Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Systém Windows XP v konfigurácii s dvoma systémami sa nespustí po formátovaní alebo odstránení oblasti, na ktorej bol nainštalovaný systém Windows Vista

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Systém Microsoft Windows XP sa nespustí, ak platí nasledovné:
 • Systémy Windows XP a Windows Vista sú nainštalované v konfigurácii s dvoma systémami.
 • Systém Windows Vista je nainštalovaný v aktívnej oblasti.
 • Oblasť, na ktorej je nainštalovaný systém Windows Vista, je následne naformátovaná a odstránená.
PRICINA
Problém sa vyskytne preto, že pri naformátovaní a odstránení aktívnej oblasti sa odstránia aj informácie pre spustenie.
RIESENIE
Ak chcete tento problém vyriešiť, spustite inštalačný program systému Windows XP z disku CD systému Windows XP a obnovte informácie pre spustenie. Postupujte nasledovne:
 1. Do jednotky CD počítača vložte inštalačný disk CD systému Windows XP a potom zapnite počítač.
 2. Po zobrazení hlásenia „Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte počítač z disku CD“ stlačením ľubovoľného klávesu spustite počítač z disku CD systému Windows XP.

  Poznámka Počítač musí byť nakonfigurovaný na spúšťanie z jednotky CD. Ďalšie informácie o konfigurácii počítača pre spúšťanie z jednotky CD nájdete v dokumentácii k počítaču alebo vám ich poskytne výrobca počítača.
 3. Na obrazovke strany sprievodcu Víta vás inštalačný program sa zobrazí nasledovné hlásenie:

  Táto časť inštalátora pripraví systém Windows XP spoločnosti Microsoft na spustenie na vašom počítači:
  Ak chcete spustiť inštaláciu systému Windows XP, stlačte kláves ENTER.
  Ak chcete opraviť inštaláciu systému Windows XP pomocou konzoly na obnovenie, stlačte kláves R.
  Ak chcete ukončiť inštaláciu bez inštalácie systému Windows XP, stlačte kláves F3.

  Stlačením klávesu ENTER nainštalujte systém Windows XP.
 4. Na strane Licenčná zmluva systému Windows XP stlačením klávesu F8 vyjadrite súhlas s licenčnou zmluvou.
 5. Vyberte inštaláciu systému Windows XP, ktorú chcete opraviť, a stlačte kláves R.
 6. Systém Windows XP opravte podľa pokynov. Po opravení systému Windows XP sa pravdepodobne zobrazí výzva na opätovnú aktiváciu vašej kópie systému Windows XP.
ODKAZY
Ďalšie informácie o podobnej chybe získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
919529 Systém Windows Vista sa nespustí po nainštalovaní staršej verzie operačného systému Windows v konfigurácii s dvoma systémami
Vlastnosti

ID článku: 922809 – Posledná kontrola: 10/11/2007 13:09:00 – Revízia: 2.0

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbtshoot kbprb KB922809
Pripomienky