Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Pri hľadaní dostupných aktualizácií na webovej lokalite Windows Update alebo Microsoft Update sa môže zobraziť chybové hlásenie

PRIZNAKY
Pri pokuse o pripojenie k webovej lokalite Microsoft Windows Update alebo Microsoft Update sa môže zobraziť niektorý z nasledovných kódov chýb:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
PRICINA
 • Kód chyby 0x800A0046 sa môže vyskytnúť, ak platí jedna z nasledovných podmienok:
  • Prihlasovacie konto používateľa patrí do skupiny kont Guests alebo Limited.
  • Popisovač zabezpečenia neumožňuje spustiť funkciu Windows Update alebo Microsoft Update overeným používateľom.
  • Zásada Po overení zosobniť klienta nezahŕňa kontá Administrator a Service v zozname používateľov a skupín.
 • Kód chyby 0x80248011 sa môže vyskytnúť, ak nastal problém s databázou, v ktorej sú uložené informácie funkcie Windows Update alebo funkcie Microsoft Update v počítači.
 • Kód chyby 0x80072EE7 sa môže vyskytnúť, ak klientsky počítač nemôže nájsť správnu adresu IP pri pokuse o preklad adresy URL webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update. Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak súbor Hosts obsahuje statickú adresu IP.
 • Kódy chýb 0x8024402C alebo 0x8024502D sa obyčajne generujú, ak je v prepísaní nastavení proxy uvedený nesprávny znak.
 • Kód chyby 0x800A01AD sa môže vyskytnúť, ak súbor Wuaueng.dll chýba alebo nie je správne zaregistrovaný.
RIESENIE

Kód chyby 0x800A0046

Na odstránenie tejto chyby použite jeden z nasledovných postupov:

Postup 1: Odstránenie používateľského konta, ktoré spôsobuje problémy, zo skupiny kont Guests a Limited

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz control admintools a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na položku Správa počítača.
 3. Rozbaľte priečinok Lokálni používatelia a skupiny.
 4. Vyberte priečinok Používatelia.
 5. Otvorte konto, ktoré sa používa na prístup k funkcii Windows Update alebo Microsoft Update.
 6. Kliknite na kartu Členstvo.
 7. Vyberte používateľské konto, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Postup 2: Nastavenie popisovača zabezpečenia

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zadajte príkaz sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) a potom stlačte kláves ENTER.

  Zobrazí sa hlásenie o úspešnom dokončení.

  Poznámka Nástroj Sc.exe nie je dostupný v predvolenej inštalácii systému Windows 2000. Tento nástroj je k dispozícii v súprave Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. Zadaním príkazu exit zatvorte príkazový riadok.
 4. Znova sa skúste pripojiť na webovú lokalitu Windows Update alebo Microsoft Update.

Postup 3: Pridanie kont Local Administrator a Service do zásady Po overení zosobniť klienta

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz secpol.msc a stlačte kláves ENTER.
 2. Rozbaľte priečinok Lokálne politiky.
 3. Kliknite na položku Priradenie práv používateľov.
 4. Dvakrát kliknite na zásadu Po overení zosobniť klienta, čím ju otvoríte.
 5. Na karte Lokálne nastavenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Pridať používateľa alebo skupinu a potom pridajte kontá Administrator a Service do zoznamu Používatelia a skupiny.
 6. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.

Postup 4: Konfigurácia služby Vzdialené volanie procedúr (RPC) tak, aby sa prihlasovala pomocou lokálneho systémového konta

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz services.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte službu Vzdialené volanie procedúr (RPC), kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Na karte Prihlásenie kliknite na položku Lokálne systémové konto, kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Kód chyby 0x80248011

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.Ja to vyriešim

Pred riešením tohto problému vyčistite vyrovnávaciu pamäť programu Microsoft Internet Explorer. Postupujte nasledovne:
 1. V programe Internet Explorer kliknite v ponuke Nástroje na položku Možnosti siete Internet.
 2. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory v časti Dočasné internetové súbory.
 3. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.
Túto chybu odstránite tak, že znova vytvoríte databázu, v ktorej sú v počítači uložené informácie funkcie Windows Update alebo funkcie Microsoft Update. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte výraz cmd do poľa Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER: net stop wuauserv
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  kde c:\Windows predstavuje priečinok, v ktorom je nainštalovaný systém Windows.
 4. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER: net start wuauserv
 6. Zatvorte okno príkazového riadka.

Kód chyby 0x80072EE7

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.Ja to vyriešim

Ak chcete odstrániť túto chybu, skontrolujte súbor Hosts. (Tento súbor môže mať tiež názov Hosts.sam.) Uistite sa, že v tomto súbore nie sú uvedené žiadne položky statických adries IP pre webovú lokalitu Windows Update alebo Microsoft Update.

Súbor Hosts sa nachádza v priečinku C:\Windows\system32\drivers\etc. Súbor Hosts bude pravdepodobne možné zobraziť až po jeho priradení k programu Poznámkový blok. Postupujte nasledovne:
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Hosts.
 2. Kliknite na príkaz Otvoriť v programe a potom zo zoznamu programov vyberte Poznámkový blok.
Ak súbor Hosts obsahuje statickú adresu IP, ktorá je priradená k webovej lokalite Windows Update alebo Microsoft Update, pridajte na začiatok položky znak #, čím z nej vytvoríte komentár. Môžete tiež odstrániť celý riadok a potom uložiť zmeny v súbore Hosts.

Poznámka Položky statických adries IP pre webovú lokalitu Windows Update alebo Microsoft Update môžu do súboru Hosts pridávať programy, ako sú napríklad webové akcelerátory, akcelerátory DNS, obslužné programy pre prácu s vyrovnávacou pamäťou DNS a programy typu Spyblocker. Výsledkom tejto situácie môže byť zlyhanie funkcie Windows Update alebo Microsoft Update.

Kódy chýb 0x8024402C alebo 0x8024502d

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.Ja to vyriešim

Ak chcete tieto problémy vyriešiť, odstráňte znaky zo zoznamu výnimiek proxy a potom vymažte vyrovnávaciu pamäť proxy. Postupujte nasledovne:
 1. Otvorte program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Pripojenia, na tlačidlo Nastavenie siete LAN a potom na tlačidlo Spresniť.
 4. Odstráňte všetky položky v časti Výnimky.
 5. Zatvorte program Internet Explorer.
 6. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Zadajte nasledovné príkazy. Každý príkaz potvrďte stlačením klávesu ENTER.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Kód chyby 0x800A01AD

Ak chcete, aby sme chybu 0x800A01AD opravili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém odstrániť, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Registrácia programových súborov MSXML

Pri registrácii súborov MSXML postupujte nasledovne.

Poznámka Možno ste do počítača nenainštalovali súbory uvedené v krokoch 3 a 5. Ak niektorý z týchto súborov v počítači nemáte, pri pokuse o jeho registráciu sa zobrazí chybové hlásenie podobné nasledovnému:
Funkcia LoadLibrary(„<názov_súboru>.dll“) zlyhala – Zadaný názov súboru sa nenašiel.
Toto chybové hlásenie môžete ignorovať a prejsť na ďalší krok.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regsvr32 Msxml.dll do poľa Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, kliknite na tlačidlo OK:
  DllRegisterServer v Msxml.dll bolo úspešné.
 3. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regsvr32 Msxml2.dlldo poľa Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, kliknite na tlačidlo OK:
  DllRegisterServer v Msxml2.dll bolo úspešné.
 5. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regsvr32 Msxml3.dlldo poľa Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, kliknite na tlačidlo OK:
  DllRegisterServer v Msxml3.dll bolo úspešné.

Postup 2: Registrácia súboru Wuaueng.dll

Pri registrácii súboru Wuaueng.dll postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regsvr32 Wuaueng.dll a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, kliknite na tlačidlo OK:
  DllRegisterServer v Wuaueng.dll bolo úspešné.
WU winxp fixit fix it fixme
Egenskaper

Artikel-id: 883821 – senaste granskning 05/15/2011 05:47:00 – revision: 15.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Feedback