Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Po nainštalovaní systému Windows Vista v konfigurácii s dvoma systémami, kde druhý systém je Windows XP, sa systém Windows XP nedá spustiť

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Po nainštalovaní systému Windows Vista v konfigurácii s dvoma systémami, kde jedným zo systémov je Microsoft Windows XP, sa pri pokuse o spustenie počítača do systému Windows XP zobrazí chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:
Systém Windows sa nemohol spustiť, pretože nasledovný súbor chýba alebo je poškodený:

C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. Znovu nainštalujte kópiu vyššie uvedeného súboru.
PRICINA
Táto chyba sa vyskytne v prípade, že je systém Windows Vista inštalovaný na pôvodne nevyhradené miesto na disku, ktoré existovalo pred oblasťou, na ktorej je inštalovaný systém Windows XP.

V takejto situácii inštalačný program systému Windows Vista vytvorí novú oblasť v nevyhradenom mieste na disku. Keďže sa nová oblasť vytvorí pred oblasťou, na ktorej je nainštalovaný systém Windows XP, položka v súbore Boot.ini súvisiaca s inštaláciou systému Windows XP odkazuje na neplatnú oblasť.

Uvažujme o nasledujúcom prípade:
 • Máte pevný disk alebo disk 0, na ktorom sa pred oblasťou so systémom Windows XP nachádza nevyhradené miesto.
 • Súbor Boot.ini systému Windows XP odkazuje na oblasť disk(0)partition(1), kde sa majú nachádzať spúšťacie súbory systému Windows XP.
 • Inštalačný program systému Windows Vista vytvorí oblasť v nevyhradenom mieste na pevnom disku.
V takomto prípade sa spúšťacie súbory systému Windows XP nachádzajú na oblasti disk(0)partition(2). Súbor Boot.ini však stále odkazuje na oblasť disk(0)partition(1), kde by sa mali nachádzať tieto súbory. Z tohto dôvodu sa systém Windows XP nespustí.
RIESENIE
Problém odstránite upravením súboru Windows XP Boot.ini tak, aby odkazoval na správnu oblasť. Postupujte nasledovne:
 1. Spustite systém Windows Vista.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a potom kliknite na položku Preskúmať.
 3. V ponuke Usporiadať kliknite na položku Možnosti priečinka a hľadania.
 4. V dialógovom okne Možnosti priečinka kliknite na kartu Zobrazenie.
 5. V časti Rozšírené nastavenia kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky, zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov, zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému (odporúča sa), kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte, že chcete zobraziť súbory operačného systému a kliknite na tlačidlo OK.
 6. Vyhľadajte a kliknite na jednotku so systémom Windows XP. V programe Windows Prieskumník systému Windows Vista pôjde pravdepodobne o jednotku D.
 7. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom na položku boot.ini a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 8. V dialógovom okne boot.ini - vlastnosti kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
 9. Kliknite na kartu Vlastník a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Povolenia riadenia prístupu používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 10. V zozname Zmeniť vlastníka na kliknite na svoj alias alebo ponechajte vybratú predvolenú možnosť Administrators a štyrikrát kliknite na tlačidlo OK.
 11. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku boot.ini a potom kliknite na príkaz Upraviť.
 12. Upravte cestu Advanced RISC Computing (ARC) tak, aby správne odkazovala na spúšťaciu oblasť systému Windows XP. Ak napríklad inštalačný program systému Windows Vista vytvoril oblasť v nevyhradenom mieste na disku pred oblasťou, na ktorej je inštalovaný systém Windows XP, musíte zvýšiť hodnotu oblasti o hodnotu jeden. Ak teda súbor Boot.ini obsahuje hodnotu partition(1) v rámci cesty ARC operačného systému Windows XP, upravte cestu ARC tak, aby sa v nej používala hodnota partition(2). V tomto prípade sa cesta ARC podobá na nasledujúcu cestu:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
 13. Uložte zmeny súboru Boot.ini a ukončite program Poznámkový blok.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o cestách ARC zobrazíte kliknutím na číslo príslušného článku databázy Microsoft Knowledge Base:
102873 Použitie súboru BOOT.INI a ciest ARC a ich názvové konvencie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
155222 Určenie cesty ARC (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
289022 Úprava súboru Boot.ini v systéme Windows XP
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
314058 Popis súčasti Konzola na obnovenie v systéme Microsoft Windows XP
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 927817 – Posledná kontrola: 12/09/2015 08:09:17 – Revízia: 1.2

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbpending kbbug kbenv kbexpertisebeginner kbprb KB927817
Pripomienky