Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Odstránenie balíka Windows XP Service Pack 2 z počítača

Dôležité: Tento článok obsahuje postupy, ktoré vedú k oslabeniu zabezpečenia počítača alebo k vypnutiu funkcií zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete vyriešiť špecifické problémy. Pred vykonaním zmien sa však odporúča vyhodnotiť riziká spojené s nasadením tohto riešenia v konkrétnom prostredí. Ak sa rozhodnete tento postup použiť, vykonajte všetky dodatočné opatrenia na ochranu systému.
SUHRN
Tento článok popisuje spôsob odstránenia balíka Windows XP Service Pack 2 (SP2) z počítača.
DALSIE INFORMACIE
Upozornenie: Tento postup môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom používateľov so zlým úmyslom alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča, no poskytujeme tieto informácie, s pomocou ktorých môžete riešenie implementovať podľa vlastného uváženia. Toto riešenie používate na vlastné riziko.Poznámka: Balík Windows XP SP2 nemožno odstrániť v prípade, že ste ho nainštalovali do počítača, v ktorom už bol nainštalovaný systém Windows XP SP2. Program pre odstránenie vráti späť verziu systému Windows platnú pred inštaláciou balíka. V tomto prípade by bola vrátená prvá verzia inštalácie systému Windows XP SP2.

Dôležité: Ak balík Windows XP SP2 nainštalujete do počítača so systémom Windows XP SP2, na pevnom disku sa vytvorí nový priečinok pre odinštalovanie. Tento nový priečinok zaberie 50 až 100 MB miesta na pevnom disku. Pri každej inštalácii balíka Windows XP SP2 sa vytvorí ďalší nový priečinok.

Na odstránenie balíka Microsoft Windows XP SP2 z počítača použite niektorý z nasledovných spôsobov:
 • pomocou nástroja Pridanie alebo odstránenie programov v okne Ovládacie panely,
 • pomocou skrytého priečinka $NtServicePackUninstall$,
 • pomocou procesu Obnovovanie systému,
 • pomocou nástroja Recovery Console.
Dôležité: Nasledovné spôsoby sa odporúča používať v uvedenom poradí.

Použitie nástroja Pridanie alebo odstránenie programov v okne Ovládacie panely

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Začiarknite políčko Zobraziť aktualizácie.
 3. Kliknite na položku Windows XP Service Pack 2 a potom na tlačidlo Odstrániť.
 4. Podľa pokynov na obrazovke odstráňte balík Windows XP SP2.

Použitie skrytého priečinka $NtServicePackUninstall$

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Po spustení Sprievodcu odstránením balíka Windows XP Service Pack 2 kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Balík Windows XP SP2 odstráňte podľa pokynov na obrazovke.

Použitie procesu Obnovovanie systému

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na prepínač Obnoviť počítač do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu obdobiu a potom na tlačidlo Ďalej.
 3. Kliknite na dátum inštalácie balíka Windows XP SP2 a v okne Bod obnovenia kliknite na položku Nainštalovaný balík Window XP Service Pack 2.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a podľa pokynov na obrazovke odstráňte balík Windows XP SP2.

Použitie nástroja Recovery Console

Upozornenie: Nasledovné kroky obsahujú informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v prípade, že sa vyskytne problém.Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows
Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Ak sa vám balík Windows XP SP2 nepodarí odstrániť pomocou niektorého z predchádzajúcich spôsobov, postupujte nasledovne:
 1. Do disketovej jednotky vložte spúšťaciu disketu systému Windows XP alebo do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM vložte disk CD systému Windows XP a potom reštartujte počítač.

  Poznámka: Po zobrazení nasledovného hlásenia stlačte ľubovoľný kláves, čím sa počítač spustí z disku CD so systémom Windows XP:
  Press any key to boot from CD (Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte počítač z disku CD)

  Poznámka: Počítač musí byť nakonfigurovaný tak, aby ho bolo možné spustiť z jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM. Ďalšie informácie o konfigurácii počítača pre spúšťanie z jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM nájdete v dokumentácii k počítaču alebo vám ich poskytne výrobca počítača.
 2. Po zobrazení okna Víta vás inštalátor spustite stlačením klávesu R nástroj Recovery Console.

  Poznámka: Na obrazovke sa zobrazí niekoľko možností.
 3. Vyberte požadovanú inštaláciu systému Windows XP.

  Poznámka: Pred stlačením klávesu ENTER je potrebné vybrať požadované číslo, inak sa počítač reštartuje. Obyčajne je k dispozícii len možnosť 1: C:\Windows.
 4. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte ho. Ak toto heslo nepoznáte, stlačte kláves ENTER. (Heslo správcu je obyčajne prázdne.)

  Poznámka: Ak nepoznáte heslo správcu, nebudete môcť pokračovať.
 5. Do príkazového riadka zadajte príkaz cd $ntservicepackuninstall$\spuninst a stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: Po dokončení tohto kroku nemožno proces odstránenia aktualizácie zastaviť.
 6. Do príkazového riadka zadajte príkaz batch spuninst.txt a stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: Zobrazí sa súbor Spuninstal.txt. Počas posúvania súboru sa zobrazia chyby a kopírované súbory. Toto správanie je normálne.
 7. Po odstránení balíka Windows XP SP2 zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.
 8. Reštartujte počítač v núdzovom režime. Vykonáte to tak, že pri reštartovaní počítača stlačíte kláves F8.
  Poznámka: Po reštartovaní môže počítač zobraziť čiernu obrazovku. (Myš bude funkčná.) V takom prípade zopakujte reštartovanie vypnutím a zapnutím počítača. Po druhom reštartovaní sa budete môcť prihlásiť do počítača.
 9. Po reštartovaní počítača sa nespustí Prieskumník (Explorer.exe) a ikony systému Windows a tlačidlo Štart nebudú k dispozícii. Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
  1. Stlačením klávesov CTRL+ALT+DEL spustite Správcu úloh.
  2. Kliknite na položku Súbor a potom na príkaz Nová úloha (Spustiť...).
  3. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a kliknite na tlačidlo OK.
  4. Vyhľadajte a kliknite na nasledovný podkľúč databázy Registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na položku ObjectName, potom na príkaz Zmeniť, do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu LocalSystem a potom kliknite na tlačidlo OK.
  6. Reštartujte počítač.
 10. Pomocou niektorého z predchádzajúcich spôsobov odstráňte balík Windows XP SP2 z počítača.
Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nástroja Recovery Console nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
windowsxpsp2 winxpsp2
Vlastnosti

ID článku: 875350 – Posledná kontrola: 04/24/2007 14:22:00 – Revízia: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbhowto kbconsumer kbuninstall KB875350
Pripomienky