Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Pri pokuse o použitie staršej verzie programu balíka Office na otvorenie súboru, ktorý bol uložený v programe balíka Office 2007, sa zobrazí hlásenie: Tento súbor bol vytvorený v predchádzajúcej te...

PRIZNAKY
Nainštalovali ste balík Compatibility Pack pre balík Office 2007. Potom sa pokúsite použiť niektorý z nasledujúcich programov balíka Microsoft Office na otvorenie súboru, ktorý bol uložený v programe balíka Microsoft Office 2007:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
Ak bol súbor uložený v predbežnej verzii niektorého z programov uvedených v časti Vzťahuje sa na, môže sa zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení.

Hlásenie 1
Tento súbor bol vytvorený v predchádzajúcej testovacej verzii programu program 2007 a v tejto verzii ho nemožno otvoriť.
Hlásenie 2
Tento súbor bol vytvorený v predchádzajúcej testovacej verzii programu program 2007. Program program pri uložení skonvertuje súbor na formát aktuálnej verzie programu program 2007. Pred otvorením súboru overte, či pochádza z dôveryhodného zdroja.
Hlásenie 3
Tento zošit bol vytvorený v staršej beta verzii programu Excel 2007 a v aktuálnej verzii programu Excel sa nedá otvoriť. Ak chcete tento zošit otvoriť, musíte ho najskôr otvoriť a uložiť v programe Excel 2007, verzia Beta 2, a potom ho budete môcť otvoriť v aktuálnej verzii programu Excel.
Hlásenie 4
Tento zošit bol vytvorený v staršej beta verzii programu Excel 2007. Program Excel pri ukladaní skonvertuje zošit do najnovšej verzie formátu súboru Excel 2007. Pred otvorením tohto zošita overte, či pochádza z dôveryhodného zdroja.
Hlásenie 5
Toto je predbežná verzia balíka Compatibility Pack, ktorá môže otvárať len súbory predbežnej verzie balíka Office 2007. Chcete skontrolovať dostupnosť novšej verzie balíka Compatibility Pack?
PRICINA
V predvolenom nastavení balík Compatibility Pack pre systém Office 2007 nedokáže otvoriť niektoré súbory vo formáte Open XML, ktoré boli uložené v predbežných verziách programov balíka Office 2007.
RIEŠENIE
Tento problém možno vyriešiť tak, že správca zakáže politiku vykonaním príslušného postupu, ktorý je vhodné použiť vzhľadom na danú situáciu.

Poznámky
 • Vykonaním týchto postupov povolíte otváranie súborov vo formáte Open XML, ktoré boli uložené vo verzii Beta 2 programu PowerPoint 2007. V takomto prípade sa bude zobrazovať chybové hlásenie 2 uvedené v časti Príznaky. Súbor sa však otvorí.
 • Vykonaním týchto postupov povolíte otváranie súborov vo formáte Open XML, ktoré boli uložené vo verzii Beta 2 programu Excel 2007 alebo vo verzii Technická obnova Beta 2. V takomto prípade sa bude zobrazovať chybové hlásenie 4 uvedené v časti Príznaky. Súbor sa však otvorí.
 • Vykonaním týchto postupov sa nepovolí otváranie súborov vo formáte Open XML, ktoré boli uložené vo verzii Beta 2 programu Word 2007. Jediným riešením je otvorenie súboru v oficiálne vydanej verzii programu Word 2007 a jeho následné uloženie. Súbor sa tak uloží v najnovšom formáte. Príjemca tohto súboru ho potom bude môcť otvoriť v staršej verzii programu Word s balíkom Compatibility Pack.
Poznámka: Vzhľadom na rôzne verzie systému Microsoft Windows sa nasledujúci postup môže líšiť od postupu vo vašom počítači. V takom prípade vyhľadajte postup v produktovej dokumentácii.Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás použitím postupu 2, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Postup 1: Použitie šablón na správu pre balík Compatibility Pack


Poznámka: Tento postup sa týka špeciálne programov Excel, PowerPoint a Word.

Ak chcete použiť šablónu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V okne Local Computer Policy (Politika lokálneho počítača) kliknite na ľavej table pravým tlačidlom na položku Administrative Templates (Šablóny na správu) pod uzlom User Configuration (Konfigurácia používateľa) a potom kliknite na položku Add/Remove Templates (Pridanie alebo odstránenie šablón).
 4. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
 5. Vyberte súbor Office2007Converters.adm a potom kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).
 6. Kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
 7. Na ľavej table rozbaľte položku Administrative Templates (Šablóny na správu) v časti User Configuration (Konfigurácia používateľa) v okne Local Computer Policy (Politika lokálneho počítača).
 8. Kliknite na položku Office 2007 Converters (Konvertory pre balík Office 2007).
 9. Dvakrát kliknite na politiku Blocks opening of prerelease versions of file formats new to Excel 2007 (Blokuje otváranie predbežných verzií formátov súborov, ktoré sú v programe Excel 2007 nové).
 10. Vyberte možnosť Disabled (Zakázané) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 11. Zopakujte kroky 7 až 10 pre politiku programu PowerPoint 2007.
 12. Reštartujte programy balíka Office.

Postup 2: Manuálna úprava databázy Registry

Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Poznámka: Tento postup sa týka špeciálne programov Excel, PowerPoint a Word.

Ak chcete manuálne upraviť databázu Registry, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyberte príslušný kľúč databázy Registry:
  • Excel 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • PowerPoint 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
  • Word 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
 4. Po vybratí príslušného kľúča, ktorý je uvedený v kroku 3, ukážte v ponuke Úpravy na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 5. Zadajte jednu z nasledujúcich hodnôt DWORD pre príslušný program a stlačte kláves ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na hodnotu DWORD, ktorú ste zadali v kroku 5, a kliknite na položku Upraviť.
 7. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 0 a kliknite na tlačidlo OK.
 8. V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť a ukončite Editor databázy Registry.
 9. Spustite program balíka Office a potom otvorte súbor.
 10. Znova uložte súbor v programe balíka Office. Po uložení by sa mal súbor dať otvoriť v starších verziách programov balíka Office, ktoré sú uvedené v časti Príznaky.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
DALSIE INFORMACIE
V predvolenom nastavení verzie programov Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft Word uvedené v časti Príznaky neotvárajú súbory vo formáte Open XML, ktoré boli uložené v predbežných verziách programov balíka Office 2007.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pokuse o otvorenie súboru uloženého v niektorom z programov balíka Office 2007.

Word
Verzia Office 2007Politika zapnutá (predvolené)Politika vypnutá
Verzia Pre-Beta 2Hlásenie 5Hlásenie 5
Verzia Beta 2Hlásenie 5Hlásenie 5
Verzia Technická obnova Beta 2Žiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.Žiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.
Verzia RTM na vydanieŽiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.Žiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.


PowerPoint
Verzia Office 2007Politika zapnutá (predvolené)Politika vypnutá
Verzia Pre-Beta 2Hlásenie 1Hlásenie 1
Verzia Beta 2Hlásenie 1Hlásenie 2
Verzia Technická obnova Beta 2Žiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.Žiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.
Verzia RTM na vydanieŽiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.Žiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.


Excel
Verzia Office 2007Politika zapnutá (predvolené)Politika vypnutá
Verzia Pre-Beta 2Hlásenie 3Hlásenie 3
Verzia Beta 2Hlásenie 3Hlásenie 4
Verzia Technická obnova Beta 2Hlásenie 3Hlásenie 4
Verzia RTM na vydanieŽiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.Žiadne hlásenie. Súbor sa otvorí.
Ďalšie informácie o možných príčinách, prečo sa nedá otvoriť alebo uložiť zošiť programu Excel, prezentácia programu PowerPoint alebo dokument programu Word v programoch balíka Office 2007, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
922850 Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie súboru v programe balíka Office 2007 alebo Office 2003 sa zobrazuje chybové hlásenie
ODKAZY
Ďalšie informácie o formáte Open XML a o hlásení s výzvou na prevzatie balíka Compatibility Pack získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
919026 Pri pokuse o otvorenie alebo uloženie dokumentu balíka Office 2007 sa zobrazuje chybové hlásenie: Chcete prevziať balík Compatibility Pack, ktorý vám umožní pracovať s týmto súborom? (Tento obsah môže byť v angličtine)
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12 fixit fix it fixme
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 926054 – Posledná kontrola: 12/20/2011 16:41:00 – Revízia: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kberrmsg kbopenfile kbconversion kbappcompatibility kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB926054
Pripomienky