Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Riešenie problémov pri preberaní programu Microsoft Money online

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Príznaky problému
Ak si zakúpite a potom preberiete jeden z produktov Microsoft Money, ktoré sú uvedené v časti „Vzťahuje sa na“, môžete sa stretnúť s jedným z týchto príznakov:
 • Program Money označuje, že stále používate skúšobnú verziu. Môže sa zobraziť automaticky otvárané okno, ktoré obsahuje upozornenie, že platnosť programu Money sa skončí. Môže sa tiež zobraziť hlásenie, že verzia programu Money, ktorá je uvedená v okne About Microsoft Money (Čo je program Microsoft Money) v ponuke Help (Pomocník), je skúšobná.
 • Keď vyberiete prevzatie, okno preberania sa môže stratiť bez dokončenia inštalácie.
 • Neprevezmú sa ďalšie súbory programu Money.
 • Keď navštívite nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft, nákup online zobrazuje stav EXPIRED:
Metódy na odstránenie problému

Metóda 1: Prevzatie informácií o poskytnutí zľavy pri nákupe alebo nákupe programu Money online

Ak ste zavreli stránku kupónu zľavy, alebo ak musíte prevziať nákup online, navštívte jednu z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft. Potom postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

Microsoft Money 2006Microsoft Money 2005Ak sa program Money zobrazuje ako skúšobná verzia, pokračujte metódou 2.

Poznámka: Program Microsoft Money 2004 už nie je k dispozícii na prevzatie. Ďalšie informácie o najnovších produktoch Money, ktoré sú k dispozícii na nákup, nájdete na tejto webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Metóda 2: Inštalácia inovácie skúšobnej verzie programu Money

Ak už máte nainštalovaný program Money a zobrazuje sa ako skúšobná verzia, postupujte nasledovne:

Krok 1: Overenie poverení pre službu Windows Live ID

Program Money sa zobrazuje ako skúšobná verzia, ak pri prihlásení do údajového súboru programu Money použijete inú množinu poverení pre službu Windows Live ID ako množinu, ktorú ste použili pri nákupe programu Money. Ak chcete overiť, že služba Windows Live ID je rovnaká, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Money. Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka.
 2. V ponuke FIle (Súbor) kliknite na položku New (Nový).
 3. Zadajte názov súboru, napríklad Test a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 5. Prečítajte si Zmluvu o ochrane osobných údajov a zabezpečení a potom kliknite na položku Accept (Súhlasím).
 6. Kliknite na položku I already have Passport Network credentials (Mám poverenia služby Passport Network) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 7. Zadajte poverenia služby Windows Live ID, ktoré ste použili na nákup programu Microsoft Money, a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 8. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 9. Kliknite na položku Skip account setup (Vynechať nastavenie konta) a potom kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) na dokončenie inštalácie nového súboru.

Krok 2: Reštartovanie počítača a spustenie programu Money na prevzatie ďalších súčastí

 1. Reštartujte počítač a spustite program Microsoft Money.
 2. Ak sa zobrazí výzva na prevzatie ďalších súčastí, kliknite na tlačidlo Yes (Áno). Po skončení preberania sa zobrazí hlásenie, že preberanie je dokončené. Reštartujte počítač a otvorte súbor Test programu Money vytvorený v kroku 2b. Prihláste sa pomocou poverení služby Windows Live ID. Program Money teraz musí byť aktualizovaný a nesmie sa už zobrazovať ako skúšobná verzia.
 3. Teraz môžete otvoriť údajový súbor programu Money a pokračovať v práci. Ak chcete otvoriť tento súbor, spustite program Money. V ponuke File (Súbor) kliknite na údajový súbor programu Money, ktorý chcete vybrať zo zoznamu.
Ak sa program Money stále zobrazuje ako skúšobná verzia, pokračujte metódou 3.

Metóda 3: Problémy s inštaláciou programu Money

 1. Navštívte nasledovnú webovú lokalitu MSN a potom sa prihláste pomocou služby Windows Live ID: Táto webová lokalita zobrazí verziu programu Microsoft Money, ktorá je priradená k vašim povereniam služby Windows Live ID. Keď potvrdíte, že služba Windows Live ID je priradená úplnej verzii programu Money, prejdite na krok 2. Ak zistíte, že prevzatie nákupu bolo zrušené, telefonicky sa obráťte na oddelenie platieb spoločnosti Microsoft na čísle 1-866-672-4551.
 2. Zavrite program Money a všetky programy spustené na počítači.
 3. Ak je v počítači nainštalovaný softvér brány firewall, zadajte výnimku pre prístup programu Money. Ak to neviete urobiť, prečítajte si dokumentáciu k produktu alebo navštívte centrum pomoci pre bránu firewall.
 4. Po povolení výnimky v softvéri brány firewall spustite program Money a znova sa prihláste do údajového súboru programu Money pomocou poverení služby Windows Live ID, ktoré ste použili pri nákupe programu. Počkajte niekoľko minút.
 5. Ak sa zobrazí výzva na prevzatie ďalších súčastí, kliknite na tlačidlo Yes (Áno).

  Po skončení preberania sa zobrazí hlásenie, že preberanie je dokončené.
 6. Reštartujte počítač a znova sa prihláste do údajového súboru programu Money pomocou poverení služby Windows Live ID.
Program Money by mal byť aktualizovaný a nemal by sa už zobrazovať ako skúšobná verzia.Ak sa nezobrazí výzva na prevzatie ďalších súčastí, skontrolujte, či sa program Money stále nezobrazuje ako skúšobná verzia. Ak sa program Money stále zobrazuje ako skúšobná verzia, pokračujte metódou 4.

Metóda 4: Odstránenie a opätovná inštalácia programu Money

Ak ste sa presvedčili, že ste prihlásení pomocou správnych poverení služby Windows Live ID a že neexistujú programy brány firewall, ktoré zasahujú do preberania programu Money, problém môže byť v inštalácii skúšobnej verzie. Tento problém vyriešte odstránením a opätovným nainštalovaním programu Money. Postupujte nasledovne:
 1. Odstráňte program Money.
  Ďalšie informácie o odstránení a opätovnej inštalácii programu Microsoft Money získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  895866 Ako odstrániť a znova nainštalovať program Microsoft Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 2. Po odstránení programu Money navštívte jednu z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft na opätovnú inštaláciu nákupu programu Money online:

  Money 2007: Money 2006:Money 2005:
 3. Po nainštalovaní programu Money spustite program a prihláste sa pomocou rovnakých poverení služby Windows Live ID, aké ste použili pri nákupe programu.
Podobné problémy a riešenia
Ďalšie informácie o možnostiach získania skúšobnej verzie programu Microsoft Money získate na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ak musíte znova nainštalovať program Money 2006 pomocou nasledovnej webovej lokality MSN, musíte zmeniť dátum na 31.12.2006: Ak nezmeníte dátum, zobrazí sa chybové hlásenie, že platnosť inštalácie programu Money 2006 sa skončila.
money2005w_money money2005 money2k5 installation upgrading money2007 money2k7
Vlastnosti

ID článku: 889930 – Posledná kontrola: 12/09/2015 01:55:59 – Revízia: 5.2

Microsoft Money Deluxe 2007, Microsoft Money 2007 Home & Business, Microsoft Money Premium 2007, Microsoft Money Deluxe 2006, Microsoft Money Premium 2006, Microsoft Money Standard 2006, Microsoft Money 2005 Deluxe Edition, Microsoft Money 2005 Premium Edition, Microsoft Money 2005 Standard Edition, Microsoft Money 2004 Standard Edition, Microsoft Money Essentials

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbupgrade kbprb kbpubtypekc kbceip KB889930
Pripomienky