Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chybové hlásenie v balíku Office, keď súbor blokujú nastavenia politiky databázy Registry

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Príznaky
Keď otvárate alebo ukladáte súbor v programe balíka Microsoft Office, súbor je blokovaný. V tejto situácii sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné jednému z nasledujúcich hlásení:
 • Pokúšate sa otvoriť súbor, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry.
 • Pokúšate sa otvoriť typ súboru <Typ súboru>, ktorý je blokovaný pomocou nastavenia blokovania súborov v časti Centrum dôveryhodnosti.
 • Pokúšate sa otvoriť súbor, ktorý bol vytvorený v staršej verzii balíka Microsoft Office. Otvorenie tohto typu súboru je v tejto verzii blokované nastavením politiky databázy Registry.
 • Pokúšate sa uložiť súbor, ktorý je blokovaný nastavením politiky databázy Registry.
 • Pokúšate sa uložiť typ súboru <Typ súboru>, ktorý je blokovaný pomocou nastavenia blokovania súborov v časti Centrum dôveryhodnosti.
Riešenie
Ak chcete vyriešiť tento problém, pomocou nasledujúcich všeobecných riešení zmeňte nastavenia blokovania súborov. Postupujte podľa krokov určených pre verziu balíka Office, ktorú máte nainštalovanú: 

Office 2013 a Office 2010

Zmenou nastavenia blokovania súborov vypnite obmedzenie určitých typov súborov:
 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti. Ak v programe Office 2013 alebo Office 2010 nemôžete otvoriť žiadny súbor, spustite daný program balíka Office otvorením prázdneho dokumentu. Ak napríklad nemôžete otvoriť súbor programu Word, zobrazte požadovanú možnosť otvorením nového dokumentu v programe Word 2013 alebo Word 2010.
 2. V okne Názov programu – možnosti kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti.
  Poznámka: Namiesto reťazca Názov programu by sa mal zobrazovať názov programu balíka Office (napríklad Word, Excel, PowerPoint alebo Visio), v ktorom dochádza k danému problému.
 3. V okne Centrum dôveryhodnosti kliknite na položku Nastavenia blokovania súboru a zrušte začiarknutie políčka Otvoriť alebo Uložiť pre typ súboru, ktorý chcete otvoriť alebo uložiť.
 4. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 5. Znova sa pokúste otvoriť alebo uložiť súbor, ktorý bol zablokovaný.

Office 2007 alebo Office 2003

Balíky Office 2007 a Office 2003 neobsahujú Centrum dôveryhodnosti, a preto je na vypnutie obmedzenia určitých typov súborov potrebné zmeniť hodnotu podkľúča FileOpenBlock databázy Registry.

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju v prípade problémov bolo možné obnoviť.
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:

  Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Názov_programu\Security\FileOpenBlock

  Office 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Názov_programu\Security\FileOpenBlock

  Poznámka: Namiesto reťazca Názov_programu by sa mal zobrazovať názov programu balíka Office (napríklad Word, Excel, PowerPoint alebo Visio), v ktorom dochádza k danému problému.

  Ak podkľúč FileOpenBlock neexistuje, je potrebné vytvoriť ho. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Vyberte podkľúč Security.
  2. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
  3. Zadajte výraz FileOpenBlock a stlačte kláves ENTER.
 4. Po výbere podkľúča uvedeného v kroku 3 vyhľadajte hodnotu DWORD.

  Poznámka: Ak táto hodnota neexistuje, je potrebné vytvoriť ju. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
  2. Zadajte hodnotu DWORD, pre ktorú chcete vypnúť obmedzenie, a stlačte kláves ENTER. Ak napríklad chcete obmedziť otváranie súborov programu Word typu .doc a .dot alebo súborov programu Excel typu .xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw a .xlb, zadajte výraz BinaryFiles.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovanú hodnotu DWORD a potom kliknite na položku Zmeniť.
 6. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 0 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.
 8. Znova sa pokúste otvoriť alebo uložiť súbor, ktorý bol zablokovaný.
Ďalšie informácie
Informácie o ďalších postupoch riešenia problémov týkajúcich sa konkrétnych programov nájdete v nasledujúcich článkoch.

Word: Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe Word sa zobrazí chybové hlásenie
Excel: Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe Excel sa zobrazí chybové hlásenie
PowerPoint: Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe PowerPoint sa zobrazí chybové hlásenie
Visio: Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe Visio sa zobrazí chybové hlásenie

K tomuto problému môže dochádzať aj pri otváraní vloženého alebo prepojeného súboru balíka Office v programe balíka Office. Predstavte si napríklad, že máte dokument programu Word, v ktorom je vložený objekt programu Visio. Keď sa pokúsite otvoriť objekt programu Visio, v programe Word sa môže zobraziť podobné chybové hlásenie. Na vyriešenie tohto problému je potrebné zmeniť nastavenia blokovania súboru v programe, ku ktorému patrí blokovaný typ súboru. V tomto príklade je potrebné zmeniť nastavenia blokovania súboru v programe Visio (a nie v programe Word). Ak je v chybovom hlásení uvedený typ súboru programu Excel, prejdite do programu Excel a zmeňte nastavenia blokovania súboru.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 922850 – Posledná kontrola: 01/31/2014 16:31:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbproductlink kbresolve kberrmsg kbsettings kbconversion kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal kbcip KB922850
Pripomienky