Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Riešenie problémov, ktoré sa vyskytujú pri spúšťaní alebo používaní programu Word 2010, 2007 alebo 2003

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.


Tento článok obsahuje informácie z nasledujúcich článkov, ktoré už nie sú dostupné: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 a 319157
SUHRN
V tomto článku sa popisuje spôsob riešenia problémov, ktoré sa vyskytujú pri spúšťaní alebo používaní programov Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 alebo Microsoft Word 2002. Postupy, ktoré sú tu uvedené, vám môžu pomôcť určiť príčinu problému s programom Word v prípade, že problém nedokážete identifikovať iným spôsobom.

Skôr ako vykonáte nasledujúce kroky, odporúčame vám navštíviť Centrum riešení pre program Microsoft Word a skontrolovať, či sa tam nenachádzajú konkrétnejšie informácie o vašom probléme:

http://support.microsoft.com/ph/939#tab0

Poznámka: Ak chcete vyhľadať články o špecifických problémoch, ktoré sa mohli u vás vyskytnúť, zadajte dotaz na databázu Microsoft Knowledge Base. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
ACW

Interaktívny Pomocník na riešenie problémov, ktoré sa vyskytujú pri spúšťaní alebo používaní programu Word

Interaktívny Pomocník je k dispozícii ako pomôcka na riešenie problémov, ktoré sa vyskytujú pri spúšťaní alebo používaní programu Word Interaktívny Pomocník môže kroky vykonávať automaticky namiesto vás.

Po dokončení interaktívneho Pomocníka je možné zrušiť akcie, ktoré interaktívny Pomocník vykonal. Ak chcete vrátiť akcie, ktoré vykonal tento sprievodca, spustite sprievodcu znovu. Na uvítacej stránke kliknite na položku Zrušiť tohto sprievodcu a postupujte podľa pokynov.
Ďalšie informácie o interaktívnom Pomocníkovi získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
915092 Popis článkov o interaktívnom Pomocníkovi pre databázu Microsoft Knowledge Base

Požiadavky na inštaláciu a používanie tohto interaktívneho Pomocníka

 • Ak chcete nainštalovať a používať tohto interaktívneho Pomocníka, musíte sa v systéme Windows prihlásiť pomocou konta správcu počítača.
 • Tento interaktívny Pomocník vyžaduje anglickú verziu operačného systému Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition alebo Windows XP Tablet PC Edition.
 • Ak chcete používať tohto interaktívneho Pomocníka, v počítači musí byť nainštalovaný program Word 2002 alebo novšia verzia programu Word.
 • Ak chcete používať interaktívneho Pomocníka, je potrebné ukončiť programy Word a Microsoft Outlook.
Interaktívneho Pomocníka je potrebné najskôr prevziať. Začnite kliknutím na nasledujúce prepojenie. Prevziať interaktívneho PomocníkaOpravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.Manuálne kroky na riešenie problémov, ktoré sa vyskytujú počas spúšťania alebo používania programu Word

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Odstránenie kľúča údajov programu Word v databáze Registry

Väčšina najčastejšie používaných možností v programe Word je uložená v kľúči údajov programu Word v databáze Registry. Bežným krokom riešenia problémov je odstránenie kľúča údajov programu Word v databáze Registry. Po ďalšom spustení programu Word sa v programe Word znova vytvorí kľúč údajov programu Word databázy Registry použitím predvoleného nastavenia.

Ak chcete zobraziť tieto možnosti v programe Word 2002 alebo Word 2003, kliknite na položku Možnosti v ponuke Nástroje.

Ak chcete zobraziť tieto možnosti v programe Word 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Word.

Poznámka: Keď odstránite kľúč údajov programu Word v databáze Registry, v programe Word sa obnoví predvolené nastavenie niektorých možností. Jednou z takýchto možností je zoznam naposledy používaných súborov v ponuke Súbor. Okrem toho sa v programe Word obnovia mnohé nastavenia, ktoré ste prispôsobili v dialógovom okne Možnosti.

Pri odstraňovaní kľúča údajov programu Word v databáze Registry postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry pre verziu programu Word, ktorú používate:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Office\10.0\Word\Data
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Kliknite na položku Data a potom kliknite na položku Exportovať v ponuke Súbor.
 5. Súbor pomenujte Wddata.reg a uložte ho na pracovnú plochu.
 6. Kliknite na položku Odstrániť v ponuke Úpravy a potom kliknite na položku Áno.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.
 8. Spustite program Word.
Ak sa program Word spustí a pracuje správne, znamená to, že ste problém vyriešili. Príčinou problému bol poškodený kľúč údajov programu Word v databáze Registry. Je možné, že budete musieť zmeniť niektoré nastavenia a obnoviť tak obľúbené možnosti v programe Word.

Ak sa problém nevyriešil, obnovte pôvodný kľúč údajov programu Word v databáze Registry. Potom si prečítajte tému Odstránenie kľúča možností programu Word v databáze Registry.

Ak chcete obnoviť pôvodný kľúč údajov programu Word v databáze Registry, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu Wddata.reg na pracovnej ploche.
 3. Kliknite na tlačidlo Áno a potom na tlačidlo OK.

Odstránenie kľúča možností programu Word v databáze Registry

Kľúč možností programu Word v databáze Registry obsahuje tie možnosti, ktoré môžete nastaviť v programe Word formou zmeny možností ponuky. Nastavenia sa delia na predvolené a voliteľné nastavenia.

Predvolené nastavenia sa vytvárajú počas inštalácie. Tieto nastavenia môžete zmeniť formou zmeny možností v programe Word. Voliteľné nastavenia sa nevytvárajú počas inštalácie.


Pri odstraňovaní kľúča možností programu Word v databáze Registry postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry pre verziu programu Word, ktorú používate:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\10.0\Word\Options
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Kliknite na položku Options a potom kliknite na položku Exportovať v ponuke Súbor.
 5. Súbor pomenujte Wdoptn.reg a uložte ho na pracovnú plochu.
 6. Kliknite na položku Odstrániť v ponuke Úpravy a potom kliknite na položku Áno.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.
 8. Spustite program Word.
Ak sa program Word spustí a pracuje správne, znamená to, že ste problém vyriešili. Problém bol spôsobený poškodeným kľúčom Options programu Word v databáze Registry. Je možné, že budete musieť zmeniť niektoré nastavenia a obnoviť tak obľúbené možnosti v programe Word.

Ak sa problém nevyriešil, obnovte pôvodný kľúč Options programu Word v databáze Registry. Potom si prečítajte tému Premenovanie súboru globálnej šablóny Normal.dot alebo Normal.dotm.

Ak chcete obnoviť pôvodný kľúč Options programu Word v databáze Registry, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu Wdoptn.reg na pracovnej ploche.
 3. Kliknite na tlačidlo Áno a potom na tlačidlo OK.

Premenovanie súboru globálnej šablóny Normal.dot alebo Normal.dotm

Môžete zabrániť tomu, aby formátovanie, funkcia automatického textu a makrá, ktoré sú uložené v súbore globálnej šablóny, ovplyvňovali správanie programu Word a dokumentov, ktoré otvoríte. Ak to chcete vykonať, premenujte súbor globálnej šablóny. Keď program Word reštartujete typickým spôsobom, vytvorí sa v ňom nový súbor globálnej šablóny.

Dôležité upozornenie: Keď premenujete súbor globálnej šablóny, niektoré možnosti sa obnovia na predvolené nastavenia. Možnosťami s obnovenými predvolenými nastaveniami sú napríklad vlastné štýly, vlastné panely s nástrojmi, makrá a položky funkcie Automatický text. Dôrazne sa preto odporúča, aby ste neodstraňovali súbor globálnej šablóny.

V niektorých situáciách sa môže vytvoriť viacero súborov globálnej šablóny. Nižšie sú uvedené príklady takýchto situácií:
 • V jednom počítači sa používa viacero verzií programu Word.
 • V rovnakom počítači existuje viacero inštalácií pracovných staníc.
V týchto situáciách dbajte na to, aby ste premenovali správnu kópiu súboru globálnej šablóny.

Ak chcete premenovať súbor globálnej šablóny, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec cmd a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zadajte nasledujúci príkaz (podľa používanej verzie programu Word) a potom stlačte kláves ENTER:
  • Word 2002 a Word 2003:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows Vista alebo Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 a Word 2010:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows Vista alebo Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.
 5. Spustite program Word.
Ak sa program Word spustí správne, znamená to, že ste problém vyriešili. V tomto prípade je príčinou problému poškodený súbor globálnej šablóny. Je možné, že budete musieť zmeniť niektoré nastavenia a obnoviť tak obľúbené možnosti.

Premenovaný súbor globálnej šablóny môže obsahovať prispôsobenia, ktoré sa nedajú jednoduchým spôsobom znova vytvoriť. Tieto prispôsobenia môžu zahŕňať štýly, makrá alebo položky funkcie Automatický text. V takomto prípade je možné, že budete môcť skopírovať prispôsobenia zo starého súboru globálnej šablóny pomocou funkcie Organizátor.

Ďalšie informácie o použití funkcie Organizátor na premenovanie makier získate po kliknutí na položku Pomocník programu Microsoft Word v ponuke Pomocník. Potom zadajte reťazec premenovanie makier do poľa Vyhľadať a kliknutím na položku Hľadať zobrazte príslušnú tému.

Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, obnovte pôvodný súbor globálnej šablóny a prečítajte si časť Zakázanie doplnkov v priečinku Startup.

Ak chcete obnoviť pôvodný súbor globálnej šablóny, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec cmd a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zadajte nasledujúci príkaz (podľa používanej verzie programu Word) a potom stlačte kláves ENTER:
  • Word 2002 a Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
  • Word 2007:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. Zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.
 5. Spustite program Word.


Zakázanie doplnkov v priečinku Startup

Keď spustíte program Word, automaticky sa v ňom načítajú šablóny a doplnky, ktoré sa nachádzajú v priečinkoch Startup. Problémy v programe Word môžu byť dôsledkom konfliktov alebo problémov s doplnkom. Ak chcete zistiť, či položka v priečinku Startup spôsobuje problém, dočasne zakážte nastavenie v databáze Registry, ktoré odkazuje na tieto doplnky.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. V závislosti od používanej verzie programu Word použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Word 2002:
   Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\ a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • Word 2003:
   Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\ a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • Word 2007:
   Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\ a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • Word 2010:
   Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\ a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden zo súborov v priečinku a potom kliknite na položku Premenovať.
 4. Za názov súboru zadajte príponu .old a stlačte kláves ENTER.

  Dôležité upozornenie: Poznamenajte si pôvodný názov súboru. Je možné, že neskôr budete musieť premenovať súbor použitím pôvodného názvu súboru.
 5. Spustite program Word.
 6. Ak sa problém viac nevyskytuje, znamená to, že ste našli konkrétny doplnok, ktorý problém spôsoboval. Ak potrebujete používať funkcie, ktoré poskytuje daný doplnok, obráťte sa na dodávateľa doplnku a požiadajte ho o jeho aktualizáciu.

  Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, premenujte doplnok na jeho pôvodný názov a zopakujte kroky 3 až 5 pre každý súbor v priečinku Startup.
 7. Ak sa problém opakuje, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (v systéme Windows XP) alebo reťazec %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (v systémoch Windows Vista alebo Windows 7) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Zopakujte kroky 3 až 5 pre každý súbor v priečinku Startup.
Ak sa problém nevyriešil ani po zakázaní doplnkov v priečinku Startup, prečítajte si časť Odstránenie kľúčov doplnkov COM v databáze Registry.

Odstránenie kľúčov doplnkov COM v databáze Registry

Doplnky COM môžu byť inštalované v ľubovoľnom umiestnení. Programy, ktoré spolupracujú s programom Word, inštalujú doplnky COM. Odstráňte kľúče doplnkov COM z databázy Registry a potom reštartujte program Word.

Pri odstraňovaní kľúča doplnkov COM z databázy Registry postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry pre verziu programu Word, ktorú používate:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Kliknite na položku Addins a potom kliknite na položku Exportovať v ponuke Súbor.
 5. Súbor pomenujte WdaddinHKCU.reg a uložte ho na pracovnú plochu.
 6. Kliknite na položku Odstrániť v ponuke Úpravy a potom kliknite na položku Áno
 7. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Kliknite na položku Addins a potom kliknite na položku Exportovať v ponuke Súbor.
 9. Súbor pomenujte WdaddinHKLM.reg a uložte ho na pracovnú plochu.
 10. V ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Áno.
 11. Ukončite Editor databázy Registry.
 12. Spustite program Word.
Ak sa problém vyriešil, znamená to, že ste určili, že problém spôsoboval program doplnku COM. Ďalej je potrebné určiť, ktorý program doplnku COM spôsobuje problém.

Určenie programu doplnku COM, ktorý spôsobuje problém

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu Wdaddin.reg na pracovnej ploche.
 3. Kliknite na tlačidlo Áno a potom na tlačidlo OK.
 4. Ak používate program Word 2007, pokračujte krokom 5.

  Ak používate program Word 2002 alebo Word 2003, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Spustite program Word a kliknite na položku Prispôsobiť v ponuke Nástroje.
  2. V dialógovom okne Prispôsobenie kliknite na položku Príkazy.
  3. V zozname Kategórie kliknite na položku Nástroje.
  4. V zozname Príkazy kliknite na položku Doplnky COM a potom myšou presuňte tento príkaz na jeden z panelov s nástrojmi. Zavrite dialógové okno Prispôsobenie.
 5. V závislosti od používanej verzie programu Word použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Word 2002 a Word 2003:
  1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Doplnky COM. Túto položku ste pridali na panel s nástrojmi v kroku 4.
  2. Ak sa doplnok nachádza v dialógovom okne Doplnky architektúry COM, zrušte začiarknutie políčka doplnku. Ak sa v dialógovom okne nachádza viacero doplnkov, začiarknutie políčok doplnkov rušte po jednom. Tento postup vám pomôže určiť doplnok, ktorý spôsobuje daný problém.
  3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Doplnky architektúry COM.
  4. V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť.
  Word 2007:
  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Word.
  2. Kliknite na položku Doplnky.
  3. V zozname Správa kliknite na položku Doplnky COM a potom kliknite na položku na položku Prejsť.
  4. Ak sa doplnok nachádza v dialógovom okne Doplnky architektúry COM, zrušte začiarknutie políčka doplnku. Ak sa v dialógovom okne nachádza viacero doplnkov, začiarknutie políčok doplnkov rušte po jednom. Tento postup vám pomôže určiť doplnok, ktorý spôsobuje daný problém.
  5. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Doplnky architektúry COM.
  6. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Skončiť program Word.
  Word 2010:
  1. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Možnosti.
  2. Kliknite na položku Doplnky.
  3. V zozname Spravovať kliknite na položku Doplnky architektúry COM a potom na položku Prejsť.
  4. Ak sa doplnok nachádza v dialógovom okne Doplnky architektúry COM, zrušte začiarknutie políčka doplnku. Ak sa v dialógovom okne nachádza viacero doplnkov, začiarknutie políčok doplnkov rušte po jednom. Tento postup vám pomôže určiť doplnok, ktorý spôsobuje daný problém.
  5. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Doplnky architektúry COM.
  6. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Skončiť.
 6. Spustite program Word.
 7. Ak sa problém vyriešil po spustení programu Word, znamená to, že ste určili doplnok COM, ktorý spôsoboval daný problém. Ak potrebujete používať funkcie, ktoré poskytuje daný doplnok, je potrebné určiť doplnok, ktorý tieto funkcie poskytuje, a požiadať dodávateľa o jeho aktualizáciu.

  Ak sa problém nevyriešil po spustení programu Word, zopakujte kroky 5 a 6 pre každý uvedený doplnok COM. Tento postup opakujte pre každý doplnok dovtedy, kým sa vám nepodarí určiť doplnok, ktorý spôsobuje daný problém.
 8. Ak chcete obnoviť doplnky COM, zopakujte krok 5, no začiarknite políčko každého doplnku COM, ktorý chcete obnoviť.

Možnosti technickej podpory spoločnosti Microsoft

Ak nedokážete odstrániť tento problém, k dispozícii máte niekoľko možností technickej podpory. Pomocou lokality technickej podpory online od spoločnosti Microsoft prehľadajte databázu Microsoft Knowledge Base a ďalšie zdroje technických informácií, ktoré vám umožnia získať rýchle a presné odpovede. Lokalitu môžete tiež prispôsobiť a ovládať vyhľadávanie. Ak chcete spustiť vyhľadávanie, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
WD2007 Word2007 wd2003 wd2002 2007 2003 2002 WD2010 Word2010 2010 fixit fix it fixme
Vlastnosti

ID článku: 921541 – Posledná kontrola: 12/28/2011 16:07:00 – Revízia: 6.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

 • kbacwsurvey kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541
Pripomienky