Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Príkaz NET SEND nemusí fungovať správne v počítači s balíkom Windows XP Service Pack 2

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Po inštalácii balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) v počítači sa môže stať, že nebudete môcť odosielať alebo prijímať správy pomocou príkazu NET SEND operačného systému Windows. S týmto problémom sa môžete stretnúť v niektorom z nasledujúcich prípadov:
 • použitie metódy oznámenia NET SEND na upozornenie operátora servera SQL Server na udalosti, ku ktorým došlo počas inštancie servera SQL Server,
 • spustenie príkazu NET SEND pomocou uloženej procedúry rozšíreného systému xp_cmdshell na odoslanie správy používateľovi alebo počítaču, ktorý je súčasťou siete.
Okrem toho sa pri odoslaní správy pomocou príkazu NET SEND môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Pri odosielaní správy do počítača <Názov počítača> sa vyskytla chyba.
Alias správy sa nedá nájsť v sieti.
Ďalšie pomocné informácie získate po zadaní príkazu NET HELPMSG 2273.
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
 • v zdrojovom počítači je spustený balík Microsoft Windows XP SP2,
 • v cieľovom počítači je spustený balík Microsoft Windows XP SP2.
Tieto podmienky spôsobia, že cieľový počítač nezíska správu odoslanú príkazom NET SEND.
PRICINA
Problém spôsobuje vypnutie služby Messenger. Na použitie príkazu NET SEND musí byť v cieľovom počítači spustená služba Messenger. Služba Messenger je však štandardne vypnutá v počítačoch s balíkom Microsoft Windows XP SP2.
RIEŠENIE
Ak chcete, aby sme namiesto vás zmenili typ spustenia služby Messenger na hodnotu Automaticky a potom namiesto vás spustili službu Messenger, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, uložte riešenie Fix it na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustite v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém vyriešiť, zmeňte nastavenie Typ spustenia služby Messenger na hodnotu Automaticky a spustite službu Messenger. Postupujte nasledovne:
 1. Otvorte program Windows Prieskumník.
 2. Na ľavej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na príkaz Spravovať.
 3. V okne Správa počítača rozbaľte ponuku Služby a aplikácie na ľavej table a kliknite na položku Služby.
 4. Na pravej table dvakrát kliknite na položku Messenger.
 5. V dialógovom okne Messenger – vlastnosti (Lokálny počítač) kliknite na kartu Všeobecné.
 6. Na karte Všeobecné vyberte v zozname Typ spustenia položku Automaticky a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
 7. V časti Stav služby kliknite na príkaz Spustiť a potom na tlačidlo OK.
STAV
Toto správanie je predvolené.
DALSIE INFORMACIE
Na komunikáciu s používateľmi systému Windows alebo s počítačmi môžete použiť okrem príkazu NET SEND aj alternatívnu metódu, ako napríklad odoslanie e-mailovej správy.

Upozornenie Ak je váš počítač pripojený na internet, nezapínajte službu Messenger.
ODKAZY
Ďalšie informácie o príkaze NET SEND nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
826278 Nedostali ste správu odoslanú príkazom NET SEND

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
Springboard fixit fix it fixme
Vlastnosti

ID článku: 839018 – Posledná kontrola: 12/08/2015 06:43:55 – Revízia: 3.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsqlsetup kbquery kbsecurity kbservice kbeventservice kbenable kbnetwork kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB839018
Pripomienky