Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chybové hlásenia zobrazujúce sa pri pokuse o otvorenie programu Money použitím poverení služby Windows Live ID

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje postupy, ktoré vedú k oslabeniu zabezpečenia počítača alebo k vypnutiu funkcií zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete vyriešiť špecifické problémy. Pred vykonaním zmien sa však odporúča vyhodnotiť riziká spojené s nasadením tohto riešenia v konkrétnom prostredí. Ak sa rozhodnete tento postup použiť, vykonajte všetky dodatočné opatrenia na ochranu počítača.

Príznaky problému
Pri pokuse o prihlásenie do programu Microsoft Money použitím poverení pre službu Windows Live ID Network (e-mailová adresa a heslo, ktoré používate na prihlásenie do služby Windows Live ID Network) sa môže zobraziť chybové hlásenie, ktoré je podobné jednému z týchto:
Your sign-in information could not be verified. Go online or select the Work offline check box, and then reenter your sign-in information. (Prihlasovacie údaje sa nepodarilo overiť. Prejdite do režimu online alebo začiarknite políčko Pracovať v režime offline a potom znova zadajte prihlasovacie údaje.)
Money is unable to verify your online sign in. Money will now try to log you in using Work Offline sign in. Some online features such as background banking will be unavailable, possibly because of network problems. To use these features, please close Money and try to sign in again later. (Program Money nevie overiť prihlásenie v režime online. Program Money sa teraz pokúsi prihlásiť pomocou prihlásenia v režime offline. Niektoré funkcie, ak sú napríklad bankové služby na pozadí, nebudú k dispozícii pravdepodobne kvôli problémom so sieťou. Ak chcete použiť tieto funkcie, zavrite program Money a znova sa pokúste prihlásiť neskôr.)
Money is unable to verify your online sign in. Money will try to log you in using work offline. (Program Money nemôže overiť prihlásenie online. Program Money sa pokúsi prihlásiť v režime offline.)
The sign in attempt for username @ ISP .com was unsuccessful. Please try your sign in name and password again. (Prihlásenie pomocou poverení menopoužívateľa@ISP.com bolo neúspešné. Pokúste sa znova prihlásiť pomocou prihlasovacieho mena a hesla.)
Poznámka: V tomto chybovom hlásení je ISP názov domény poskytovateľa internetových služieb. Takisto prípona, ktorá nasleduje za názvom poskytovateľa ISP, môže byť odlišná od prípony .com, ako je napríklad prípona .net.

Tieto chybové hlásenia sa zobrazujú, hoci ste program Money nakonfigurovali na prihlásenie do služby Windows Live ID Network.

Poznámka: Ak problém, ktorý sa vyskytuje, nesúvisí so službou Windows Live ID a máte problém s heslom finančnej inštitúcie, obráťte sa na finančnú inštitúciu na overenie poverení hesla, ktoré používate v programe Money.

Upozornenie: Ak pri prihlasovaní do programu Money stále používate možnosť pracovať v režime offline a nepoužívate službu Windows Live ID pre iné programy alebo lokality než program Money, existuje možnosť, že sa platnosť služby Windows Live ID, ktorú používate, skončí spolu so skončením platnosti služby Windows Live niekedy v budúcnosti. Ak chcete zabrániť skončeniu platnosti služby Windows Live ID, ktorú používate, použite jednu z týchto metód:
 • Príležitostne sa prihláste do služby Windows Live ID, napríklad každý druhý týždeň.
 • Odstráňte službu Windows Live ID z údajového súboru programu Money a namiesto toho použite heslo programu Money.
Metódy na odstránenie problému

Metóda 1: Oprava systémového dátumu

Na vyriešenie problému s nesprávnym nastavením systémového dátumu zmeňte systémový dátum na správny dátum a čas. Ak chcete nastaviť systémový dátum, zavrite program Money a použite postup, ktorý je vhodný pre váš operačný systém.

Krok 1: Otvorenie položky ovládacieho panela Dátum a čas

Windows Vista

Ak chcete v ovládacom paneli otvoriť položku Dátum a čas, kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte položku Dátum a čas a stlačte kláves ENTER.

Krok 2: Úprava dátumu a času

Windows Vista
 1. Kliknite na kartu Dátum a čas a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť dátum a čas.

  Povolenie riadenia používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 2. V dialógovom okne Dátum a čas - nastavenie vykonajte jednu alebo viaceré z nasledovných akcií:
  • Ak chcete zmeniť dátum, kliknite na aktuálny dátum v kalendári.
  • Ak chcete zmeniť hodinu, dvakrát na ňu kliknite a danú hodnotu potom kliknutím na šípky zvýšte alebo znížte.
  • Ak chcete zmeniť minúty, dvakrát na ne kliknite a danú hodnotu potom kliknutím na šípky zvýšte alebo znížte.
  • Ak chcete zmeniť sekundy, dvakrát na ne kliknite a danú hodnotu potom kliknutím na šípky zvýšte alebo znížte.
 3. Po skončení týchto krokov kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť časové pásmo.
 5. V dialógovom okne Časové pásmo - nastavenie kliknite na správne časové pásmo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete, aby sa hodiny automaticky upravovali pri prechode na letný čas a späť, začiarknite políčko Automaticky posunúť hodiny pri prechode na letný čas a späť.
Microsoft Windows XP alebo staršia verzia systému Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz timedate.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zmeňte dátum a čas na dnešný dátum a čas.
 3. Na potvrdenie zmien kliknite na tlačidlo OK.
Ak tento postup nevyriešil problém, prejdite na metódu 2.

Metóda 2: Kontrola pripojenia na Internet

 1. Spustite program Microsoft Internet Explorer.
 2. Navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Ak sa nemôžete pripojiť na túto webovú lokalitu spoločnosti Microsoft, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb na vyriešenie problémov s pripojením.

Ak sa môžete pripojiť na túto webovú lokalitu spoločnosti Microsoft, prejdite na metódu 3.

Metóda 3: Kontrola stavu služby Windows Live ID

 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. Navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 3. Kliknite na položku Sign In, zadajte poverenia pre službu Windows Live ID, ktoré používate v programe Money, a potom kliknite na položku Sign In. Ak sa automaticky prihlásite do služby Windows Live ID, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na položku Sign Out a potom kliknite na položku Sign In.
  2. Zadajte poverenia pre službu Windows Live ID, ktoré používate v programe Money, zrušte začiarknutie políčka Sign me in automatically a potom kliknite na tlačidlo Sing In.
 4. Znova kliknite na položku Sign Out a spustite program Money. Pokúste sa prihlásiť do služby Windows Live ID pri zobrazení výzvy na prihlásenie.
Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarí problém odstrániť, prejdite na metódu 4.

Metóda 4: Overenie, či program Money zisťuje internetové pripojenie

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Hľadať a potom kliknite na položku Súbory alebo priečinky.
 2. Kliknite na položku Všetky súbory a priečinky.
 3. Do poľa Názov súboru alebo časť názvu zadajte reťazec Sample.mny, kliknite na položku Tento počítač v poli Kde hľadať a potom kliknite na položku Hľadať.
 4. V zozname vyhľadaných súborov dvakrát kliknite na súbor Sample.mny pre program Money.
 5. V programe Money kliknite na ponuku Tools (Nástroje), ukážte na položku Internet Updates (Aktualizácie z Internetu), kliknite na položku Update now (Aktualizovať teraz) a potom kliknite na položku Update (Aktualizovať).
Po výbere aktualizácie skontrolujte hlásenie „Call Summary“, aby ste zistili, či je chyba v pripojení. Ak chcete skontrolovať toto hlásenie, kliknite na ponuku Tools (Nástroje), kliknite na položku Internet Updates (Aktualizácie z Internetu) a potom kliknite na položku Read Call Summary Messages (Čítať hlásenia Call Summary).

Ak sa zobrazí chybové hlásenie súvisiace s pripojením, program Money nezisťuje správne internetové pripojenie. Ďalšie informácie o odstránení problémov s internetovým pripojením nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
899935 Pri pokuse o použitie súčasti v programe Money, ktorá vyžaduje internetové pripojenie, sa nemôžete pripojiť na Internet (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak sa vám nepodarilo vyriešiť problém pomocou tejto metódy a program Money správne zisťuje internetové pripojenie, prejdite na metódu 5.

Metóda 5: Registrácia súboru Msxml3.dll

Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom pravým tlačidlom myši kliknite na položku Príkazový riadok.
 2. Kliknite na položku Spustiť ako správca.

  Povolenie riadenia používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Zadajte reťazec regsvr32 Msxml3.dll a stlačte kláves ENTER.
Windows XP

Ak chcete zaregistrovať súbor Msxml3.dll v systéme Windows XP, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec regsvr32 Msxml3.dll a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak systém nenájde tento súbor, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Hľadať a potom kliknite na položku Súbory alebo priečinky.
 2. Kliknite na položku Všetky súbory a priečinky.
 3. Do poľa Názov súboru alebo časť názvu zadajte reťazec msxml, v poli Kde hľadať kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Hľadať.
 4. V zozname vyhľadaných súborov kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Msxml3.dll a potom kliknite na položku Kopírovať.
 5. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na príkaz Spustiť, zadajte príkaz %SystemRoot%\System32 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.
 7. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regsvr32 Msxml3.dll a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarí problém odstrániť, prejdite na metódu 6.

Metóda 6: Oprava údajového súboru programu Money

Ďalšie informácie o oprave údajového súboru programu Money získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
182608 Zobrazí sa chybové hlásenie alebo sa prejaví neočakávané správanie programu Money
Po oprave údajového súboru programu Money sa pokúste prihlásiť do údajového súboru programu Money pomocou poverení pre službu Windows Live ID. Ak sa stále nemôžete prihlásiť, prejdite na metódu 7.

Metóda 7: Obnovenie predvolených nastavení programu Internet Explorer a odstránenie všetkých súborov „cookie“ a dočasných internetových súborov

Krok 1: Otvorenie položky Možnosti siete Internet v ovládacom paneli

Windows Vista

Ak chcete v ovládacom paneli systému Windows Vista otvoriť položku Možnosti siete Internet, kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec control inetcpl.cpl a stlačte kláves ENTER.

Windows XP

Na otvorenie položky Možnosti siete Internet v ovládacom paneli systému Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec inetcpl.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.

Krok 2: Obnovenie predvolených nastavení programu Internet Explorer

 1. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a potom presunutím posúvača na koniec vyberte položku Prijať všetky súbory „cookie“.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie, kliknite na ikonu Internet a potom kliknite na položku Vlastná úroveň.
 3. V časti Obnoviť predvolené nastavenie kliknite na hodnotu Stredne nízka.
 4. Kliknite na tlačidlo Pôvodné, po zobrazení výzvy na vykonanie zmeny kliknite na tlačidlo Áno a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 6. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Krok 3: Otvorenie položky Možnosti siete Internet v ovládacom paneli

Windows Vista

Ak chcete v ovládacom paneli systému Windows Vista otvoriť položku Možnosti siete Internet, kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec control inetcpl.cpl a stlačte kláves ENTER.

Windows XP

Na otvorenie položky Možnosti siete Internet v ovládacom paneli systému Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec inetcpl.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.

Krok 4: Odstránenie súborov „cookie“ a dočasných internetových súborov

 1. Na karte Všeobecné kliknite na položku Odstrániť súbory a po zobrazení výzvy na odstránenie všetkých dočasných internetových súborov kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na položku Nastavenie, kliknite na položku Zobraziť súbory a potom odstráňte všetky súbory cookie, ktoré sa končia príponou @Windows Live ID, @msn alebo @hotmail.

  Poznámka: Súbory „cookie“ ukladajú niektoré informácie o nastaveniach pre webové lokality. Ak nemáte žiadne uložené nastavenia, alebo ak ste spokojní s obnovením týchto informácií, odstráňte všetky súbory, ktoré sa nachádzajú na tomto mieste.
 3. Spustite program Money a pokúste sa znova otvoriť údajový súbor.
Ak tento postup nevyriešil váš problém, prejdite na metódu 8.

Metóda 8: Konfigurácia webového prehľadávača na automatické prijatie súborov „cookie“

Upozornenie: Tento postup môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom používateľov so zlým úmyslom alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča, no poskytujeme tieto informácie, s pomocou ktorých môžete riešenie implementovať podľa vlastného uváženia. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Microsoft Internet Explorer 6 alebo novšia verzia
 1. Spustite program Internet Explorer 6 alebo novšiu verziu.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
 4. Kliknite na položku Prepísať automatické spracovanie súboru „cookie“ a potom začiarknite políčko Vždy povoliť súbory „cookie“ relácií.
 5. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
Microsoft Internet Explorer 5.0 alebo Microsoft Internet Explorer 5.5
 1. Spustite program Internet Explorer 5.0 alebo Internet Explorer 5.5.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie.
 4. Kliknite na ikonu Internet a potom na tlačidlo Vlastná úroveň.
 5. V časti Povoliť súbory pre jednu reláciu (neuložené) kliknite na položku Povoliť.
 6. V časti Súbory „cookie“ uložené na počítači kliknite na položku Povoliť.
 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Áno.
 8. Kliknite na tlačidlo OK.
Netscape Navigator 6.0 alebo novšia verzia
Ďalšie informácie o povolení súborov „cookie“ nájdete v Pomocníkovi online programu Netscape Navigator.


Po vykonaní týchto zmien si overte, či sa môžete pripojiť k službe Windows Live ID pomocou programu Money.

Ak sa vám pomocou tejto metódy podarilo vyriešiť tento problém, do zoznamu Spravované webové lokality v programe Internet Explorer môžete pridať lokality msn.com, live.com, passport.net a passport.com, čím povolíte prijímanie súborov „cookie“ z týchto webových lokalít. Postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.
 3. Do poľa Adresa webovej lokality zadajte reťazeclive.com a potom kliknite na tlačidlo Povoliť.
 4. Do poľa Adresa webovej lokality zadajte reťazecmsn.com a potom kliknite na tlačidlo Povoliť.
 5. Do poľa Adresa webovej lokality zadajte reťazecpassport.com a potom kliknite na tlačidlo Povoliť.
 6. Do poľa Adresa webovej lokality zadajte reťazecpassport.net a potom kliknite na tlačidlo Povoliť.
 7. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
Po zadaní týchto webových lokalít do zoznamu Spravované webové lokality môžete v prehľadávači obnoviť štandardné nastavenia súborov „cookie“.

Microsoft Internet Explorer 6 alebo novšia verzia
 1. Spustite program Internet Explorer 6 alebo novšiu verziu.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
 4. Kliknite na položku Prepísať automatické spracovanie súboru „cookie“ a potom zrušte začiarknutie políčka Vždy povoliť súbory „cookie“ relácií.
 5. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
Microsoft Internet Explorer 5.0 alebo Microsoft Internet Explorer 5.5
 1. Spustite program Internet Explorer 5.0 alebo Internet Explorer 5.5.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie.
 4. Kliknite na ikonu Internet a potom na tlačidlo Vlastná úroveň.
 5. V časti Povoliť súbory pre jednu reláciu (neuložené) kliknite na položku Zakázať.
 6. V časti Súbory „cookie“ uložené na počítači kliknite na položku Zakázať.
 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Áno.
 8. Kliknite na tlačidlo OK.
Netscape Navigator 6.0 alebo novšia verzia
Informácie o správe súborov „cookie“ nájdete v dokumentácii programu Netscape Navigator.

Ak sa stále nemôžete pripojiť na službu Windows Live ID, prejdite na metódu 9.

Metóda 9: Vypnutie rozšíreného chráneného režimu a filtrovania neoprávneného získavania údajov v programe Internet Explorer 7 v systéme Windows Vista

Upozornenie: Tento postup môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom používateľov so zlým úmyslom alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča, no poskytujeme tieto informácie, s pomocou ktorých môžete riešenie implementovať podľa vlastného uváženia. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Krok 1: Zmena nastavení zabezpečenia programu Internet Explorer 7
 1. Spustite program Internet Explorer 7.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom zrušte začiarknutie políčka Zapnúť chránený režim.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na položku Vypnúť filtrovanie neoprávneného získavania údajov v časti Filtrovanie neoprávneného získavania údajov.
 5. Na karte Spresniť začiarknite políčko Použiť protokol SSL 2.0.
 6. Začiarknite políčko Použiť protokol SSL 3.0 a potom začiarknite políčko Použiť protokol TLS 1.0.
 7. Zavrite program Internet Explorer 7.
Krok 2: Pridanie programu Money do lokálneho nastavenia brány firewall

Ak používate program brány firewall od iného výrobcu, informácie o pridaní programu Money do zoznamu výnimiek nájdete v dokumentácii daného programu brány firewall.

Pre program Windows Firewall použite nasledovný postup:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, zadajte položku Windows Firewall do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku Windows Firewall.
 2. Na navigačnej table programu Windows Firewall kliknite na položku Povolenie programu v bráne Windows Firewall.
  Povolenie riadenia používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. V dialógovom okne Nastavenia brány Windows Firewall v zozname Výnimky v stĺpci Program alebo port vyberte položku Microsoft Money.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Zavrite program Windows Firewall.
 6. Reštartujte počítač.
Krok 3: Overenie, či sa môžete prihlásiť pomocou poverení pre službu Windows Live ID v programe Money

Ak sa môžete prihlásiť do služby Windows Live ID pomocou poverení v programe Money, do zoznamu Dôveryhodné lokality v programe Internet Explorer 7 môžete pridať lokality msn.com, live.com, passport.net, passport.com a money://.Na obnovenie nastavení zabezpečenia postupujte podľa časti „Krok 4: Obnovenie nastavení zabezpečenia v programe Internet Explorer 7“.

Použitím tohto postupu spustíte program Internet Explorer 7 a otvoríte dialógové okno Možnosti siete Internet:
 1. Spustite program Internet Explorer 7.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V poli Výber zóny alebo zmena nastavenia zabezpečenia kliknite na položku Dôveryhodné lokality.
 4. V časti Dôveryhodné lokality kliknite na položku Lokality.
Na pridanie lokalít do zoznamu Dôveryhodné lokality použite tento postup:
 1. Zrušte začiarknutie políčka Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne.
 2. Do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte reťazec live.com a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
 3. Do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte reťazec msn.com a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
 4. Do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte reťazec passport.com a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
 5. Do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte reťazec passport.net a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
 6. Do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny zadajte reťazec money:// a potom kliknite na tlačidlo Pridať.
 7. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom na tlačidlo OK.
Ak neviete vyriešiť tento problém, použite krok 4 na obnovenie nastavenia zabezpečenia Internetu a potom pokračujte metódou 10.

Krok 4: Obnovenie nastavenia zabezpečenia programu Internet Explorer 7
 1. Spustite program Internet Explorer 7.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom začiarknite políčko Zapnúť chránený režim.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom na položku Zapnúť automatickú kontrolu webovej lokality v časti Filtrovanie neoprávneného získavania údajov.
 5. Zavrite program Internet Explorer 7.

Metóda 10: Odstránenie a opätovná inštalácia programu Microsoft Money

Ďalšie informácie o odstránení a opätovnej inštalácii programu Microsoft Money získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
895866 Ako odstrániť a znova nainštalovať program Microsoft Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 11: Testovanie problému v novom profile systému Microsoft Windows

Ak chcete zistiť, či problém spočíva v profile systému Windows, vytvorte nový profil počítača Administrator a potom presuňte nastavenie pôvodného profilu do nového profilu.
Ďalšie informácie o vytváraní profilov a presune informácií profilov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
811151 Ako skopírovať údaje z poškodeného používateľského profilu do nového profilu

Metóda 12: Inštalácia staršej verzie programu Money a vypnutie služby Windows Live ID

Ak sa vám pomocou týchto metód nepodarí vyriešiť problém, problém môže byť v údajovom súbore programu Money z dôvodu konverzie zo staršej verzie programu Money. Ak je toto problémom, môžete nainštalovať staršiu verziu programu Money, odstrániť poverenia pre službu Windows Live ID zo súboru a znova konvertovať súbor.

Krok 1: Odstránenie a opätovná inštalácia staršej verzie programu Money

Odstráňte aktuálnu inštaláciu programu Microsoft Money a znova nainštalujte staršiu verziu programu Money. Ak chcete tak urobiť, postupujte podľa krokov v metóde 10, ale namiesto inštalácie aktuálnej verzie programu Money použite inštalačné médium pre staršiu verziu programu Money.

Krok 2: Vyhľadanie údajových súborov pre program Money

Windows Vista

Na vyhľadanie skonvertovaných údajových súborov programu Money 2006 v systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec *.m15 a stlačte kláves ENTER.

Poznámka: Ak chcete vyhľadať údajový súbor, ktorý bol skonvertovaný zo staršej verzie programu Money, postupujte nasledovne:
 • Zadajte reťazec *.m14 pre program Microsoft Money 2005.
 • Zadajte reťazec *.m12 pre program Microsoft Money 2004.
 • Zadajte reťazec *.m11 pre program Microsoft Money 2003.
 • Zadajte reťazec *.m10 pre program Microsoft Money 2002.
 • Zadajte reťazec *.m09 pre program Microsoft Money 2001.
Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Hľadať a potom kliknite na položku Súbory alebo priečinky.
 2. Kliknite na položku Všetky súbory a priečinky.
 3. Do poľa Časť alebo celý názov súboru zadajte reťazec *.m15.
 4. Kliknite na položku Tento počítač v poli Kde hľadať a potom kliknite na príkaz Hľadať.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať údajový súbor, ktorý bol skonvertovaný zo staršej verzie programu Money, postupujte nasledovne:
  • Zadajte reťazec *.m14 pre program Microsoft Money 2005.
  • Zadajte reťazec *.m12 pre program Microsoft Money 2004.
  • Zadajte reťazec *.m11 pre program Microsoft Money 2003.
  • Zadajte reťazec *.m10 pre program Microsoft Money 2002.
  • Zadajte reťazec *.m09 pre program Microsoft Money 2001.

Krok 3: Premenovanie údajového súboru programu Money

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ktorý ste vyhľadali v časti „Krok 2: Vyhľadanie údajových súborov pre program Money“, a potom kliknite na položku Premenovať.
 2. Zadajte text obnovený súbor programu Money.mny a stlačte kláves ENTER.

Krok 4: Odstránenie služby Windows Live ID z údajového súboru programu Money

Windows Vista
 1. Dvakrát kliknite na súbor, ktorý ste premenovali v časti „Krok 3: Premenovanie údajového súboru programu Money“.
 2. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Password Manager (Správa hesiel) a potom na položku Remove (Odstrániť).
 3. Znova nainštalujte najaktuálnejšiu verziu programu Money.
 4. Skontrolujte, či môžete otvoriť údajový súbor programu Money. Program Money by sa mal automaticky pokúsiť skonvertovať naposledy použitý súbor. Ak to program Money neurobí, kliknite na ponuku File (Súbor), kliknite na položku Open (Otvoriť), kliknite na údajový súbor programu Money a potom kliknite na položku Open (Otvoriť).
Windows XP
 1. Dvakrát kliknite na súbor, ktorý ste premenovali v kroku 3.
 2. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Password Manager (Správa hesiel) a potom na položku Remove (Odstrániť).
 3. Znova nainštalujte najaktuálnejšiu verziu programu Money.
 4. Skontrolujte, či môžete otvoriť údajový súbor programu Money. Program Money by sa mal automaticky pokúsiť skonvertovať naposledy použitý súbor. Ak to program Money neurobí, kliknite na ponuku File (Súbor), kliknite na položku Open (Otvoriť), kliknite na údajový súbor programu Money a potom kliknite na položku Open (Otvoriť).
Metódy na vyriešenie tohto problému
Tento problém môžete vyriešiť skontrolovaním poverení pre službu Windows Live ID v režime offline. Ak nie je internetové pripojenie k dispozícii, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Money.
 2. Na stránke Sign in to open your Money file (Prihlásenie a otvorenie súboru programu Money) zadajte poverenia pre službu Windows Live ID, začiarknite políčko Work Offline (Pracovať v režime offline) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Odkazy na ďalšie informácie
Ďalšie informácie o riešení problémov s internetovým pripojením získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
899935 Pri pokuse o použitie súčasti v programe Money, ktorá vyžaduje internetové pripojenie, sa nemôžete pripojiť na Internet (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o zmene poverení pre službu Passport Network získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
899624 Konfigurácia programu Money na použitie poverení pre službu Passport Network, ktoré používate na prihlásenie do programu Money (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o nákupe programu Microsoft Money online získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
889930 Riešenie problémov pri preberaní programu Microsoft Money online
file management repairing fix online services Internet Money2006 Money2005 Money2004 Money2003 Money2002
Vlastnosti

ID článku: 891338 – Posledná kontrola: 12/09/2015 01:59:16 – Revízia: 4.3

Microsoft Money Premium 2007, Microsoft Money 2007 Home & Business, Microsoft Money Deluxe 2007, Microsoft Money Deluxe 2006, Microsoft Money Premium 2006, Microsoft Money Small Business 2006, Microsoft Money Standard 2006, Microsoft Money 2005 Deluxe Edition, Microsoft Money 2005 Premium Edition, Microsoft Money 2005 Small Business Edition, Microsoft Money 2005 Standard Edition, Microsoft Money 2004 Deluxe Edition, Microsoft Money 2004 Premium Edition, Microsoft Money 2004 Small Business Edition, Microsoft Money 2004 Standard Edition, Microsoft Money 2003 Deluxe Edition, Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition, Microsoft Money 2003 Standard Edition, Microsoft Money 2003 Suite, Microsoft Money 2002 Deluxe and Business Edition, Microsoft Money 2002 Deluxe Edition, Microsoft Money 2002 Home Banking Edition, Microsoft Money Essentials

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbui kbprb kbexpertiseinter kbceip KB891338
Pripomienky