Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Program Windows Genuine Advantage neoveril pravosť kópie systému Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Priznaky
Overenie pravosti systému Microsoft Windows XP programom Windows Genuine Advantage (WGA) neprebehlo podľa očakávaní.
Riesenie
Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Microsoft Internet Explorer a navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. Kliknite na položku Spustiť diagnostiku.

  Poznámka Ak sa zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete spustiť alebo uložiť súbor, kliknite na možnosť Spustiť.

  Prostredníctvom diagnostického nástroja WGA sa spustí analýza počítača a zobrazia sa všetky dôvody, prečo systém Windows XP neprešiel overením pravosti. Okrem toho sa prostredníctvom diagnostického nástroja WGA môžu zobraziť aj chybové hlásenia.

  Najbežnejšími problémami sú neplatný kód Product Key alebo blokovaný kód hromadnej licencie. Ak sa odlišuje kód Product Key, ktorý je generovaný v diagnostickom nástroji WGA, od pôvodného kódu Product Key, prejdite na krok 3. V opačnom prípade sa riešenie problému nachádza v časti Ďalšie informácie.
 3. Ak sa odlišuje kód Product Key, ktorý je generovaný v diagnostickom nástroji WGA, od pôvodného kódu Product Key, zmeňte kód Product Key späť na pôvodný kód Product Key. Ak chcete zmeniť kód Product Key, použite nástroj Windows Product Key Update Tool. Ak chcete vykonať tento krok, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 4. Postupujte podľa pokynov na webovej lokalite a potom sa znova pokúste o overenie pravosti systému Windows XP.
dalsie informacie
V tejto časti nájdete vysvetlenia chybových hlásení programu WGA a príslušné riešenia.
 • Chybové hlásenie
  0x80080200
  Operačný systém nepodporovaný programom WGA
  Príčina
  Program GA momentálne nie je schopný určiť, či je operačný systém pravý alebo nie. Môžete však použiť webové lokality Windows Update a Microsoft Update. 
 • Chybové hlásenia
  0x80080201
  0x80080202
  Nie je možné zistiť kód Product ID (PID)
  Neplatný kód Product ID
  Príčina
  Systém sa nachádza v stave, ktorý zabraňuje programu WGA získať prístup ku kódu Product ID (PID).

  Riešenie

  Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

  Opravte to za mňa  Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
  Poznámky
  • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
  • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.  Ja to vyriešim

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom stlačte kláves ENTER.
  2. Zadajte nasledovné príkazy. Každý príkaz potvrďte stlačením klávesu ENTER.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Skontrolujte hodnotu kódu PID v databáze Registry. Postupujte takto:
   1. Spustite Editor databázy Registry.
   2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň pravým tlačidlom myši:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Skontrolujte, či je formát kódu Product ID podobný nasledujúcemu formátu:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Reštartujte počítač. Ak ani potom nie je možné overiť pravosť systému Windows XP, možno bude potrebné preinštalovať operačný systém.
 • Chybové hlásenia
  0x80080203
  0x80080204
  Problém s internetovým pripojením
  Služba nedostupná
  Príčina
  Overeniu pravosti systému Windows XP môže brániť nastavenie počítača.

  Riešenie
  1. Spustite program Internet Explorer, kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom na tlačidlo Vlastná úroveň.
  3. Skontrolujte, či sú zapnuté príslušné možnosti ovládacích prvkov ActiveX.
  4. Ak máte nainštalovaný softvér brány firewall tretej strany, bránu firewall vypnite.
  5. Skontrolujte správnosť nastavení Dátum a Čas počítača.
  6. Znova vykonajte overenie pravosti systému Windows XP.
 • Chybové hlásenie
  0x80080205
  Nedostatočné oprávnenia
  Príčina
  Ak chcete pokračovať v overovaní, musíte použiť poverenia správcu.

  Riešenie
  1. S použitím poverení správcu znova aktivujte systém Windows XP.
  2. Pomocou poverení správcu vykonajte overenie pravosti systému Windows XP.
 • Chybové hlásenie
  0x80080206
  Internetové nastavenie neumožňuje správne fungovanie pravého ovládacieho prvku ActiveX alebo možno používateľ nie je správcom systému počítača
  Príčina
  Ovládací prvok ActiveX je zakázaný.

  Riešenie
  1. Spustite program Internet Explorer, kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom na tlačidlo Vlastná úroveň.
  3. Skontrolujte, či sú povolené možnosti ovládacieho prvku ActiveX, ktorý spustil chybové hlásenie.
  4. Znova vykonajte overenie pravosti systému Windows XP.
 • Chybové hlásenie
  0x80080207
  Skončila platnosť overovacieho kódu
  Príčina
  Na overovacej stránke strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft ste zadali nesprávny overovací kód.

  Riešenie
  1. Spustite overenie pravosti znova.
  2. Zadajte správny overovací kód.
  3. Znova vykonajte overenie pravosti systému Windows XP.
 • Chybové hlásenie
  0x80080209
  Nie je možné spustiť ovládací prvok ActiveX
  Príčina
  Tento problém sa môže vyskytnúť z dôvodu, že antivírusový softvér alebo softvér brány firewall zabraňujú spusteniu ovládacích prvkov ActiveX.

  Riešenie
  1. Nakonfigurujte antivírusový softvér alebo softvér brány firewall tretej strany tak, aby povoľoval ovládacie prvky ActiveX.
  2. Znova vykonajte overenie pravosti systému Windows XP.
 • Chybové hlásenie
  0x80080211
  Používateľ sa rozhodol skončiť proces overovania
  Príčina
  Skončili ste proces overovania.

  Riešenie
  Spustite proces overovania znova neskôr.
 • Chybové hlásenie
  0x80080219
  Nie je aktivovaný systém Windows
  Príčina
  Táto kópia systému Windows je maloobchodná kópia kópie OEM. Ak chcete pokračovať, vyžaduje sa aktivácia.

  Riešenie
  1. Vykonajte aktiváciu systému Windows XP.
  2. Znova vykonajte overenie pravosti systému Windows XP.
 • Chybové hlásenie
  0x80080220
  Neplatný kód Product Key
  Príčina
  Tento problém sa vyskytol z dôvodu blokovaného kódu hromadnej licencie. Pravdepodobne ste nainštalovali systém Windows pomocou neplatného kódu Product Key. Kód hromadnej licencie bol zablokovaný spoločnosťou Microsoft, pretože bol nahlásený ako ukradnutý alebo prezradený.

  Riešenie
  1. Kúpte si novú kópiu systému Windows XP.
  2. Znova nainštalujte a potom overte novú kópiu systému Windows XP.
 • Chybové hlásenie
  0x80080222
  Kód Product Key priradený k vašej kópii systému Windows spoločnosť Microsoft nikdy nevydala.
  Príčina
  Kód Product Key nainštalovaný v tomto systéme nie je zaznamenaný. Tento kód Product Key teda pravdepodobne generoval program produkujúci neautorizované kódy Product Key.

  Riešenie
  1. Kúpte si novú kópiu systému Windows XP.
  2. Znova nainštalujte a potom overte novú kópiu systému Windows XP.
ODKAZY
Ďalšie informácie o systéme Windows XP sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o programe WGA sa nachádzajú na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
892130 Popis programu Windows Genuine Advantage (WGA) (Tento obsah môže byť v angličtine)
WGA, WinXP, Validation, fix it fixit
Vlastnosti

ID článku: 916247 – Posledná kontrola: 10/01/2012 04:51:00 – Revízia: 5.0

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247
Pripomienky
amp;t=">