Najčastejšie otázky týkajúce sa Sprievodcu aktiváciou balíka Office a režimu s obmedzenou funkčnosťou v programoch balíkov Office 2007 a Office 2010

ÚVOD
Tento článok obsahuje niektoré z častých otázok týkajúcich sa Sprievodcu aktiváciou balíka Microsoft Office.

Súčasťou balíkov Microsoft Office 2007 a Office 2010 je Sprievodca aktiváciou. Ak chcete používať maloobchodnú verziu balíkov Office 2007 alebo Office 2010 alebo programov balíka bez funkčných obmedzení, musíte balík aktivovať. Ak produkt po inštalovaní neaktivujete, programy balíkov Office 2007 alebo Office 2010 sa budú dať spustiť len v režime s obmedzenou funkčnosťou. V režime s obmedzenou funkčnosťou pracujú programy balíka Office 2007 a balíka Office 2010 skôr ako zobrazovače. Inými slovami, používateľ nemá možnosť ukladať zmeny dokumentov ani vytvárať nové dokumenty. Môže byť obmedzená funkčnosť aj ďalších funkcií. Keď je produkt spustený v režime s obmedzenou funkčnosťou, žiaden zo súborov balíka Office 2007 alebo Office 2010 sa nepoškodí.
dalsie informacie
Otázka 1: Čo je to aktivácia produktu?

Ak chcete zobraziť alebo skryť odpoveď, kliknite sem