Keď navštívite webovú stránku, ktorá používa vlastné kontextové objekty, skončí program Internet Explorer 6 neočakávane svoju prácu.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Keď navštívite webovú stránku, ktorá používa vlastné kontextové objekty, skončí program Internet Explorer 6 neočakávane svoju prácu a vygeneruje chybu v súbore Mshtml.dll. Tento problém sa vyskytuje po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 918899 do počítačov s aktualizáciou Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Ak vás tento problém príliš obťažuje, k dispozícii je aktualizácia. V opačnom prípade vám odporúčame počkať na ďalšiu aktualizáciu zabezpečenia pre program Internet Explorer.
PRIZNAKY
Navštívte webovú stránku, ktorá používa vlastné kontextové objekty. Alebo na domovskej stránke webovej lokality Microsoft Windows SharePoint Services kliknite na príkaz Upraviť zdieľanú stránku a potom kliknite na príkaz Navrhnúť túto stránku. V oboch scenároch program Microsoft Internet Explorer 6 neočakávane skončí svoju prácu. Ďalej sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Vyskytol sa problém s programom Internet Explorer, a preto je nutné ho ukončiť. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.
Ak ste mali v čase zlyhania niečo rozpracované, dané informácie sa mohli stratiť.
Oznámte tento problém spoločnosti Microsoft.
Vytvorili sme správu o chybe, ktorú nám môžete odoslať, a tak nám pomôcť zdokonaliť program Internet Explorer. Túto správu spracujeme ako dôvernú a anonymnú.
Ak chcete zobraziť údaje, ktoré táto správa o chybe obsahuje, kliknite sem.
Chybové hlásenie obsahuje nasledovné informácie o podpise chyby.
ProduktNázov programuVerzia programuNázov moduluVerzia moduluDoplnok
Systém Windows XP SP2Iexplore.exe6.00.2900.2180Mshtml.dll6.0.2900.29630006d031
Systém Windows Server 2003 SP1Iexplore.exe6.0.3790.1830Mshtml.dll6.0.3790.2759000b19d6
Tento problém sa vyskytuje po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 918899 do počítačov s aktualizáciou Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Ďalšie informácie o aktualizácii zabezpečenia 918899 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
918899 MS06-042: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer
Napríklad, po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 918899 sa tento problém môže prejaviť po návšteve webovej stránky, ktorá používa vlastné ponuky, vlastné okná so správami alebo vlastné popisy, ktoré sú uvedené na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
PRICINA
K tomuto problému dochádza z dôvodu regresnej chyby v aktualizácii zabezpečenia 918899.
RIESENIE

Informácie o aktualizácii

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

PrevziaťPrevziať aktualizáciu Windows XP Servise Pack 2.

PrevziaťPrevziať aktualizáciu Service Pack 1 pre 32-bitový systém Windows Server 2003.

PrevziaťPrevziať systém Windows Server 2003 založený na procesore x64.

PrevziaťPrevziať aktualizáciu Service Pack 1 pre systém Windows Server 2003 založený na procesore Itanium.

Ďalšie informácie o prevzatí súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Spoločnosť Microsoft tento súbor skontrolovala antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase zverejnenia súboru k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú žiadne neoprávnené zmeny súborov.Táto aktualizácia je plánovaná ako súčasť kumulatívnej aktualizácie zabezpečenia pre program Internet Explorer, aktualizácie Windows XP Service Pack 3 a Windows Server 2003 Service Pack 2.

Predpoklady

Nasledovný zoznam obsahuje predpoklady pre túto aktualizáciu:
 • Internet Explorer 6
 • Aktualizácia zabezpečenia 918899
 • Windows XP SP2 alebo Windows Server 2003 SP1

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o zavedení

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu bez zásahu používateľa, bez zobrazenia a reštartovania počítača, použite nasledovné možnosti príkazového riadka /quiet a /norestart. Ak napríklad chcete použiť tento príkaz v počítači so systémom Windows XP založenom na procesore x86, zadajte nasledovný príkaz:
WindowsXP-kb923996-x86-enu.exe /quiet /norestart
Ďalšie informácie o týchto možnostiach príkazového riadka nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
262841 Prepínače príkazového riadka pre balíky aktualizácií softvéru systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Nainštalovanie aktualizácie overte kontrolou umiestnenia súborov, ktoré sú zobrazené v časti Informácie o súbore v priečinku počítača %systemroot%\System32 a kontrolou nasledujúcich zápisov v kľúči databázy Registry:
Aktualizácia Windows XP SP2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB923996
Aktualizácia Windows Server 2003 SP1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB923996

Informácie o odstránení

Ak chcete odstrániť túto aktualizáciu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov v dialógovom okne Ovládací panel.
 2. Odstráňte položku Windows XP Hotfix - KB923996. Ak opravy nie sú zobrazené v dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov, začiarknite políčko Zobraziť aktualizácie.
Na odinštalovanie tejto aktualizácie môžete použiť aj nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe sa nachádza v priečinku %Windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst. Ak chcete túto aktualizáciu odinštalovať bez zásahu používateľa bez zobrazenia a reštartovanie počítača, použite príkazy z príkazového riadka /quiet a /norestart. Ak napríklad chcete použiť tento príkaz v počítači so systémom Windows XP založenom na procesore x86, zadajte nasledovný príkaz:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Ďalšie informácie o spôsobe použitia možností príkazového riadka na odstránenie aktualizácie získate, ak do príkazového riadka zadáte príkaz:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /?

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahradí predchádzajúcu aktualizáciu softvéru.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa skonvertujú na miestny čas. Rozdiel medzi miestnym časom a časom UTC nájdete na karte Časové pásmo na ovládacom paneli v položke Dátum a čas.
Aktualizácia Windows XP SP2 (32-bitové verzie)
Názov súboruVerzia súboruVeľkosť súboruDátumČasPožiadavka na aktualizáciu SPPriečinok služby
Mshtml.dll6.0.2900.29753,054,08016. augusta 200612:02SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.29753,058,17616. augusta 200612:09SP2SP2QFE
Aktualizácia Windows Server 2003 SP1 (32-bitové verzie)
Názov súboruVerzia súboruVeľkosť súboruDátumČasPožiadavka na aktualizáciu SPPriečinok služby
Mshtml.dll6.0.3790.27713,152,38416. augusta 200614:05SP1SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.27713,153,92016. augusta 200614:33SP1SP1QFE
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.
DALSIE INFORMACIE
V predvolenom nastavení sa toto chybové hlásenie uvedené v časti Príznaky zobrazí vtedy, keď sa v programe Internet Explorer vyskytne neopraviteľná chyba. Okno chybového hlásenia zahŕňa možnosť odoslania informácií spoločnosti Microsoft o probléme. Spoločnosť Microsoft analyzuje informácie o týchto typoch chýb s cieľom identifikácie príčiny ich vzniku. Ďalšie informácie o politike zhromažďovania údajov pre hlásenie chýb nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Nasledujúce chyby sú zapísané do denníka aplikácie Hlásenie chýb systému Windows:

Aktualizácia Windows XP SP2
Dátum: Dátum
Čas: Čas
Typ: Chyba
Používateľ: N/A
Počítač: Názov počítača
Zdroj: Chyba aplikácie
Kategória: Žiadna
Identifikácia udalosti: 1000
Popis: Chyba aplikácie Iexplore.exe, verzia 6.00.2900.2180, chyba modulu Mshtml.dll, verzia 6.0.2900.2963, chyba adresy 0x0006d031.
Dátum: Dátum
Čas: Čas
Typ: Chyba
Používateľ: N/A
Počítač: Názov počítača
Zdroj: Chyba aplikácie
Kategória: Žiadna
Identifikácia udalosti: 1001
Popis: Chyba sektora 315386536

Aktualizácia Windows Server 2003 SP1
Dátum: Dátum
Čas: Čas
Typ: Chyba
Používateľ: N/A
Počítač: Názov počítača
Zdroj: Chyba aplikácie
Kategória: Žiadna
Identifikácia udalosti: 1000
Popis: Chyba aplikácie Iexplore.exe, verzia 6.0.3790.1830, chyba modulu Mshtml.dll, verzia 6.0.3790.2759, chyba adresy 0x000b19d6.
Dátum: Dátum
Čas: Čas
Typ: Chyba
Používateľ: N/A
Počítač: Názov počítača
Zdroj: Chyba aplikácie
Kategória: Žiadna
Identifikácia udalosti: 1001
Popis: Chyba sektora 315429791
Poznámky
 • Správcovia IT môžu používať nástroj Corporate Error Reporting (CER) na spravovanie chybových hlásení a správ, ktoré vytvára klient Windows Error Reporting (WER) v systéme Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003 a klienti chybového hlásenia (ER), ktorí sa nachádzajú v iných programoch spoločnosti Microsoft. Ak sú klienti chybového hlásenia konfigurovaní pre spoluprácu s nástrojom CER 2.0, chybové hlásenia sa neodošlú do spoločnosti Microsoft, ale budú presmerované do zdieľaného priečinka CER. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 • Ak používate nástroj CER, nezobrazí sa identifikácia udalosti 1001.
 • Ak je Hlásenie chýb systému Windows vypnuté, nezobrazí sa žiadne upozornenie o výskyte neopraviteľnej chyby. V niektorých prípadoch sa môže zobraziť aj nasledovné chybové hlásenie, podobné tomuto hláseniu:
  Chyba aplikácie IEXPLORE.EXE
  Inštrukcia na adrese 0x7dc9d031 odkazuje na pamäťovú adresu 0x00000020. Pamäť nie je možné „čítať“.
  Kliknutím na tlačidlo OK ukončite program.
  Kliknutím na tlačidlo CANCEL spustite ladenie programu.
  Okrem toho sa do denníka udalostí zapíše chyba s približne nasledujúcim hlásením:
  Dátum: Dátum
  Čas: Čas
  Typ: Informácie
  Používateľ: N/A
  Počítač: Názov počítača
  Zdroj: Ponuka aplikácie
  Kategória: Žiadna
  Identifikácia udalosti: 26
  Popis: Ponuka aplikácie: Chyba aplikácie IEXPLORE.EXE: Inštrukcia na adrese 0x7dc9d031 odkazuje na pamäťovú adresu 0x00000020. Pamäť nie je možné „čítať“.
  Ak hlásenie chýb vypnete, môže sa vytvoriť súbor Drwtsn32.log alebo User.dmp, alebo obidva súbory v závislosti od konfigurácie systému.
Ďalšie informácie o identifikácii udalosti 1000 a identifikácii udalosti 1001 nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o vypnutí chybového hlásenia získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
310414 Konfigurácia a používanie chybového hlásenia v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
276550 Popis a dostupnosť nástroja Hlásenie chýb programu Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
325075 Spôsob vypnutia nástroja Hlásenie chýb aplikácií v balíku Office XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o podrobnostiach súboru Drwtsn32.log a User.dmp nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
308538 Popis nástroja Dr. Watson pre systém Windows (Drwtsn32.exe) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
WER Watson errorbucket unrecoverable application error user-mode fault crash hang STATUS_ACCESS_VIOLATION 0xC0000005 instruction referenced memory unhandled exceptions drwatson dr watson dr. watson memory dump ring 3
Vlastnosti

ID článku: 923996 – Posledná kontrola: 12/09/2015 06:46:47 – Revízia: 3.2

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbexpertisebeginner kbocabucket kbhotfixserver KB923996
Pripomienky