K dispozícii je aktualizácia pre systém Windows XP, ktorá rieši chyby programu Outlook Express 6.0

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
ÚVOD
V tomto článku je popísaná dostupnosť aktualizácie pre systém Windows XP (KB900930).

Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite rôzne chyby programu Microsoft Outlook Express 6.0 v systéme Microsoft Windows XP. Táto aktualizácia rieši chybu nesprávneho spracovania správ, ktoré v riadku predmetu e-mailu obsahujú slovo „begin“. Táto aktualizácia rieši tiež chybu, kvôli ktorej sa zobrazí predvolené konto diskusného servera, keď používatelia odpovedajú na sledované vlákna konverzácií z viacerých počítačov. Táto aktualizácia ďalej rieši dve chyby, kvôli ktorým program Outlook Express prestane reagovať.
RIESENIE

Informácie o aktualizácii

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:

PrevziaťPrevziať balík s aktualizáciou pre systém Windows XP
Dátum vydania: 24. jún 2005

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Na inštaláciu tejto aktualizácie je potrebné mať nainštalovaný balík Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Windows XP SP2 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
322389 Ako získať najnovší balík Windows XP Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Informácie o reštarte

Po inštalácii tejto aktualizácii môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Túto aktualizáciu nenahrádza žiadna novšia aktualizácia.

Informácie o databáze Registry

Za účelom povolenia aktualizácie obsiahnutej v tomto balíku nie je potrebné vytvárať ani upravovať žiadne kľúče databázy Registry.

Informácie o súboroch aktualizácie

Táto aktualizácia obsahuje len súbory potrebné na opravu chýb uvedených v tomto článku. Táto aktualizácia nemusí obsahovať všetky súbory potrebné na úplnú aktualizáciu produktu na najnovšiu verziu.

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
  Dátum   Čas   Verzia   Veľkosť Názov súboru  ----------------------------------------------------------  5. máj 2005 21:24 6.0.2900.2670  679 424 Inetcomm.dll    5. máj 2005 21:24 6.0.2900.2670 1 311 744 Msoe.dll
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
898123 Program Outlook Express 6.0 prestane reagovať pri pokuse o prihlásenie k e-mailovému kontu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
898124 Text v správe diskusnej skupiny alebo v e-mailovej správe sa v programe Outlook Express nesprávne interpretuje ako prázdna príloha (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
898122 Program Outlook Express 6.0 prestane reagovať alebo sa neočakávane ukončí a môže sa zobraziť chybové hlásenie, že program Microsoft Outlook Express zistil chybu a je potrebné ho ukončiť (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
898125 V programe Outlook Express 6.0 sa v hlavičke správy odpovede v postupnosti e-mailových správ zobrazí predvolený názov konta servera (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Ďalšie informácie o štandardnej terminológii používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Vlastnosti

ID článku: 900930 – Posledná kontrola: 12/09/2015 02:40:36 – Revízia: 4.1

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixrollup kbwinxppresp3fix KB900930
Pripomienky