchrannej inštalačnej diskety, potom zadajte nasledujúce príkazy, pričom na konci každého príkazu stlačte kláves [Return]:

C:
CD \Windows
attrib -r -h -s system.dat
attrib -r -h -s system.da0
ren system.dat system.bad
ren system.da0 system.dat
attrib -r -h -s user.dat
attrib -r -h -s user.da0
ren user.dat user.bad
ren user.da0 user.dat

Tieto príkazy obnovia nastavenia databázy Registry do stavu, v akom bola databáza systémom Windows úspešne načítaná.

Problémy s odstránením súborov

Ak v systéme Windows narazíte na súbory, ktoré nie je možné vymazať, pravdepodobne zistíte, že obsahujú neprípustné znaky, ktoré nie je možné rozpoznať v systéme DOS alebo Windows. Systém Windows nahradí znaky znakom podčiarknutia (_), ale rozpoznanie súboru zlyhá, keď s ním budete chcieť niečo urobiť, napríklad presunúť alebo odstrániť.

Riešením je vymazať súbor bez odkazovania na tieto neprípustné znaky. Otvorte okno systému DOS a zmeňte adresár použitím príkazu CD na adresár, v ktorom sa súbor nachádza. Treba použiť zástupné znaky – špeciálne znaky, ktoré systému Windows oznamujú, aby ignoroval neprípustný znak, a tým umožňujú ich odstránenie. Ak máte napríklad súbor s názvom „_play.txt“, vymažete ho zadaním príkazu DEL ?play.txt. Prípadne môžete použiť príkaz REN na premenovanie súboru, aby ste mohli na súbor znova pristupovať, a na vymazanie priečinkov použite príkaz DELTREE.

Nahradenie chýbajúcich súborov

Ak váš počítač odmieta reštart z dôvodu chýbajúcich súborov, môže to znamenať, že inštalácia systému Windows nie je úplná. Vyriešite to tak, že spustíte súbor setup.exe z disku systému Windows a po výzve vyberiete príkaz Overiť.

Zobrazenie skrytých súborov

Môže sa stať, že stratíte systémové súbory, ako napríklad autoexec.bat a msdos.sys, ktoré môžete nájsť v koreňovom adresári zavádzacieho disku alebo v priečinku Windows. Ak ich nenájdete, je možné, že systém Windows je nastavený tak, aby tieto súbory boli skryté. Ak chcete tento proces otočiť, otvorte dialógové okno Tento počítač a v ponuke Zobraziť vyberte položku Možnosti priečinka. Prepnite na kartu Zobrazenie a potom vyhľadajte prepínač Zobraziť všetky súbory. Skontrolujte, či je prepínač vybratý, a kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie zabezpečenej siete

Určite viete, aké je jednoduché náhodne zmeniť alebo vymazať dôležité súbory. Vaše súbory ochránite pred podobnými nehodami tak, že ich nastavíte iba na čítanie tak, že kliknete pravým tlačidlom na súbor, vyberiete položku Vlastnosti, potom prepnete na kartu Všeobecné a presvedčíte sa, či je v skupinovom rámčeku Atribúty začiarknuté políčko Iba na čítanie.

Vlastné opakovanie programu ScanDisk

Ak program ScanDisk oznámi, že zistil prekrížené klastre, ponúkne ich opravu, opraví ich a potom celý proces zopakuje pri najbližšom zavedení systému, nehnevajte sa. Po zobrazení hlásenia o zavádzaní systému Windows stlačte kláves [F8] a vyberte možnosť Iba systém MS-DOS. Potom spustite program SCANDISK z príkazového riadka systému DOS, čím tento problém úplne vyriešite.

Zabudli ste heslá?

Zabudli ste prihlasovacie heslo do systému Windows? Neobávajte sa, systém Windows používa tieto heslá iba na identifikáciu jednotlivých používateľov, aby mohol použiť rôzne nastavenia. Obídenie zabudnutého hesla však nie je problémom. V ponuke Štart vyberte položku Hľadať a Súbory alebo priečinky a v štartovacej jednotke vyhľadajte súbory s príponou PWL. Urobíte to tak, že do poľa označeného Nazvaný: zadáte *.pwl a stlačíte tlačidlo Hľadať. Tieto súbory obsahujú zoznamy hesiel, v ktorých systém Windows ukladá používateľské heslá. Každý jednotlivý používateľ má svoj vlastný súbor s heslom, pričom tieto súbory sú jednoducho rozpoznateľné. Týka sa to aj vymazania alebo presúvania tohto súboru. Po opakovanom zavedení systému nechajte pole s heslom prázdne a stlačte tlačidlo OK. Váš používateľský profil sa nastaví bez hesla. Jedna poznámka – súbor s heslom obsahuje aj vaše heslo vytáčania, ktoré musíte zadať ručne pri ďalšom otvorení dialógového okna Telefonické pripojenie siete.

Ako zabrániť sieťovým vírusom

Najlepším spôsobom, ako zabrániť prístupu vírusov zo siete je opatrnosť pri preberaní súborov zo siete. Tiež si musíte dávať veľký pozor pri otváraní ľubovoľných príloh v prijatých e-mailoch. Na prezeranie dokumentov s prílohou ešte pred ich otvorením používajte prezerač súborov, ako napríklad QuickView Plus. Platí to najmä pre prílohy vo formáte Word 97 – ak sa v prílohe nachádza makrovírus, príloha sa neotvorí a vírus nepoškodí váš počítač.

Vytvorte záchrannú spúšťaciu disketu

Nemáte ešte vytvorenú záchrannú spúšťaciu disketu? Urobte to teraz – systém Windows 98 prichádza s diskom CD so základnými ovládačmi.

Ako obnoviť jednotlivé systémové súbory

Systém Windows 95 obsahuje základnú pomôcku s príkazovým riadkom DOS na extrahovanie jednotlivých súborov z komprimovaných súborov CAB na inštalačnom disku CD, ktorá je užitočná, ak chýba konkrétny súbor alebo ak je poškodený. Systém Windows 98 to môže urobiť použitím tejto metódy, ale ak nechcete použiť systém DOS, existuje aj lepšia možnosť – použitím programu Kontrola systémových súborov.

Spustite program Kontrola systémových súborov (v ponuke Štart vyberte príkaz Spustiť, v dialógovom okne Spustenie zadajte príkaz sfc) a na hlavnej obrazovke kliknite na prepínač Extrahovať jeden súbor z inštalačných diskiet. Ak viete názov súboru, môžete ho zadať priamo, ale jednoduchšie je súbor vyhľadať použitím tlačidla Prehľadávať.

Tak ako predtým, program Kontrola systémových súborov vás požiada o zadanie niektorých informácií – kde sa nachádza inštalačný disk CD systému Windows 98 a kde sa majú uložiť extrahované súbory. Ak sa obávate prepísania kritických súborov, pre extrahované súbory môžete vždy vytvoriť vlastný priečinok.

Tak ako pri použití funkcie automatického obnovenia v programe Kontrola systémových súborov dostanete výzvu na zálohovanie ľubovoľných súborov, ktoré treba prepísať po zadaní príkazu SFC. Keď program súbor nájde a úspešne ho extrahuje z komprimovaného súboru CAB na disku CD, dostanete jednoduché potvrdenie úspešného priebehu.
Ako zálohovať a obnoviť súbor databázy Registry

Chcete vedieť, ako exportovať časť alebo celý obsah databázy Registry na účely zálohovania? Potom čítajte ďalej. Chcete vedieť, ako ich dostať späť, keď sa stane niečo zlé? Nebojte sa, dozviete sa to tiež.

Najprv spustite program Regedit – vyberte príkaz Spustiť v ponuke Štart, zadajte regedit a stlačte kláves [Return]. Ak chcete zálohovať všetky časti databázy Registry, v ponuke Databáza Registry vyberte príkaz Exportovať súbor databázy Registry a zadajte požadované miesto uloženia záložného súboru.

Ak chcete zálohovať celú databázu Registry, kliknite na prepínač Všetko v skupinovom rámčeku Rozsah exportu, zadajte vhodný názov súboru a kliknite na príkaz Uložiť. Výsledkom je súbor *.reg uložený v zadanom umiestnení.

Ak chcete zálohovať iba časť databázy Registry – povedzme časť, s ktorou práve pracujete – kliknite na prepínač Vybratá vetva v skupinovom rámčeku Rozsah exportu. Potom zadajte názov súboru podľa kroku č. 2 a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Teraz je vytvorená záloha všetkých alebo iba niektorých častí databázy Registry a môžete robiť zmeny bez obavy z jej poškodenia. Zálohovanie vám odporúčame urobiť pred každým pokusom o vykonanie našich tipov týkajúcich sa databázy Registry.

Čo treba urobiť, ak chcete obnoviť zálohu? Ak používate systém Windows, dvakrát kliknite na súbor *.reg a potvrďte, že chcete obnoviť túto zálohu stlačením tlačidla Áno. Po dokončení operácie kliknite na tlačidlo OK.

Ak ste už v databáze Regedit, vyskúšajte túto alternatívu. Vyberte položku Databáza Registry, Importovať súbor databázy Registry, prejdite na daný súbor *.reg, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Otvoriť. Obnoví sa čiastočná alebo úplná záloha.
Internet Explorer

Systém Windows a program Internet Explorer sú natoľko integrované, že na využívanie programu Internet Explorer už nie je potrebná sieť (hoci je užitočná). Uvádzame skvelé tipy, pomocou ktorých tieto vlastnosti efektívne využijete.

Vypnutie funkcie automatického dokončovania

Funkcia automatického dokončovania môže byť užitočná pri zadávaní adries URL, ale ak ju chcete vypnúť, prejdite na ponuku Nástroje, položku Možnosti siete Internet a vyberte kartu Spresnenie. V časti Prehľadávanie zrušte začiarknutie políčka Použiť funkciu Automatické dokončovanie v Prieskumníkovi (Windows Explorer).

Odstránenie kanálov

Panel s kanálmi programu IE4 obsahuje odkazy na kanály obchodných partnerov spoločnosti Microsoft. Môžete ich jednoducho vymazať z panela s kanálmi, keď vyberiete položku Kanály v ponuke Obľúbené položky na paneli s nástrojmi, zvýrazníte jednotlivé kanály, potom na ne kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete príkaz Odstrániť. Z akejkoľvek webovej lokality môžete tiež vytvoriť kanál. Vyhľadajte lokalitu a ikonu adresy URL presuňte myšou z panela s adresou na panel s kanálmi.

Dávajte pozor na staršie verzie programu IE

Ak máte nainštalovaný program Internet Explorer, verziu 4.0 alebo novšiu, dávajte pozor na programy alebo služby, ktoré prepíšu vašu verziu programu IE staršou verziou. Staršie verzie nezistia prítomnosť nových verzií, a preto sa nainštalujú bez ohľadu na ich existenciu, čím môžu spôsobiť zablokovanie systému a iné problémy.

Uloženie adresy URL vo forme aktívneho obsahu v programe IE4 alebo IE5

Pravdepodobne už viete, že ak myšou presuniete adresu URL alebo hypertextové prepojenie z okna prehľadávača na pracovnú plochu, vytvorí sa odkaz na túto lokalitu. Ak pri presúvaní použijete pravé tlačidlo myši, zobrazí sa ponuka s ďalšou možnosťou, pomocou ktorej môžete uložiť stránku ako aktívny obsah.

Prehľadávanie na celej obrazovke

Program Internet Explorer, verzia 4.0 alebo novšia, umožňuje surfovať po sieti v režime celej obrazovky. V ponuke Zobraziť vyberte položku Celá obrazovka, potom kliknite pravým tlačidlom myši na zobrazený panel s nástrojmi a vyberte položku Automatické skrývanie. Ak chcete vrátiť predchádzajúce nastavenie, ponechajte kurzor myši v hornej časti obrazovky, kým sa nezobrazí panel s nástrojmi. V ponuke Zobraziť vyberte položku Celá obrazovka a potom stlačte kláves [F11]. Zobrazia sa všetky ostatné panely s nástrojmi.

Klient FTP v programe Internet Explorer alebo v Prieskumníkovi

Ak zadáte adresu FTP do poľa s adresou v akomkoľvek zobrazení programu Internet Explorer alebo Prieskumníka (bez ohľadu na to, či ste pripojení na Internet alebo len prehľadávate pevný disk počítača), prejdete na príslušnú lokalitu a okno prehľadávača budete môcť použiť ako klienta FTP.

Prezeranie Galérie Active Desktop

Ak ste dlhšie neboli v Galérii Active Desktop spoločnosti Microsoft, je čas sa tam vrátiť. Spoločnosť Microsoft pridala do galérie veľa nového bezplatného aktívneho obsahu vrátane vyhľadávača adries (zadaním adresy sa zobrazí mapa) a hodiny s komiksom. Ak ju chcete pridať na tapetu na vašom počítači, kliknite na tlačidlo Add to Active Desktop na stránke ukážky želanej súčasti.

Užitočný šetrič obrazovky

Program IE 4.0 sa dodáva so šetričom obrazovky, ktorý zobrazuje prezentáciu obsahu všetkých vybratých aktívnych kanálov. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku Vlastnosti. Kliknite na kartu Šetrič obrazovky a vyberte položku Kanálový šetrič obrazovky. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a v zozname Kanály sa zobrazia všetky kanály. Vyberte kanály, ktoré chcete použiť, a kliknite na tlačidlo OK.

Ponuka Štart v programe IE4

Určite ste si všimli, že položky pridané do ponuky Štart programu IE4 sa správajú rovnako ako bežné priečinky a súbory. Ak kliknete pravým tlačidlom myši na ktorúkoľvek položku pridanú do ponuky Štart, zobrazí sa kontextová ponuka, ktorá ponúka možnosť upraviť vlastnosti položky a ďalšie možnosti.

Používanie panela s adresou

Už viete, že pomocou panela s adresou programu IE4 získate prístup k lokálnej pracovnej ploche. Možno ale neviete, že pomocou starého príkazu systému DOS (napísanie dvoch bodiek a stlačenie klávesu [Return]) môžete prejsť do nadradených adresárov. Ak zadáte príkaz opakovane, vrátite sa späť až k ikone pracovnej plochy.

Prístup k webovým lokalitám z ponuky Štart

Radi píšete? Adresy URL môžete písať priamo do okna Spustenie v ponuke Štart.

Zmenia farieb prepojení

V programe IE4 môžete zmeniť farbu akéhokoľvek prepojenia, na ktorom máte umiestnený ukazovateľ myši. V ponuke Nástroje vyberte položku Možnosti siete Internet a potom na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Farby. Začiarknite políčko Farba pri ukázaní a kliknutím na pole s farbou vyberte požadovanú farbu.

Zálohovanie zoznamu obľúbených položiek

Naozaj to má význam. Keby ste niekedy museli preinštalovať program Internet Explorer alebo, nedajbože, systém Windows, ľahko môžete zabudnúť na zoznam obľúbených položiek a môže trvať dlho, kým ho znovu vytvoríte. V programe Internet Explorer 5 je postup jednoduchý. V ponuke Súbor vyberte položku Importovať a exportovať, možnosť Exportovať obľúbené položky a potom vyberte celý priečinok Favorites. Vyberte umiestnenie a názov a obľúbené položky sa uložia ako súbor HTML, ktorý sa dá neskôr znovu importovať pomocou toho istého sprievodcu.

Ak to vaša verzia programu Internet Explorer neumožňuje, zostáva ešte iná, časovo náročnejšia možnosť. Jednoducho otvorte priečinok Obľúbené položky, podržte stlačený kláves [Ctrl] a ručne vyberte položky, ktoré chcete uchovať. Potom ich skopírujte na prázdnu disketu. Ak ich chcete opäť nainštalovať, stačí ich jednoducho skopírovať z diskety naspäť do priečinka Obľúbené položky.

Zabráňte programu Internet Explorer, aby vás upozorňoval na aktualizácie

Ak ste úplne spokojní so súčasnou verziou programu IE a nechcete, aby vás neustále upozorňoval, že je k dispozícii nová verzia, funkciu upozorňovania na aktualizácie môžete vypnúť. Spustite program Regedit a prejdite do kľúča HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}. Pravým tlačidlom myši kliknite na kľúč Version a vyberte príkaz Odstrániť. Zatvorte program Regedit a konečne budete mať pokoj od výziev programu IE.

Skontrolujte, či je modem optimalizovaný pre sieť

Ak rýchlosti modemu nie sú nastavené správne, v databáze Registry môže chýbať parameter. Ak máte nainštalovaný systém Windows 98, prejdite na ovládací panel Sieť a vyhľadajte položku Telefónny adaptér, kartu Spresnenie a nastavte veľkosť paketu IP na hodnotu 576.

Najprv prejdite na kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\ Root\Net a vyhľadajte kľúč s nastavením DeviceDesc s hodnotou Telefónny adaptér. V rámci tohto štvorciferného podkľúča je podkľúč s názvom Bindings a v rámci tohto kľúča je reťazec s názvom MSTCP\0000. V nasledujúcom kroku budete potrebovať správnu hodnotu pre štvorciferné číslo.

Teraz prejdite na kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\ Network\MSTCP\xxxx, kde xxxx je číslo nájdené v kroku č. 1. V rámci tohto kľúča bude reťazec s názvom Driver označený ako NetTrans\0000. V ďalšom kroku budete potrebovať správnu hodnotu štvorciferného čísla.

Nakoniec prejdite na kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\ xxxx, kde xxxx sa nahradí číslom z kroku č. 2. V rámci tohto kľúča vytvorte nový reťazec s názvom MaxMTU. Potom ho nastavte na hodnotu 576. Zatvorte program Regedit a reštartujte systém Windows.

Ďalšie vynikajúce tipy!

Nasledujúce tipy nie je možné zaradiť do kategórií, ale to neznamená, že by boli menej užitočné. Pokračujte ďalej a nájdite niečo, čo vyjasní váš deň.

Opravte vaše priečinky

Možno ste si všimli, že systém Windows si nemôže vždy zapamätať, kde ste priečinok umiestnili a s akou veľkosťou. Tento problém vyriešite tak, že otvoríte daný priečinok, upravíte jeho veľkosť, podržíte stlačenú kombináciu klávesov [Ctrl] + [Alt] + [Shift], potom zatvoríte okno kliknutím na tlačidlo X. Uvedomte si, že systém Windows si môže zapamätať tieto vlastnosti pre určitý počet priečinkov, preto buďte opatrní pri ich zmene.

Vytvorenie nového priečinka použitím jednoduchej kombinácie klávesov

Ak chcete rýchlo vytvoriť nový priečinok v systéme Windows 98, stlačte kombináciu klávesov [Alt] + [S] + [N] + [P].

Zobrazenie všetkých podrobných údajov o priečinku

Keď prezeráte priečinok v zobrazení „Podrobnosti“, nemôžete vidieť všetky údaje v stĺpcoch. Ak chcete obnoviť predvolenú veľkosť stĺpcov, stlačte kombináciu klávesov [Ctrl] + [+] na numerickej klávesnici.

Zadanie špeciálnych znakov do dokumentov

Ak potrebujete v dokumentoch používať dĺžne alebo iné špeciálne znaky, existuje program, ktorý vám môže pomôcť. V ponuke Štart prejdite na položku Programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje, Mapa znakov. Vyberte písmo použité v dokumente a vyhľadajte požadovaný znak. Dvakrát kliknite na znak a kliknite na tlačidlo Kopírovať, potom prejdite do dokumentu a znak prilepte.

Zlatá baňa panelov s nástrojmi

Disk CD Windows 98 obsahuje nástroje z ukážky príručky Resource Kit. Ich inštalačné súbory nájdete v priečinku Tools\Reskit na disku CD. Spustite program setup.exe a pomôcky sa nainštalujú na počítač. Pristupujte k nim z ponuky Štart – nájdete ich v položke Programy, Windows 98 Resource Kit, Tools Management Console.

Zmena veľkosti textu Pomocníka

Ak chcete zmeniť veľkosť textu v Pomocníkovi systému Windows 98, musíte upraviť nastavenia prehľadávania Internetu, pretože nový Pomocník je založený na jazyku HTML. Spustite aplet ovládacieho panela Možnosti siete Internet, kliknite na tlačidlo Zjednodušenie a potom začiarknite políčko Ignorovať veľkosti písma určené na stránkach WWW a tlačidlo OK. Teraz kliknite na tlačidlo Písma a vyberte možnosť v rozbaľovacej ponuke Veľkosť písma.

Zaznamenanie času a dátumu v programe Poznámkový blok

Ak chcete, aby sa v programe Poznámkový blok zaznamenal čas a dátum pri každom otvorení súboru, otvorte nový súbor a do prvého riadka zadajte .LOG. Vždy, keď potom otvoríte tento súbor, automaticky sa zapíše čas a dátum.

Vytvorenie ikon v programe Skicár

Ikony môžete vytvoriť bez použitia špeciálnej pomôcky. Ikonu vytvorte v programe Skicár a uložte ju s príponou .ico, pričom musí byť vybratá položka Všetky súbory.

Sledovanie spustenia

Chcete vedieť, čo sa načíta do vášho počítača počas spustenia systému Windows? Máte dve možnosti. Rýchly a jednoduchý spôsob je stlačením klávesu [Pause] na klávesnici pri zobrazení údajov, ktoré chcete vidieť. Zavedenie systému bude pokračovať po stlačení ľubovoľného klávesu.

Lepšou možnosťou je získanie prístupu do ponuky spustenia systému Windows stlačením klávesu [F8] pri zobrazení hlásenia o zavádzaní systému Windows 98. Vyberte možnosť Potvrdzovanie krok za krokom a potom budete môcť vidieť každú inštrukciu tak, ako sa načítajú. Tiež je možné vybrať možnosť zablokovania načítania niektorých operácií – čo je vhodné na riešenie problémov pri spustení.

Akú mám verziu technológie DirectX?

Ak chcete vedieť, ktorú verziu technológie Direct X vlastníte, v priečinku DirectX\Setup spustite program DXTOOL.exe alebo DXINFO.exe. Po jeho otvorení sa zobrazí číslo verzie. Najnovšiu verziu technológie DirectX nájdete na lokalite www.update.microsoft.com alebo www.microsoft.com/directx/ default.asp.

Prispôsobenie Pomocníka systému Windows

Vytvorením komentárov k ľubovoľnej téme Pomocníka ho môžete urobiť prehľadnejším. Otvorte danú tému, pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto v okne a kliknite na tlačidlo Komentár. Do zobrazeného poľa zadajte poznámky a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Pri ďalšom otvorení tejto témy iba kliknite na malú spinku a prečítajte vaše poznámky. (Ak chcete poznámku z témy odstrániť, otvorte poznámku a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.)

Uloženie vyhľadávacích kritérií pre budúce použitie

Po dokončení vyhľadávania sa na chvíľu zastavte. Budete chcieť použiť toto vyhľadávanie aj v budúcnosti? Ak áno, uložte ho. Po dokončení vyhľadávania v ponuke Súbor vyberte príkaz Uložiť hľadanie. Prepnite na pracovnú plochu a uvidíte novú ikonu s označením podľa vášho kritéria. Keď budete v budúcnosti chcieť spustiť rovnaké hľadanie, jednoducho dvakrát kliknite na túto ikonu, potom kliknite na tlačidlo Hľadať a môžete ju aj presunúť na vhodnejšie miesto.

Uloženie výsledkov hľadania pre budúce použitie

Chcete uložiť vyhľadávacie kritériá aj výsledky? V ponuke Možnosti vyberte príkaz Uložiť výsledky, potom v ponuke Súbor vyberte príkaz Uložiť hľadanie. Keď dvakrát kliknete na ikonu, v dialógovom okne Hľadanie sa zobrazia kritériá aj výsledky.

Úprava veľkosti priečinka Kôš

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Kôš na pracovnej ploche a vyberte položku Vlastnosti. Na karte Všeobecné upravte posúvač na požadovanú percentuálnu úroveň a potom kliknite na tlačidlo OK.

Okamžitý prístup na Správcu zariadení

Ak máte klávesnicu s klávesom [Windows], k Správcovi zariadení môžete pristupovať okamžite podržaním stlačených klávesov [Windows] + [Pause/Break]. Ale to nie je všetko, čo môžete urobiť. Tiež môžete pridať Správcu zariadení do ponuky Štart, čo vám umožní jeho spustenie iba jednoduchým kliknutím. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Štart a v kontextovej ponuke vyberte príkaz Preskúmať. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na pravej table, vyberte položku Nové, Odkaz, potom do poľa Príkazový riadok zadajte C:\WINDOWS\CONTROL.EXE Sysdm.cpl, System,1. Kliknite na tlačidlo Ďalej, zadajte názov odkazu Správca zariadení a stlačte tlačidlo Dokončiť. Ak chcete zmeniť ikonu používanú pre odkaz, pravým tlačidlom kliknite na ikonu, vyberte položku Vlastnosti a potom stlačte tlačidlo Zmeniť ikonu.

Pridanie kaskádových ponúk do ponuky Štart

Už veľakrát sme vám ukázali, ako pridať do ponuky Štart priečinky Ovládacie panely, Telefonické pripojenie siete a Tlačiarne, ale viete čo? Existuje viac priečinkov, ktoré je možné pridať, preto nasleduje základný sprievodca pridaním dôležitých priečinkov do ponuky Štart, čo vám umožní rýchlejší prístup k týmto priečinkom.

Priečinok pridáte kliknutím pravým tlačidlom myši na ponuku Štart a výberom príkazu Preskúmať. Pravým tlačidlom myši kliknite na pravú tablu otvoreného okna Prieskumníka a vyberte položku Nové, Priečinok. Potom zadajte jeden z nasledujúcich reťazcov do jedného riadka, pričom nahradíte slová „Nový priečinok“ týmto novým riadkom. Bodku, zložené zátvorky, všetky spojovníky, pomlčky a hexadecimálne čísla musíte zadať presne tak, ako sú zobrazené. Za druhou zloženou zátvorkou stlačte kláves [Return].

J Ovládací panel
Ovládací panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
J Telefonické pripojenie siete*
Telefonické pripojenie siete.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
J Písma*
Písma.{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}
J Vyrovnávacia pamäť Internetu
Vyrovnávacia pamäť Internetu.{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}
J Počítače v sieti*
Počítače v sieti.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
J Tento počítač*
Tento počítač.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
J Tlačiarne
Tlačiarne.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
J Kôš
Kôš.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
J Prihlásenia na odber
Prihlásenia na odber.{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}
J História adries URL
História adries URL.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

*Tieto priečinky budú na začiatku prázdne – položky z ich „skutočných“ priečinkov musíte presunúť myšou ručne do tohto priečinka, aby ste k nim mali prístup.

Odstránenie šípky odkazov

Ak chcete odstrániť malé šípky, ktoré sa zobrazujú na všetkých odkazoch, je potrebné spustiť program Regedit - kliknite na tlačidlo Štart, položku Spustiť a zadajte príkaz „regedit“. Prejdite na kľúč HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile a odstráňte hodnotu IsShortcut. Potom vyhľadajte kľúč HKEY_CLASSES_ROOT\piffile a odstráňte hodnotu IsShortcut. Zatvorte program Regedit a reštartujte systém Windows.

Odstránenie zoznamu Dokumenty

Ak chcete odstrániť priečinok Dokumenty z ponuky Štart, otvorte program RegEdit a prejdite na kľúč HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na pravej table a vyberte položku Nová, Hodnota DWORD, potom zadajte názov NoRecentDocsMenu. Dvakrát kliknite na túto položku a pridajte hodnotu 1, potom ukončite program Regedit a reštartujte systém Windows.

Skrytie ikon na pracovnej ploche

Jedným z dobrých dôvodov na skrytie všetkých ikon na vašej pracovnej ploche by mohlo byť to, že ste na paneli úloh vytvorili množstvo odkazov, pričom nechcete mať pracovnú plochu zahltenú ikonami. Ikony odstránite z pracovnej plochy tak, že spustíte program RegEdit, potom prejdete na kľúč HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. V ponuke Úpravy vyberiete položku Nová, Hodnota DWORD a priradíte mu názov NoDesktop. Dvakrát kliknite na túto položku a priraďte jej hodnotu 1, potom zatvorte program RegEdit a reštartujte systém Windows. Ikony na pracovnej ploche obnovíte tak, že hodnotu NoDesktop zmeníte na 0.

Zobrazenie všetkých vlastností pevného disku

Toto je jednoduchý spôsob simultánneho zobrazenia vlastností viacerých pevných diskov. Najprv otvorte dialógové okno Tento počítač a vyberte všetky pevné disky podržaním stlačeného klávesu [Ctrl] a postupne kliknite na každú jednotku. Potom pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné jednotky a vyberte položku Vlastnosti. Systém Windows vytvorí dialógové okno s kartou Vlastnosti pre každú jednotku. Tiež to funguje pre vymeniteľné diskety a priradené sieťové jednotky.
Vlastníkom autorských práv alebo oprávneným používateľom tohto materiálu je spoločnosť Future Publishing Limited, ktorá patrí do skupiny Future Network plc. Veľká Británia 2004. Všetky práva vyhradené.
Vlastnosti

ID článku: 835831 – Posledná kontrola: 12/08/2015 06:10:59 – Revízia: 3.7

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypeqa kbtypenonkb kbhowto KB835831
Pripomienky