Popis kritickej aktualizácie pre bránu firewall systému Windows týkajúcej sa rozsahu Len táto sieť (podsieť) v systéme Windows XP Service Pack 2

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Tento článok popisuje kritickú aktualizáciu 886185. Táto aktualizácia umožňuje zúžiť definíciu nastavenia rozsahu Len táto sieť (podsieť), alebo miestnej podsiete, v bráne firewall systému Windows. Je to užitočné v prípadoch, kedy brána firewall systému Windows považuje rozsiahlu sieť za súčasť miestnej podsiete z dôvodu konfigurácie tabuliek smerovaní softvérom telefonického pripojenia. Po nainštalovaní kritickej aktualizácie 886185 môže byť potrebné reštartovať počítač.
PRIZNAKY
Po nainštalovaní brány firewall systému Windows v systéme Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) môžete zistiť, že ak na pripojenie na Internet používate telefonické pripojenie, môže ľubovoľný používateľ na Internete získať prístup k prostriedkom vo vašom počítači. Ak napríklad v bráne firewall systému Windows vytvoríte výnimku pre zdieľanie súborov a tlačiarní, môžete zistiť, že k zdieľaným súborom a tlačiarňam má prístup ľubovoľný používateľ.

Poznámka: Ak vytvoríte výnimku pre zdieľanie súborov a tlačiarní, brána firewall systému Windows automaticky vyberie nastavenie rozsahu Len táto sieť (podsieť).
PRICINA
Z dôvodu spôsobu konfigurácie tabuliek smerovania určitým softvérom pre telefonické pripojenie môže brána firewall systému Windows v systéme Windows XP SP2 považovať celý Internet za miestnu podsieť. Ak je pre nastavenie rozsahu Len táto sieť (podsieť) nakonfigurovaná výnimka, môže k tejto výnimke získať prístup ľubovoľný používateľ na Internete.
RIESENIE

Informácie o aktualizácii

Informácie o súboroch na prevzatie

Ak chcete odstrániť tento problém, musíte prevziať a nainštalovať kritickú aktualizáciu 886185. Túto aktualizáciu môžete prevziať a nainštalovať z webovej lokality Windows Update alebo zo strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.
Windows Update
Ak chcete kritickú aktualizáciu 886185 prevziať a nainštalovať pomocou webovej lokality Windows Update, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Microsoft Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Aktualizácia systému Windows.
 3. Podľa pokynov na obrazovke aktualizujte počítač.
Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:


PrevziaťPrevziať balík kritickej aktualizácie 886185

Dátum vydania: 14.12.04

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Je potrebné používať jeden z nasledovných operačných systémov:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2,
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition s balíkom Service Pack 2 pre systém Windows XP,
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Informácie o zavedení


Ak chcete kritickú aktualizáciu 886185 nainštalovať bez zásahu používateľa, použite nasledovný príkaz:
windowsxp-kb886185-x86-sk.exe /passive /quiet

Ak chcete túto kritickú aktualizáciu nainštalovať bez vynútenia reštartovania počítača, použite nasledovný príkaz:
windowsxp-kb886185-x86-sk.exe /norestart
Poznámka: Tieto prepínače možno zadať do jedného príkazu. Ďalšie informácie o prepínačoch príkazového riadka pre kritickú aktualizáciu 886185 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
262841 Prepínače príkazového riadka pre balíky aktualizácií softvéru systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Informácie o spôsobe zavedenia tejto kritickej aktualizácie pomocou služby Software Update Services (SUS) získate na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Informácie o odinštalovaní

Na odinštalovanie tejto kritickej aktualizácie použite nástroj Pridanie alebo odstránenie programov v okne Ovládacie panely.

Správcovia systémov môžu na odinštalovanie tejto kritickej aktualizácie použiť nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe sa nachádza v priečinku %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. Tento nástroj podporuje nasledovné inštalačné prepínače:
 • /?: Zobrazí zoznam inštalačných prepínačov.
 • /u: Použije režim automatickej inštalácie.
 • /f: Vynúti ukončenie ostatných programov pri vypnutí počítača.
 • /z: Nereštartuje počítač po dokončení inštalácie.
 • /q : Použije tichý režim bez zásahu používateľa.

Požiadavka na reštartovanie

Po inštalácii tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi časom UTC a lokálnym časom zistíte použitím karty Časové pásmo (Time Zone) v nástroji Dátum a čas (Date and Time) v ovládacom paneli.
DátumČasVerziaVeľkosťNázov súboruPriečinok
29.09.200422:285.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2GDR
29.09.200422:315.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2QFE
Ďalšie informácie o balíkoch aktualizácií softvéru pre systém Windows XP Service Pack 2 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
824994 Popis obsahu balíkov aktualizácií softvéru pre systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
DALSIE INFORMACIE

Niektoré programy pre telefonické pripojenie konfigurujú tabuľky smerovania spôsobom, ktorý umožňuje bráne firewall systému Windows považovať celé telefonické pripojenie za súčasť miestnej podsiete. Po nainštalovaní kritickej aktualizácie 886185 nebude už brána firewall systému Windows považovať sieťové pripojenia, ktoré majú v smerovacej tabuľke IP položky s adresou IP 0.0.0.0 a maskou 0.0.0.0, za súčasť miestnej podsiete. To znamená, že všetky výnimky pre porty alebo programy, pre ktoré platí nastavenie rozsahu Len táto sieť (podsieť) v bráne firewall systému Windows, nebudú k dispozícii pre väčšinu telefonických pripojení. K výnimkám bude pri telefonickom pripojení možné naďalej získavať prístup, ak odstránite všetky obmedzenia rozsahu alebo vytvoríte vlastný rozsah pre výnimky.

Konfigurácia miestnej podsiete sa líši v závislosti od siete, ku ktorej ste pripojení, a od konfigurácie tejto siete. Obmedzenie rozsahu Len táto sieť (podsieť) nie je zárukou zabezpečenia, pretože je závislé na konfigurácii podsiete, ktorá definuje rozsah miestnej siete.

Dôležité: Dôrazne sa odporúča používať vlastné nastavenie rozsahu, ak chcete zabezpečiť, aby žiadne nežiaduce prichádzajúce prenosy nemohli využívať výnimky brány firewall.

Ak chcete pre výnimku zadať vlastné nastavenie rozsahu, postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa do počítača ako člen miestnej skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz firewall.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V bráne firewall systému Windows kliknite na kartu Výnimky. Kliknite na program alebo službu, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku.
 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť, potom na tlačidlo Zmena rozsahu a nakoniec na prepínač Vlastný zoznam.
Ďalšie informácie o konfigurácii brány firewall systému Windows nájdete na nasledovnej webovej stránke lokality Microsoft TechNet:
fire wall winxp winxpsp2 IP
Vlastnosti

ID článku: 886185 – Posledná kontrola: 09/11/2006 10:08:00 – Revízia: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbtshoot kbbug kbfix kbfirewall atdownload KB886185
Pripomienky