Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Vykonanie opravy inštalácie systému Windows XP, ak je nainštalovaná novšia verzia prehľadávača Internet Explorer

SUHRN
Pred vykonaním opravnej inštalácie systému Microsoft Windows XP je nutné z počítača so systémom Windows XP odinštalovať prehľadávač Windows Internet Explorer 7 alebo Windows Internet Explorer 8. Ak opravu inštalácie systému Windows XP vykonáte v čase, keď je stále nainštalovaná novšia verzia programu Internet Explorer, program Internet Explorer nebude po dokončení opravy pracovať.

Tento problém odstránite odinštalovaním novšej verzie programu Internet Explorer z počítača a následnou inštaláciou prehľadávača Internet Explorer 6. Po oprave systému Windows XP môžete opätovne inštalovať novšiu verziu programu Internet Explorer.


Ďalšie informácie o preinštalovaní programu Internet Explorer po opravení systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
318378 Preinštalovanie alebo oprava programu Internet Explorer v systéme Windows Vista a Windows XP
ÚVOD
Pred vykonaním opravnej inštalácie systému Windows XP musíte odinštalovať novšiu verziu programu Internet Explorer. Ak novšiu verziu programu Internet Explorer neodinštalujete, program Internet Explorer nebude po dokončení opravnej inštalácie systému Windows XP pracovať. Presnejšie povedané, oprava inštalácie neobnoví staršie verzie súborov v priečinku Program Files\Internet Explorer. Z toho dôvodu budú novšie verzie súborov programu Internet Explorer nekompatibilné s programom Internet Explorer 6, ktoré sú nainštalované v priečinku Windows\System32 po opravení inštalácie systému Windows XP.
DALSIE INFORMACIE
Ak ste vykonali opravu inštalácie systému Windows XP, ale neodinštalovali ste novšiu verziu programu Internet Explorer, program Internet Explorer sa nespustí. Pri riešení tohto problému postupujte nasledovne.

Overte verziu systému Windows XP nainštalovaného v počítači.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz Winver.exe a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V dialógovom okne Čo je Windows overte verziu systému Windows XP nainštalovaného v počítači.

Keď je v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo balík Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Ak je v počítači nainštalovaný balík Windows XP SP2 alebo Windows XP SP3, odinštalujte novšiu verziu programu Internet Explorer. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
 2. V zozname Nainštalované programy kliknite na položku Windows Internet Explorer 7 alebo na položku Windows Internet Explorer 8 a potom kliknite na položku Odstrániť.
Ak sa v zozname Nainštalované programy prehľadávač Internet Explorer nenachádza, postupujte nasledovne:
 1. Reštartujte počítač a spustite konzolu na obnovenie. Ďalšie informácie o používaní konzoly na obnovenie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
 2. Zadajte nasledujúce príkazy a každý potvrďte stlačením klávesu ENTER:

  Program Windows Internet Explorer 8
  CD ie8\spuninst
  batch Spuninst.txt

  Program Windows Internet Explorer 7
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

Keď nie je v počítači nainštalovaný balík Windows XP SP2 alebo balík Windows XP SP3

Ak nie je v počítači nainštalovaný balík Windows XP SP2 alebo balík Windows XP SP3, odinštalujte novšiu verziu programu Internet Explorer. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
 2. V zozname Nainštalované programy kliknite na položku Internet Explorer 7 alebo na položku Internet Explorer 8 a potom kliknite na položku Odstrániť.
Ak sa v zozname Nainštalované programy prehľadávač Internet Explorer nenachádza, postupujte nasledovne:
 1. Otvorte okno príkazového riadka.
 2. Zadajte nasledujúce príkazy a každý potvrďte stlačením klávesu ENTER:

  Program Windows Internet Explorer 8
  cd \Windows\ie8\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  Poznámka: Priečinok ie8 je skrytý.

  Program Windows Internet Explorer 7
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  Poznámka: Priečinok ie7 je skrytý.
Ak sa program Internet Explorer nedá odinštalovať, ale priečinok Windows\ie7\Spuninst alebo priečinok Windows\ie8\Spuninst existuje, program Internet Explorer odinštalujte v konzole na obnovenie. Postupujte nasledovne:
 1. Reštartujte počítač a spustite konzolu na obnovenie. Ďalšie informácie o používaní konzoly na obnovenie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
 2. Zadajte nasledujúce príkazy a každý potvrďte stlačením klávesu ENTER:

  Program Windows Internet Explorer 8
  CD ie8\spuninst
  batch Spuninst.txt
  Program Windows Internet Explorer 7
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. Do jednotky CD počítača vložte inštalačný disk CD systému Windows XP a potom reštartujte počítač.
 4. Vykonajte opravu inštalácie systému Windows XP. Po dokončení procesu opravy inštalácie spustite prehľadávač Internet Explorer 6 a potom skontrolujte, či pracuje.
 5. Nainštalujte najnovší balík Service pack pre systém Windows XP.
  Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Opätovná inštalácia novšej verzie programu Internet Explorer

Po oprave systému Windows XP, keď systém správne pracuje, znovu nainštalujte novšiu verziu programu Internet Explorer. Ak chcete znovu nainštalovať program Internet Explorer 7 alebo Internet Explorer 8, musíte mať inštalačný balík programu Internet Explorer. Inštalačný balík sa môže nachádzať v počítači od času, kedy ste prvýkrát inštalovali novšiu verziu programu Internet Explorer. Vyhľadajte inštalačný balík v priečinku, do ktorého ste uložili súbory.

Poznámka. Tento balík môže byť umiestnený v priečinku Temporary Internet Files.

Ak inštalačný balík programu Internet Explorer nemôžete nájsť, najnovšiu verziu programu Internet Explorer získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ak sa chcete pripojiť k lokalite spoločnosti Microsoft na prevzatie tejto súčasti, je nutné mať funkčný webový prehľadávač. Ak po odinštalovaní novšej verzie programu Internet Explorer program Internet Explorer 6 na počítači nepracuje, nemôžete prevziať inštalačný balík programu Internet Explorer. Na prevzatie inštalačného balíka programu Internet Explorer preto bude nutné použiť počítač s funkčným webovým prehľadávačom. Potom použite zdieľanú sieťovú jednotku na nainštalovanie programu z prevzatého inštalačného balíka v danom počítači do opraveného počítača. Ak na tento účel nemôžete použiť zdieľanú sieť, skopírujte inštalačný balík programu Internet Explorer v druhom počítači na disk CD. Tento disk CD potom použite na inštaláciu programu Internet Explorer na prvom počítači.
IE8 IE 8 IE7 IE 7
Vlastnosti

ID článku: 917964 – Posledná kontrola: 10/21/2009 06:55:54 – Revízia: 3.4

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

 • kbexpertisebeginner kbhowto KB917964
Pripomienky