Pri pokuse o inštaláciu balíka Office 2003 Service Pack 2 sa zobrazí chybové hlásenie „Inštalátor systému Windows nemôže nainštalovať inovačnú opravu“ alebo sa inštalátor nedokončí a nezobrazí žiadne upozornenie

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Ak máte nainštalovaný jeden alebo viaceré programy uvedené v časti „Vzťahuje sa na“ a pokúsite sa nainštalovať balík Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2), zobrazí sa nasledovné chybové hlásenie:
Inštalátor systému Windows nemôže nainštalovať inovačnú opravu, pretože program, ktorý sa má inovovať, chýba, alebo je oprava je určená na aktualizáciu inej verzie programu. Overte, či sa program, ktorý sa má inovovať, nachádza v počítači, a či máte správnu inovačnú opravu.
Poznámka: Toto chybové hlásenie 1642 sa zapisuje aj do súboru denníka inštalácie balíka Office 2003 SP2.

Ďalšie informácie o riešení problémov s inštaláciou aktualizácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
884290 Riešenie problémov s inštaláciou aktualizácie pomocou súborov denníka v balíku Office 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak okrem toho nainštalujete balík Office 2003 SP2 v nasledovných situáciách, inštalátor sa nedokončí a nezobrazí sa žiadne upozornenie:
 • Balík Office 2003 SP2 inštalujete pomocou webovej lokality Microsoft Office Update alebo Microsoft Update.
 • Balík Office 2003 SP2 prevezmete zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft a inštalujete ho v automatickom režime.
PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak pri inštalácii balíka Office 2003 SP2 platia nasledovné podmienky:
 • Máte nainštalovaný balík Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
 • Máte nainštalovaný Inštalátor systému Microsoft Windows verzie 3.0.
Nezistilo sa, že k tomuto problému dochádza, ak pri inštalácii balíka Office 2003 SP2 platí ľubovoľná z nasledovných podmienok:
 • Máte nainštalovaný Inštalátor systému Windows verzie 3.0, ale nie balík Office 2003 SP1.
 • Máte nainštalovaný Inštalátor systému Windows verzie 2.0 aj balík Office 2003 SP1.
 • Máte nainštalovaný Inštalátor systému Windows verzie 2.0, ale nie balík Office 2003 SP1.
RIESENIE
Na odstránenie tohto problému použite nasledovné metódy v poradí, v akom sú uvedené. Ak sa vám nepodarí vyriešiť problém pomocou prvej metódy, skúste použiť druhú metódu.

Metóda 1: Inštalácia redistribuovateľného balíka Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2)

Ak chcete tento problém odstrániť, nainštalujte redistribuovateľný balík Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2).

Ako získať redistribuovateľný balík Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2)

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
PrevziaťPrevezmite si redistribuovateľný balík Inštalátora systému Windows 3.1 (verzia 2).Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
898715 Pre systém Windows Server 2003 Service Pack 1 a pre 64-bitové vydania systému Windows XP je k dispozícii aktualizácia Inštalátora systému Windows verzie 3.1 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Metóda 2: Inštalácia úplnej verzie balíka Office 2003 SP2

Ak chcete tento problém odstrániť, nainštalujte úplnú verziu balíka Office 2003 SP2.

Ako získať úplnú verziu balíka Office 2003 SP2

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:
PrevziaťPrevezmite si úplnú verziu balíka Office 2003 SP2.Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Poznámka: Prepojenie na úplnú verziu balíka Office 2003 SP2 sa nachádza v spodnej časti webovej stránky Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft. Názov súboru úplnej verzie balíka Office 2003 SP2 je podobný nasledovnému:
Office2003SP2-KB887616-FullFile-skratka_jazyka.exe
Ďalšie informácie o balíku Office 2003 Service Pack 2 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
887616 Popis balíka Office 2003 Service Pack 2 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
DALSIE INFORMACIE

Ako určiť verziu Inštalátora systému Windows nainštalovanú v počítači

Ak chcete určiť verziu Inštalátora systému Windows nainštalovanú v počítači, postupujte nasledovne:
 1. V programe Prieskumník vyhľadajte súbor Msi.dll. Tento súbor sa nachádza v nasledovnom priečinku:
  Windows\System 32
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Msi.dll a potom kliknite na príkaz Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Verzia a poznamenajte si verziu súboru.
Nasledovná tabuľka obsahuje informácie o verzii pre Inštalátor systému Windows.
Inštalátor systému Microsoft WindowsInformácia o verziiPoznámky
Inštalátor systému Windows verzie 3.03.00.3790.2180
Inštalátor systému Windows verzie 3.13.01.4000.1823Táto verzia je nainštalovaná s pôvodným redistribuovateľným balíkom Inštalátora systému Windows verzie 3.1 (v1).
Inštalátor systému Windows verzie 3.13.01.4000.1830Táto verzia bola zahrnutá do balíka Windows Server 2003 Service Pack 1.
Inštalátor systému Windows verzie 3.13.01.4000.2435 Táto verzia obsahuje opravu, ktorá rieši problém, kedy sa Inštalátor systému Windows ukončí bez ohlásenia chyby po inovácii na Inštalátor systému Windows verzie 3.1.
Ďalšie informácie o opravách zahrnutých v Inštalátore systému Windows verzie 3.1 (3.01.4000.2435) získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
898628 Inštalátor systému Windows po inovácii na verziu 3.1 pri automatickej inštalácii zlyhá
office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3
Vlastnosti

ID článku: 906323 – Posledná kontrola: 12/09/2015 03:08:03 – Revízia: 3.2

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbsetup kbtshoot kbprb KB906323
Pripomienky