Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Pri pokuse o inštaláciu balíka Windows XP Service Pack 2 sa zobrazuje chybové hlásenie upozorňujúce na možnú neplatnosť kódu Product Key používaného pri inštalácii systému Microsoft Windows

PRIZNAKY
Pri pokuse o inštaláciu balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Kód Product Key používaný pri inštalácii systému Microsoft Windows nemusí byť platný. Informácie o príčine zobrazenia chybového hlásenia a postup na odstránenie tohto problému nájdete na stránke www.howtotell.com/xpsp2.
PRICINA
Tento problém môže nastať, ak sa kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows XP zhoduje s kódom Product Key, ktorý spoločnosť Microsoft označila ako neplatný.
RIESENIE
Ak chcete používať služby aktualizácií, akými sú napr. služba Windows Update alebo Automatické aktualizácie, musíte mať nainštalovaný pravý softvér Microsoft Windows. Ak používate systém doma alebo v práci a nemáte so spoločnosťou Microsoft uzatvorenú zmluvu o poskytnutí hromadnej licencie, môžete byť obeťou softvérovej kriminality. Ak ste počítač získali s predinštalovaným systémom Windows XP, obráťte sa na príslušného predajcu alebo pôvodného výrobcu zariadenia (výrobca OEM) a overte, či vám predali pravý softvér Windows.

Ak chcete ohlásiť podozrenie na softvérovú kriminalitu, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ak chcete získať platnú maloobchodnú verziu produktu Windows XP, navštívte miestneho predajcu alebo nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ak sa nachádzate mimo USA, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Microsoft. Kontaktné informácie danej pobočky nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ak ste zákazníkom s hromadnou licenciou spoločnosti Microsoft a disponujete licenciami na systém Windows XP Professional, no počítač ste inštalovali s použitím kódu Product Key, ktorý je neplatný, kliknutím na nasledovné číslo článku zobrazte článok publikovaný v databáze Microsoft Knowledge Base:
328874Zmena multilicenčného kľúča v počítači s balíkom Microsoft Windows XP SP1
windowsxpsp2 winxpsp2
Vlastnosti

ID článku: 883254 – Posledná kontrola: 04/24/2007 14:22:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbtshoot kbprb KB883254
Pripomienky