Možnosti inštalácie pre balík Windows Server 2003 Service Pack 1

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Príznaky
Na vyhľadávanie dostupných aktualizácií na webovej lokalite Windows Update alebo na webovej lokalite Microsoft Update použite pôvodnú verziu systému Microsoft Windows Server 2003. K dispozícii nie sú žiadne aktualizácie. Ponúkaný je iba balík Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
Príčina
Webová lokalita Windows Update a webová lokalita Microsoft Update ponúkajú exkluzívne aktualizácie, ako sú napríklad balíky Service Pack, ktoré môžu obsahovať ďalšie aktualizácie.
Riešenie
Ak chcete odstrániť tento problém, použite jednu z nasledujúcich metód.

Metóda 1: Inštalácia balíka Windows Server 2003 SP1 s použitím webovej lokality Windows Update, webovej lokality Microsoft Update alebo produktov Windows Server Update Services (WSUS)

Nainštalujte balík Windows Server 2003 SP1 s použitím webovej lokality Windows Update, webovej lokality Microsoft Update alebo produktov Windows Server Update Services (WSUS).

Odporúčame vám nainštalovať do počítača najnovší balík Service Pack. Ďalšie informácie o spôsobe inštalácie nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Metóda 2: Skrytie balíka Windows Server 2003 SP1 a zobrazenie zoznamu ďalších aktualizácií zabezpečenia

Z určitých konkrétnych dôvodov sa môžete rozhodnúť, že balík Service Pack nebudete inštalovať. Ak ste podnikový používateľ, ktorý sa rozhodne neinštalovať balík Windows Server 2003 SP1, použite nasledovný postup na skrytie aktualizácie a zobrazenie zoznamu ďalších aktualizácií zabezpečenia, ktoré sa týkajú daného počítača.

Dôležité upozornenie. Ak neplánujete inštalovať balík Service Pack, musíte použiť nasledovný postup.
 1. S použitím súpravy Windows Server 2003 SP1 Blocker Tool Kit zablokujte inštaláciu balíka Windows Server 2003 SP1. Ak chcete prevziať súpravu Windows Server 2003 SP1 Blocker Tool Kit, navštívte nasledovnú webovú lokalitu:
 2. Skryte balík Windows Server 2003 Service Pack 1 a znova vyhľadajte aktualizácie. Postupujte nasledovne:
  1. Spustite prehľadávač Internet Explorer a kliknite na položku Windows Update v ponuke Nástroje.
  2. Kliknite na položku Custom a potom kliknite na položku Select and Install other updates.
  3. V prvej sekcii rozbaľte položku Windows Server 2003 Service Pack 1.
  4. Začiarknite políčko Don't show this update again.

   Poznámka. Ak políčko Don't show this update again nie je k dispozícii, alebo ak nie je aktívne, kliknutím zrušte začiarknutie políčka Windows Server 2003 Service Pack 1. Potom začiarknite políčko Don't show this update again.
  5. Kliknutím na položku Review and Install updates uložte nastavenie.
  6. Spustite prehľadávač Internet Explorer a potom kliknite na položku Windows Update v ponuke Nástroje.

   Zobrazí sa zoznam aktualizácií, ktoré boli nahradené balíkom Windows Server 2003 SP1.
  7. Kliknutím vyberte aktualizácie, ktoré chcete inštalovať, a potom kliknite na položku Review and Install updates.
  8. Kliknite na položku Install Updates a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o súvisiacej téme získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
908480 Niektoré staršie aktualizácie nie je možné nainštalovať v prípade, že na webovej lokalite Microsoft Windows Update alebo na webovej lokalite Microsoft Update je k dispozícii exkluzívna aktualizácia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 906304 – Posledná kontrola: 01/16/2015 01:41:16 – Revízia: 5.0

 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB906304
Pripomienky