Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Nie je možné odinštalovať program Windows Internet Explorer 7 Beta 2

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.
Príznaky problému
Program Windows Internet Explorer 7 Beta 2 nie je možné odinštalovať. V ovládacom paneli Pridanie alebo odstránenie programov nie je možné nájsť položku programu Internet Explorer 7 Beta 2.
Alternatívne riešenie problému
Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne.

Krok 1: Uistite sa, či počítač spĺňa požiadavky na spustenie nástroja na odinštalovanie programu Internet Explorer 7 Beta 2

Ak počítač aj program Internet Explorer spĺňajú nasledujúce požiadavky, môžete na odstránenie programu Internet Explorer 7 Beta 2 použiť nástroj na odinštalovanie programu Internet Explorer 7 Beta 2.

Upozornenie: Nástroj na odinštalovanie programu Internet Explorer 7 Beta 2 použite len vtedy, ak počítač aj program Internet Explorer spĺňajú nasledujúce požiadavky. Ak použijete tento nástroj v počítači, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, môžu nastať vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému Windows.

Krok A: Určenie verzie programu Internet Explorer 7

Ak chcete zistiť verziu programu Internet Explorer 7 nainštalovanú v počítači, postupujte nasledovne:
  1. Spustite program Internet Explorer 7.
  2. Stlačte kláves ALT a kliknite na príkaz Čo je Internet Explorer v ponuke Pomocník.
Verzia programu Internet Explorer 7 sa zobrazí v dialógovom okne Čo je Internet Explorer. Ak chcete použiť nástroj na odinštalovanie programu Internet Explorer 7 Beta 2, musíte mať nainštalovanú verziu 7.0.5346.5 programu Internet Explorer 7.

Krok B: Kontrola, či je systém Windows nainštalovaný v priečinku na ceste C:\Windows

Ak chcete zistiť cestu k priečinku, kde je nainštalovaný systém Windows, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz %windir% do poľa Otvoriť a kliknite na tlačidlo OK.

Ak je v poli Adresa programu Prieskumník zobrazená cesta C:\WINDOWS, systém Windows je nainštalovaný v tomto priečinku.

Krok C: Kontrola, či sú programy nainštalované v priečinku na ceste C:\Program Files

Ak chcete zistiť cestu k priečinku, kde sú nainštalované programy, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz %ProgramFiles% do poľa Otvoriť a kliknite na tlačidlo OK.

Ak je v poli Adresa programu Prieskumník zobrazená cesta C:\Program Files, programy sú nainštalované v tomto priečinku.

Krok D: Kontrola, či sa systém Windows XP používa na 32 bitovom počítači
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz msinfo32.exe do poľa Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. V dialógovom okne Systémové informácie zadajte do poľa Hľadať text Procesor a kliknite na tlačidlo Nájsť.
Ak je pri položke Procesor v stĺpci Hodnota zobrazená hodnota x86, systém Windows XP je spustený na 32 bitovom počítači.

Krok 2: Prevzatie nástroja na odinštalovanie programu Internet Explorer 7 Beta 2

Tento nástroj prevezmete pomocou nasledujúceho postupu:
  1. Kliknite na prepojenie pod bodom 2d.
  2. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na tlačidlo Spustiť.
  3. Po zobrazení výzvy na spustenie programu kliknite v dialógovom okne s upozornením zabezpečenia na tlačidlo Spustiť.
  4. V dialógovom okne s upozornením potvrďte odinštalovanie programu Internet Explorer 7 Beta 2 kliknutím na tlačidlo Áno.
V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:

PrevziaťPrevziať balík nástroja na odinštalovanie programu Internet Explorer 7 Beta 2

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.
IE7 InternetExplorer7 ie
Vlastnosti

ID článku: 923721 – Posledná kontrola: 01/16/2015 09:16:32 – Revízia: 4.2

Windows Internet Explorer 7

  • kbnosurvey kbarchive kbceip kbtshoot kbuninstall kbexpertisebeginner kbprb KB923721
Pripomienky