Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

V ovládacom paneli počítača so systémom Windows XP sa nedá otvoriť položka Používateľské kontá

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Problém
V ovládacom paneli počítača so systémom Microsoft Windows XP sa nedá otvoriť položka Používateľské kontá. Môže sa tiež zobraziť chybové hlásenie, ktoré sa podobá nasledujúcemu hláseniu:
Nesprávny počet argumentov alebo neplatné priradenie vlastností.
Tento článok vám pomôže tento problém vyriešiť.

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.
Opravte to za mňa
Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.Poznámka: Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje aj v ostatných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete na počítači, na ktorom sa vyskytol problém, môžete si automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť na problémovom počítači.

Teraz prejdite na časť Vyriešil sa problém?
Vyriešim problém sám
Ak chcete vyriešiť tento problém, zaregistrujte súbory .dll pomocou príkazu regsvr32. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a po každom príkaze stlačte kláves ENTER. Keď sa zobrazí hlásenie s informáciou o úspešnej registrácii, kliknite na tlačidlo OK:
  • Regsvr32 jscript.dll
  • Regsvr32 nusrmgr.cpl
  • Regsvr32 /i mshtml.dll
  • Regsvr32 themeui.dll
  • Regsvr32 Vbscript.dll
Teraz prejdite na časť Vyriešil sa problém?
Vyriešil sa problém?
Skontrolujte, či v okne Ovládací panel možno otvoriť položku Používateľské kontá. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
Príčina
Toto správanie sa môže vyskytnúť, ak nie sú správne zaregistrované niektoré súbory .dll.
fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 919292 – Posledná kontrola: 09/27/2011 08:36:00 – Revízia: 2.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb KB919292
Pripomienky