Aktualizácia softvéru 898461 inštaluje trvalú kópiu Inštalátora balíkov pre systém Windows verzie 6.1.22.4

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
ÚVOD
Inštalátor balíkov pre systém Windows sa používa na inštaláciu softvérových aktualizácií pre operačné systémy Microsoft Windows a pre ďalšie produkty spoločnosti Microsoft. Aktualizácia softvéru 898461 inštaluje do počítača trvalú kópiu Inštalátora balíkov pre systém Windows verzie 6.1.22.4, aby mali nasledujúce aktualizácie softvéru podstatne menšiu veľkosť na prevzatie.
DALSIE INFORMACIE

Nové funkcie Inštalátora balíkov pre Windows verzie 6.1.22.4

Momentálne sa súbory Inštalátora balíkov pre systém Windows prevezmú vždy, keď aktualizujete počítač cez lokalitu Windows Update alebo prostredníctvom automatických aktualizácií. Ak budú súbory inštalátora natrvalo v počítači a ďalšie aktualizácie budú môcť tieto rezidentné súbory používať, vyhnete sa nadbytočnému prevzatiu súborov. Aktualizácia softvéru 898461 inštaluje do počítača súbory Inštalátora balíkov pre systém Windows verzie 6.1.22.4.

Poznámka Táto zmena správania sa vzťahuje iba na balíky rýchlej inštalácie, ktoré sú prevzaté z lokality Windows Update alebo prostredníctvom automatických aktualizácií pre systém Microsoft Windows XP. Na prevzaté súbory z lokality katalógu služby Windows Update to nemá žiadny vplyv.

Informácie o aktualizácii

Súbory Inštalátora balíkov pre systém Windows sú nainštalované v nasledovnom priečinku:
%windir%\System32\PreInstall\WinSE\WXP_%lcid%_v1
Poznámka Zástupný symbol %windir% predstavuje umiestnenie adresára systému Windows. Zástupný symbol %lcid% reprezentuje identifikátor jazyka operačného systému, ktorý počítač používa. Ďalšie informácie o identifikátoroch jazyka nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:V tomto priečinku sú nainštalované nasledovné súbory:
  • Update.exe.ref
  • Updspapi.dll.ref
  • Spuninst.exe.ref
  • Spcustom.dll.ref
  • Spmsg.dll.ref
  • Spupdsvc.exe.ref

Vplyv na budúce aktualizácie

Aktualizácia softvéru 898461 bola prvýkrát ponúknutá ako kritická aktualizácia. Teraz je však táto aktualizácia softvéru povinná.

Niektoré aktualizácie softvéru vydané po 26. júli 2005, ktoré sú dostupné na lokalite Windows Update alebo sú dostupné prostredníctvom automatických aktualizácií, neobsahujú Inštalátor balíkov pre systém Windows. Tieto aktualizácie používajú trvalú kópiu Inštalátora balíkov pre systém Windows, ktorú nainštaluje aktualizácia softvéru 898461.

Aktualizácie softvéru, ktoré boli vydané pred vydaním aktualizácie softvéru 898461, nebudú upravené a budú naďalej ponúkané v pôvodnom stave. Aktualizácie dostupné z lokality katalógu Windows Update budú tiež naďalej obsahovať inštalátor, a preto nebudú závisieť od prítomnosti aktualizácie softvéru 898461 v systéme.

Informácie o súboroch na prevzatie

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
PrevziaťPrevziať balík 898461.Dátum vydania: 28. jún 2005

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o Inštalátore balíkov pre systém Windows nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 898461 – Posledná kontrola: 12/09/2015 02:27:41 – Revízia: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbmsccsearch kbwindowsinstaller kbdownload kbadmin kbexpertiseadvanced atdownload kbupdate kbinfo KB898461
Pripomienky