Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Inštalácia adaptéra Microsoft Loopback v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 236869 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
SUHRN
Adaptér Microsoft Loopback je testovací nástroj pre prostredie virtuálnej siete tam, kde prístup k sieti nie je k dispozícii. Adaptér Loopback je nutné použiť aj vtedy, ak dochádza ku konfliktom so sieťovým adaptérom alebo s ovládačom sieťového adaptéra. Na adaptér Loopback môžete naviazať sieťových klientov, protokoly a ďalšie položky sieťovej konfigurácie a ovládač sieťového adaptéra alebo sieťový adaptér môžete nainštalovať aj neskôr, pričom všetky informácie o sieťovej konfigurácii zostanú zachované. Adaptér Loopback môžete nainštalovať aj počas automatickej inštalácie.

Manuálna inštalácia

Ak chcete adaptér Microsoft Loopback manuálne nainštalovať v systéme Windows XP, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Ak sa nachádzate v klasickom zobrazení, kliknite na položku Prepnúť na zobrazenie kategórií na ľavej table v okne Ovládací panel.
 3. Dvakrát kliknite na položku Tlačiarne a iný hardvér a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Na ľavej table v časti Pozrite tiež kliknite na položku Pridať hardvér a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Kliknite na položku Áno, hardvér je už pripojený a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Kliknite na položku Pridať nové hardvérové zariadenie na konci zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Kliknite na možnosť Inštalovať hardvér vybratý ručne v zozname a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Kliknite na položku Network adapters a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. V poli Výrobca kliknite na položku Microsoft.
 10. V poli Sieťový adaptér kliknite na položku Microsoft Loopback Adapter a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 11. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Po úspešnej inštalácii adaptéra môžete manuálne konfigurovať jeho možnosti ako pri každom inom adaptéri. Ak sú vlastnosti protokolu TCP/IP konfigurované na používanie protokolu DHCP, adaptér môže nakoniec použiť adresu autonet (169.254.x.x/16), pretože v skutočnosti nie je pripojený na žiadne fyzické médium.

Poznámka. V predvolenom nastavení sú vlastnosti protokolu TCP/IP nakonfigurované na používanie protokolu DHCP.

Automatická inštalácia

Na inštaláciu adaptéra Microsoft Loopback použite uvedený vzorový súbor Unattend.txt, podľa ktorého vytvoríte svoj vlastný súbor Unattend.txt:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; parametre TCP/IP ; použite hodnoty parametrov, ktoré sú špecifické pre vašu sieť[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com EnableLMHosts=No ; špecifické parametre TCP/IP adaptéra ; použite hodnoty parametrov, ktoré sú špecifické pre vašu sieť[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=mycorp.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254


DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie nájdete v súbore predinštalačného referenčného pomocníka pre systém Windows XP v priečinku Support\Tools\Deploy.cab na disku CD-ROM so systémom Windows XP.

Vlastnosti

ID článku: 839013 – Posledná kontrola: 12/08/2015 06:43:33 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbhowto KB839013
Pripomienky