Chybové hlásenie pri otvorení tably Obľúbené položky programu Internet Explorer 6 v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003: Iexplore.exe has generated errors

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
V počítači so systémom Microsoft Windows Server 2003 alebo Microsoft Windows XP sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie pri otvorení tably Obľúbené položky v programe Microsoft Internet Explorer 6:
Iexplore.exe has generated errors and will be closed by Windows. Bude potrebné reštartovať program.

Vytvorí sa denník chýb.
Program Internet Explorer 6 sa potom neočakávane ukončí.
PRICINA
Tento problém sa vyskytuje v prípade použitia nastavenia politiky pre údržbu programu Microsoft Internet Explorer v počítači a otvorenia tably Obľúbené položky.
RIESENIE

Windows Server 2003

Informácie o balíku Service Pack

Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2003. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Informácie o rýchlej oprave

Predpoklady

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať v počítači nainštalované originálne vydanie verzie systému Windows Server 2003 alebo Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1 (SP1).

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto oprava nenahrádza žiadne ďalšie rýchle opravy.

Informácie o súbore

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo na ovládacom paneli v položke Dátum a čas.
Windows Server 2003 s balíkom SP1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.3790.27011,513,98412-May-200603:35x86
Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Browseui.dll6.0.3790.4971,057,28004-Mar-200603:28x86
Shdocvw.dll6.0.3790.532 1,398,78412-May-200603:07x86

Windows XP

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musí byť v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Požiadavka na reštart

Po použití tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné rýchle opravy.

Informácie o súbore

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo na ovládacom paneli v položke Dátum a čas.
Windows XP s balíkom SP2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.2900.29051,496,57610-May-200613:09x86
Windows XP s balíkom SP1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.2800.18391,339,90410-May-200622:41x86
RIEŠENIE
Ak chcete tento problém vyriešiť, neotvárajte tablu Obľúbené položky v programe Internet Explorer 6, ak je v počítači použitá politika pre údržbu programu Internet Explorer.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v balíku Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o terminológii použitej v tomto článku získate po kliknutí na nasledovné číslo článku, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
group policy object GPO winxp win2k3 win2003 ie ie6 application fault
Vlastnosti

ID článku: 918956 – Posledná kontrola: 01/16/2015 09:13:25 – Revízia: 2.6

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinserv2003presp2fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB918956
Pripomienky