Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chyba 1935 pri pokuse o nainštalovanie balíka Microsoft Office 2010 alebo 2007

Riešenie

Ak sa pri inštalácii balíka Office 2010 alebo 2007 alebo jedného zo samostatných produktov balíka Office, ako je napríklad program Excel, zobrazuje hlásenie Chyba 1935. Pri inštalácii súčasti zostavy sa vyskytla chyba, ako prvý rýchly krok reštartujte počítač a znova sa pokúste spustiť inštaláciu.

Ak sa chyba zobrazuje aj po reštartovaní počítača, pokúste sa problém vyriešiť pomocou nasledujúcich postupov:
Spustenie Nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému možno použiť len v operačnom systéme Windows 7 alebo Windows Vista. Ak používate systém Windows XP, skúste použiť jeden z ďalších postupov v tomto článku.

Vyberte a prevezmite Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému určený pre vašu verziu systému Windows:

Ďalšie informácie o Nástroji na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému a prepojenia na prevzatie verzií určených pre operačné systémy Windows Server nájdete v článku Čo je Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému?

Oprava alebo aktualizácia súčastí rozhrania Microsoft .NET Framework
Najskôr medzi nainštalovanými programami skontrolujte, či je nainštalovaná najnovšia verzia rozhrania .NET Framework. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows XP, kliknite na položky Štart > Spustiť).
 2. Zadajte reťazec appwiz.cpl a stlačte kláves Enter.
 3. V zozname nainštalovaných programov vyhľadajte položku Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Pozrite si obrázok.
Ak nájdete rozhranie Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, opravte ho pomocou nasledujúceho postupu:
 1. Zatvorte všetky aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows XP, kliknite na položky Štart > Spustiť).
 3. Zadajte reťazec appwiz.cpl a stlačte kláves Enter.
 4. Kliknite na položku Microsoft .NET Framework 4 Client Profile a potom kliknite na položku Odinštalovať alebo zmeniť (ak používate systém Windows XP, kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť). Pozrite si obrázok.

 5. Vyberte možnosť Repair .NET Framework 4 Client Profile to its original state (Obnoviť pôvodný stav rozhrania .NET Framework 4 Client Profile) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Pozrite si obrázok.

 6. Po dokončení opravy kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a reštartujte počítač kliknutím na tlačidlo Restart Now (Reštartovať teraz).
Ak rozhranie Microsoft .NET Framework 4 Client Profile nemôžete nájsť, jeho prevzatím a nainštalovaním aktualizujte počítač. Príslušný súbor môžete prevziať z nasledujúcej stránky:

Microsoft .NET Framework 4 (webový inštalátor)
Znova sa pokúste nainštalovať balík Microsoft Office. Ak chyba 1935 pretrváva, pomocou nasledujúceho postupu odinštalujte rozhranie .NET Framework z počítača a potom ho znova nainštalujte.

Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie súčastí rozhrania Microsoft .NET Framework
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nástroj .NET Framework Setup Cleanup Utility uvedený v tejto časti by ste mali použiť až po vyskúšaní predchádzajúcich možností.

Ak chcete z počítača odinštalovať súčasti rozhrania .NET Framework, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Na pracovnej ploche vytvorte dočasný priečinok.
 2. Navštívte blog s používateľskou príručkou k nástroju .NET Framework Cleanup Tool a prevezmite súbor dotnetfx_cleanup_tool.zip.
 3. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Open (Otvoriť) a potom kliknite na položku Extract Now (Extrahovať teraz). Extrahujte súbory do priečinka, ktorý ste vytvorili.
 4. Vo vytvorenom priečinku vyhľadajte súbor cleanup_tool.exe a dvakrát naň kliknite.
 5. V hlásení Do you want to run the .NET Framework Setup Cleanup Utility? (Chcete spustiť nástroj .NET Framework Setup Cleanup Utility?) kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
 6. Kliknutím na položku Yes (Áno) vyjadrite svoj súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy.
 7. V okne Product to cleanup (Produkt na vyčistenie) vyberte verziu rozhrania .NET Framework, ktorú chcete odstrániť.

  Poznámka: Verzie rozhrania .NET Framework, ktoré sú súčasťou operačného systému Windows, nemožno odstrániť. Ak máte systém Windows 7, nemôžete odstrániť verziu 3.5 ani staršie verzie rozhrania .NET Framework. Ak máte systém Windows Vista, nemôžete odstrániť verziu 3.0 ani staršie verzie rozhrania .NET Framework. Ak máte systém Windows XP, nemôžete odstrániť verziu 2.0 ani staršie verzie rozhrania .NET Framework.
 8. Kliknite na položku Cleanup Now (Vyčistiť teraz).
 9. Po odstránení súčastí rozhrania .NET Framework reštartujte počítač.
 10. Prevezmite a postupne nainštalujte nasledujúce súčasti určené pre váš operačný systém:
 11. Reštartujte počítač, spustite službu Windows Update a nainštalujte aktualizácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Získajte pomoc v rámci komunity online Microsoft Community, vyhľadajte ďalšie informácie na lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo na lokalite Pomocník a postupy pre balík Office alebo si prečítajte ďalšie informácie o možnostiach asistovanej technickej podpory.

Ďalšie informácie
Ak sa chyba 1935 vyskytuje pri inštalácii balíka Office 2010 Service Pack 1 (SP1), postupujte podľa pokynov v článku databázy Knowledge Base s názvom Popis aktualizácie balíka Office 2010: 13. september 2011.

Súvisiace informácie o chybe 1935 nájdete v článku Chyba 1935 počas inštalácie rozhrania .NET Framework.

Chyba 1935 sa môže vyskytnúť pri inštalácii balíka Office 2010 Service Pack 2 (SP2). Keďže balík Office 2010 zahŕňa Podporu pre programovanie použitím platformy .NET, tento problém môže byť spôsobený konfliktom medzi Inštalátorom systému Windows (msiexec.exe) a službou Windows Search (SearchIndexer.exe) alebo iným modulom v procese kopírovania súborov zostavy. Tento problém sa môže vyskytnúť aj pri inštalácii iných aktualizácií, ako je napríklad rýchla oprava pre súčasti rozhrania Microsoft .NET Framework. Ak chcete tento problém obísť, použite jeden z nasledujúcich postupov:
 • Postup 1: Znova sa pokúste nainštalovať balík Office 2010 SP2
 • Postup 2: Zastavte službu Windows Search a nainštalujte balík Office 2010 SP2

  Ak chcete zastaviť službu Windows Search, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, do textového poľa Prehľadať programy a súbory zadajte text services.msc a potom vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na položku services.msc.
  2. V zozname služieb kliknite pravým tlačidlom myši na položku Windows Search a potom kliknite na položku Zastaviť.
 • Postup 3: Vykonajte čisté spustenie a nainštalujte balík Office 2010 SP2
 • Postup 4: Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie pomocou služby Microsoft Update a potom nainštalujte balík Office 2010 SP2


office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 infopath2007 infopath2k7 infopath12 inf2007 inf2k7 inf12 onenote2007 onenote2k7 onenote12 on2007 on2k7 on12 outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 publisher2007 publisher2k7 publisher12 pub2007 pub2k7 pub12 visio2007 visio2k7 visio12 vso2007 vso2k7 vso12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12
Vlastnosti

ID článku: 926804 – Posledná kontrola: 12/19/2014 09:48:00 – Revízia: 9.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010

 • kbtshoot kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal KB926804
Pripomienky