Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

OPRAVA: Niektorým prenosným zariadeniam môže trvať 30 a viac sekúnd, kým prehrajú kúsok odoberaného obsahu chráneného súčasťou Windows Media DRM, ktorá používa reťazové licencie

PRIZNAKY
Niektorým prenosným zariadeniam môže trvať 30 a viac sekúnd, kým prehrajú kúsok odoberaného obsahu, keď musí prenosné zariadenie vykonať enumeráciu priestoru na ukladanie licencií. Tento problém sa zvyčajne vyskytuje, keď sa prehráva odoberaný obsah, ktorý je chránený súčasťou Microsoft Windows Media Digital Rights Management (DRM) používajúcou reťazové licencie.
PRICINA
K problému dochádza, pretože počítač nesprávne odosiela duplikované koreňové licencie do prenosného zariadenia. Z tohto dôvodu sa spomalí spúšťacia fáza prehrávania, keďže prenosné zariadenie je nútené enumerovať duplikované koreňové licencie.

Ak sa už koreňová licencia v prenosnom zariadení nachádza, počítač by mal odoslať len aktualizovanú listovú licenciu.
RIESENIE

Informácie o rýchlej oprave

Spoločnosť Microsoft má teraz k dispozícii podporovanú rýchlu opravu, ktorá je však určená len na odstránenie problému popísaného v tomto článku. Použite ju len v systémoch, v ktorých dochádza k tomuto špecifickému problému. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Preto v prípade, že vám tento problém nespôsobuje ďalšie významné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšie vydanie, ktoré túto rýchlu opravu obsahuje.

Ak chcete tento problém odstrániť okamžite, obráťte sa na služby technickej podpory spoločnosti Microsoft, kde môžete túto rýchlu opravu získať. Úplný telefónny zoznam služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft a informácie o poplatkoch za poskytovanie technickej podpory nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Poznámka V zvláštnych prípadoch sa nemusia účtovať poplatky za poskytovanie technickej podpory, ak pracovník služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft potvrdí, že táto špecifická aktualizácia odstráni daný problém. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.

Predpoklady.

Na použitie tejto rýchlej opravy je potrebné mať nainštalovanú aktualizáciu, ktorá je popísaná v článku Microsoft Knowledge Base (KB) 891122. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
891122Aktualizácia pre prehrávače používajúce súčasť Windows Media Digital Rights Management (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Informácie o súboroch na prevzatie

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Názov súboruVerzia súboruVeľkosť súboruDátumČasOSPlatforma
Msscp.dll10.0.0.3934366,83226. jún 200517:13Windows XPx86
Msscp.dll11.0.0.4354346,62410. júl 200622:31Windows Media Center Edition 2005x86
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o chybu, ktorá sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
DALSIE INFORMACIE
Problém môže byť nutné odstrániť sformátovaním prenosného zariadenia. Zaistí sa tým odstránenie všetkých duplikovaných licencií z prenosného zariadenia.

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
WMDRM chained licenses
Vlastnosti

ID článku: 902344 – Posledná kontrola: 04/13/2007 09:25:00 – Revízia: 3.0

Windows Media Format 9.5 Software Development Kit

  • kbfix kbqfe kbhotfixserver KB902344
Pripomienky