Pri spustení programu Money 2007 sa zobrazí hlásenie: „Money requires a software update“ (Program Money požaduje aktualizáciu softvéru)

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Na dosiahnutie maximálneho výkonu programu Microsoft Money 2007 boli vytvorené balíky Microsoft Money 2007 Service Pack 1 (SP1) a Money 2007 Service Pack 2 (SP2). Pri otvorení programu Money 2007 sa môže zobraziť nasledovné hlásenie:
To continue operating successfully, Money requires a software update. (Ak chcete pokračovať, program Money požaduje aktualizáciu softvéru.) Kliknutím na tlačidlo OK zavriete program Money a spustíte aktualizáciu.
Po kliknutí na tlačidlo OK sa automaticky preberie balík Money 2007 SP1 a Money 2007 SP2. Následne sa aktualizuje program Money 2007.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.
Metóda 1: Aktualizácia programu Money 2007

Krok 1: Určenie aktuálnej verzie programu Microsoft Money

 1. Otvorte program Money.
 2. Kliknite na položku Help (Pomocník) a potom kliknite na položku About Microsoft Money (Čo je program Microsoft Money).
 3. Skontrolujte verziu programu Money. Číslo verzie by malo končiť na 1024 (SP1), 1303 (SP2) alebo na číslo neskoršej verzie.

Krok 2: Reštartovanie počítača

 1. Zavrite program Money.
 2. Reštartujte počítač.

Krok 3: Inštalácia aktualizácie

 1. Pripojte sa na Internet.
 2. Otvorte program Money.

  Po otvorení programu Money sa zobrazí hlásenie s informáciou, že by ste mali prevziať najnovšie aktualizácie. Kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
 3. Po dokončení preberania by sa mal program Money aktualizovať na verziu 1303 alebo novšiu.
Metóda 2: Zabránenie opakovanému zobrazovaniu výzvy na aktualizáciu v systéme Windows Vista
Poznámka: Po úspešnej aktualizácii programu Money na balík SP2 by sa už nemala zobrazovať výzva na aktualizáciu.

Ak používate počítač s operačným systémom Windows Vista, môže sa naďalej zobrazovať výzva na prevzatie dostupnej aktualizácie pre program Money 2007. Ak chcete zabrániť zobrazovaniu tejto požiadavky aktualizácie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1: Reštartovanie počítača

 1. Zavrite program Money a všetky programy, ktoré sú v počítači spustené.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Prihláste sa do počítača.

Krok 2: Otvorte ovládací panel Vzhľad a personalizácia

Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, zadajte reťazec Vzhľad a personalizácia do poľa Vyhľadať a stlačte kláves ENTER.

Krok 3: Zmena nastavení priečinkov a súborov

 1. V dialógovom okne Vzhľad a personalizácia kliknite na položku Možnosti priečinka.
 2. Kliknite na kartu Zobrazenie.
 3. V zozname Rozšírené nastavenie kliknite v časti Skryté súbory a priečinky na prepínač Zobraziť skryté súbory a priečinky.
 4. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému (odporúča sa). Po zobrazení výzvy na potvrdenie zmeny kliknite na tlačidlo Áno.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Krok 4: Vyhľadanie priečinka MNYCoreFiles

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, zadajte reťazec %ProgramFiles% do poľa Vyhľadať a stlačte kláves ENTER.
 2. V priečinku Program Files kliknite dvakrát na priečinok Microsoft Money 2007.
 3. V pravej časti okna kliknite na priečinok MNYCoreFiles, čím ho otvoríte.
 4. Na paneli programu Windows Prieskumník kliknite na položku Súbory kompatibility, čím otvoríte okno súborov VirtualStore pre program Money 2007.

Krok 5: Odstránenie priečinka MNYCoreFiles

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok MNYCoreFiles a potom kliknite na príkaz Odstrániť.
 2. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia kliknite na tlačidlo Áno.
 3. Zatvorte aktívne okno.
 4. Spustite program Money 2007.
DALSIE INFORMACIE

Money 2007 SP1

V balíku Money 2007 SP1 sú riešené nasledujúce problémy:
 • Problém, keď popisy nástrojov programu Money spôsobujú zlyhanie programov .NET WinForm. Tento problém sa vyskytne, ak podržíte myš nad príjemcom v programe Microsoft Money a súčasne máte otvorený program .Net WinForm.
 • Opraví sa medzisúčet pre saldo konta zobrazeného v zostavách, ako napríklad v zostavách Net Worth alebo Account Balance, pri prispôsobení údajov.
 • Zahrnie sa podrobnejší text chyby, ktorá sa zobrazí, ak vaša finančná inštitúcia požaduje ďalšiu registráciu na pripojenie do programu Money 2007.
 • Vylepšená podpora pre novú verziu špecifikácie OFX (Open Financial Exchange) 2.03. Finančné inštitúcie môžu túto verziu OFX používať na pridanie nových funkcií zabezpečenia, ktoré sú dostupné v tejto novej špecifikácii.
 • Vylepšené správanie účtov. Pri vyplácaní pôžičky sa zahrnú informácie o konte a dátume.
 • Vyrieši sa problém, kedy v určitých situáciách dochádza k zlyhaniu programu Money 2007. Tento problém sa zvyčajne vyskytne pri preberaní informácií o investícii, pričom kanál obsahuje len symbol, a nie názov priradený k týmto informáciám o investícii.
 • Vyrieši sa problém, pri ktorom dochádza k vypnutiu programu Money 2007 po tom, čo program prijme údaje investície obsahujúce symboly panela s informáciami, ktoré majú viac ako 16 znakov.
 • Odstráni sa problém, pri ktorom dochádza v programe Money k zdvojeniu pozícií investície, ktoré sa prijmu z určitých kanálov.
 • Predíde sa výskytu chyby v súbore Mnyob99.dll, ktorá je spôsobená zlyhaním online pripojenia. Táto chyba vám zabráni v opätovnom pripojení online v údajovom súbore programu Money.
 • Zabráni sa zlyhaniu pri aktualizácii programu Money 2007, ak je spustený program Windows Internet Explorer 7.

  Poznámka: Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, môžete tiež nastaviť program Windows Internet Explorer 7 tak, aby sa automaticky zisťovalo nastavenie proxy.

Money 2007 SP2

V balíku Money 2007 SP2 sú riešené nasledujúce problémy:
 • Odstráni sa problém s opätovným zobrazovaním výzvy na prevzatie aktualizácie programu Money 2007 v systéme Windows Vista.
 • Na konci aktualizácie sa zobrazí nový text s výzvou na stlačenie klávesu ENTER namiesto kliknutia na tlačidlo OK, pretože tlačidlo OK sa v niektorých počítačoch nezobrazuje.
 • Na konci aktualizácie sa zobrazí nový text s výzvou na reštartovanie systému Windows, ak sa po inštalácii balíka Service Pack vyskytne problém pri prihlásení do súboru programu Money.
 • Zahrnuté sú všetky aktualizácie z balíka Money 2007 SP1.
Vlastnosti

ID článku: 927811 – Posledná kontrola: 12/09/2015 08:08:42 – Revízia: 2.2

Microsoft Money Deluxe 2007, Microsoft Money 2007 Home & Business, Microsoft Money Premium 2007, Microsoft Money Essentials

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbupdate kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbnomt kbceip KB927811
Pripomienky