Po reštartovaní požadovanom na dokončenie inštalácie balíka Windows XP Service Pack 2 alebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 prestane počítač reagovať

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
V tomto článku je popísaný postup riešenia problému s počítačom, ktorý po reštartovaní požadovanom na dokončenie inštalácie balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2 alebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 prestane reagovať. Tento problém sa týka obmedzeného počtu systémov, v ktorých sa používa verzia systému BIOS nepodporujúca procesory Intel Pentium 4 a Intel Celeron D s Prescott C-0 steppingom.
PRIZNAKY
Keď sa pokúsite reštartovať počítač v snahe dokončiť inštaláciu balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005, počítač prestane reagovať.

Tento problém sa vyskytne, keď pri reštartovaní počítača vyberiete ľubovoľnú z nasledovných možností:
 • Normálny
 • Posledná dobrá konfigurácia
 • Núdzový režim
 • Núdzový režim s príkazovým riadkom
PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú splnené nasledovné podmienky:
 • V počítači je inštalovaný procesor Intel Pentium 4 alebo Intel Celeron D založený na Prescott C-0 steppingu.
 • Počítač je vybavený systémom BIOS, ktorý nevyhovuje danej špecifikácii.

  Poznámka. Verzia systému BIOS, ktorá nevyhovuje špecifikácii, nepodporuje procesor, ktorý je inštalovaný v danom počítači.
RIESENIE
Na odstránenie tohto problému použite jeden z nasledovných spôsobov.

Spôsob 1

Požiadajte výrobcu počítača o aktualizovanú verziu systému BIOS, ktorá podporuje procesor inštalovaný v počítači.

Spôsob 2

Ak ste zatiaľ nenainštalovali balík Windows XP SP2, môžete nainštalovať kritickú aktualizáciu pre systém Windows XP (KB885626) a potom nainštalovať balík Windows XP SP2.

Informácia o aktualizácii

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
PrevziaťPrevziať balík s kritickou aktualizáciou pre systém Windows XP (KB885626).Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.
RIEŠENIE
Ak chcete odstrániť tento problém v situácii, kedy už máte nainštalovaný balík Windows XP SP2 a počítač sa nedarí spustiť, môžete dočasne, kým nainštalujete aktualizovaný súbor Update.sys, prípadne kým získate aktualizovanú verziu systému BIOS, použiť nasledovné postupy.

Poznámka. Pred inštaláciou ľubovoľných ďalších softvérových aktualizácií v systéme je nutné dokončiť všetky nasledovné kroky.

Spôsob 1: Použite konzolu na obnovenie dostupnú v systéme Windows XP

Ak chcete v systéme Windows XP použiť na spustenie počítača konzolu na obnovenie, vykonajte nasledovné kroky:
 1. Vložte spúšťaciu disketu Windows XP do disketovej jednotky alebo disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD alebo DVD a reštartujte počítač.

  Ďalšie informácie týkajúce získania a používania inštalačných diskov systému Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  310994 SK0412:Ako získat inštalacné zavádzacie diskety systému Microsoft Windows XP
 2. Keď sa zobrazí výzva, kliknutím vyberte jednu alebo viacero možností, ktoré sa požadujú na spustenie počítača z jednotky CD alebo DVD.
 3. Na inštalačnej obrazovke stlačením klávesu R spustite konzolu na obnovenie.
 4. Zadajte číslo inštalácie balíka Windows XP SP2, ktorá zapríčinila znefunkčnenie počítača. Toto číslo je nutné zadať aj v prípade, že sa zobrazí len jedna inštalácia.
 5. Zadajte heslo správcu a stlačte kláves ENTER.
 6. Do príkazového riadka zadajte nasledovný reťazec a stlačte kláves ENTER:

  cd system32\drivers

 7. Do príkazového riadka zadajte príkaz ren update.sys update.sp2 a stlačte kláves ENTER.
 8. Do príkazového riadka zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.
 9. Zaobstarajte si aktualizáciu systému BIOS. Vykonajte aktualizáciu počítača podľa pokynov.
 10. Spustite balík Windows XP SP2.
 11. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 12. Do príkazového riadka zadajte nasledovný reťazec a stlačte kláves ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. Do príkazového riadka zadajte príkaz move update.sp2 update.sys a stlačte kláves ENTER.
 14. Aplikujte kritickú aktualizáciu pre systém Windows XP (KB885626), ktorá je spomenutá vyššie v tomto článku.

  Upozornenie: Nepracujte s počítačom bez toho, aby ste v ňom mali inštalovaný aktualizovaný súbor Update.sys.
 15. Reštartujte počítač.

Spôsob 2: Spustite alternatívnu inštaláciu systému Windows

Ak je počítač nakonfigurovaný na spúšťanie z viacerých inštalácií systému Microsoft Windows, pri spustení počítača postupujte nasledovne:
 1. Spustite počítač a vyberte funkčnú oblasť so systémom Windows.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovný reťazec a stlačte kláves ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  V tomto kroku reťazec WinXPSP2 predstavuje cestu k priečinku so systémom Windows, kde je nainštalovaný balík Windows XP SP2.
 4. Do príkazového riadka zadajte príkaz move update.sys update.sp2 a stlačte kláves ENTER.
 5. Do príkazového riadka zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.
 6. Reštartujte počítač a spustite inštaláciu balíka Windows XP SP2
 7. Zaobstarajte si aktualizáciu systému BIOS. Vykonajte aktualizáciu počítača podľa pokynov.
 8. Spustite balík Windows XP SP2.
 9. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 10. Do príkazového riadka zadajte nasledovný reťazec:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. Do príkazového riadka zadajte príkaz move update.sp2 update.sys a stlačte kláves ENTER.
 12. Reštartujte počítač.
 13. Aplikujte kritickú aktualizáciu pre systém Windows XP (KB885626), ktorá je spomenutá vyššie v tomto článku.

  Upozornenie: Nepracujte s počítačom bez toho, aby ste v ňom mali inštalovaný aktualizovaný súbor Update.sys.
DALSIE INFORMACIE
V systéme Windows XP možno vykonať aktualizáciu konkrétneho steppingu procesora, ktorá bude pracovať nezávisle od systému BIOS, čím sa zabezpečí podpora inštalovaného procesora. Ak operačný systém nedokáže načítať aktualizáciu na podporu procesora poskytnutú spoločnosťou Intel, môžu sa vyskytnúť chyby spôsobujúce zastavenie systému alebo chyby jeho spustenia. V takomto prípade systém BIOS neposkytuje požadovanú podporu a znefunkčnenie systému spôsobuje aktualizácia na podporu procesora poskytnutá spoločnosťou Intel, ktorá je súčasťou systému Windows XP.

Ak chcete určiť, či je v počítači procesor Intel Pentium 4 alebo Intel Celeron D založený na Prescott C-0 steppingu a systém BIOS, ktorý neposkytuje požadovanú podporu, postupujte nasledovne:
 1. Vytvorte spúšťací disk prevzatím programu Intel Processor Frequency ID Utility slúžiaceho na vytváranie spúšťacích diskov. Program možno prevziať na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Intel:
 2. Spustite počítač použitím spúšťacieho disku, ktorý ste vytvorili v kroku 1.
 3. Na karte CPUID Data si prezrite špecifikačné údaje počítača. Počítače, na ktorých sa prejavuje tento problém, majú nasledovné špecifikácie:
  • CPU Family – hodnota F.
  • CPU Model – hodnota 3.
  • CPU Stepping – hodnota 3.
  • CPU Revision – hodnota 3, 2, 1 alebo 0.
Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Intel:Produkty iných výrobcov, o ktorých pojednáva tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ohľadom výkonu a spoľahlivosti týchto produktov žiadne záruky.Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
WinXPSP2 XPSP2
Vlastnosti

ID článku: 885626 – Posledná kontrola: 08/24/2007 20:02:00 – Revízia: 3.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbtshoot kbprb atdownload KB885626
Pripomienky