Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia MS06-015 sa môžu vyskytnúť problémy s programom Windows Prieskumník alebo s prostredím systému Windows.

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Upozornenie
Problémy popísané v časti Príznaky sa týkajú aktualizácie zabezpečenia 908531 (bulletin o zabezpečení MS06-015) a možno im zabrániť inštaláciou novej verzie aktualizácie zabezpečenia 908531 (bulletin o zabezpečení MS06-015), ktorá bola vydaná 25. apríla 2006. Táto aktualizácia je dostupná prostredníctvom služieb Windows Update a Microsoft Update a prostredníctvom funkcie Automatické aktualizácie, ak sú nainštalované identifikované ovládacie prvky COM (Component Object Model) od iných výrobcov. Táto najnovšia aktualizácia je k dispozícii aj v Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.

Ak máte nainštalovanú túto novú aktualizáciu a napriek tomu sa vyskytuje problém podobný tomu, ktorý je popísaný v tomto článku, je možné, že ide o iný problém. Informácie o riešení podobných problémov nájdete v časti Podobné problémy a ich riešenia.

Ak nemôžete nainštalovať novú verziu aktualizácie zabezpečenia 908531 (MS06-015), ktorá bola vydaná 25. apríla 2006, pozrite si časť Postup na odstránenie tohto problému, ktorá obsahuje pokyny na manuálne pridanie rozšírení používateľského prostredia softvéru HP Share-to-Web alebo NVIDIA do zoznamu povolených aplikácií.
Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 908531 (bulletin MS06-015) sa môžu vyskytnúť niektoré z nasledovných problémov:
 • Stratíte prístup do niektorých špeciálnych priečinkov, napríklad „Moje dokumenty“ alebo „Obrázky“.
 • Programy balíka Microsoft Office prestanú reagovať pri pokuse o uloženie alebo otvorenie súborov balíka Office v priečinku Moje dokumenty.
 • Keď v programe Microsoft Internet Explorer zadáte adresu do poľa Adresa a potom stlačíte kláves ENTER alebo kliknete na tlačidlo Prejsť, nič sa nestane.
 • Keď kliknete pravým tlačidlom na súbor a potom kliknete na možnosť Odoslať kam, nič sa nestane.
 • Keď rozbalíte priečinok v programe Windows Prieskumník, nič sa nestane.
 • Niektoré programy iných výrobcov prestanú pracovať, keď otvoríte alebo uložíte údaje do priečinka Moje dokumenty.
Ak chcete zobraziť bulletin MS06-015, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
PRICINA
Aktualizácia zabezpečenia 908531 (MS06-015) nainštaluje nový program Verclsid.exe. Program Verclsid.exe overuje rozšírenia používateľského prostredia ešte pred tým, ako pre ne vytvorí inštanciu systém Windows alebo program Windows Prieskumník. V niektorých počítačoch program Verclsid.exe prestane odpovedať. Zastavenie práce programu Verclsid.exe mohli spôsobiť nasledovné príčiny:
 • Je spustený softvér Share-to-Web od spoločnosti Hewlett Packard (HP). Nemáte nainštalovanú novú verziu aktualizácie zabezpečenia 908531 (MS06-015), ktorá bola vydaná 25. apríla 2006.

  Zistilo sa, že softvér, ktorý v minulosti distribuovala spoločnosť Hewlett Packard (HP), spôsobuje, že program Verclsid.exe prestáva reagovať. Špecifický komponent, ktorý spôsobuje problémy, je serverová služba predvoleného priestoru názvov (Hpgs2wnd.exe) programu Share-to-Web. Tento softvér už nie je spoločnosťou HP distribuovaný, ale predtým bol súčasťou nasledovných položiek:
  • softvér HP PhotoSmart,
  • akákoľvek tlačiareň HP DeskJet s čítačkou kariet,
  • skenery HP,
  • niektoré jednotky HP CD-RW a HP DVD-RW
  • fotoaparáty HP.
  Serverová služba predvoleného priestoru názvov Share-to-Web sa nachádza v priečinku:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  Softvér Share-to-Web sa spúšťa automaticky pri spustení počítača. Softvér sa môže spustiť aj z ponuky Štart.
 • Nainštalované sú grafické ovládače zobrazenia NVIDIA verzie 61.94 alebo staršie. Nemáte nainštalovanú novú verziu aktualizácie zabezpečenia 908531 (MS06-015), ktorá bola vydaná 25. apríla 2006.

  Tento problém sa vyskytuje v prípade viacerých spustených rozšírení používateľských prostredí NVIDIA.
 • Program Verclsid.exe je blokovaný programom zabezpečenia firewall.

  Program Verclsid.exe môže byť, napríklad, označený niektorými verziami zabezpečenia Kerio Personal Firewall od spoločnosti Sunbelt Software. Ďalšie informácie o zabezpečení Kerio Personal Firewall nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Sunbelt Software: Tento softvér označí každý pokus niektorej aplikácie o spustenie inej aplikácie a požiada o súhlas používateľa. Zabezpečenie Kerio Personal Firewall označí pokus programu Internet Explorer o spustenie programu Verclsid.exe.
RIESENIE
Ak nemôžete nainštalovať novú verziu aktualizácie zabezpečenia 908531 (MS06-015), ktorá bola vydaná 25. apríla 2006, musíte manuálne pridať rozšírenia používateľského prostredia softvéru HP Share-to-Web alebo NVIDIA do zoznamu povolených aplikácií podľa pokynov v časti Ďalšie informácie.

Konfigurácia brány firewall tak, aby bolo možné spustiť program Verclsid.exe

Postupujte podľa pokynov pre váš program brány firewall tak, aby bolo možné spustiť program Verclsid.exe, alebo kliknutím prerušte činnosť programu Verclsid.exe, kým toto nastavenie nezmeníte v dialógovom okne s oznámením zabezpečenia Kerio Personal Firewall. Zabezpečenie Kerio Personal Firewall môžete nakonfigurovať tak, aby program Verclsid.exe fungoval bez akýchkoľvek výziev.
DALSIE INFORMACIE
Aktualizácia zabezpečenia 908531 obsahuje zoznam povolených aplikácií. Program Verclsid.exe nebude prehľadávať žiaden súbor, ktorý má príponu nachádzajúcu sa v tomto zozname.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
908531 MS06-015: Nedostatočné zabezpečenie programu Windows Prieskumník môže spôsobiť vzdialené spustenie kódu


Tento problém môžu spôsobiť aj ovládacie prvky COM alebo rozšírenia používateľského prostredia od iných výrobcov. Ak sa vám pomocou postupu popísaného v tomto článku nepodarilo problém vyriešiť, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam telefónnych čísel technickej podpory a informácie o poplatkoch za poskytnutie technickej podpory nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka: Ak tento problém spôsobili ovládacie prvky COM alebo rozšírenia používateľského rozhrania od iných výrobcov, môžete príslušné rozšírenie používateľského prostredia manuálne pridať do zoznamu povolených aplikácií. V takomto prípade musíte poznať kľúč databázy Registry, ktorý sa súvisí s rozšíreniami používateľského prostredia.

Postup manuálneho pridania rozšírení používateľského prostredia softvéru HP Share-to-Web alebo NVIDIA do databázy Registry v prípade, ak nemôžete nainštalovať novú verziu aktualizácie zabezpečenia 908531 (MS06-015), ktorá bola vydaná 25. apríla 2006

Ak chcete, aby sme rozšírenia používateľského prostredia softvéru HP Share-to-Web a NVIDIA pridali do databázy Registry za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu vykonaním opravy.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Postup manuálneho pridania softvéru HP Share-to-Web do zoznamu povolených aplikácií

Ak chcete tento problém vyriešiť v prípade, že nemôžete nainštalovať novú verziu aktualizácie zabezpečenia 908531 (MS06-015), ktorá bola vydaná 25. apríla 2006, môžete manuálne pridať rozšírenie používateľského prostredia od spoločnosti HP do zoznamu. V takom prípade musíte postupovať podľa týchto pokynov na úpravu databázy Registry.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Prihláste sa na počítač s použitím konta, ktoré má povolenia správcu.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte a kliknite pravým tlačidlom na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Ukážte na možnosť Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 5. V počítačoch so systémom Microsoft Windows 2000 zadajte nasledujúcu hodnotu:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  V počítačoch so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003 zadajte nasledujúcu hodnotu:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Kliknite prvým tlačidlom na hodnotu, ktorú ste práve vytvorili, a potom nastavte Údaj hodnoty na 1.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.
 8. Zatvorte program Verclsid.exe pomocou nástroja Správca úloh alebo reštartujte počítač.

Postup manuálneho pridania rozšírení používateľského prostredia NVIDIA do zoznamu povolených aplikácií

Ak chcete manuálne pridať rozšírenia používateľského prostredia NVIDIA do databázy Registry v prípade, že nemôžete nainštalovať novú verziu aktualizácie zabezpečenia 908531 (MS06-015), ktorá bola vydaná 25. apríla 2006, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Prihláste sa na počítač s použitím konta, ktoré má povolenia správcu.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte a kliknite pravým tlačidlom na nasledovný podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Ukážte na možnosť Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 5. V počítačoch so systémom Windows 2000 zadajte nasledujúce hodnoty:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  V počítačoch so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003 zadajte nasledujúce hodnoty:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Kliknite prvým tlačidlom na hodnotu, ktorú ste práve vytvorili, a potom nastavte Údaj hodnoty na 1.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.
 8. Reštartujte počítač.
Prístup na stránku na prevzatie softvéru NVIDIA získate na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti NVIDIA:

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa vám nepodarilo problém odstrániť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mail.
Podobné problémy a ich riešenia
Ak sa stále vyskytuje problém podobný tomu, ktorý je popísaný v tomto článku, je možné, že ide o iný problém.

Ďalšie informácie o podobných problémoch a ich riešeniach získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base.

Stratíte prístup do niektorých špeciálnych priečinkov, napríklad Moje dokumenty alebo Obrázky

930128 Chybové hlásenie pri pokuse o získanie prístupu do priečinkov Moje dokumenty, Hudba, Obrázky a Videá v systéme Windows Vista: Prístup je odmietnutý
201264 Priečinok Moje dokumenty na pracovnej ploche sa nedá otvoriť
827090 Chybové hlásenie „Nepodarilo sa vytvoriť alebo pristupovať k priečinku Moje dokumenty“ pri používaní pripojenia vzdialenej pracovnej plochy
267691 Po dvojitom kliknutí na ikonu Moje dokumenty sa neotvorí priečinok Moje dokumenty

Pri pokuse o uloženie alebo otvorenie súborov prestane aplikácia reagovať alebo sa zobrazí chybové hlásenie

840309 FPrehľadávanie priečinka Moje dokumenty v zdieľanom sieťovom umiestnení pomocou programu Windows Prieskumník v počítači so systémom Windows XP trvá príliš dlho
313937 Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe balíka Office 2002, Office 2003 a Office 2007 prestáva program reagovať
251383 WD2000: Dokument s medzinárodnými znakmi v názve súboru sa nedá otvoriť
918593 Pri pokuse o uloženie dokumentu v programe Word 2007 sa zobrazí chybové hlásenie: Program Word nemôže uložiť tento súbor, pretože súboru už je otvorený

Keď v programe Microsoft Internet Explorer zadáte adresu do poľa Adresa a potom stlačíte kláves ENTER alebo kliknete na tlačidlo Prejsť, nič sa nestane

 Interaktívny Pomocník Na vyriešenie podobných problémov, v dôsledku ktorých program Internet Explorer prestáva pracovať, reštartuje sa alebo zlyháva, sú k dispozícii svojpomocné postupy pre nových a stredne pokročilých používateľov počítačov. Ak si chcete pozrieť tieto svojpomocné postupy, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Prepojenie Riešenie problémov, v dôsledku ktorých program Internet Explorer prestáva pracovať alebo zlyháva

Poznámka: Obsah tohto interaktívneho Pomocníka nemusí byť dostupný vo všetkých jazykoch.

Problémy pri používaní príkazu Odoslať kam

289997 OL2002: Keď použijete príkazy Odoslať kam a Príjemca pošty zo súboru na pracovnej ploche, počítač prestane reagovať
201823 Po odoslaní súboru na disketovú jednotku prestane systém Windows reagovať
928767 E-mailovú správu vytvorenú v programe OneNote 2007 nemožno odoslať alebo uložiť pomocou programu Outlook 2007
928431 Pri pokuse o odoslanie obrázka prostredníctvom e-mailu v systéme Windows Vista sa sprievodca E-mail s fotografiami zatvorí


Ak vám tieto články nepomôžu odstrániť daný problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, než je popísané v tomto článku, vyhľadajte ďalšie informácie v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Potom zadajte popis problému do poľa Search Support (KB).

Produkty od iných výrobcov, ktorých sa týka tento článok, vyrobili spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.

Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
shell security update patch security_patch freeze hang fixit fix it fixme
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 918165 – Posledná kontrola: 09/27/2011 13:53:00 – Revízia: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Streets & Trips 2006, Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition, Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition, Microsoft Digital Image Suite 10, Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition, Microsoft Digital Image Standard 2006, Microsoft Digital Image Suite 2006 Trial Edition, Microsoft Digital Image Suite 2006, Microsoft Picture It! Premium 10

 • kbresolve kbsecurity kbfixme kbmsifixme KB918165
Pripomienky