Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Pri pokuse o úpravu alebo zobrazenie objektov politiky skupiny v systéme Windows Server 2003, Windows XP Professional alebo Windows 2000 sa zobrazuje chybové hlásenie o tom, že záznam v časti pre reťazce je príliš dlhý, a preto bol skrátený

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Pri pokuse o úpravu alebo zobrazenie objektov politiky skupiny (GPO) na počítači so systémom Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional s balíkom Service Pack 1 alebo Microsoft Windows 2000 sa môže zobraziť chybové hlásenie s podobným znením:
Nasledovný záznam v časti [reťazce] je príliš dlhý a bol preto skrátený (The following entry in the [strings] section is too long and has been truncated).
Za textom chybového hlásenia sa môže zobrazovať ďalší text, ktorého znenie závisí od konkrétnej situácie. Ak v okne tohto chybového hlásenia kliknete na tlačidlo OK, môže sa zopakovať podobné chybové hlásenie. Každé zopakované chybové hlásenie obsahuje odlišný text za textom chybového hlásenia.
PRICINA
Príčinou výskytu tohto problému je to, že staršie verzie Editora politiky skupiny nedokážu interpretovať určité typy reťazcov dlhšie než 255 znakov. Tieto typy reťazcov sú zahrnuté v častiach súborov .adm, ktoré majú byť vylúčené na základe konštruktu IF VERSION.

Problém sa zvyčajne vyskytne, keď sa pokúsite zobraziť alebo upraviť objekt politiky skupiny, ktorý bol zobrazený na inej pracovnej stanici, pričom daná pracovná stanica obsahuje súbory .adm, ktoré používajú konštrukt IF VERSION >=5. Keď sa na správcovskej pracovnej stanici zobrazí objekt politiky skupiny, pracovná stanica ho automaticky aktualizuje najnovšou verziou súborov .adm. Ak sú súbory .adm danej pracovnej stanice novšie než súbory v priečinku \Adm objektu politiky skupiny domény, súbory šablón sa aktualizujú. Ak súbory šablón obsahujú konštrukt IF VERSION >=5, pri pokuse správcovskej pracovnej stanice o úpravu alebo zobrazenie objektu politiky skupiny – pričom pracovná stanica nemá nainštalovanú túto rýchlu opravu – sa vyskytne chyba.

Poznámka. Súbory správcovských šablón (.adm) používajúce konštrukt IF VERSION >=5 sa nachádzajú v systéme Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Tento konštrukt zamedzuje neočakávané správanie pri určitých nastaveniach politiky skupiny, keď sú nastavenia upravené staršími verziami Editora politiky skupiny.

Ďalšie informácie o správcovských šablónach modulu Politika skupiny získate po kliknutí na nasledovné číslo článku, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
816662 Odporúčania pre spravovanie správcovských šablón modulu Politika skupiny (.adm) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
RIESENIE

Windows 2000 s balíkom SP3 alebo novším

Informácie o aktualizácii

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
PrevziaťPrevziať balík 842933.

Predpoklady.

Ak chcete nainštalovať túto opravu, musíte mať v počítači nainštalovaný systém Windows 2000 SP3 alebo novší.

Požiadavka na reštart

Po inštalácii tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení pre rýchlu opravu

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu inú aktualizáciu.

Informácie o súbore

Verzia tejto aktualizácie v angličtine má atribúty súboru, ktoré sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke (alebo neskoršie datované atribúty). Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi časom UTC a lokálnym časom zistíte použitím karty Časové pásmo (Time Zone) v nástroji Dátum a čas (Date and Time) v ovládacom paneli.
  Date     Time  Version       Size File name  --------------------------------------------------------  27-May-2004 16:09 5.0.2195.6934  124,688 Gptext.dll  16-May-2004 19:43 5.0.2195.6928 5,873,664 Sp3res.dll

Windows XP Professional SP1

Informácie o balíku Service Pack

Za účelom vyriešenia tohto problému si zaobstarajte najnovší balík Service Pack pre systém Microsoft Windows XP. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovší balík Windows XP Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Informácie o aktualizácii

Windows XP, 32-bitové vydania

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
PrevziaťPrevziať balík 842933.Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Windows XP, 64-bitové vydania

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
PrevziaťPrevziať balík 842933.Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.Verzia tejto opravy v angličtine má atribúty súboru, ktoré sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke (alebo neskoršie datované atribúty). Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi časom UTC a lokálnym časom zistíte použitím karty Časové pásmo (Time Zone) v nástroji Dátum a čas (Date and Time) v ovládacom paneli.

Predpoklady

Ak chcete nainštalovať túto opravu, musíte mať v počítači nainštalovaný systém Windows XP SP1 alebo novší.

Požiadavka na reštart

Po inštalácii tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení pre rýchlu oprav

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu inú aktualizáciu.

Informácie o súbore

Dátum     Čas  Verzia      Veľkosť  Názov súboru -------------------------------------------------------------- 28. júl 2004 01:43 5.1.2600.1579   76 288 Ipsec.sys 10. august 2004 21:43 5.1.2600.1579   334 848 Ipsecsnp.dll 10 august 2004 21:43 5.1.2600.1579   164,864 Ipsecsvc.dll 10 august 2004 21:43 5.1.2600.1579   364 544 Ipsmsnap.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   261 120 Oakley.dll 10-Aug-2004 21:43 5.1.2600.1579   98 304 Polstore.dll 10 august 2004 21:43 5.1.2600.1579   163 840 Rasmans.dll 10 august 2004 21:43 5.1.2600.1579   29 184 Winipsec.dll 10 august 2004 21:43 5.1.2600.1581   183 808 Gptext.dll
Tento problém bol prvýkrát vyriešený v systéme Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Windows Server 2003

Informácie o aktualizácii

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
PrevziaťPrevziať balík 842933.

Verzia tejto opravy v angličtine má atribúty súboru, ktoré sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke (alebo neskoršie datované atribúty). Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi časom UTC a lokálnym časom zistíte použitím karty Časové pásmo (Time Zone) v nástroji Dátum a čas (Date and Time) v ovládacom paneli.
Dátum     Čas  Verzia       Veľkosť Názov súboru -------------------------------------------------------------- 09. august 2004 22:26 5.2.3790.198   220 672 Gptext.dll


RIEŠENIE
Na vyriešenie problému kliknite na tlačidlo OK v každom okne s chybovým hlásením, čím budete pokračovať v práci s modulom Politika skupiny. Tento postup pri riešení problému vyžaduje prihlásenie správcu.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o terminológii použitej v tomto článku získate po kliknutí na nasledovné číslo článku, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Ďalšie informácie o probléme popísanom v tomto článku a ďalších zmenách modulu Politika skupiny v systéme Windows XP SP2 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
873449 Zmeny správania modulu Politika skupiny po inštalácii balíka Service Pack 2 pre systém Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
windowsxpsp2 winxpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 842933 – senaste granskning 12/03/2007 07:08:00 – revision: 7.5

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbgpo kbwinxpsp2fix kbgrppolicyprob kbwinservperf kbwin2000presp5fix kbwin2000sp5fix kbwinserv2003presp1fix kbmgmtservices KB842933
Feedback