Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Pri pokuse o overenie pravosti systému Windows pomocou programu Windows Genuine Advantage sa zobrazí chybové hlásenie, že nie je prístupný kód Product Key, alebo chybové hlásenie 0x80080212

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Keď sa pokúsite použiť program Windows Genuine Advantage v systéme Windows XP, zobrazia sa chybové hlásenia. Tento článok obsahuje podrobné pokyny, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť vyriešiť vzniknutý problém a použiť proces overenia platnosti systému Windows pomocou programu Windows Genuine Advantage.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.
Príznaky problému
Pri pokuse o overenie pravosti systému pomocou programu Windows Genuine Advantage na počítači so systémom Windows XP je proces overenia pravosti neúspešný. Navyše sa zobrazí jedno alebo viaceré z nasledovných chybových hlásení:

Chybové hlásenie 1
Product Key Inaccessible (Kód Product Key je nedostupný)
Chybové hlásenie 2
0x80080212
Kroky na odstránenie problému
Tento problém nastane, ak nemáte správne povolenia na spustenie programu Windows Genuine Advantage. Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne.

Krok 1: Reštartovanie počítača v núdzovom režime

 1. Reštartujte počítač.
 2. Keď sa zobrazí spúšťacia obrazovka, stlačte kláves F8.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte možnosť núdzového režimu pre inštaláciu systému Windows XP a stlačte kláves ENTER.

Krok 2: Úprava povolení používateľov pre program Windows Genuine Advantage

 1. Po reštartovaní počítača kliknite na tlačidlo Štart, vyberte príkaz Spustiť, zadajte nasledujúci príkaz a potom kliknite na tlačidlo OK:
  %systemdrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
 2. V okne priečinka Windows Genuine Advantage kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Data a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. V dialógovom okne Data – vlastnosti kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na položku Users (meno_používateľa\Users) v sekcii Názvy skupín alebo mená používateľov.
 4. V sekcii Povolenia pre Users overte, či sú začiarknuté políčka v stĺpci Povoliť pre nasledujúce povolenia:
  • Čítať a Vykonať
  • Zobraziť obsah priečinka
  • Čítať
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Krok 3: Opätovné overenie pravosti systému pomocou programu Windows Genuine Advantage

Ďalšie informácie o programe Windows Genuine Advantage a o procese overenia pravosti pomocou programu Windows Genuine Advantage nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 917050 – Posledná kontrola: 12/09/2015 05:15:47 – Revízia: 4.1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo kbceip kbvalidation kbprb kberrmsg KB917050
Pripomienky