MS06-021: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Spoločnosť Microsoft vydala bulletin zabezpečenia MS06-021. Tento bulletin obsahuje všetky dôležité informácie o aktualizácii zabezpečenia. Tento informačný materiál obsahuje aj informácie o manifeste súboru a možnostiach zavedenia. Celý bulletin nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft: Poznámky
 • Ovládacie prvky, ktoré zobrazia výzvu pri načítaní
  Poznámka Tento problém sa vyskytuje vo webových lokalitách, ktoré nepoužívajú odporúčané technológie. Tento problém sa odstráni použitím technológií, ktoré sú popísané na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft: Niektoré ovládacie prvky nie sú pri načítaní na webovú stránku správne maskované funkčnosťou tejto aktualizácie. K týmto ovládacím prvkom patria prvky, ktoré sú používané v programoch Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player alebo Virtools Web Player. Keď systém Windows zistí, že je takýto ovládací prvok neaktívny, vyzve používateľa ešte pred jeho načítaním.
 • Programy spoločnosti Siebel používajúce ovládacie prvky ActiveX
  Aktualizácia 912945 ovplyvní všetkých klientov programu Siebel 7 High Interactive. Ak po použití tejto aktualizácie chcete spolupracovať s programom Siebel, musíte v programe opakovane kliknúť myšou pre každý ovládací prvok ActiveX samostatne. Spoločnosť Siebel pracuje so spoločnosťou Microsoft na vyriešení tohto problému. Aktualizácia produktu Siebel je plánovaná na jeseň 2006. Ďalšie informácie o aktualizáciách produktov Siebel nájdete na nasledovnej webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Siebel:Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
 • Ovládacie prvky ActiveX, ktoré používajú platformu Java, Standard Edition 1.3 alebo Standard Edition 1.4
  Ak kliknete na ovládací prvok apletu ActiveX v programe, ktorý používa ovládací prvok apletu prostredníctvom platformy Java Standard Edition (J2SE) 1.3 alebo J2SE 1.4, ovládací prvok apletu nebude aktívny. Ak chcete stabilizovať aktivitu ovládacieho prvku apletu pri jeho výbere, musíte na prvok kliknúť aj druhý raz. Funkcia výberu funguje správne v edícii J2SE 1.5. Najnovšiu verziu edície J2SE nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Sun Microsystems, Inc.: Odporúčané technológie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť funkčnosť ovládacích prvkov ActiveX bez zásahu používateľa, nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 • Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 910620 obsahuje opravy zabezpečenia, ktoré sú zdokumentované v bulletine MS06-004
  Súhrnná aktualizácia obsahuje aj rýchle opravy pre program Microsoft Internet Explorer, ktoré boli uverejnené po vydaní bulletinu MS04-004 a po vydaní bulletinu MS04-038.
 • Ak neboli súhrnné aktualizácie 873377 a 889669 alebo rýchla oprava programu Internet Explorer vydaná až po vydaní bulletinu MS04-038 nainštalované a chcete nainštalovať rýchle opravy, ktoré sú súčasťou súhrnnej aktualizácie 896727, musíte postupovať podľa návodu v článku databázy Microsoft Knowledge Base s číslom 897225. V opačnom prípade budú všetky doteraz nainštalované rýchle opravy programu Internet Explorer odstránené.
  897225 Inštalácia rýchlych opráv, ktoré sa nachádzajú v kumulatívnych aktualizáciách zabezpečenia pre aktualizáciu Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Problém s výkonom je vyriešený
  V istých prípadoch, keď stránka obsahuje veľa ovládacích prvkov ActiveX, ktoré vyžadujú aktiváciu, sa môže vykresľovanie stránky výrazne spomaliť. Tento problém rieši kumulatívna aktualizácia 916281 programu Internet Explorer.
 • Problém ovládacích prvkov Microsoft .NET je vyriešený
  Na stránkach, ktorých súčasťou sú ovládacie prvky Microsoft .NET WinForms, bolo hlásené porušenie prístupu. Tento problém rieši kumulatívna aktualizácia 916281 programu Internet Explorer.
 • Pri otvorení súborov PDF pomocou adries URL HTTPS sa zobrazí dialógové okno s upozornením zabezpečenia pre kombinovaný obsah
  Tento problém je vyriešený. V niektorých prípadoch sa po použití aktualizácie 912945 otvorilo dialógové okno s upozornením zabezpečenia pri zobrazení kombinovaného obsahu. Tento problém sa vyskytuje pri pokuse o otvorenie súboru PDF pomocou adresy URL HTTPS. Tento problém rieši kumulatívna aktualizácia 916281 programu Internet Explorer.
 • Program Internet Explorer nepovolí prvky ActiveX, ktoré sa binárnym spôsobom dynamicky vkladajú do stránky HTML
  Tento problém je vyriešený. Po použití aktualizácie zabezpečenia 912812 (MS06-013) program Internet Explorer nepovolí prvky ActiveX, ktoré sa binárnym spôsobom dynamicky vkladajú do stránky HTML. Tento problém rieši kumulatívna aktualizácia 916281 programu Internet Explorer.Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  917783 OPRAVA: Program Internet Explorer po inštalácii aktualizácie zabezpečenia MS06-013 nepovolí prvky ActiveX, ktoré sa binárnym spôsobom dynamicky vkladajú do stránky HTML (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Aktualizácie sa nachádzajú vo všetkých balíkoch aktualizácií zabezpečenia 910620

 • 896156 OPRAVA: Po dynamickom odstránení elementu HTML z webovej stránky môže program Internet Explorer 6 prestať odpovedať a zobrazí sa chybové hlásenie (stránka môže byť v angličtine) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • 917772 Prehľadávač Internet Explorer 6 neočakávane ukončí prácu pri spustení programu, ktorý používa ovládací prvok webového prehľadávača na opakované prechádzanie cez rozhranie IHTMLStyleSheetsCollection (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • 905498 OPRAVA: Pri zobrazeni webovej stránky v prehľadávači Internet Explorer 6 v počítači s nainštalovanou aktualizáciou Windows XP Service Pack 2 alebo Windows Server 2003 Service Pack 1 sa neočakávane vyskytne udalosť onbeforeunload (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Známe problémy
 • Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia môžu webové aplikácie, ktoré sú závislé na skriptoch na svojich stránkach, prestať pracovať z dôvodu nedostatočného zabezpečenia v skripte JScript. Tento problém bol vyriešený. Oprava je súčasťou najnovších aktualizácií skriptu JScript. Ďalšie informácie o tejto aktualizácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  917344 MS06-023: Nedostatočné zabezpečenie skriptu JSCript od spoločnosti Microsoft môže umožniť vzdialené spustenie kódu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Okno Pridanie alebo odstránenie programov v Ovládacom paneli v systéme Microsoft Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 a Microsoft Windows Server 2003 s aktualizáciou Service Pack 1 zobrazuje zoznam aktualizácií softvéru. Okno Pridanie alebo odstránenie programov zobrazuje aktualizácie softvéru pod názvom toho produktu, s ktorým súvisia. V systéme Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 zobrazuje okno Pridanie alebo odstránenie programov tieto aktualizácie pod názvom Windows XP - Software Updates. V systéme Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 nezobrazuje okno Pridanie alebo odstránenie progarmov informácie „Nainštalované na" o tejto aktualizácii softvéru. Preto sa táto aktualizácia nezobrazí podľa poradia inštalácií. Namiesto toho sa zobrazí na začiatku zoznamu Windows XP – Software Updates.
 • Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, kapitoly niektorých diskov WMV HD DVD (Windows Media High Definition Video) sa neprehrajú, keď na ne kliknete v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  884487 Kapitola niektorých diskov WMV HD DVD sa neprehrá, keď na ňu kliknete v prehrávači Windows Media Player (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Ovládacie prvky ActiveX sa v programe Internet Explorer nemusia načítať podľa očakávania. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  909889 Ovládacie prvky ActiveX sa v programe Internet Explorer nemusia načítať podľa očakávania, a to z dôvodu zmien v hĺbkovej ochrane, ktoré priniesla kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 896688 (MS05-052) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Webová stránka, ktorá obsahuje ovládací prvok ActiveX, sa nemusí v program Internet Explorer načítať podľa očakávania. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  909738 Webová stránka, ktorá obsahuje vlastný ovládací prvok ActiveX, sa v programe Internet Explorer nemusí načítať podľa očakávania, a to z dôvodu zmien v hĺbkovej ochrane, ktoré priniesla kumulatívna aktualizácia zabezpečenia 896688 (MS05-052) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Prehľadávač Internet Explorer už nepodporuje používanie monikerov. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  906294 Po inštalácii aktualizácie zabezpečenia, ktorá bola súčasťou kumulatívnej aktualizácie zabezpečenia 896727 (MS05-038), program Internet Explorer už nepodporuje používanie monikerov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Produkty od iných výrobcov, ktorých sa týka tento článok, vyrobili spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa výkonu a spoľahlivosti týchto produktov.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 916281 – senaste granskning 12/03/2007 08:05:00 – revision: 3.3

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB916281
Feedback