Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Váš prehliadač nie je podporovaný

Ak chcete lokalitu používať, aktualizujte svoj prehliadač.

Aktualizovať na najnovšiu verziu Internet Explorera

Počítač môže reagovať veľmi pomaly, keď filtrovanie neoprávneného získavania údajov vyhodnocuje obsah webovej stránky v programe Internet Explorer 7

PRIZNAKY
Keď použijete program Windows Internet Explorer 7 na zobrazenie webovej stránky, počítač môže veľmi pomaly reagovať, kým filtrovanie neoprávneného získavania údajov vyhodnocuje obsah webovej stránky.

Poznámka. Filtrovanie neoprávneného získavania údajov je novou funkciou v programe Internet Explorer 7.
PRICINA
Tento problém sa vyskytuje v prípade splnenia niektorých z nasledujúcich podmienok:
 • Webová stránka obsahuje veľký počet rámov.
 • V krátkom čase prechádzate medzi mnohými rámami.
Program Internet Explorer 7 vyhodnocuje celú webovú stránku, keď prechádzate na niektorý rám. Z tohto dôvodu môže byť vyťaženie procesora veľmi vysoké.
RIESENIE

Informácie o aktualizácii zabezpečenia

Ak chcete odstrániť tento problém, nainštalujte najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu zabezpečenia pre program Internet Explorer 7. Ak chcete inštalovať najnovšie aktualizácie, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ďalšie technické informácie o najnovšej kumulatívnej aktualizácii zabezpečenia pre program Internet Explorer 7 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Táto oprava bola po prvýkrát zahrnutá v aktualizácii zabezpečenia 928090 (MS07-016). Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite si a nainštalujte nasledujúcu aktualizáciu.

informácie o aktualizácii 928089

V Preberacom centre spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:

Aktualizácia pre systém Windows Vista, 32-bit. verzie

PrevziaťPrevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Vista, 64-bit. verzie

PrevziaťPrevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows XP s balíkom Service Pack 2, 32-bit. verzie

PrevziaťPrevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows XP Professional, 64-bit. verzie

PrevziaťPrevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 32-bit. verzie

PrevziaťPrevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 64-bit./x64 verzie

PrevziaťPrevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 64-bit. verzie založené na procesore Itanium

PrevziaťPrevziať balík 928089.

Dátum vydania: 12. december 2006

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Predpoklady

Ak chcete inštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 alebo Windows Server 2003 Service Pack 1.

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa môže požadovať reštart počítača.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Poznámka. Aktualizácie určené pre program Internet Explorer sú kumulatívne. Preto aj budúce aktualizácie zabezpečenia pre program Windows Internet Explorer 7 budú obsahovať zmeny, ktoré vykonáva táto aktualizácia.
RIEŠENIE
Ak chcete tento problém obísť, vykonajte nasledovné kroky:
 1. Spustite program Internet Explorer 7.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie a potom v zozname Nastavenie kliknite na položku Vypnúť filtrovanie neoprávneného získavania údajov.
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Reštartujte program Internet Explorer 7.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Vlastnosti

ID článku: 928089 – Posledná kontrola: 05/17/2011 03:05:00 – Revízia: 3.0

 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbtshoot atdownload KB928089
Pripomienky
col) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");