V novootvorenom okne prehľadávača Internet Explorer sa zobrazuje prázdna biela stránka

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Príznaky
Ak otvoríte nové okno prehľadávača Microsoft Internet Explorer 6 alebo Internet Explorer 7, v okne sa zobrazuje prázdna biela stránka. Tento príznak sa prejavuje aj pri otvorení stránky HTML v novom okne prehľadávača Internet Explorer. Okrem toho, ak sa pokúsite vyhľadávať na stránke pomocou príkazu Hľadať (na tejto stránke), zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
V tomto dialógovom okne sa vyskytla chyba.
Chyba 49: Neregistrované rozhranie

Pomocou tohto článku môžete tento problém vyriešiť.

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Ja to vyriešim.
Opravte to za mňa
Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.


Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje tiež v ostatných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?
Ja to vyriešim
Ak chcete vyriešit tento problém, znovu zaregistruje súbory DLL, ktoré sa vzťahujú na program Internet Explorer. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regsvr32 urlmon.dll a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Keď sa zobrazí nasledujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo OK:
  DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded
 4. Opakujte kroky 1 až 3 pre ostatné súbory DLL a nahrádzajte príkaz regsvr32 urlmon.dll v poli Otvoriť nasledujúcimi príkazmi:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?
Vyriešil sa problém?
Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
Príčina
Táto chyba sa vyskytuje, ak nie sú súbory DLL (dynamic link library) vzťahujúce sa na program Internet Explorer správne zaregistrované.
Vlastnosti

ID článku: 902932 – Posledná kontrola: 09/26/2011 05:52:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

 • kbmsifixme kbfixme kbtshoot kberrmsg kbprb KB902932
Pripomienky