Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Váš prehliadač nie je podporovaný

Ak chcete lokalitu používať, aktualizujte svoj prehliadač.

Aktualizovať na najnovšiu verziu Internet Explorera

Popis správania režimu s obmedzenou funkčnosťou v systéme Windows Vista

Úvod
V tomto článku sa popisuje správanie v režime systému Windows Vista s obmedzenou funkčnosťou. V tomto článku sa pojednáva o dvoch typoch režimu s obmedzenou funkčnosťou, o príčinách prepnutia do tohto režimu a o akciách, ktoré môžete vykonávať s počítačom v tomto stave.

Dôležité: Tento článok neobsahuje krokové postupy na riešenie problémov v počítači, ktorý je prepnutý do režimu s obmedzenou funkčnosťou.Ďalšie informácie ak postupovať pri ukončení režimu s obmedzenou funkčnosťou získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
925616 Chybové hlásenie pri spustení systému Windows Vista: Vaše obdobie na aktiváciu uplynulo


Tento obsah je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.
Typy režimu s obmedzenou funkčnosťou
V systéme Windows Vista sa používajú nasledujúce režimy s obmedzenou funkčnosťou:
 • Režim s obmedzenou funkčnosťou po uplynutí obdobia odkladu
 • Režim s obmedzenou funkčnosťou z dôvodu zistenia neoriginálnej verzie
Čo spôsobuje zapnutie režimu s obmedzenou funkčnosťou?
V tejto časti sú opísané príčiny prepnutia do niektorého z týchto dvoch typov režimu s obmedzenou funkčnosťou.

Režim s obmedzenou funkčnosťou po uplynutí obdobia odkladu

Systém Windows Vista sa prepína do režimu s obmedzenou funkčnosťou po uplynutí obdobia odkladu, ak platí niektorá z nasledujúcich podmienok:
 • Maloobchodná verzia systému Windows Vista
  • Neaktivujete systém Windows Vista počas nadchádzajúcich 30 dní po inštalácii systému Windows Vista.
  • Nevykonáte reaktiváciu systému Windows Vista počas nadchádzajúcich troch dní po výmene niektorej hlavnej hardvérovej súčasti.
 • Kópia OEM systému Windows Vista
  • Neaktivujete systém Windows Vista v priebehu troch dní od výmeny základnej dosky od výrobcu OEM alebo výmeny originálnej základnej dosky za inú základnú dosku, ktorá nepochádza od výrobcu OEM.
 • Podniková verzia systému Windows Vista, ktorá používa službu KMS (Key Management Service)

  Poznámka: Služba KMS umožňuje aktivovať počítač pomocou služby, ktorú máte v hostiteľskom systéme vo vlastnom prostredí, aby ste sa nemuseli pripájať k serverom spoločnosti Microsoft.
  • Neaktivujete systém Windows Vista počas nadchádzajúcich 30 dní po inštalácii systému Windows Vista.
  • Neobnovíte aktiváciu systému Windows Vista počas nadchádzajúcich 210 dní po predchádzajúcej aktivácii systému Windows Vista.
  • Nevykonáte reaktiváciu systému Windows Vista počas nadchádzajúcich 30 dní po výmene pevného disku počítača.
 • Podniková verzia systému Windows Vista, ktorá používa kľúč Multiple Activation Key (MAK)

  Poznámka: Kód MAK umožňuje aktivovať viaceré počítače cez Internet alebo telefón pripojením k serverom spoločnosti Microsoft.
  • Neaktivujete systém Windows Vista počas nadchádzajúcich 30 dní po inštalácii systému Windows Vista.
  • Nevykonáte reaktiváciu systému Windows Vista počas nadchádzajúcich 30 dní po výmene niektorej hlavnej hardvérovej súčasti.

Režim s obmedzenou funkčnosťou z dôvodu zistenia neoriginálnej verzie

Systém Windows Vista sa prepne do režimu s obmedzenou funkčnosťou z dôvodu zistenia neoriginálnej verzie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Program WGA (Windows Genuine Advantage) zistí blokovaný kód Product Key alebo falšovaný kód Product Key.

  Poznámka: Program WGA je služba spoločnosti Microsoft, ktorá kontroluje, či máte autentickú verziu systému Vista. Kód Product Key je jedinečný softvérový kód, ktorý umožňuje identifikovať produkt ako pravý produkt.

 • Program WGA zistí nesprávne aktivačné binárne súbory alebo upravené aktivačné binárne súbory.

  Poznámka: Binárny súbor je počítačový súbor, ktorý obsahuje kódované údaje používané pri ukladacích operáciách a spracovaní.

 • Systém Windows Vista je prepnutý do režimu s obmedzenou funkčnosťou po uplynutí obdobia odkladu.
Činnosti, ktoré nie sú v režime s obmedzenou funkčnosťou dostupné
V tejto časti sú opísané činnosti, ktoré sa nedajú vykonávať v týchto dvoch typoch režimu s obmedzenou funkčnosťou.

Režim s obmedzenou funkčnosťou po uplynutí obdobia odkladu

Ak je systém Windows Vista v režime s obmedzenou funkčnosťou po uplynutí obdobia odkladu, nie je možné vykonávať nasledujúce akcie:
 • Hrať vstavané hry

  Hry, ktoré sú súčasťou systému Windows Vista, nie sú dostupné v režime s obmedzenou funkčnosťou.
 • Používať prémiové funkcie

  Prémiové funkcie systému Windows Vista, ako sú Aero Glass, ReadyBoost a BitLocker, sú nedostupné v režime s obmedzenou funkčnosťou.
 • Prihlásiť sa do systému na viac ako jednu hodinu

  V režime s obmedzenou funkčnosťou môžete zostať prihlásení do systému Windows Vista jednu hodinu.

Režim s obmedzenou funkčnosťou z dôvodu zistenia neoriginálnej verzie

Ak je systém Windows Vista v režime s obmedzenou funkčnosťou z dôvodu zistenia neoriginálnej verzie, nie je možné vykonávať nasledujúce akcie:
 • Používať určité funkcie systému Windows Vista

  Funkcie Aero Glass a Windows ReadyBoost, ktoré sú súčasťou systému Windows Vista, nie sú dostupné v režime s obmedzenou funkčnosťou.
 • Prijať určitý obsah od spoločnosti Microsoft

  Prémiový obsah dostupný v Stredisku na prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft nie je v režime s obmedzenou funkčnosťou k dispozícii.
Činnosti, ktoré sú v režime s obmedzenou funkčnosťou dostupné
V tejto časti sú opísané činnosti, ktoré sa dajú vykonávať v oboch typoch režimu s obmedzenou funkčnosťou.

Režim s obmedzenou funkčnosťou po uplynutí obdobia odkladu

Ak je systém Windows Vista v režime s obmedzenou funkčnosťou po uplynutí obdobia odkladu, môžete vykonávať nasledujúce akcie:
 • Aktivovať systém Windows Vista

  Môžete aktivovať kód Product Key systému Windows Vista.
 • Spúšťať na diaľku skripty v systéme Windows Vista

  Môžete použiť nástroj Windows Management Instrumentation (WMI) na spustenie skriptov v počítači z iného vzdialeného miesta.

  Poznámka: Nástroj WMI predstavuje infraštruktúru pre údaje a operácie správy vykonávané v operačných systémoch Windows.

 • Zmeniť kód Product Key

  Môžete zmeniť kód Product Key systému Windows Vista.
 • Prihlásiť sa do systému na jednu hodinu
  • Za účelom získania nového kódu Product Key alebo prístupu k údajom na lokálnom disku počítača sa môžete prihlásiť do systému Windows Vista na jednu hodinu.
  • Môžete používať väčšinu funkcií, ktoré sú dostupné v systéme Windows Vista.
  • Môžete aktivovať kód Product Key systému Windows Vista.
  • Môžete vzdialene pristúpiť na zdieľanú sieťovú jednotku.
 • Zostať prihlásení do počítača

  Ak ste sa prihlásili do systému Windows Vista, môžete zostať prihlásení. Systém Windows Vista vás neodhlási z počítača.
 • Spustiť systém Windows Vista v núdzovom režime

  Počítač môžete spustiť do núdzového režimu systému Windows Vista na získanie prístupu k lokálne uloženým údajom. Systém Windows Vista vás neodhlási z počítača.

Režim s obmedzenou funkčnosťou z dôvodu zistenia neoriginálnej verzie

Ak je systém Windows Vista v režime s obmedzenou funkčnosťou z dôvodu zistenia neoriginálnej verzie, vykonávať môžete nasledujúce akcie:
 • Používať funkcie systému Windows Vista

  Môžete používať väčšinu funkcií, ktoré sú dostupné v systéme Windows Vista.
 • Aktivovať systém Windows Vista

  Môžete aktivovať kód Product Key systému Windows Vista.
 • Zmeniť kód Product Key

  Môžete zmeniť kód Product Key systému Windows Vista.
 • Prihlásiť sa bez časového obmedzenia za účelom vykonania určitých činností

  Za účelom získania nového kódu Product Key alebo prístupu k údajom na lokálnom disku počítača sa môžete prihlásiť do systému Windows Vista bez časového obmedzenia.
Podobné problémy a ich riešenia
Ďalšie informácie o aktivácii systému Windows Vista v režime s obmedzenou funkčnosťou nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
947874 Návod na inštaláciu balíka Windows Vista Service Pack 1 po uplynutí obdobia na aktiváciu systému Windows Vista (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 925582 – Posledná kontrola: 05/06/2010 14:45:34 – Revízia: 2.2

 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • kbresolve kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB925582
Pripomienky
" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");